Favourites   Have ideas?  Sign in / Register

$PHAT: Phathom Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock
 

  Last week   Last 30 days   Last 3 monthes   Last year
Clear trash/duplicates Clear duplicates of prices Only english


2022-04-18

PHAT 2022-04-18 20:01:2718.70 13.33 -1.54%
PHAT 2022-04-18 22:01:3215.50 14.32 -2.15%
2022-04-19

PHAT 2022-04-19 04:01:2225.00 14.32 -2.15%
PHAT 2022-04-19 06:01:2323.00 14.32 -2.15%
PHAT 2022-04-19 07:01:2616.90 13.68 -2.15%
PHAT 2022-04-19 09:01:2716.64 13.87 -2.15%
PHAT 2022-04-19 10:01:5614.40 14.20 -0.89%
PHAT 2022-04-19 11:01:2414.49 14.41 -0.41%
PHAT 2022-04-19 12:01:4614.88 14.78 2.20%
PHAT 2022-04-19 13:01:2514.63 14.55 0.21%
PHAT 2022-04-19 14:01:2114.61 14.55 0.14%
PHAT 2022-04-19 15:01:3514.50 14.44 -0.62%
PHAT 2022-04-19 16:01:4815.60 13.68 -0.89%
PHAT 2022-04-19 19:01:4515.50 14.32 -2.15%
PHAT 2022-04-19 22:01:2515.60 13.68 -1.50%
2022-04-20

PHAT 2022-04-20 04:01:2525.00 13.68 -1.50%
PHAT 2022-04-20 08:01:4615.60 0.01 -1.50%
PHAT 2022-04-20 09:01:2415.38 5.52 -1.50%
PHAT 2022-04-20 10:01:4713.97 13.90 -3.47%
PHAT 2022-04-20 11:01:3814.23 14.18 -1.18%
PHAT 2022-04-20 12:01:3814.38 14.26 -0.56%
PHAT 2022-04-20 13:01:3814.50 14.39 0.42%
PHAT 2022-04-20 14:01:4914.63 14.52 1.53%
PHAT 2022-04-20 15:01:3614.62 14.58 1.46%
PHAT 2022-04-20 16:01:3015.60 13.99 -0.83%
PHAT 2022-04-20 19:06:0815.60 13.68 -1.50%
PHAT 2022-04-20 22:01:2815.60 13.99 -1.38%
2022-04-21

PHAT 2022-04-21 04:01:2325.00 13.99 -1.38%
PHAT 2022-04-21 07:01:3715.60 13.37 -1.38%
PHAT 2022-04-21 09:01:2615.47 14.01 -1.38%
PHAT 2022-04-21 10:01:3514.17 14.00 -1.33%
PHAT 2022-04-21 11:01:2313.72 13.65 -4.06%
PHAT 2022-04-21 12:01:2313.60 13.53 -5.18%
PHAT 2022-04-21 13:01:3513.56 13.45 -5.32%
PHAT 2022-04-21 14:01:3213.73 13.64 -4.06%
PHAT 2022-04-21 15:01:4213.94 13.86 -2.59%
PHAT 2022-04-21 16:01:2613.94 13.91 -2.38%
PHAT 2022-04-21 17:01:2315.60 13.75 -2.59%
PHAT 2022-04-21 19:01:5415.60 13.99 -1.38%
PHAT 2022-04-21 22:01:1815.60 13.75 -4.00%
2022-04-22

PHAT 2022-04-22 04:01:2625.00 13.75 -4.00%
PHAT 2022-04-22 08:01:2615.60 0.01 -4.00%
PHAT 2022-04-22 09:01:2415.41 5.34 -4.00%
PHAT 2022-04-22 10:01:2313.60 13.50 -2.59%
PHAT 2022-04-22 11:02:4813.52 13.46 -3.24%
PHAT 2022-04-22 12:01:4813.41 13.32 -4.03%
PHAT 2022-04-22 13:01:2413.55 13.48 -2.95%
PHAT 2022-04-22 14:01:3013.57 13.53 -2.44%
PHAT 2022-04-22 15:01:3713.59 13.54 -2.66%
PHAT 2022-04-22 16:01:3713.61 13.60 -2.23%
PHAT 2022-04-22 17:01:2815.60 3.30 -2.23%
PHAT 2022-04-22 19:07:2615.60 13.75 -4.00%
PHAT 2022-04-22 23:01:2715.60 3.30 -1.59%
2022-04-25

PHAT 2022-04-25 04:01:2625.00 3.30 -1.59%
PHAT 2022-04-25 06:02:0315.60 12.61 -1.59%
PHAT 2022-04-25 09:01:2815.43 12.62 -1.59%
PHAT 2022-04-25 10:01:5113.70 13.50 0.00%
PHAT 2022-04-25 11:01:2613.96 13.82 2.13%
PHAT 2022-04-25 12:01:1913.98 13.88 2.35%
PHAT 2022-04-25 13:01:3614.02 13.94 2.79%
PHAT 2022-04-25 14:01:3014.11 14.00 3.68%
PHAT 2022-04-25 15:01:2713.93 13.80 2.35%
PHAT 2022-04-25 16:01:4215.59 13.20 0.07%
PHAT 2022-04-25 17:01:4115.60 13.20 0.07%
PHAT 2022-04-25 19:06:3015.60 3.30 -1.59%
PHAT 2022-04-25 22:01:2715.60 13.20 1.34%
2022-04-26

PHAT 2022-04-26 04:01:2925.00 13.20 1.34%
PHAT 2022-04-26 08:01:3415.60 0.01 1.34%
PHAT 2022-04-26 09:01:2215.59 5.46 1.34%
PHAT 2022-04-26 10:01:4113.27 13.20 -3.01%
PHAT 2022-04-26 11:01:2713.40 13.28 -1.76%
PHAT 2022-04-26 12:01:4213.15 13.06 -3.38%
PHAT 2022-04-26 13:01:2113.19 13.12 -3.31%
PHAT 2022-04-26 14:01:2812.92 12.87 -5.14%
PHAT 2022-04-26 15:01:4012.99 12.92 -4.78%
PHAT 2022-04-26 16:01:2513.10 12.00 -5.14%
PHAT 2022-04-26 19:03:2415.60 13.20 1.34%
PHAT 2022-04-26 23:01:1513.10 12.00 -3.80%
2022-04-27

PHAT 2022-04-27 04:01:4925.00 12.00 -3.80%
PHAT 2022-04-27 08:01:5113.68 12.83 -3.80%
PHAT 2022-04-27 10:01:3413.14 13.06 1.78%
PHAT 2022-04-27 11:01:5313.18 13.09 1.01%
PHAT 2022-04-27 12:01:3413.00 12.87 0.62%
PHAT 2022-04-27 13:01:5512.97 12.92 0.93%
PHAT 2022-04-27 14:01:3913.00 12.95 0.39%
PHAT 2022-04-27 15:01:3713.05 12.96 0.70%
PHAT 2022-04-27 16:01:4418.05 12.24 -1.01%
PHAT 2022-04-27 19:11:2613.10 12.00 -3.80%
PHAT 2022-04-27 22:01:2518.05 12.24 -1.24%
2022-04-28

PHAT 2022-04-28 05:01:3018.86 11.70 -1.24%
PHAT 2022-04-28 08:01:3517.39 11.70 -1.24%
PHAT 2022-04-28 09:01:3617.39 12.25 -1.24%
PHAT 2022-04-28 10:01:4212.86 12.72 0.70%
PHAT 2022-04-28 11:01:4512.64 12.57 -1.56%
PHAT 2022-04-28 12:01:3412.46 12.32 -3.05%
PHAT 2022-04-28 13:01:3313.02 12.83 0.86%
PHAT 2022-04-28 14:01:2313.10 13.05 2.19%
PHAT 2022-04-28 15:01:3113.21 13.15 3.21%
PHAT 2022-04-28 16:01:3313.36 13.31 4.54%
PHAT 2022-04-28 17:01:1826.50 12.85 4.07%
PHAT 2022-04-28 19:10:0518.05 12.24 -1.24%
PHAT 2022-04-28 22:01:2926.50 12.85 3.34%
2022-04-29

PHAT 2022-04-29 05:01:4718.86 11.70 3.34%
PHAT 2022-04-29 07:01:2518.86 12.33 3.34%
PHAT 2022-04-29 08:01:3617.39 12.33 3.34%
PHAT 2022-04-29 09:01:2117.39 12.91 3.34%
PHAT 2022-04-29 10:01:2713.78 13.62 3.53%
PHAT 2022-04-29 11:01:3213.40 13.29 0.30%
PHAT 2022-04-29 12:01:3613.40 13.30 0.53%
PHAT 2022-04-29 13:01:2512.98 12.93 -2.71%
PHAT 2022-04-29 14:01:4212.99 12.90 -2.78%
PHAT 2022-04-29 15:01:4012.98 12.89 -2.56%
PHAT 2022-04-29 16:01:1717.60 12.82 -2.71%
PHAT 2022-04-29 17:01:3317.60 12.68 -2.71%
PHAT 2022-04-29 19:06:3626.50 12.85 3.34%
PHAT 2022-04-29 23:01:2417.60 12.72 -2.34%
2022-05-02

PHAT 2022-05-02 05:01:3418.39 12.37 -2.34%
PHAT 2022-05-02 08:01:2317.39 12.37 -2.34%
PHAT 2022-05-02 10:01:3313.71 13.50 5.80%
PHAT 2022-05-02 11:01:2613.87 13.80 7.11%
PHAT 2022-05-02 11:27:01
Phat pussy bitch https://t.co/1Urk9Z1OAu
PHAT 2022-05-02 11:27:06
RT @boythangman: Đi chơi thấy trai xăm mình nhậu sĩn ngủ,định mò xem cu bự không mà bị phát hiện làm rung quá tưởng bị quính không chứ.Nhan…
PHAT 2022-05-02 11:27:10
Phat pussy chuc https://t.co/e1rochVWxq
PHAT 2022-05-02 11:27:12
RT @Cutuan88888: Nhóm clip full chính chủ
——cutuan88888——
Ib telegram nghen🌚
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Clip outdoor này hồi hợp vãi lun ý, gặ…
PHAT 2022-05-02 11:27:12
RT @CORENOVEMBER: She getting phat.. like if you agree https://t.co/gjQBaRVaOb
PHAT 2022-05-02 11:27:22
@xawadkhan @waqas_amjaad Meku koi mehndi ni ghina diti ...tu diwa phat
PHAT 2022-05-02 11:27:26
RT @ngocanhk2: Con cu này mà địt thì lên mây luôn...!!

Thọc phát tới tử cung luôn.!!

Vào https://t.co/vuVZXFxfKw để xem thêm nhiều clip g…
PHAT 2022-05-02 11:27:28
RT @ReeseLJonesX: This was the very first session I ever filmed. Booty was plump, phat asf & bouncing all on my dick. 😩😍👏🏾🍆🍑 https://t.co/B…
PHAT 2022-05-02 11:27:34
RT @Cutuan88888: Nhóm clip full chính chủ
——cutuan88888——
Ib telegram nghen🌚
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Clip outdoor này hồi hợp vãi lun ý, gặ…
PHAT 2022-05-02 11:27:35
this ain’t that at all phat being a good bitch literally get you nowhere I see why y’all be hoeing
PHAT 2022-05-02 11:27:35
RT @Cutuan88888: Nhóm clip full chính chủ
——cutuan88888——
Ib telegram nghen🌚
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Clip outdoor này hồi hợp vãi lun ý, gặ…
PHAT 2022-05-02 11:27:37
RT @Cutuan88888: Nhóm clip full chính chủ
——cutuan88888——
Ib telegram nghen🌚
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Clip outdoor này hồi hợp vãi lun ý, gặ…
PHAT 2022-05-02 11:27:40
RT @ngocanhk2: Con cu này mà địt thì lên mây luôn...!!

Thọc phát tới tử cung luôn.!!

Vào https://t.co/vuVZXFxfKw để xem thêm nhiều clip g…
PHAT 2022-05-02 11:27:41
@___phat___ میشه منو ۲۰۰تایی کنید؟😂😂ریتم بزنید دمتون گرم
PHAT 2022-05-02 11:27:43
RT @ReeseLJonesX: Playin’ all in somebody’s daddy booty. Ass was so mf phat, I couldn’t stop smackin’ it. 😈😅💦 https://t.co/faE2IgkDSD
PHAT 2022-05-02 11:27:43
RT @Cutuan88888: Nhóm clip full chính chủ
——cutuan88888——
Ib telegram nghen🌚
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Clip outdoor này hồi hợp vãi lun ý, gặ…
PHAT 2022-05-02 11:27:58
RT @Cutuan88888: Nhóm clip full chính chủ
——cutuan88888——
Ib telegram nghen🌚
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Clip outdoor này hồi hợp vãi lun ý, gặ…
PHAT 2022-05-02 11:28:01
RT @BangBrosDotCom1: Where do you look first? The tits or the booty?? 🤤
😍 @ItsJordyDuhh @DannySteelexxx 😍

👉https://t.co/qomHfWCyZx https:/…
PHAT 2022-05-02 11:28:05
#TRỰCTIẾPGAME #GameOffline #NimoTV Khám phá tất cả các thể loại game được phát trực tiếp trên Nimo TV. Xem trực tiếp các trò chơi trực tuyến phổ biến nhất bao gồm game PC và mobile trên Nimo TV. https://t.co/dL3EeExcVP
PHAT 2022-05-02 11:28:09
RT @xinhiuxxx: Phát nước 🦋 nè mấy anh , các anh vào phòng em phát nước cho gì chứ nước em thì dư cho mấy anh dùng 😊 vào phòng Live của em n…
PHAT 2022-05-02 11:28:10
RT @Cutuan88888: Nhóm clip full chính chủ
——cutuan88888——
Ib telegram nghen🌚
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Clip outdoor này hồi hợp vãi lun ý, gặ…
PHAT 2022-05-02 11:28:11
RT @GhettoBabi3: RETWEET if you like ass that claps! 🙌🏽 https://t.co/ghkjLSqj1Y✨ #bbw #bbwcougar #cougar #ssbbw #bigbooty #bigass #milf #ma…
PHAT 2022-05-02 11:28:19
RT @Cutuan88888: Nhóm clip full chính chủ
——cutuan88888——
Ib telegram nghen🌚
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Clip outdoor này hồi hợp vãi lun ý, gặ…
PHAT 2022-05-02 11:28:31
RT @traicongmen: Một gốc quay khác nữa là đây.Bấm ngay zalo vô nhóm xem tiếp lúc ra khí bih thằng kế phát hiện vì rên quá lớn.0567693245 Tố…
PHAT 2022-05-02 11:28:39
RT @vietsubboy69: (Tập 2) Gạ trai thẳng đường phố
Etrai nam thần 2k1 cao 1m8, da trắng nõn nà lần đầu nên còn ngại ngùng. Chắc mải học nên…
PHAT 2022-05-02 11:28:44
RT @Cutuan88888: Nhóm clip full chính chủ
——cutuan88888——
Ib telegram nghen🌚
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Clip outdoor này hồi hợp vãi lun ý, gặ…
PHAT 2022-05-02 11:29:03
RT @HPRose__: Phat ass https://t.co/DEst10b5hC
PHAT 2022-05-02 11:29:04
RT @PhuongdamdangVn: Em nào hư là anh phạt nặng đấy
#traidam #traibot #traitop #saigon https://t.co/woqU5LVx2R
PHAT 2022-05-02 11:29:10
RT @latinhotwife39: 🦶🏻🍑🦶🏻….. 🔥👅🍆

CAPTION?

Full video ➡️ https://t.co/AqkgkJGZ01

#onlyfanspromo #OnlyFans #onlyfansgirl @That_Phat_Ass @…
PHAT 2022-05-02 11:29:19
RT @ngoduong69: Lên kèo some 3 nam 1 nữ cho anh em cuối tuần đây 🔞🔞🔞
Xem show, live chịch vào ngay đây đi 👇👇👇

🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP

link…
PHAT 2022-05-02 11:29:23
RT @Cutuan88888: Nhóm clip full chính chủ
——cutuan88888——
Ib telegram nghen🌚
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Clip outdoor này hồi hợp vãi lun ý, gặ…
PHAT 2022-05-02 11:29:27
RT @nicolesoowet: ✨ IMA PAWG & I 💖 THROWING MY PRETTY PHAT ASS BACK & BOUNCING ON BBC ‼️✨

⚠️ FOLLOW ME ON MY FANSLY FOR FREE FOR MORE OF M…
PHAT 2022-05-02 11:29:36
Sơn Tùng bị phạt tiền?? #SonTungMTP
https://t.co/TLX79ppXza
PHAT 2022-05-02 11:29:49
@___phat___ اره والا
PHAT 2022-05-02 11:29:50
RT @Cutuan88888: Nhóm clip full chính chủ
——cutuan88888——
Ib telegram nghen🌚
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Clip outdoor này hồi hợp vãi lun ý, gặ…
PHAT 2022-05-02 11:29:50
RT @Cutuan88888: Nhóm clip full chính chủ
——cutuan88888——
Ib telegram nghen🌚
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Clip outdoor này hồi hợp vãi lun ý, gặ…
PHAT 2022-05-02 11:29:59
RT @UrIckicrush: ੈ♡‧₊˚ new to nsfw twt its just been along time

• Ava
• 21
• She/Them
• Sub
• 5’3
• Phat ass bitch
• soft and hard kinks…
PHAT 2022-05-02 11:30:08
RT @KawsBarb: bắn một phát lên tới mồm 💦🤤 https://t.co/GLwAENyn1r
PHAT 2022-05-02 11:30:11
RT @TomChien00: 🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP

11h tối nay em live show bướm free trên app mới nè👉 https://t.co/nQFD5xiWiv
(App mới ra nên mấy anh…
PHAT 2022-05-02 11:30:24
RT @Cutuan88888: Nhóm telegram full clip
——-ib : cutuan88888.
————————————
Nay đổi phong cách ăn sữa chua sao cho ngon nè!🌚
Liếm 1 phát bé…
PHAT 2022-05-02 11:30:30
RT @Cutuan88888: Nhóm clip full chính chủ
——cutuan88888——
Ib telegram nghen🌚
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Clip outdoor này hồi hợp vãi lun ý, gặ…
PHAT 2022-05-02 11:30:34
+) Trước đây, Eunha là một thành viên chỉ có giọng hát tốt, nhưng bây giờ cô ấy dường như đã phát triển khả năng ca hát đẳng cấp hơn. https://t.co/aGmDEyty6w
PHAT 2022-05-02 11:30:40
RT @Cutuan88888: Nhóm clip full chính chủ
——cutuan88888——
Ib telegram nghen🌚
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Clip outdoor này hồi hợp vãi lun ý, gặ…
PHAT 2022-05-02 11:30:40
RT @Cutuan88888: Nhóm clip full chính chủ
——cutuan88888——
Ib telegram nghen🌚
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Clip outdoor này hồi hợp vãi lun ý, gặ…
PHAT 2022-05-02 11:30:44
RT @simeanh2003: mệt thì lên đây nằm ~
___
🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP
live show bướm free duy nhất trên app mới nè👉 https://t.co/wdK5CAGP6P
(App…
PHAT 2022-05-02 11:30:52
@___phat___ ما ک ندیدیم https://t.co/IHOFjqW4hT
PHAT 2022-05-02 11:30:54
@wishforBright @bbrightvc nhìn quả môi muốn hôn cho 1 phát ghê 🤣
PHAT 2022-05-02 11:30:57
@Elizabe77703850 @_porn_biual_handjob_mean_gonzo_tits_webcam_xxx_phat_pussy_real_ind_sex
PHAT 2022-05-02 11:31:04
RT @TDing1811: Outdoor 30/4 P2
Bạn bot sợ bị phát hiện nên đòi quay lại vào trong xe.
Nhìn từ góc này thấy cặc mình nhiều gân phết.
Bạn nào…
PHAT 2022-05-02 12:01:3813.73 13.60 6.03%
PHAT 2022-05-02 13:01:3013.48 13.34 4.17%
PHAT 2022-05-02 14:01:3913.31 13.27 2.55%
PHAT 2022-05-02 15:01:2113.64 13.55 5.02%
PHAT 2022-05-02 16:01:5214.90 13.00 7.88%
PHAT 2022-05-02 17:01:3114.90 13.55 7.88%
PHAT 2022-05-02 17:27:11
@Geo_phat @jayythedope That’s different to what he says abeg Dey read to understand
PHAT 2022-05-02 17:27:13
RT @goddess_squirt: I hope someone saw me and bust a phat nutt... https://t.co/xUouThv9LU
PHAT 2022-05-02 17:27:31
@aiiygatorz Why would you hide the phat ass cock from us 🙄
PHAT 2022-05-02 17:27:34
RT @goddess_squirt: I hope someone saw me and bust a phat nutt... https://t.co/xUouThv9LU
PHAT 2022-05-02 17:27:35
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-02 17:27:36
RT @goddess_squirt: I hope someone saw me and bust a phat nutt... https://t.co/xUouThv9LU
PHAT 2022-05-02 17:27:38
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-02 17:27:40
RT @BPharmCatalyst: BioPharmCatalyst Weekly #Watchlist

Review: $MOLN $PTGX $ELEV $SIOX $SBFM $TPST $STAB

Watchlist:
#ARVO2022 Catalys…
PHAT 2022-05-02 17:27:48
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-02 17:27:58
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-02 17:28:06
That's one selfie stick booty call for Jennifer Lopez, one phat dump for my haters
PHAT 2022-05-02 17:28:06
RT @goddess_squirt: I hope someone saw me and bust a phat nutt... https://t.co/xUouThv9LU
PHAT 2022-05-02 17:28:15
@louis_phat_bum literally me every time im alone
PHAT 2022-05-02 17:28:17
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-02 17:28:18
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-02 17:28:19
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-02 17:28:24
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-02 17:28:39
RT @Hostile_Orgasms: W👀W! Beautiful Jaaden Playing with her Phat Pussy in the Car! Look at that Asshole!😍Follow this Nympho @socialslut2 🔥A…
PHAT 2022-05-02 17:28:40
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-02 17:28:44
@Diemander U have a phat cameltoe pussy
PHAT 2022-05-02 17:28:48
RT @ExpensivePain_P: Pinky XXX Phat Ass🍑 #pinkyxxx #bigbooty #tanned https://t.co/iWMscZ8QFc
PHAT 2022-05-02 17:28:55
RT @DLstrokum: Bro said he been trying buss a pipe in a phat joint 😏niggh i knew he been trying get in these gutz i said come on bruh bust…
PHAT 2022-05-02 17:29:03
RT @imzy374: Idk if i posted but damnnnn even if i did post this, it should be posted again
#Retweet for more
She got #cake
She got #ass…
PHAT 2022-05-02 17:29:15
RT @qinxxzz: 🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP

live show bướm free duy nhất trên app mới nè👉 https://t.co/eH868SUxgC
(App mới ra nên mấy anh tải hết…
PHAT 2022-05-02 17:29:15
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-02 17:29:17
@Phat_Smash 😍😍😍😍
PHAT 2022-05-02 17:29:18
@ChimyCent @Geo_phat @jayythedope I Dey pity you
PHAT 2022-05-02 17:29:19
@liinnddaa_ @emiralii69 @___phat___ @kheilimokhlesim 😂 نه بازی میکنن
PHAT 2022-05-02 17:29:46
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-02 17:29:51
RT @Ricomink6O: https://t.co/7urHaRB7qv 🥶🥶🥶🥶 this sexy bbw gives me the best head ever check it out on my #onyfans 🍆🍆🍆😈😈😈 #blowjob #throat…
PHAT 2022-05-02 17:29:57
RT @Cutuan88888: Nhóm clip full chính chủ
——cutuan88888——
Ib telegram nghen🌚
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Clip outdoor này hồi hợp vãi lun ý, gặ…
PHAT 2022-05-02 17:30:03
RT @Ricomink6O: Thug vs ssbbw https://t.co/e575KUAbGF any bbws wanna link add My snapchat theredroom03 #onlyfans #phat #bbw #thug #bbcthug…
PHAT 2022-05-02 17:30:08
RT @Ricomink6O: This and more bbws #subscribe https://t.co/7urHaRB7qv 🍑🍑🍑#onlyfans #onlyfanscreators #ssbbw #bbwlover #phat #bigass #thick…
PHAT 2022-05-02 17:30:12
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-02 17:30:14
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-02 17:30:15
RT @goddess_squirt: I hope someone saw me and bust a phat nutt... https://t.co/xUouThv9LU
PHAT 2022-05-02 17:30:18
RT @goddess_squirt: I hope someone saw me and bust a phat nutt... https://t.co/xUouThv9LU
PHAT 2022-05-02 17:30:23
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-02 17:30:25
RT @TAEILCOCKRING: i need johnny to shove his PHAT FUCKING *gunshot*
PHAT 2022-05-02 17:30:34
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-02 17:30:48
RT @huyenmymeow: Con mèo dâm ngày lễ bị các bạn học đến nhà thay nhau địt vào lồn.

Sau đó lại bị phạt tét vào mông vì tội làm rơi vãi tinh…
PHAT 2022-05-02 17:30:51
RT @latinhotwife39: 🦶🏻🍑🦶🏻….. 🔥👅🍆

CAPTION?

Full video ➡️ https://t.co/AqkgkJGZ01

#onlyfanspromo #OnlyFans #onlyfansgirl @That_Phat_Ass @…
PHAT 2022-05-02 17:31:00
@Fatmanurdrtl @OthersidezMeta Good move @OthersidezMeta @Oscar_ZepedaRa @RVoidl @VaHeXz @maddnessme @Bennythejet527 @Jessehxll @PocketBoxers @phat_19831 @DragoraniaS @oreo_on_a_stick @Leonard67151628 @cayomarcelo21 @mushroom1672 @dbradley4 @ZMA_M1 @hu100__ @PolarisLadakh
PHAT 2022-05-02 17:31:02
RT @DoujinLewd: 🌸Genshin Impact🌸

1. Ei (By Tianqijiang)
2. Shinobu (By Shengtian)
3. Ganyu & Eula (By Phat Smash)
4. Eula (By Fumihiko)

P…
PHAT 2022-05-02 17:31:05
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-02 17:31:10
All these women at the Dr office phat as shit. I’m sick
PHAT 2022-05-02 17:31:12
Thôi giờ có ảnh thảm đỏ của anh John 1 phát là t đi ngủ rồi còn đâu ngừi khác ngủ dậy t xem sau chứ mất công thức mà nãy giờ vui ít buồn nhiều khổ tâm lắm 💔
PHAT 2022-05-02 17:31:49
RT @dahpeachtree: @LRT99115978 @TheBootyCity @1_Tru_G #phatbootiedbrothas
Trey felt so helpless! Like the phat bootied bitch Marcus kept c…
PHAT 2022-05-02 17:31:53
Phạt em thư ký ngu học https://t.co/TuSGfLcJud
PHAT 2022-05-02 18:02:5014.66 13.61 9.27%
PHAT 2022-05-02 19:05:0317.60 12.72 -2.34%
PHAT 2022-05-02 20:01:3714.90 13.61 10.04%
PHAT 2022-05-02 20:26:20
RT @Dailythotplug: Phat ass Latina riding her dildo 🔞🍑 #ass #latina #porn #booty #naked #nsfw #pussy #cum #cream #uncensored #wap #bigass #…
PHAT 2022-05-02 20:26:21
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-02 20:26:22
RT @keduhanh999: Thầy giáo phát hiện ra bí mật của Haruto nên đã dùng chuyện đó ép cậu quan hệ với mình. Tưởng phim nhẹ nhàng nhưng nhiều p…
PHAT 2022-05-02 20:26:31
FaceTime was lit twerked this phat ass n soles showing he loved it
PHAT 2022-05-02 20:26:47
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-02 20:26:50
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-02 20:26:59
RT @ngoquyet82: Tôi rất vui khi có bao người cũng đang háo hức chờ đợi KYC., Và tôi cũng rất mừng là biết bao người đã và đang ngày đêm cày…
PHAT 2022-05-02 20:27:12
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-02 20:27:18
@nofacefantasy I LOVE a PHAT pussy and ass!!!!
PHAT 2022-05-02 20:27:28
RT @goddess_squirt: I hope someone saw me and bust a phat nutt... https://t.co/xUouThv9LU
PHAT 2022-05-02 20:27:38
RT @Equinox_341: phat ass dragon looking for hero cock https://t.co/jwQdTWdeLE
PHAT 2022-05-02 20:27:44
RT @Cutuan88888: Nhóm clip full chính chủ
——cutuan88888——
Ib telegram nghen🌚
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Clip outdoor này hồi hợp vãi lun ý, gặ…
PHAT 2022-05-02 20:27:46
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-02 20:27:48
@BigBoobs_Milf @_skachat_torrent_babysitter_lactating_puffy_nipples_dating_gloucester_latinas_phat_ass
PHAT 2022-05-02 20:27:49
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-02 20:27:51
RT @Mrpawgs: Watch phat booty gabby get smashed by Mr.Pawgs!

https://t.co/ehKRt55vKu https://t.co/w1OxWxkOxz
PHAT 2022-05-02 20:27:53
RT @behieu9898: Anh trai tập gym hướng dẫn viên bơi lội sức lực tràn trề dập mình một phát ra tinh trước luôn 😂😂 https://t.co/kNK2tBSNnE
PHAT 2022-05-02 20:27:57
RT @GoddessLaylaxo: Squeezed in gym to get a phat pump 🍑 rt if your cage got a lil crowded while watching this

Findom finsub gymgoddess l…
PHAT 2022-05-02 20:27:58
RT @Cryptovietnamvn: 21Shares ra mắt ETP lai giữa Bitcoin và vàng để hỗ trợ phòng ngừa lạm phát

https://t.co/5zXVko4f9n
PHAT 2022-05-02 20:28:04
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-02 20:28:08
@SlimJim Sink your teeth into a phat slim Jim today
PHAT 2022-05-02 20:28:24
@onlyjuliecash Seriously wishing, I was Fucking your Phat Ass!😘
PHAT 2022-05-02 20:28:44
RT @Hoc_18_Plus2: Hi ae. Gần đây, ad bận nhiều việc, thời gian edit+đăng video sẽ không được thường xuyên như lúc trước. Nên các link phim…
PHAT 2022-05-02 20:28:50
Star Wars is a phat W 🔥🔥
PHAT 2022-05-02 20:28:52
RT @DalieshaK: RT if you love a phat BOOTY🍑👐 https://t.co/VXLRTSgnD8
PHAT 2022-05-02 20:28:54
RT @hornybank: Phat asş bachshots 🍆💦 https://t.co/P9OJRT0JiT
PHAT 2022-05-02 20:29:00
RT @Cutuan88888: Nhóm clip full chính chủ
——cutuan88888——
Ib telegram nghen🌚
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Clip outdoor này hồi hợp vãi lun ý, gặ…
PHAT 2022-05-02 20:29:23
RT @Equinox_341: phat ass dragon looking for hero cock https://t.co/jwQdTWdeLE
PHAT 2022-05-02 20:29:30
RT @Equinox_341: phat ass dragon looking for hero cock https://t.co/jwQdTWdeLE
PHAT 2022-05-02 20:29:39
RT @Equinox_341: phat ass dragon looking for hero cock https://t.co/jwQdTWdeLE
PHAT 2022-05-02 20:29:58
Note to self: gym at 7:30 is phat no go
PHAT 2022-05-02 20:30:05
RT @Cryptovietnamvn: 21Shares ra mắt ETP lai giữa Bitcoin và vàng để hỗ trợ phòng ngừa lạm phát

https://t.co/5zXVko4f9n
PHAT 2022-05-02 20:30:06
RT @brootXmas: ATTN: CALLING ALL PHAT A$$ BITCHES

🍄LIVE NOW🍄

playing some Phasmophobia with the girls over on twitch!

probably Valorant…
PHAT 2022-05-02 20:30:07
RT @brootXmas: ATTN: CALLING ALL PHAT A$$ BITCHES

🍄LIVE NOW🍄

playing some Phasmophobia with the girls over on twitch!

probably Valorant…
PHAT 2022-05-02 20:30:13
RT @510polyhouse: Help me fuck my phat pussy bestie

Subscribe https://t.co/KIbuuX5jtl
PHAT 2022-05-02 20:30:18
@HARDWHlTE Whoever did this glam needs a PHAT CHECK
PHAT 2022-05-02 20:30:21
RT @nobabiesaloud: If u can’t eat pussy like this don’t eat at all 😜

#sleepover #bicurious #Girlsongirls #Retweet #bisexual #lesbian #l…
PHAT 2022-05-02 20:30:25
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-02 20:30:27
RT @Carmen96282070: having a phat ass is hard ngl.
PHAT 2022-05-02 20:30:28
@raeshigaraki Lmao I’m NOT like those things over on Reddit 💀 but ye fair enough take what i said w a phat grain of salt anyway cos like I said I haven’t watched past part 1 it’s just plot points n stuff I’ve heard from friends
PHAT 2022-05-02 20:30:32
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-02 20:30:39
@shutupaida Just followed, can you show more of em big ol taters, I know they phat https://t.co/fKv6RWuVtl
PHAT 2022-05-02 20:30:45
RT @Freaky_girlsxxx: She male fucking the shit out of Victoria phat ass🤤🍆💦🍑

#shemaledom
#phatassbooty
#nastywoman
#freakythreadz https:…
PHAT 2022-05-02 20:30:47
RT @ArizonaTheVixen: kitty cat with a phat back https://t.co/Jn8P8f95Ko
PHAT 2022-05-02 20:30:49
@sunthr_phat @kingsw19 @jONG9J4xJTb0iiG อยากนวดให้
PHAT 2022-05-02 20:30:50
RT @g0ofykid92: "Run Forrest, Run"
https://t.co/OnH0O9HLKG

I Remember When I Was Runnin🏃 From The Dick🍆 My N*gga Hairy Ass🍑 Was Phat AF 🤤…
PHAT 2022-05-02 20:30:55
RT @MegamiKokutan: Look at you, gooning mindlessly to my juicy, phat ass.

It's okay. 

Beta freaks like you can’t help being pathetic.

So…
PHAT 2022-05-02 20:31:21
yes this ass is phat. 🤌🏾
PHAT 2022-05-02 20:31:25
RT @goddess_squirt: I hope someone saw me and bust a phat nutt... https://t.co/xUouThv9LU
PHAT 2022-05-02 20:31:25
RT @Equinox_341: phat ass dragon looking for hero cock https://t.co/jwQdTWdeLE
PHAT 2022-05-02 22:01:3914.90 13.61 11.04%
PHAT 2022-05-02 23:27:42
@DaddysP33922085 Phat and juicy. Beautiful curves
PHAT 2022-05-02 23:27:43
RT @soulkibble: big phat (perfectly hot and thicc) mommy https://t.co/5eqw8drYBj
PHAT 2022-05-02 23:27:46
RT @dahpeachtree: He'd have a hole burrowed right in the split of those shorts as soon as he bent that phat ass over!#cheekedup • #hethicc…
PHAT 2022-05-02 23:27:47
RT @huyenmymeow: Con mèo dâm ngày lễ bị các bạn học đến nhà thay nhau địt vào lồn.

Sau đó lại bị phạt tét vào mông vì tội làm rơi vãi tinh…
PHAT 2022-05-02 23:27:50
RT @goddess_squirt: I hope someone saw me and bust a phat nutt... https://t.co/xUouThv9LU
PHAT 2022-05-02 23:27:54
RT @goddess_squirt: I hope someone saw me and bust a phat nutt... https://t.co/xUouThv9LU
PHAT 2022-05-02 23:28:01
@ErfanUND @___phat___ چرا ادامس خرسی ۵ ۶ تومنه
PHAT 2022-05-02 23:28:02
RT @Cutuan88888: Nhóm clip full chính chủ
——cutuan88888——
Ib telegram nghen🌚
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Clip outdoor này hồi hợp vãi lun ý, gặ…
PHAT 2022-05-02 23:28:07
@babylee_xxx I don't mind if you don't mind but there will be temporary weakness in your legs when I finish eating your phat sweet tight juicy pussy. For example https://t.co/TnvDGtPhV8
PHAT 2022-05-02 23:28:21
RT @thepovgod: phat booty girls rule🙌 https://t.co/eFIDVj8aad https://t.co/zZnSjQ4hJF
PHAT 2022-05-02 23:29:03
RT @Cutuan88888: Nhóm clip full chính chủ
——cutuan88888——
Ib telegram nghen🌚
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Clip outdoor này hồi hợp vãi lun ý, gặ…
PHAT 2022-05-02 23:29:05
RT @traa1998: Ai thích đụ ko bao thì on PrEP cho an toàn nha mn.
Em có hỗ trợ kiểm tra test HIV định kỳ.
Miễn phí 100%. Em làm miễn phí mà…
PHAT 2022-05-02 23:29:07
little waist phat ass 😱 https://t.co/ZNBxD52V6p
PHAT 2022-05-02 23:29:16
RT @CntryFreakBoi: Let @ViewersChoice92 enjoy my phat cakes as I took his stroke game https://t.co/SpNk1o4569
PHAT 2022-05-02 23:29:22
RT @thugstatusx: Straight Niggas With Phat Asses > https://t.co/v5IqyhVIEd
PHAT 2022-05-02 23:29:24
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-02 23:29:35
RT @PynkxPanther: No matter the distance - my ass still phat 😮‍💨 https://t.co/AEn95wgu5s
PHAT 2022-05-02 23:29:38
RT @DalieshaK: RT if you love a phat BOOTY🍑👐 https://t.co/VXLRTSgnD8
PHAT 2022-05-02 23:29:49
RT @kim_an_2k: Phạm Tấn Phát part 3 https://t.co/LxQzAYuhCo
PHAT 2022-05-02 23:29:50
RT @kim_an_2k: Phạm Tấn phát part 2 https://t.co/MJp97UUFJD
PHAT 2022-05-02 23:29:52
RT @hiiamdavidkim: Đang đụ nhau thì ông thầy phát hiện khúc cuối đuổi con bot ra đụ thằng top luôn link full vietsub https://t.co/T4c2aOLd2…
PHAT 2022-05-02 23:29:52
RT @soulkibble: big phat (perfectly hot and thicc) mommy https://t.co/5eqw8drYBj
PHAT 2022-05-02 23:30:03
RT @kim_an_2k: Bé 2k
Fb: Phạm Tấn Phát https://t.co/9Mji2JEmFt
PHAT 2022-05-02 23:30:04
@Ginger4Play PAWG: Phat Ass White Girl
PHAT 2022-05-02 23:30:15
@gemcapital999 @DROPPgg Điểm độc đáo của dự án không được tìm thấy trong các dự án khác đã được phát hành cho đến nay là gì? Chúng ta có ảnh hưởng gì trong ngành công nghiệp tiền điện tử?
PHAT 2022-05-02 23:30:17
RT @Nhi484: Ai hóng cilp tiếp vô đây hóng nhé❤️❤️
(Id: danhghen2 ) 😘
Retweet thả tim e điii😘😘
Mọi ngươi vô app đang phát xem 👇https://t.co/…
PHAT 2022-05-02 23:30:22
RT @ChxrryLocs: Everything On Me Phat 😝 https://t.co/nSXeaum9qF
PHAT 2022-05-02 23:30:25
@rezafredd @___phat___ کمرم شکست ، یه سس ماست بزنین
PHAT 2022-05-02 23:30:31
RT @goddess_squirt: I hope someone saw me and bust a phat nutt... https://t.co/xUouThv9LU
PHAT 2022-05-02 23:30:32
RT @Cutuan88888: Nhóm clip full chính chủ
——cutuan88888——
Ib telegram nghen🌚
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Clip outdoor này hồi hợp vãi lun ý, gặ…
PHAT 2022-05-02 23:30:39
Had to cover that phat mfer up 🤣 https://t.co/ginGRYl9pp
PHAT 2022-05-02 23:30:51
RT @DalieshaK: RT if you love a phat BOOTY🍑👐 https://t.co/VXLRTSgnD8
PHAT 2022-05-02 23:30:58
RT @IamHippieFreak: Team phat daddy https://t.co/d6EOV7ZUnQ
PHAT 2022-05-02 23:30:59
RT @NamAnhHF0599: Cứ v biểu sao một ngày ra ba phát https://t.co/fUlKG3w56H
PHAT 2022-05-02 23:31:09
RT @thepovgod: phat booty girls rule🙌 https://t.co/eFIDVj8aad https://t.co/zZnSjQ4hJF
PHAT 2022-05-02 23:31:09
RT @Jefflo1234: Phat booty ebony getting FUCKED
#thread {2/2}

#riding #ebonycreampie #ebony #nsfwt #thicc #PAWG #latina #backshots #freak…
PHAT 2022-05-02 23:31:12
@_phat_t เก็บเงินล้าาา
PHAT 2022-05-02 23:31:12
RT @Jefflo1234: Phat booty ebony getting FUCKED
#thread {1/2}

#riding #ebonycreampie #ebony #nsfwt #thicc #PAWG #latina #backshots #freaky…
PHAT 2022-05-02 23:31:18
RT @DalieshaK: RT if you love a phat BOOTY🍑👐 https://t.co/VXLRTSgnD8
PHAT 2022-05-02 23:31:21
2022/05/03 03:31
[Giấc mơ dài]
Tôi đang phát trực tuyến PUBG Mobile trên NimoTV, hãy đến chơi với tôi! https://t.co/R7Tre0NrdG
PHAT 2022-05-02 23:31:25
@fawtima_jbr @___phat___ Woooow
PHAT 2022-05-02 23:31:33
RT @DLstrokum: Been playin ball wit bruh n sht thas the homie but I ain’t gon lie he got sum softass cheeks that brushed pass my dicc so on…
PHAT 2022-05-02 23:31:37
@BigBoobs_Milf @_shemales_tulsa_ok_claudia_christian_celebrity_porn_pictures_porn_puppet_phat_ass_shaking
PHAT 2022-05-02 23:31:39
Tip me cuz my ass is phat #nsfwtwt #nsfwtwt゚ 🙈 https://t.co/hYcMmbu7pG
PHAT 2022-05-02 23:31:48
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-02 23:31:49
@BigBoobs_Milf @_wight_phat_asses_asian_mr_chews_lady_sonia_cock_free_jail_sex
PHAT 2022-05-02 23:31:56
RT @ITSNOTSPOOKY: SLIMEY AND PHAT😍 https://t.co/rv0NZQLDFJ
PHAT 2022-05-02 23:32:01
RT @Kimxx1998: Dạo này ở dưới quê không được làm ăn gì cứ sáng sớm là cái lol ước đẫm
Ai cần Thơ làm phát ik ạk https://t.co/bH2uQqNGRV
PHAT 2022-05-02 23:32:02
Sold my media, Phat on https://t.co/344AZpxAQl https://t.co/Xt6uDejbi1
2022-05-03

PHAT 2022-05-03 02:25:59
RT @Hoa23133123: Mừng 1/5 hi .. làm phát đi tắm 😂😂 cạn nguyên liệu rùi 🤪 hết đạn 😅 https://t.co/IeXtV7I9K0
PHAT 2022-05-03 02:26:16
RT @BlvckGooku: 1️⃣GADAAAAAAAMN LOOOOOOOOORD🙌🏾😱did I see correctly!? all that squirts load squeezed💦🌊out his freaky overpowered lightskin c…
PHAT 2022-05-03 02:26:17
RT @TaigerArts: PHAT Bootay [with FUTA variant] https://t.co/xBiA6AYfpL
PHAT 2022-05-03 02:26:20
Akamatsu Kaede, Monokuma (New Danganronpa V3: Minna no Koroshiai Shingakki) -Phat Company https://t.co/9qH2Lbp6Hb
PHAT 2022-05-03 02:26:23
RT @AoDaiSexy18: 🔴 Đang phát trực tiếp

9h tối mỗi ngày vào giao lưu vs Couplee chick livee,thư giãn 🍆💦,chơi bầu cá,lúc lắc kiếm 💰💰💰 nào (…
PHAT 2022-05-03 02:26:34
RT @ngocanhk2: Con cu này mà địt thì lên mây luôn...!!

Thọc phát tới tử cung luôn.!!

Vào https://t.co/vuVZXFxfKw để xem thêm nhiều clip g…
PHAT 2022-05-03 02:26:34
Có những người mỗi lần phát ngôn đều muốn công kích mình việc mình làm đó là chặn cmn họng nó lại trước khi nó phát ngôn :)))
PHAT 2022-05-03 02:26:37
RT @DLstrokum: Bruhs was phat as sh*t told him you need a real n*gga handle all that ass he said boy bye now I’m givin him dick daily 😈🍑🍆…
PHAT 2022-05-03 02:26:41
RT @DoujinLewd: 🌸Genshin Impact🌸

1. Ei (By Tianqijiang)
2. Shinobu (By Shengtian)
3. Ganyu & Eula (By Phat Smash)
4. Eula (By Fumihiko)

P…
PHAT 2022-05-03 02:26:58
[📰] ATEEZ, 2022 World Tour Seoul Concert Live DVD được phát hành..Bắt đầu đặt hàng trước từ ngày hôm nay (ngày 3)

https://t.co/0JTg3semLm

#TheFellowship #Beginning_Of_The_End #ATEEZ #에이티즈 @ATEEZofficial https://t.co/50ScyHQRXD
PHAT 2022-05-03 02:26:59
RT @DLstrokum: Been playin ball wit bruh n sht thas the homie but I ain’t gon lie he got sum softass cheeks that brushed pass my dicc so on…
PHAT 2022-05-03 02:27:03
RT @1JovanJordanXXX: Who like them long, thick & phat and being stretched out ? https://t.co/vsBRxaCrjJ
PHAT 2022-05-03 02:27:08
RT @BlvckGooku: Lightskin EbonyQ Bbw, Big Phat Heavy Ass Tiddies, Huge Galactic Badaonkadonk, told him " Bby i need you take care my throat…
PHAT 2022-05-03 02:27:14
@heluvvsana Phat headass should’ve just texted that
PHAT 2022-05-03 02:27:33
@TonShinjiro Vô khịa nó phát !
PHAT 2022-05-03 02:27:40
RT @DLstrokum: Bro said he been trying buss a pipe in a phat joint 😏niggh i knew he been trying get in these gutz i said come on bruh bust…
PHAT 2022-05-03 02:27:40
@elonmusk @BillyM2k @cb_doge **If you are tired of scam and want a legit project.**

Come to @MabecoToken
& participate on Private Sales !

We will Invest in An Phat Capital after IDO and make partnership with a lot of Kols.
PHAT 2022-05-03 02:27:43
THE GUILTY (2021, US)
👥Jake Gyllenhaal
Joe bị phạt nên phải chuyển sang trực điện thoại khẩn cấp tạm thời trong lúc đợi ra tòa. Anh nhận được cú gọi báo bắt cóc. Nghe cái biết ngay là tâm thần rồi linh tinh các thứ. Độ này cảnh giác lắm. 3+2+2+2+3 https://t.co/MDsRLC3iH6
PHAT 2022-05-03 02:27:46
RT @nobabiesaloud: If u can’t eat pussy like this don’t eat at all 😜

#sleepover #bicurious #Girlsongirls #Retweet #bisexual #lesbian #l…
PHAT 2022-05-03 02:28:04
RT @xinhiuxxx: Phát nước 🦋 nè mấy anh , các anh vào phòng em phát nước cho gì chứ nước em thì dư cho mấy anh dùng 😊 vào phòng Live của em n…
PHAT 2022-05-03 02:28:08
RT @nobabiesaloud: If u can’t eat pussy like this don’t eat at all 😜

#sleepover #bicurious #Girlsongirls #Retweet #bisexual #lesbian #l…
PHAT 2022-05-03 02:28:09
@Jhoekeys @DukePercy1 @Geo_phat @el_bucho_99 @jayythedope Factos. Someone posted something that actually. She say na hate
PHAT 2022-05-03 02:28:12
RT @xinhiuxxx: Phát nước 🦋 nè mấy anh , các anh vào phòng em phát nước cho gì chứ nước em thì dư cho mấy anh dùng 😊 vào phòng Live của em n…
PHAT 2022-05-03 02:28:20
RT @xinhiuxxx: Phát nước 🦋 nè mấy anh , các anh vào phòng em phát nước cho gì chứ nước em thì dư cho mấy anh dùng 😊 vào phòng Live của em n…
PHAT 2022-05-03 02:28:26
RT @Hoa23133123: Mừng 1/5 hi .. làm phát đi tắm 😂😂 cạn nguyên liệu rùi 🤪 hết đạn 😅 https://t.co/IeXtV7I9K0
PHAT 2022-05-03 02:28:28
RT @xinhiuxxx: Phát nước 🦋 nè mấy anh , các anh vào phòng em phát nước cho gì chứ nước em thì dư cho mấy anh dùng 😊 vào phòng Live của em n…
PHAT 2022-05-03 02:28:39
RT @remyybby: All the information you need to make sure you see 👀 this Phat sweet 🐱 this week ! Days, Times, & Locations ! https://t.co/s5H…
PHAT 2022-05-03 02:28:42
RT @phat_empire: Saucy babe loves phat cock in her pussy 😈💦 https://t.co/zeYLzxj4aS
PHAT 2022-05-03 02:28:45
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-03 02:28:48
RT @Hoa23133123: Mừng 1/5 hi .. làm phát đi tắm 😂😂 cạn nguyên liệu rùi 🤪 hết đạn 😅 https://t.co/IeXtV7I9K0
PHAT 2022-05-03 02:28:49
RT @Equinox_341: phat ass dragon looking for hero cock https://t.co/jwQdTWdeLE
PHAT 2022-05-03 02:29:03
RT @nobabiesaloud: If u can’t eat pussy like this don’t eat at all 😜

#sleepover #bicurious #Girlsongirls #Retweet #bisexual #lesbian #l…
PHAT 2022-05-03 02:29:17
@AqsaLeelaJamali MAA YEH QOAM SHARMINDA HAY, ITNE ANSOO NA NIKAL K ASMAAT PHAT JAYE , ALLAH AL HAQ HAY THIRA SABAR RAKH BAAS !
PHAT 2022-05-03 02:29:28
@JhaJi21328155 Phat na jaye kahi DM mei mere🙂
PHAT 2022-05-03 02:29:40
RT @Cutuan88888: Nhóm clip full chính chủ
——cutuan88888——
Ib telegram nghen🌚
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Clip outdoor này hồi hợp vãi lun ý, gặ…
PHAT 2022-05-03 02:29:42
RT @AoDaiSexy18: 🔴 Đang phát trực tiếp
Em gaaaa gồi,A gaa chưa ?

mấy A Tảii A.pp vào thư giãn 🍆💦vs Id0l mới rồi chơi game cua cá lớn bé ki…
PHAT 2022-05-03 02:29:59
RT @xinhiuxxx: Phát nước 🦋 nè mấy anh , các anh vào phòng em phát nước cho gì chứ nước em thì dư cho mấy anh dùng 😊 vào phòng Live của em n…
PHAT 2022-05-03 02:29:59
RT @Sattu94967722: @VarenderChopra @PriyaaReturnz Chopra ji… ek flyover te phat ge se, instrument, gadget, nuclear code tussi sambhal lo.
PHAT 2022-05-03 02:30:09
RT @ani_184: vừa ăn sáng xong, ngước lên nhìn đồng hồ thì phát hiện đã 1h trưa😃

#방탄소년단RM #RM #김남준 #방탄소년단알엠 #キムナムジュン @BTS_twt
PHAT 2022-05-03 02:30:20
RT @soulkibble: big phat (perfectly hot and thicc) mommy https://t.co/5eqw8drYBj
PHAT 2022-05-03 02:30:28
RT @DalieshaK: RT if you love a phat BOOTY🍑👐 https://t.co/VXLRTSgnD8
PHAT 2022-05-03 02:30:31
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-03 02:30:39
@Khoko_PHAT Only for the nigga you love you can🤣
PHAT 2022-05-03 02:30:49
RT @vietsubboy69: (Tập 2) Gạ trai thẳng đường phố
Etrai nam thần 2k1 cao 1m8, da trắng nõn nà lần đầu nên còn ngại ngùng. Chắc mải học nên…
PHAT 2022-05-03 02:30:59
RT @Hanbinvnfp: [UPDATE] NHÁ HÀNG HÌNH ẢNH TEMPEST TẠI TẠP CHÍ DELING🔥🔥🔥

Tempest #DELING sẽ sớm được phát hành
Hãy đón chờ số tháng 5 💖…
PHAT 2022-05-03 02:31:08
@oyeerawnett @saffronpearl1 @187999T Sabki phat k flower ho gyi h 😂
PHAT 2022-05-03 02:31:21
RT @HugeAmbitions: OF is 70% off only to 12 more people!
Cum get this phat booty in your life!
Wanna buy these musty underwear I just ripp…
PHAT 2022-05-03 02:31:30
RT @xinhiuxxx: Phát nước 🦋 nè mấy anh , các anh vào phòng em phát nước cho gì chứ nước em thì dư cho mấy anh dùng 😊 vào phòng Live của em n…
PHAT 2022-05-03 02:31:49
@gemcapital999 @DROPPgg Việc phát triển dự án đang diễn ra như thế nào? Bạn có thể mô tả chi tiết các nỗ lực phát triển hiện tại, kế hoạch mở rộng thị trường, các ứng dụng dự kiến và khi nào chúng được đưa vào thương mại không?
PHAT 2022-05-03 02:31:52
RT @DLstrokum: Been playin ball wit bruh n sht thas the homie but I ain’t gon lie he got sum softass cheeks that brushed pass my dicc so on…
PHAT 2022-05-03 05:01:2116.61 11.70 11.04%
PHAT 2022-05-03 05:24:35
“ I got a bat phat “ 😭😭😭😭😭😭😭😭
PHAT 2022-05-03 05:24:50
RT @nikkinunez94: Oh I'm sorry is my big phat ass distracting you? 🤭 https://t.co/CwKLxaZewB
PHAT 2022-05-03 05:24:53
2022/05/03 09:24
[1 chút rust!!!!! Anh art]
Tôi đang phát trực tuyến Rust trên NimoTV, hãy đến chơi với tôi! https://t.co/Qk6yzuBhAy
PHAT 2022-05-03 05:25:00
RT @Cutuan88888: Nhóm clip full chính chủ
——cutuan88888——
Ib telegram nghen🌚
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Clip outdoor này hồi hợp vãi lun ý, gặ…
PHAT 2022-05-03 05:25:31
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-03 05:25:31
RT @TDing1811: Outdoor 30/4 P2
Bạn bot sợ bị phát hiện nên đòi quay lại vào trong xe.
Nhìn từ góc này thấy cặc mình nhiều gân phết.
Bạn nào…
PHAT 2022-05-03 05:25:34
RT @sunydeis: q será de la vida de phat pepe https://t.co/j5L3bqqq8N
PHAT 2022-05-03 05:25:48
RT @goddess_squirt: I hope someone saw me and bust a phat nutt... https://t.co/xUouThv9LU
PHAT 2022-05-03 05:25:57
RT @thepovgod: phat booty girls rule🙌 https://t.co/eFIDVj8aad https://t.co/zZnSjQ4hJF
PHAT 2022-05-03 05:26:06
RT @Equinox_341: phat ass dragon looking for hero cock https://t.co/jwQdTWdeLE
PHAT 2022-05-03 05:26:19
RT @bad_bootie: sometimes you gotta rip them draws APART especially if the bootie phat & juicy 🤤🍑😋😍🔥🔥😈

@blacky_shaun

https://t.co/TFHNU…
PHAT 2022-05-03 05:26:23
RT @phuthai78168329: Các cao nhân thông não cho em phát,ở đâu trong người nó mà kinh khủng quá vậy,bắn như vòi cứu hoả.!!!! https://t.co/ry…
PHAT 2022-05-03 05:26:33
RT @goddess_squirt: I hope someone saw me and bust a phat nutt... https://t.co/xUouThv9LU
PHAT 2022-05-03 05:26:41
RT @AoDaiSexy18: 🔴 Đang phát trực tiếp

9h tối mỗi ngày vào giao lưu vs Couplee chick livee,thư giãn 🍆💦,chơi bầu cá,lúc lắc kiếm 💰💰💰 nào (…
PHAT 2022-05-03 05:26:48
RT @Hanhanx1998: Eunchan: Chúng em sẽ cố gắng hết mình để trở thành nhóm nhạc luôn luôn phát triển. #TEMPEST #StanWorld #SWNewSeason
PHAT 2022-05-03 05:26:49
Trang instagram của Hút bể phốt An Tín Phát: https://t.co/FA0g6s5RYu . Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin ở trên đây, Quý khách hãy vào xem nhé!
PHAT 2022-05-03 05:27:00
RT @rainkhak: #BotdamHN
E Top 19t sau khi bắn 2 phát tinh trùng dày đặc vào loz mình rồi là chơi đến phát t3 trên ghế tình yêu đây 😄 lần nà…
PHAT 2022-05-03 05:27:02
RT @Hanhanx1998: Hyuk: Hồi xưa, lúc em đi concert em đã bị ánh đèn tuyệt đẹp phát ra từ những cây lightstick và tinh thần của hàng ngàn con…
PHAT 2022-05-03 05:27:10
RT @Cutuan88888: Nhóm clip full chính chủ
——cutuan88888——
Ib telegram nghen🌚
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Clip outdoor này hồi hợp vãi lun ý, gặ…
PHAT 2022-05-03 05:27:13
@CtgIntelligence @SecurityRollo @phat_hobbit @CircuitMagazine @DesignSecultd @Coffee_Fueled @OptimalRisk @protectmed @Selyst @Jenny_Radcliffe @NeilCattermull @PhilipIngMBE @JamesMorris82 @SonOfSunTzu @Alex_Bomberg Yep https://t.co/QYJWxn32CI
PHAT 2022-05-03 05:27:14
RT @Cutuan88888: Nhóm clip full chính chủ
——cutuan88888——
Ib telegram nghen🌚
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Clip outdoor này hồi hợp vãi lun ý, gặ…
PHAT 2022-05-03 05:27:30
RT @aihaizai: “Quốc gia hiện có ba đơn vị thông tấn cấp bộ: Nhân dân Nhật báo, Tân Hoa Xã, và Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương (CCT…
PHAT 2022-05-03 05:27:32
RT @Hanhanx1998: Các bạn có định hướng gì để đưa nhóm phát triển hơn sau khi debut không? #TEMPEST #StanWorld #SWNewSeason
PHAT 2022-05-03 05:27:39
Do I want a flat stomach or fat ass ?? PHAT ASS PLS
PHAT 2022-05-03 05:27:50
RT @traa1998: Cặt cong mà đầu khấc to ghê. Do cặt mình gần cam hơn nên to hơn á mọi người. Chứ cặt top khủng lắm.
Bạn đã dùng ARV chưa? Nếu…
PHAT 2022-05-03 05:28:00
@Phat_Tshego Hay nawe?

With a beautiful raspy voice enje😳
PHAT 2022-05-03 05:28:00
RT @Hanhanx1998: Hyuk: Hồi xưa, lúc em đi concert em đã bị ánh đèn tuyệt đẹp phát ra từ những cây lightstick và tinh thần của hàng ngàn con…
PHAT 2022-05-03 05:28:11
droppin phat beatz
PHAT 2022-05-03 05:28:25
RT @DLstrokum: Bro said he been trying buss a pipe in a phat joint 😏niggh i knew he been trying get in these gutz i said come on bruh bust…
PHAT 2022-05-03 05:28:35
RT @VANELLABUNSS: Wanna see this phat ass in motion NUDEEE ? Check out my ONLYFANS for $5 LINK IN BIO 💦🥜👋🏻🤤 ALL SUBS !! https://t.co/Tq1SIR…
PHAT 2022-05-03 05:28:38
RT @aIIdatnut: Bro ass phat https://t.co/ZMkB6yHuii
PHAT 2022-05-03 05:28:41
Thanks @phat_hobbit @LenaSmart8 @Trellix @coalfire @UnionDigitalPH Dominic Grunden & @Netskope James Robinson for your insight!
PHAT 2022-05-03 05:28:48
RT @VANELLABUNSS: My ass too phat for you? Personal acct @vanellapuddin onlyfans link in bio 🤫 https://t.co/1eTdPRg5lF
PHAT 2022-05-03 05:29:01
RT @bad_bootie: sometimes you gotta rip them draws APART especially if the bootie phat & juicy 🤤🍑😋😍🔥🔥😈

@blacky_shaun

https://t.co/TFHNU…
PHAT 2022-05-03 05:29:38
RT @ngocanhk2: Con cu này mà địt thì lên mây luôn...!!

Thọc phát tới tử cung luôn.!!

Vào https://t.co/vuVZXFxfKw để xem thêm nhiều clip g…
PHAT 2022-05-03 05:29:59
@Phat_Tshego Drops mic... @Nthati_Chabana
PHAT 2022-05-03 05:30:03
2 Men 1 Base Raid for Revenge and PHAT LOOTS! ARK Survival Evolved 2M1B E9 .... https://t.co/Q8HpPHLy7U
#nerdclips #nerds #geeks #nerdstuff https://t.co/gZcRieRFxB
PHAT 2022-05-03 05:30:25
RT @Joji_Mber: Đồng chí "Àm-Bơ" ... lột đồ 🌚
.
Theo thông lệ là ra biển "phạt một trút" mà mưa quá mưa nên thôi ở phòng mở cửa đỡ bae nhé…
PHAT 2022-05-03 05:30:31
Cách Khắc Phục Tình Trạng Máy Giặt Công Nghiệp Không Vắt
Qua quá trình sử dụng lâu dài, máy giặt công nghiệp đôi khi sẽ phát sinh những lỗi bất cập, nổi bật là tình trạng máy không không vắt nước.
https://t.co/QkuH7fQYZe https://t.co/Xl4LXnvq17
PHAT 2022-05-03 05:30:32
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-03 05:30:33
@ashluvbug12 OMGeeeeeee!! Now that’s a phat azz beautiful pussy
PHAT 2022-05-03 05:30:36
Trang Pinterest của An Tín Phát: https://t.co/e1WdYy0SCn . Những hình ảnh mới nhất được up ở đây!
PHAT 2022-05-03 05:30:38
RT @bluetmkr: Đang chịch trên sân thượng bị thầy phát hiện doạ nuế không cho threesome sẽ báo phụ huynh thầy gì mà dâm dữ thần linkfull htt…
PHAT 2022-05-03 05:30:43
RT @dlhsonasty: You sucking on this phat pussy , tonguing down this pink pussy or licking all over these pink toes ? 🌸💖🎀 https://t.co/8NWkg…
PHAT 2022-05-03 05:30:47
送料無料◆Phat! 1/7 アイドルマスター ミリオンライブ! 桜守歌織 音楽で紡ぎ出す世界Ver. フィギュア (ZF72957)https://t.co/joWrR5CsRa
PHAT 2022-05-03 05:31:12
RT @Autumnsworldd: She’s nice and phat wanna see? Check out my onlyfans, link in bio 💦🙈 https://t.co/lKApTDbLdm
PHAT 2022-05-03 05:31:24
RT @uptownjenny: R/T if you love busting phat NUTZ on Sunday mornings 💦💦 https://t.co/VWAftXQ0wl
PHAT 2022-05-03 05:31:26
Nhóm nhạc nam 7 thành viên Tempest đã ra mắt với việc phát hành album đầu tiên “It's ME, It's WE” vào ngày 2.3. #TEMPEST #StanWorld #SWNewSeason
PHAT 2022-05-03 05:31:37
QUA TUỔI 30, DƯƠNG VẬT ĐÃ HẾT THỜI GIAN PHÁT TRIỂN, NHIỀU ANH MUỐN DÀI HƠN TO HƠN MÀ KHÔNG BIẾT CÁCH ?
Dùng ngay LIỆU TRÌNH SIÊU TỐC này nhé
CAM KẾT: Tăng nhiều nhất 3-5cm sau khi sử dụng
Đặt hàng ngay: https://t.co/AzLUYxYZrY https://t.co/ICea2h2JuH
PHAT 2022-05-03 05:31:37
@extralogic @Phat_Xit_Nhat 逝ってよし
PHAT 2022-05-03 07:01:1816.53 11.70 11.04%
PHAT 2022-05-03 08:01:4215.23 11.70 11.04%
PHAT 2022-05-03 08:24:58
RT @rinachandran: Millions of Africans are resisting mobile SIM card registration, linking to digital IDs and other data, for privacy reaso…
PHAT 2022-05-03 08:25:18
RT @thaheromars: Beat @ItzDizney luh pussy down. Nothing like a phat ass booty bouncing on you😍

https://t.co/nMXEKxmzWM https://t.co/FErNY…
PHAT 2022-05-03 08:25:32
RT @TeanuhB: 🆚 vagina slayer
🆑 Clit licker
🚾 Wet Coochie
🅿️ Punani
Ⓜ️🅿️🅿️ My Phat Pussy
💲〽️🍆Suck my Dick
☪️✝️ Coochie tickler
🅿️🅿️ Pussy Po…
PHAT 2022-05-03 08:25:39
Ờm pls? Bắn vào đầu tôi phát, nói được 1 tý là làm nhau khó chịu rồi??
PHAT 2022-05-03 08:25:42
RT @sweetpeachh_1: Ouuuuu I’m so messy🤤 #wet #messy #redhead #phat #kitty #pussy #pawg #milf #nasty #moist #dripping #dildos #dildo #materb…
PHAT 2022-05-03 08:25:45
RT @TeanuhB: 🆚 vagina slayer
🆑 Clit licker
🚾 Wet Coochie
🅿️ Punani
Ⓜ️🅿️🅿️ My Phat Pussy
💲〽️🍆Suck my Dick
☪️✝️ Coochie tickler
🅿️🅿️ Pussy Po…
PHAT 2022-05-03 08:25:52
RT @Tyson0213: Nobody swallows my meaty paws like @hungryboi111 does. In this session I churned and punch fucked his phat pussy till he ca…
PHAT 2022-05-03 08:26:10
Tổng thống Nga ký sắc lệnh trừng phạt trả đũa phương Tây https://t.co/OjoGQCA5XY
PHAT 2022-05-03 08:26:39
RT @ThuyTienLive: ❤️ Đang phát trực tiếp
Các Em hư quá à ...raa chưa ?

10h tối mỗi ngày Các Trò vào giao lưu vs Cô CaII show 🦋,buskiu 🍆💦,s…
PHAT 2022-05-03 08:26:42
RT @soulkibble: big phat (perfectly hot and thicc) mommy https://t.co/5eqw8drYBj
PHAT 2022-05-03 08:26:45
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-03 08:26:45
RT @TeanuhB: 🆚 vagina slayer
🆑 Clit licker
🚾 Wet Coochie
🅿️ Punani
Ⓜ️🅿️🅿️ My Phat Pussy
💲〽️🍆Suck my Dick
☪️✝️ Coochie tickler
🅿️🅿️ Pussy Po…
PHAT 2022-05-03 08:26:47
@MagicsEden 8nszozANDHrEM4RAJ4WH8oRTRnxfbmFTXUXR6zJe1viV @Action_aka_Ura @ZYT694691044 @3H3HhMjWRaGb5CI @ChiThanhforex @reach2021 @Avokado28 @Arrietty91 @SKosharny @Sukhvin98900061 @LandOfOZ13 @hoang_phat_land
PHAT 2022-05-03 08:26:53
RT @Equinox_341: phat ass dragon looking for hero cock https://t.co/jwQdTWdeLE
PHAT 2022-05-03 08:26:53
Minh hoạ chân thực cho icon 😗 Nhìn là muốn hun mấy phát liền =))
#LOrealMySignaturexOhm
https://t.co/6Skjkjo46Y
PHAT 2022-05-03 08:26:54
@MagicsEden E2uuAyeDb4H9j7QD4YGSVoowHPomGRFpnxGAzEjd8wzv @hoang_phat_land @Peter25843661 @scouser81828851 @ALEXANDRSAMOLY1 @jinshanshandeni @BelinskiiE @xiaoyunson @mona73940 @Vitalik_Crypto @vadim__ragilo @CryptoAfricaInc
PHAT 2022-05-03 08:27:09
RT @470nightwing_: Don’t stroke me cuz my pussy’s wet. Stroke me cuz my booty’s phat. @DaBatmobile305 😈

ATL Tops HMU

Subscribe for $15
ht…
PHAT 2022-05-03 08:27:15
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-03 08:27:23
RT @Lana_Saphire: @SheelaStylez Allow me to join phat booty day with my horny sissy slutty ass😋🍑🍆♠️🔥❤️ https://t.co/rJ9gs5kYTD
PHAT 2022-05-03 08:27:24
Loid bắn vào đầu em phát
PHAT 2022-05-03 08:27:28
RT @TomChien00: 🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP

11h tối nay em live show bướm free trên app mới nè👉 https://t.co/nQFD5xiWiv
(App mới ra nên mấy anh…
PHAT 2022-05-03 08:27:37
RT @traicongmen: Một gốc quay khác nữa là đây.Bấm ngay zalo vô nhóm xem tiếp lúc ra khí bih thằng kế phát hiện vì rên quá lớn.0567693245 Tố…
PHAT 2022-05-03 08:27:44
RT @Cutuan88888: Nhóm clip full chính chủ
——cutuan88888——
Ib telegram nghen🌚
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Clip outdoor này hồi hợp vãi lun ý, gặ…
PHAT 2022-05-03 08:27:47
RT @boobyrobbie: Siri Dahl I love you and your phat juicy ass 🍑🍰🤤🔥💦💦💦 https://t.co/3iAOXAdx6q
PHAT 2022-05-03 08:27:47
RT @daisy_9x: Câu chuyện 28-04: e mặc bộ đắp chéo này và đeo choker chân. Trưa đó e ra bảo vệ kiểm tra hàng chuyển phát nhanh. Cúi lên cúi…
PHAT 2022-05-03 08:27:53
RT @rinachandran: Millions of Africans are resisting mobile SIM card registration, linking to digital IDs and other data, for privacy reaso…
PHAT 2022-05-03 08:28:00
RT @boobyrobbie: The way Siri Dahl jiggles when she is getting fucked, I love it so much. Having her phat ass jiggling on my dick like this…
PHAT 2022-05-03 08:28:06
RT @DoujinLewd: 🌸Genshin Impact🌸

1. Ei (By Tianqijiang)
2. Shinobu (By Shengtian)
3. Ganyu & Eula (By Phat Smash)
4. Eula (By Fumihiko)

P…
PHAT 2022-05-03 08:28:07
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-03 08:28:10
RT @thotbang_: #backshots #allnatural #LatinaHotwife #Latina #latin #LatinX #thotِ #thot #thotbang #threesum #threesome #3somepartner dang…
PHAT 2022-05-03 08:28:27
RT @nicolesoowet: ✨ IMA PAWG & I 💖 THROWING MY PRETTY PHAT ASS BACK & BOUNCING ON BBC ‼️✨

⚠️ FOLLOW ME ON MY FANSLY FOR FREE FOR MORE OF M…
PHAT 2022-05-03 08:28:32
RT @kundiveeran: Tammu mrng😍
Madam mrng elupu da naya solitu will sleep naan mrng apadiyae poi mam oda kundi ahh virichu nalla mondhu naki…
PHAT 2022-05-03 08:28:37
RT @rinachandran: Millions of Africans are resisting mobile SIM card registration, linking to digital IDs and other data, for privacy reaso…
PHAT 2022-05-03 08:28:52
RT @g0ofykid92: "Run Forrest, Run"
https://t.co/OnH0O9HLKG

I Remember When I Was Runnin🏃 From The Dick🍆 My N*gga Hairy Ass🍑 Was Phat AF 🤤…
PHAT 2022-05-03 08:29:04
@najamsethi Our kuttay ki nasal tu India ki tarjumani krta hae aur teri beti ki to sar e aam phat gaye thi, saray tv channels pe dhandhora peetati phirti thi. Tu to apni khinzeer jesi nasso le k apnay mulk nikal ja. (India)
PHAT 2022-05-03 08:29:28
@SHABAZGIL Nazir rana di najaiz ulad tari kiun phat rahi ha.
PHAT 2022-05-03 08:29:29
@Karma_Rx I love how your ass got phat and now you take all booty pics 😍🔥🥵
PHAT 2022-05-03 08:29:56
RT @Tyson0213: While in Chicago I got my meaty paws inside @rew_lobo they/them huge pussy. The video doesn’t do their ass justice. That a…
PHAT 2022-05-03 08:30:14
RT @GabbyRyan83: Baby can lower my phat pussy on your face? https://t.co/WDBeyMsHpT
PHAT 2022-05-03 08:30:21
@emiralii69 @___phat___ @kheilimokhlesim قوی بود
PHAT 2022-05-03 08:30:36
@exvahshi @emiralii69 @___phat___ @kheilimokhlesim حق
PHAT 2022-05-03 08:30:42
RT @Cutuan88888: Nhóm clip full chính chủ
——cutuan88888——
Ib telegram nghen🌚
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Clip outdoor này hồi hợp vãi lun ý, gặ…
PHAT 2022-05-03 08:30:47
RT @TeanuhB: 🆚 vagina slayer
🆑 Clit licker
🚾 Wet Coochie
🅿️ Punani
Ⓜ️🅿️🅿️ My Phat Pussy
💲〽️🍆Suck my Dick
☪️✝️ Coochie tickler
🅿️🅿️ Pussy Po…
PHAT 2022-05-03 08:30:51
RT @cutefruit18: no fancy angles or outfit, just my phat cheeks https://t.co/zE3JU3xYey
PHAT 2022-05-03 08:30:53
I wanna rub my phat pussy all over these https://t.co/Yek7Sb3Bcm
PHAT 2022-05-03 08:31:06
RT @badgalmorra: Phat mama need some attention 😫 https://t.co/5i4MX3sJYg
PHAT 2022-05-03 08:31:09
Xin đc húp ke anh Pat phát ạ 😔 https://t.co/lwIXDLgfvP https://t.co/xp5Ehwsxk1
PHAT 2022-05-03 08:31:10
We all have music we fuckin love but at the time we’re off our tits to notice or care #BOOOOM https://t.co/E46yQkqdwF
PHAT 2022-05-03 08:31:16
RT @ngocanhk2: Con cu này mà địt thì lên mây luôn...!!

Thọc phát tới tử cung luôn.!!

Vào https://t.co/vuVZXFxfKw để xem thêm nhiều clip g…
PHAT 2022-05-03 08:31:42
Phát điên vì GBH😤
PHAT 2022-05-03 09:01:3815.15 12.37 11.04%
PHAT 2022-05-03 10:01:3414.51 14.39 -0.75%
PHAT 2022-05-03 11:01:3113.92 13.85 -4.66%
PHAT 2022-05-03 12:01:4814.26 14.20 -2.67%
PHAT 2022-05-03 13:01:3614.40 14.27 -1.30%
PHAT 2022-05-03 14:01:4114.52 14.47 -0.48%
PHAT 2022-05-03 15:01:3714.77 14.65 1.03%
PHAT 2022-05-03 16:01:3714.99 11.00 0.34%
PHAT 2022-05-03 19:06:1115.00 14.80 12.72%
PHAT 2022-05-03 20:01:2514.53 14.12 10.66%
PHAT 2022-05-03 20:25:41
RT @khanhlinhxxx: 🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP

Em chỉ live show bướm free duy nhất trên app mới nè👉 https://t.co/CLlTWQxgYm
(App mới ra nên mấy a…
PHAT 2022-05-03 20:25:45
RT @lbbybunny: Phat titties for titty tuesday?
If you see interact and i’ll do the same to you xx https://t.co/cdW2NH5Vun
PHAT 2022-05-03 20:25:47
RT @Full_xMoon: https://t.co/BQQlG9qFxf
https://t.co/cExY8B4IkK

Come and support my new instagram and onlyfans!

#sexy #bbw #ssbbw #booty…
PHAT 2022-05-03 20:25:57
RT @NajeebShabazz1: Phat Panda 💥 🍑
(Patreon reward from awhile ago) https://t.co/QMbXa3kVh9
PHAT 2022-05-03 20:25:59
RT @giapem2424: Xịt Kéo Dài Quan Hệ
•Xịt chốg xuất tinh sớm k tác dụg phụ, k gây nóng rát.
•Xịt Pb giúp kéo dài thời gian quan hệ thêm 30…
PHAT 2022-05-03 20:26:15
RT @ella21318505: heart? broke. ass? still phat
PHAT 2022-05-03 20:26:15
@BigBoobs_Milf @_olive_oil_vagina_phat_tits_phat_ass_tumblr_creampie_surprise_the_tragedy_of_nami_hentai
PHAT 2022-05-03 20:26:17
Nhiều game Unreal 5 đang được phát triển https://t.co/kxwUPrLhIw
PHAT 2022-05-03 20:26:18
RT @phatpandasnft: Roadmap for Phat Panda's located in discord Be ready for staking and own casino + holder royalties.

Check out roadmap…
PHAT 2022-05-03 20:26:50
RT @uptownjenny: R/T if you love busting phat NUTZ on Sunday mornings 💦💦 https://t.co/VWAftXQ0wl
PHAT 2022-05-03 20:26:51
RT @snuffplug: Bouncy phat ass 💯🤤 https://t.co/UUzvUpyiPn
PHAT 2022-05-03 20:26:52
RT @Checker_No1: Sướng phát co giật 😂 #mbbg #sg #gaidam #AnhHosoMoi https://t.co/G4RrCp2aXh
PHAT 2022-05-03 20:26:53
RT @GabbyRyan83: Baby can lower my phat pussy on your face? https://t.co/WDBeyMsHpT
PHAT 2022-05-03 20:27:10
RT @GabbyRyan83: Want a taste of this yummy phat pussy? Can I cum in your mouth?

RT/comment/like if yes

Check link for full car fun video…
PHAT 2022-05-03 20:27:30
RT @phatphat420_: Phat phat wanted to say hey 😏😏. https://t.co/oeBJiSBPB2
PHAT 2022-05-03 20:27:33
RT @snuffplug: Bouncy phat ass 💯🤤 https://t.co/UUzvUpyiPn
PHAT 2022-05-03 20:27:47
@phat_phox ARGERGGR
PHAT 2022-05-03 20:27:48
Not when I start to look thick and ass phat I choose to stay home all the time. Nobody be seeing how good I look 😩😂
PHAT 2022-05-03 20:28:03
RT @berggieberg: April's phat ass - Preview!
Full pics on patreon
#buttexpansion #Sizetwitter https://t.co/ImNTZRT75X
PHAT 2022-05-03 20:28:06
That's one bashful dawg for deez nuts, one phat screw up for feels
PHAT 2022-05-03 20:28:25
@BigBoobs_Milf @_big_phat_onion_butts_mama_teaching_to_suck_latino_site_jenna_haze_blowjob_image
PHAT 2022-05-03 20:28:26
Đắk Nông: Du lịch cà phê - hướng đi mới trong phát triển kinh tế https://t.co/Vg3xu4ieC7
PHAT 2022-05-03 20:28:34
2022/05/04 00:28
[Hay vào bật Mic đi😘!]
Tôi đang phát trực tuyến Liveshow trên NimoTV, hãy đến chơi với tôi! https://t.co/tsUFU36aA4
PHAT 2022-05-03 20:28:50
RT @cygnetmom: #phat #pussy 20 video new on only fans . https://t.co/nObRgwoVP0
PHAT 2022-05-03 20:28:53
RT @goddess_squirt: I hope someone saw me and bust a phat nutt... https://t.co/xUouThv9LU
PHAT 2022-05-03 20:28:55
$PHAT
was analyzed by 13 analysts. The buy consensus is at 83%. So analysts seem to be very confident about
$PHAT
.
PHAT 2022-05-03 20:29:03
RT @phatpandasnft: Roadmap for Phat Panda's located in discord Be ready for staking and own casino + holder royalties.

Check out roadmap…
PHAT 2022-05-03 20:29:05
@_Kash_Flow Gotta do that phat😂😂😂
PHAT 2022-05-03 20:29:22
RT @DLstrokum: Been playin ball wit bruh n sht thas the homie but I ain’t gon lie he got sum softass cheeks that brushed pass my dicc so on…
PHAT 2022-05-03 20:29:29
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-03 20:29:41
RT @AlexxPhatass: It's 𝐀𝐥𝐞𝐱!

>Hung boy with a PHAT ass
<Bi (Female lean)
>Subby bitch but can Dom
<Loves Futa cock! (and BBC sometimes)…
PHAT 2022-05-03 20:29:43
RT @TheRoyalkitty_: Phat pussy + Rose toy = https://t.co/Et3x8v1xvS
PHAT 2022-05-03 20:29:56
RT @g0ofykid92: "Run Forrest, Run"
https://t.co/OnH0O9HLKG

I Remember When I Was Runnin🏃 From The Dick🍆 My N*gga Hairy Ass🍑 Was Phat AF 🤤…
PHAT 2022-05-03 20:30:01
RT @tianminh123: Đêm nay a không ngủ để đụ e sướng lồn , cái lồn dâm thế này thì bắn bảo nhiêu phát đây ? https://t.co/5ioxoz2Nhe
PHAT 2022-05-03 20:30:02
Nhà đầu tue huyền thoại Paul Tudor Jones nói rằng #bitcoin là tài sản chống lạm phát tốt nhất hiện tại của ông ( tốt hơn cả vàng) https://t.co/Q2G2lmtYtN
PHAT 2022-05-03 20:30:28
RT @bad_bootie: sometimes you gotta rip them draws APART especially if the bootie phat & juicy 🤤🍑😋😍🔥🔥😈

@blacky_shaun

https://t.co/TFHNU…
PHAT 2022-05-03 20:30:34
RT @mister_cuckold: [COVID p3]

Sau lần đầu BJ, 2 hôm sau lão chủ nhà lẻn vào phòng ny vào cỡ nửa đêm để ngủ chung lấy cớ bị vợ già đuổi. L…
PHAT 2022-05-03 20:30:40
It's 𝐀𝐥𝐞𝐱!

>Hung boy with a PHAT ass
<Bi (Female lean)
>Subby bitch but can Dom
<Loves Futa cock! (and BBC sometimes)
>Writer is selective and semi-literate

⚠️+18 ONLY!
Kinks and Limits ⬇️
#LewdRP #NsfwRP #ERP https://t.co/UWu5MreXql
PHAT 2022-05-03 20:30:51
@heltonclef @dammydev @Geo_phat @stanhasino @FineOnMe @The2ndgirlchild @waleturnerr Can I drop my email too? So someone can also forward it to me. I don't want to bother the guy anymore
PHAT 2022-05-03 20:31:01
RT @Lev_0404: BIG PHAT JIGGLY ASS WHITE GIRLS

PUMP PUMP STROKE STROKE PUMP https://t.co/c8Iw0Ujepg
PHAT 2022-05-03 20:31:07
RT @AlexxPhatass: It's 𝐀𝐥𝐞𝐱!

>Hung boy with a PHAT ass
<Bi (Female lean)
>Subby bitch but can Dom
<Loves Futa cock! (and BBC sometimes)…
PHAT 2022-05-03 20:31:21
RT @snuffplug: Bouncy phat ass 💯🤤 https://t.co/UUzvUpyiPn
PHAT 2022-05-03 20:31:45
@Latto Booty phat
PHAT 2022-05-03 20:31:45
RT @cybergeekgirl: #FF

@AppSecBloke
@DanRaywood
@BjoernVoitel
@CyberCiderCity
@skurioc
@RealZenno
@happygeek
@FrankSEC42
@phat_hobbit
@Sea…
PHAT 2022-05-03 20:31:53
@BigBoobs_Milf @_dick_kent_outdoor_photographer__hving_sex_nasty_anal_clips_phat_azz_black_girls
PHAT 2022-05-03 20:31:57
@FayyazCanada @WaseemRaja1512 @realrazidada @PresPMLNPunjab Don't worry.
People abuse when unki phat kar gale mai Aa Rahi Hoti hai.
Let them abuse & enjoy their looking at their phatti.
PHAT 2022-05-03 20:32:00
@phat_xram ❤️❤️
PHAT 2022-05-03 20:32:04
RT @goddess_squirt: I hope someone saw me and bust a phat nutt... https://t.co/xUouThv9LU
PHAT 2022-05-03 20:32:29
RT @goddess_squirt: I hope someone saw me and bust a phat nutt... https://t.co/xUouThv9LU
PHAT 2022-05-03 22:01:1814.53 14.12 4.16%
2022-05-04

PHAT 2022-05-04 05:01:1514.40 11.70 4.16%
PHAT 2022-05-04 07:01:2214.40 14.12 3.23%
PHAT 2022-05-04 08:02:0215.18 14.00 2.51%
PHAT 2022-05-04 09:01:3614.53 13.52 0.36%
PHAT 2022-05-04 10:01:2813.75 13.71 -5.64%
PHAT 2022-05-04 11:01:1913.59 13.46 -6.88%
PHAT 2022-05-04 12:01:3113.38 13.27 -8.26%
PHAT 2022-05-04 13:01:3313.26 13.21 -8.95%
PHAT 2022-05-04 14:01:3713.54 13.46 -7.36%
PHAT 2022-05-04 14:24:18
RT @BlvckGooku: It's the way he make phat cake crashed down on his dick to put it in her so much deeper! #BRINGMETHISBLVCKQ👑
#NOTME❌🙅🏾
#NOT…
PHAT 2022-05-04 14:24:29
@lord_munawar @anjalisherni Munawar k trend dekh kr to inki phat jayegi 🤣🤣🤣
PHAT 2022-05-04 14:24:57
@louis_phat_bum heartstopper
PHAT 2022-05-04 14:24:59
Nên phạt hay thưởng 😈

2 app Show Miễn phí
App Show 1 : https://t.co/Al8LvISPbA
App Show 2 : https://t.co/gHTlMRUV6a https://t.co/wHHZg9uuLK
PHAT 2022-05-04 14:25:01
RT @NgocHiennee: P2 nha🤣 Daddy nói lỗ đít bé vẫn cứ khít như lần đầu nong =))) sau này bồ Hie không cần nong nữa thì đút 1 phát nó lún cán…
PHAT 2022-05-04 14:25:05
RT @yaFAVfreakk: Ass phat yeah i know https://t.co/twbIDFf0CC
PHAT 2022-05-04 14:25:06
RT @asser_michael: PHAT JUICY BOTTOMS IN LA TAP IN! https://t.co/1lsCSKATf9
PHAT 2022-05-04 14:25:07
RT @mochaaXx_: phat creamy pussy <3☺️ https://t.co/dTSDUzLBz9
PHAT 2022-05-04 14:25:07
RT @Hoa23133123: Mừng 1/5 hi .. làm phát đi tắm 😂😂 cạn nguyên liệu rùi 🤪 hết đạn 😅 https://t.co/IeXtV7I9K0
PHAT 2022-05-04 14:25:18
RT @femmeluva: Pussy so phat🤤 https://t.co/f5ZFFigned
PHAT 2022-05-04 14:25:35
@ImranKhanPTI INSHA ALLAH BHT JALD AP PAKISTAN K DOBARA 10 YRS K LIYE PRIME MINISTER HONGY
AUR KISI NEUTRAL KI HIMMAT NHI HOGI K YEH KAAM DOBARA KER SAKY.
EK MUSHARRAF EKBPHONE CALL PY LET GAYA AUR DOOSRY TAREEKH MA NAAM LIKHWANY WALY JANAB 😐
YA SAAF SAAF BATA DO K HAMARI PHAT GAYI SACH BOLO.
PHAT 2022-05-04 14:25:57
@DDNewslive @narendramodi partnership with west means doom for us Indians.

sahi khel raha hai bc, mast ghum raha hai jabki idhar humari gand phat rahi hai inflation se
PHAT 2022-05-04 14:25:59
@anxiousprinc3ss @jazzyof09 Them phat lips Between those thighs
PHAT 2022-05-04 14:26:03
@Algolaunch @Algorand Một dự án siêu tuyệt vời và ngày càng phát triển,tôi và bạn của mình rất yêu thích dự án khổng lồ này
#algofam #giveaway #ido #launchpad @Algorand.
HXX6XHOULAEUPJAXCAQ6YR7FMLB3DXYFUNRSY6PZSN3MIFZY6ALW4B4E34 https://t.co/GlAhHQxLDd
PHAT 2022-05-04 14:26:35
@iznayini @MUSIKMENFESS Gue hiphop paling suka too phat doang bro
PHAT 2022-05-04 14:26:39
RT @doof04049333: It’s Friday 😤😮‍💨Thank God!

Golden Brown oily phat Ass 🤩😍🍑

#booty #Onlyfans #phatass #sexo #megalinktrades #snapme #dm…
PHAT 2022-05-04 14:27:00
RT @ngoduong69: Bắt được 1 anh zai cặc to trên biển, đêm về làm bồn chứa tinh cho anh luon
_______________________
🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP…
PHAT 2022-05-04 14:27:03
@Sexy_mw_couple @shananigins82 @SlutWifeSasha1 @StudHtown @Wisconsinhunny1 @Ash_Michelle27 @SandCcouple2018 @kscpl88_91 @SierraG89 THICK THIGHS AND BIG THICK PHAT PUSSY AND BEAUTIFUL ROUND ASS 🤪 😋 😌
PHAT 2022-05-04 14:27:20
RT @ThroatQueens2: SURPRISE!! Today we gonna switch it up, we are showing love 🍑, its Ass Appreciation Day. Got a phat ass and wanna show i…
PHAT 2022-05-04 14:27:30
@onesarahh_ @SHANXXXA_ Damn you got a phat ass
PHAT 2022-05-04 14:27:34
@Harrysringss1 i felt this truly … it ducks having a phat tush back there
PHAT 2022-05-04 14:27:54
@LisaMoon84 Absolutely georgous view and long legs and phat pussy 😋 👌 😍 😜
PHAT 2022-05-04 14:27:54
@minnunglon04 Liếm phát nhé kp zl anh
PHAT 2022-05-04 14:28:00
RT @behieu9898: Anh trai tập gym hướng dẫn viên bơi lội sức lực tràn trề dập mình một phát ra tinh trước luôn 😂😂 https://t.co/kNK2tBSNnE
PHAT 2022-05-04 14:28:09
@shukurlamir Phat. 😊 I like dat
PHAT 2022-05-04 14:28:23
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-04 14:28:51
@adoresofiaaa hoping he can handle our phat tushes
PHAT 2022-05-04 14:28:52
RT @Hoa23133123: Mừng 1/5 hi .. làm phát đi tắm 😂😂 cạn nguyên liệu rùi 🤪 hết đạn 😅 https://t.co/IeXtV7I9K0
PHAT 2022-05-04 14:29:00
RT @nicolesoowet: ✨ IMA PAWG & I 💖 THROWING MY PRETTY PHAT ASS BACK & BOUNCING ON BBC ‼️✨

⚠️ FOLLOW ME ON MY FANSLY FOR FREE FOR MORE OF M…
PHAT 2022-05-04 14:29:04
RT @Hngqun02207834: Sóc lọ nhưng sợ bị mẹ@phát hiện https://t.co/hKcRQmL5Ti
PHAT 2022-05-04 14:29:31
RT @mindyours98: Thick thighs and phat pussy combo is always superior 😮‍💨
https://t.co/9B5JxkuyBT
PHAT 2022-05-04 14:29:43
RT @goddess_squirt: I hope someone saw me and bust a phat nutt... https://t.co/xUouThv9LU
PHAT 2022-05-04 14:29:56
Nanami Chiaki, Monomi (Super Danganronpa 2: Sayonara Zetsubou Gakuen) -Phat Company https://t.co/J7CvyYdJZx
PHAT 2022-05-04 14:29:58
RT @JuicerNSFW: i'd pull them leggings down, appreciate her big phat ass, spread her ass cheeks apart and stuff my face into her asshole, s…
PHAT 2022-05-04 14:30:02
RT @NgocHiennee: P2 nha🤣 Daddy nói lỗ đít bé vẫn cứ khít như lần đầu nong =))) sau này bồ Hie không cần nong nữa thì đút 1 phát nó lún cán…
PHAT 2022-05-04 14:30:09
RT @PAWG_PUP: Twerking my phat ass behind my boyfriend’s back while he plays videogames. If only he knew how many people saw the video I ne…
PHAT 2022-05-04 14:30:12
RT @isthtmus: @fullautojayy He don’t know I named him phat https://t.co/olAVl3VQfO
PHAT 2022-05-04 14:30:13
@Only1laylamonro damn that’s one phat ass
PHAT 2022-05-04 14:30:17
RT @TheFoxHoleX: @DannySteelexxx @ItsJordyDuhh

“Jordyn’s Phat Ass”

#AssParade #DannySteele #JordynFalls

⬇️ Subscribe & Support ⬇️
http…
PHAT 2022-05-04 14:30:19
@Shilaa2000 @___phat___ @mrznr8631 @danjeh_asali @sita828200 @rete4u @Saba_p24 @Shahram_KURD_ @nishhkhand @Meysam_q11 @sarasin_20 @Hozak57 @diakomj79 @NORTHPOLE_7 @itsthelamo @moferferi26 @khanumijanam @Maryy_7_ @autumn_79431 @realhamed7 به به منم هستم ک 😌
PHAT 2022-05-04 14:30:20
RT @TheFoxHoleX: @DannySteelexxx @ItsJordyDuhh

“Jordyn’s Phat Ass”

#AssParade #DannySteele #JordynFalls

⬇️ Subscribe & Support ⬇️
http…
PHAT 2022-05-04 14:30:29
Giai cấp công nhân là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại, là giai cấp đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến, là lực lượng chủ yếu của tiến trình lịch sử
PHAT 2022-05-04 14:30:33
RT @salemsabotage: just a silly guy with a phat cock :Þ https://t.co/CMLDPhVvaa
PHAT 2022-05-04 14:30:33
RT @CakeyCammie: Since my sister now tracks her boyfriend’s location, I’ve had to walk miles to get to his apartment.

He pummels my phat s…
PHAT 2022-05-04 14:30:35
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussy 😈 https://t.co/pJPdYBgLNo
PHAT 2022-05-04 14:30:39
RT @sexcamlyxxx: Sexy brunette phat ass https://t.co/aLTpp1yDyb
PHAT 2022-05-04 14:30:53
@WitchDoctorUS My exposure bux checking account is phat
PHAT 2022-05-04 14:30:55
RT @Huraopervertid1: Rt @aiuncensored @AnimeMiyav @NeoCoillHQ @ngelRikka @EroSempaiX7 @Bravaa8 @Genshin_Rule34 @4es_hx @HentaiWaifu699 @JRL…
PHAT 2022-05-04 14:30:58
Agar ye fandom war space sab khatam hojaye toh mujhe bulana yar 🥺
Mera sar phat jayega ek din😭😭
KARAN ke liye koi bhi bacha hai toh mujhe bhi bulaye Apke sath🥺
#KaranKundrra #KKundrraSquad #TejRan #LockUppWithKaran
PHAT 2022-05-04 14:31:08
RT @soulkibble: Big PHAT (Perfectly Hot and Thicc) Mommy Lecha flaunting her massive milkies for the photoshoot. https://t.co/ouWfJYxESQ
PHAT 2022-05-04 15:01:2513.98 13.92 -3.99%
PHAT 2022-05-04 16:01:1813.65 13.62 -6.19%
PHAT 2022-05-04 17:01:2816.36 13.30 -2.27%
PHAT 2022-05-04 19:01:5114.53 14.12 4.16%
PHAT 2022-05-04 22:01:2216.36 13.30 1.07%
2022-05-05

PHAT 2022-05-05 05:01:2115.04 13.02 1.07%
PHAT 2022-05-05 10:01:3213.51 13.38 -5.28%
PHAT 2022-05-05 11:01:3713.98 13.95 -1.62%
PHAT 2022-05-05 12:01:3813.81 13.80 -2.82%
PHAT 2022-05-05 13:01:3113.88 13.85 -2.32%
PHAT 2022-05-05 14:01:2813.19 13.11 -7.46%
PHAT 2022-05-05 15:01:3212.98 12.87 -9.30%
PHAT 2022-05-05 16:01:3326.50 12.80 -7.96%
PHAT 2022-05-05 17:01:4326.50 11.00 -7.96%
PHAT 2022-05-05 19:02:3913.27 11.00 1.07%
PHAT 2022-05-05 20:01:3626.50 11.00 1.07%
PHAT 2022-05-05 22:01:1726.50 11.00 -4.18%
2022-05-06

PHAT 2022-05-06 05:01:4231.35 11.70 -4.18%
PHAT 2022-05-06 07:01:3816.36 11.70 -4.18%
PHAT 2022-05-06 08:01:3016.17 11.70 -4.18%
PHAT 2022-05-06 10:01:4011.88 11.76 -9.41%
PHAT 2022-05-06 11:01:2712.26 12.15 -6.89%
PHAT 2022-05-06 12:01:2811.96 11.90 -8.72%
PHAT 2022-05-06 13:01:4412.42 12.32 -5.13%
PHAT 2022-05-06 14:01:1912.40 12.35 -5.28%
PHAT 2022-05-06 15:01:4012.10 12.04 -7.65%
PHAT 2022-05-06 15:21:21
FDA New Drug Application NDA215152 PHATHOM PHARMACEUTICALS, INC https://t.co/BsJWp7dBge $PHAT
PHAT 2022-05-06 15:23:47
FDA New Drug Application NDA215153 PHATHOM PHARMACEUTICALS, INC https://t.co/kFu4KWdx6p $PHAT
PHAT 2022-05-06 16:01:2611.46 11.45 -12.32%
PHAT 2022-05-06 17:01:2712.50 11.45 -11.94%
PHAT 2022-05-06 17:26:58
RT @thatbritishgir2: How good does my phat pussy look through these leggings? 🥵😈

This fun new video has been posted on my slut page today…
PHAT 2022-05-06 17:27:07
@___phat___ فاطی من اپتیما میخوام
PHAT 2022-05-06 17:27:10
RT @cinnamonzaddy: Phat Rabbit Killa Jr 🤍 https://t.co/kCh7i0v4zK
PHAT 2022-05-06 17:27:24
RT @TommyBong18: Phat coochie talk on the TL >
PHAT 2022-05-06 17:27:35
Me casually having my phat ass out ofc nothing should happen when I bend over right..? https://t.co/7yJozp1iqF
PHAT 2022-05-06 17:27:36
RT @Thisthat_Acadmy: Queen Latifah will never be a movie star 🫣

Never let fortune tellers determine your future

#VukaAfrica

Best Actress…
PHAT 2022-05-06 17:27:40
@iftkhar926 @tau4u3 @WajidSharif11 @Beeper9999 kon tri niki bhen?? Mn tu kaha h phly he tu dala h. Tri maan behn gashtiyan h. Or niazi kuta h. Usi ko khush krta h tu apni maa behn k zariye.
Yeah daikh tu. Tri phat jy ge https://t.co/eL6QhvqLx3
PHAT 2022-05-06 17:28:10
RT @KTH_VIETNAM_: [iTunes Vietnam 🇻🇳]

#4 Singularity

V’ARMY & TAEGERS hãy cùng chúng mình ủng hộ kỉ niệm 4 năm bài hát Singularity phát…
PHAT 2022-05-06 17:28:25
RT @ZombieRay10: BIG PHAT BAT BUTT 🍑
https://t.co/LvbmA56POA
https://t.co/9fYLxIrz0I https://t.co/uoVP5ofXlp
PHAT 2022-05-06 17:28:30
BLP sux a Phat one off a glowing one you twats #Disrepectfultwats https://t.co/WQgXUmNIDo
PHAT 2022-05-06 17:28:37
@___phat___ @looti_a خو منم ماشینمو قرض میگیرن پسرا همینطورین
ولی اگه اینطوری نیس ،شما را نمیخواید😂
PHAT 2022-05-06 17:28:46
Phat mama is about to be on her period
PHAT 2022-05-06 17:28:52
@Viperous @Class The phat ass
PHAT 2022-05-06 17:29:17
@iftkhar926 @tau4u3 @WajidSharif11 @Beeper9999 phr pyu ko bula rha wo tri maa ki ly rha. Tri kyu phat rhi. Tu bs taliyan bjanay joga h. Kisi randi ki najaiz paidawar
PHAT 2022-05-06 17:29:22
RT @Cutuan88888: Bộ này 40 phút- Cu Tuấn cắt 4 tập đăng twitter nghen😊
——Group clip full đã úp nhé—
—ib telegram….cutuan88888—
……..TẬP 1…
V…
PHAT 2022-05-06 17:29:25
It’s Friday, I’m listening to bad bunny’s new album, my ass phat & nobody cheating on me god bless 🔥
PHAT 2022-05-06 17:29:26
@phat_natsAFC @3cbPerformance I'm so lucky they want to come on!
PHAT 2022-05-06 17:29:28
RT @justdarren43: She petite but that pussy phat! 🥵

🐦: @cuteloser18 https://t.co/yDuaOvzOwc
PHAT 2022-05-06 17:29:30
RT @ThePhatPenguins: ❄️🐧 FREE MINT ENDING SOON!!! 🐧❄️

⭐️ INSTANT REVEAL!⭐️

There's still a chance for you to mint your PHAT PENGUINS comp…
PHAT 2022-05-06 17:29:36
@phat_natsAFC Mum's cunt could work?
PHAT 2022-05-06 17:29:42
RT @SuxanNFT: My Phat Penguin finally revealed! LOVE the knife & hat combo~✨️
👒
🐧🔪
#PenguinFollowPenguin @ThePhatPenguins #PhatPenguins #NF…
PHAT 2022-05-06 17:29:51
RT @TienDuc18cm: Zô nhà toilet luôn, trường ai vậy ta, hay ở đâu, anh trai bú liếm thần tốc , bị phát hiện nhưng vẫn làm tiếp 2 video còn l…
PHAT 2022-05-06 17:29:52
I’m going to take a phat nap after work, IF my evil toddler allows me to
PHAT 2022-05-06 17:30:07
@___phat___ واخ
PHAT 2022-05-06 17:30:24
RT @BluntsxBacon: @big_business_ She broke up with her baby daddy and her ass is phat some bad decisions will be made good brother
PHAT 2022-05-06 17:30:24
RT @TheHighMilano_: I LOVE eating a phat ass booty 😍

https://t.co/8sCK1c5yxU 😋🍑 https://t.co/cKMJq0rsis
PHAT 2022-05-06 17:30:27
RT @MrAnh33418951: Phần 2: [Bò cơ bắp]

Cảm xúc mà anh ấy phải chịu đựng đó là quá trình kiểm soát với 4 lần đạt khoái cảm nhưng không thể…
PHAT 2022-05-06 17:30:28
RT @hoanggiahuy25: Chuyện là nhỏ bạn thân qua học nhóm mà cái mồm nó rên lớn quá xém bị má phát hiện. clm :))
Tim + Rw toi up đoạn bắn tin…
PHAT 2022-05-06 17:30:38
RT @sooofoxxy: Ass so phat 🙏🏼 https://t.co/imIqOuzaa2
PHAT 2022-05-06 17:30:38
My son sent me this. My "phat" acting debut as an extra Cobra Kai S4 ep 9 & 10. Thank God I have lost nearly 70 pounds. I will take up less space 😂 @CobraKaiSeries @extrascastingTM @CobraKaiWisdom @jonhurwitz CKND 💖 https://t.co/fiQngLGBxx
PHAT 2022-05-06 17:30:41
RT @khanyithelight: Londie and Annie still need to apologize to Nonku and her mom about hearing shit she didn’t say. I wish Phat Joe hosted…
PHAT 2022-05-06 17:30:46
@___phat___ خبر مهمی بود🤣
PHAT 2022-05-06 17:30:54
RT @_LustDemon: She wanted her man’s undivided attention but he was watching basketball so she bounced her phat ass on his dick instead htt…
PHAT 2022-05-06 17:31:14
RT @rainkhak: #BotdamHN
E Top 19t sau khi bắn 2 phát tinh trùng dày đặc vào loz mình rồi là chơi đến phát t3 trên ghế tình yêu đây 😄 lần nà…
PHAT 2022-05-06 17:31:18
RT @rainkhak: #BotdamHN
Gần cuối trước khi e Top 19t ra phát thứ 4 😘 vẫn là tư thế chủ đạo Doggy+Bareback. Địt liên tục đến mức độ nc loz v…
PHAT 2022-05-06 17:31:24
@EverybodyIsA10 I LIKE THE SHOT YOU DID WITH RAWKUS TOO THAT SHIT WAS PHAT
PHAT 2022-05-06 17:31:25
@Chon_92_67 Nam Mô A Di Đà Phật 🙏
PHAT 2022-05-06 17:31:27
@___phat___ سهمگین بود… https://t.co/eGbjYM7uRH
PHAT 2022-05-06 17:31:31
RT @BoyGoldz: .. heard you like phat pussy https://t.co/u8Gc24845C
PHAT 2022-05-06 17:31:46
@tiavsh @___phat___ ما هم زیر سایه شما نفسی میکشیم در تهران و حومه😎
PHAT 2022-05-06 17:31:48
RT @Asstronom: DELICIOUS PHAT BOOTY AYA DIVES IN WITH A STUNNING SUPERB FEATURE! https://t.co/cPKb3md9ot
https://t.co/XmokQoHWam https://t.…
PHAT 2022-05-06 17:31:51
@Khoko_PHAT 😅😅
PHAT 2022-05-06 17:31:59
Pack ya bags phat!
PHAT 2022-05-06 17:32:04
RT @ZombieRay10: BIG PHAT BAT BUTT 🍑
https://t.co/LvbmA56POA
https://t.co/9fYLxIrz0I https://t.co/uoVP5ofXlp
PHAT 2022-05-06 17:32:08
@mehfoozalii Phat k 4 nai 64 hogai Bhai 😏
PHAT 2022-05-06 17:32:10
RT @GuguPeterson: MUST I TAKE OFF MY JEAN? SO WE GET DO SOMETHING NASTY NOW?💦🍆🍑 🍑 💦 IM HORNY
#ThembaOnShowmax
#Bathu
#RHODurban
Thobile…
PHAT 2022-05-06 17:32:15
RT @LongHaiMiCm2: Ở nhà nóng quá, mặc chỉ cái quần cho mát mà thằng em cũng ngợp, hở tí là nó ngoi đầu ra ngoài hít thở.
Sáng ngồi ăn sáng,…
PHAT 2022-05-06 17:32:40
RT @CirenV_2: Phat Ass, BBC Size Queen, Cum Slut, Hairy Bush, Huge Labia!
⭐️Links In Profile⭐️ https://t.co/5tiTY21bua
PHAT 2022-05-06 17:32:41
“Sorry that my cheeks are so phat that they hug your cock instead of making it look like a actual hot dog. I hope you don’t mind though stud~💗?” https://t.co/2A2Cn7Chyq
PHAT 2022-05-06 17:32:50
Cận cảnh 7 đóa sen khổng lồ trên sông Hương trước Đại lễ Phật đản https://t.co/9Uu644gZpV TRÊN CẢ TUYỆT VỜI
PHAT 2022-05-06 19:06:0026.50 11.00 -4.18%
PHAT 2022-05-06 20:01:2416.36 11.00 -4.18%
PHAT 2022-05-06 22:01:2616.36 11.45 -8.65%
PHAT 2022-05-06 23:27:38
RT @wavyybro: Unc finally let me beat 😩 his phat pussy was creaming all on my dick https://t.co/B54DdxxG0n
PHAT 2022-05-06 23:27:39
RT @cinnamonzaddy: Phat Rabbit Killa Jr 🤍 https://t.co/kCh7i0v4zK
PHAT 2022-05-06 23:27:41
RT @hoanggiahuy25: Chuyện là nhỏ bạn thân qua học nhóm mà cái mồm nó rên lớn quá xém bị má phát hiện. clm :))
Tim + Rw toi up đoạn bắn tin…
PHAT 2022-05-06 23:27:46
@WatcherGuru FACEBOX là sự phát triển của Defi Yeild Farming & gaming NFT #Metaverse lấy cảm hứng từ MOBOX. Trong FACEBOX, mọi người đều có thể xây dựng danh mục trò chơi Triệu đô la, hãy tham gia ngay để trở thành những người tiên phong của dự án
PHAT 2022-05-06 23:28:00
RT @sontungmtp777: Cảm ơn tình yêu thương mà mọi người đang dành cho THERE’S NO ONE AT ALL !!!
❤️❤️❤️
378.000 lượt xem công chiếu
1M lượt x…
PHAT 2022-05-06 23:28:02
RT @PAWGEDCOM: ICYMI PAWG Alexis Andrews @AlexisAndrewsX Gets Roses Poured on Her Heart Shaped Ass https://t.co/G151WH6gUZ by @juanlargoxxx…
PHAT 2022-05-06 23:28:06
That's one grumpy selfie for Jay-Z, one phat dub for mankind
PHAT 2022-05-06 23:28:09
@Blockworks_ FACEBOX là sự phát triển của Defi Yeild Farming & gaming NFT #Metaverse lấy cảm hứng từ MOBOX. Trong FACEBOX, mọi người đều có thể xây dựng danh mục trò chơi Triệu đô la, hãy tham gia ngay để trở thành những người tiên phong của dự án
PHAT 2022-05-06 23:28:17
#chăm_sóc_trẻ phát triển #sức_khỏe toàn diện cùng #fitobimbi https://t.co/Dwzb8eSPM0
PHAT 2022-05-06 23:28:18
#chăm_sóc_trẻ phát triển #sức_khỏe toàn diện cùng #fitobimbi https://t.co/39hxILiDpv
PHAT 2022-05-06 23:28:20
@amzdior Cute, but what that ass look like? Is it phat? Cause that’s all that counts.
PHAT 2022-05-06 23:28:25
@Tejasvi_Surya Bhakton ki phat gai...
PHAT 2022-05-06 23:28:30
theek hai condoms k upar film bunai par 8-10 bachhey walo 🧕👳‍♂️👩‍👩‍👦‍👦👩‍👩‍👧‍👧👩‍👩‍👦‍👦 ko becho phele jaha zarurat hai ,par waha condom phat jata hai tumhara . https://t.co/ZPfGCvLJvu
PHAT 2022-05-06 23:28:31
@Pibrowsei FACEBOX là sự phát triển của Defi Yeild Farming & gaming NFT #Metaverse lấy cảm hứng từ MOBOX. Trong FACEBOX, mọi người đều có thể xây dựng danh mục trò chơi Triệu đô la, hãy tham gia ngay để trở thành những người tiên phong của dự án
PHAT 2022-05-06 23:28:36
RT @choppa2ozz: phat https://t.co/mbyZqdWmpJ
PHAT 2022-05-06 23:28:37
RT @choppa2ozz: phat https://t.co/mbyZqdWmpJ
PHAT 2022-05-06 23:28:41
RT @choppa2ozz: phat https://t.co/mbyZqdWmpJ
PHAT 2022-05-06 23:28:41
RT @hoanggiahuy25: Bắn tinh vào lồn con đỉ Phạm Mi này tê vc lồn khít mà còn nhiều nước .Nó kêu mìh bắn đại dô lồn nó đi kh sao đâu tới khi…
PHAT 2022-05-06 23:28:42
RT @PAWGEDCOM: ICYMI PAWG Alexis Andrews @AlexisAndrewsX Gets Roses Poured on Her Heart Shaped Ass https://t.co/G151WH6gUZ by @juanlargoxxx…
PHAT 2022-05-06 23:28:45
👟🧼👞💦👟🧽 🧼👞💦 🧽 🧼

Good morning & happy Saturday from us #LeadersSnS 💙

For Clean Sneakers 👟 & Shoes 👞

Whatsapp/Call👇🏽

☎️ 072 157 3529

Open From 8am - 7pm

📍 108 Thomas Molepo Str
River Park, Lombardy East
Alex

#djsbu | Mihlali| Phat Joe | Mabuyane | Northriding https://t.co/nsll5DyEwH
PHAT 2022-05-06 23:28:49
RT @choppa2ozz: phat https://t.co/mbyZqdWmpJ
PHAT 2022-05-06 23:28:51
RT @sontungmtp777: Cảm ơn tình yêu thương mà mọi người đang dành cho THERE’S NO ONE AT ALL !!!
❤️❤️❤️
378.000 lượt xem công chiếu
1M lượt x…
PHAT 2022-05-06 23:28:53
RT @youretoosmall: Phat ass cheeks = Beta clit prevention measure 🦐🚫🍑 https://t.co/bWYmRvEZzs
PHAT 2022-05-06 23:29:01
RT @phaty0ni: me and my phat wet pussy 🤍 https://t.co/eRNGeTNKWp
PHAT 2022-05-06 23:29:11
@Emibony5 @AlisonLA7 OMG you have a beautiful phat sweet tight juicy pussy that I would love too eat. 👅💦🥵👀😈
PHAT 2022-05-06 23:29:12
RT @Claranguyen9202: @channelrradio Cảm ơn @channelrradio đã phát bài hát There’s no one at all by Sơn Tùng M-TP.

WE LOVE YOU M-TP
#SkyAl…
PHAT 2022-05-06 23:29:13
RT @African_Pussy_: A MUST WATCH‼️ How long would you last inside this perfect ass and phat pussy? 💦🍑🔥 part 1 https://t.co/WwR7ENDfti
PHAT 2022-05-06 23:29:18
RT @CarelessDe: Nna i love Somizi guys to be honest…

Naledi | Phat Joe | Sorisha | Amapiano | #Wearthemoment #ShutDownZimbabwe #WillSmith…
PHAT 2022-05-06 23:29:22
RT @Cutuan88888: Bộ này 40 phút- Cu Tuấn cắt 4 tập đăng twitter nghen😊
——Group clip full đã úp nhé—
—ib telegram….cutuan88888—
……..TẬP 1…
V…
PHAT 2022-05-06 23:29:22
@kinggkieraa a pretty face a make anything look good phat 😌
PHAT 2022-05-06 23:29:39
Chịu được mấy phát của a này https://t.co/eO1j7vFSPQ
PHAT 2022-05-06 23:29:48
Cách chăm sóc bé phát triển thể chất, trí tuệ một cách toàn diện nhất với #fitobimbi #chăm_sóc_trẻ #sức_khỏe https://t.co/d5uZ9Ea90z
PHAT 2022-05-06 23:29:49
Cách chăm sóc bé phát triển thể chất, trí tuệ một cách toàn diện nhất với #fitobimbi #chăm_sóc_trẻ #sức_khỏe https://t.co/Reyr0w4Zba
PHAT 2022-05-06 23:29:53
RT @XXBaronessX: add me on snapchat if you love phat ass 👻 xbaroness https://t.co/IjQApHG0Pt
PHAT 2022-05-06 23:30:11
RT @DLstrokum: Dammm bruh u nasty as shtt bruhhh 😈😩 u boutta make me buss this phat nutt in yo u while I’m headshotting 🥷🏾🥷🏾🥷🏾 in COD 🎮😩💥💦💦…
PHAT 2022-05-06 23:30:18
RT @mengalore33: Lightskinned dude with a phat ass gets fucked hard

More dope videos @mengalore33 https://t.co/1lXDGDgmp4
PHAT 2022-05-06 23:30:26
RT @WomensWonder99: Kelsi Monroe is an all time rider plus who doesn't love seeing that phat ass in motion https://t.co/KrtSfhDhU2
PHAT 2022-05-06 23:30:30
@gabeeno Asal mein awam ki phat rahi hoti k kahi say koi da daket na ajaye.
Aur isi khof aur soch k sabab hath kanfte hove nishana ghalat lag jata hai.😂

It's a sad reality. I experience it every time whenever I use an ATM machine.
PHAT 2022-05-06 23:30:33
Quen em qua 1 app hẹn hò, mới 2k6, mặt đọc có non choẹt. Đưa vào ks mà em lễ tân nhìn mình như 1 thằng ấu dâm =)))) à, đm lông nách em còn dài hơn của mình, sợ vl địt phát chạy luôn 🤧🤧🤧 https://t.co/tCP4laGpCs
PHAT 2022-05-06 23:30:35
RT @sooofoxxy: Phat 🥵 https://t.co/X4RjiHPrAM
PHAT 2022-05-06 23:30:57
RT @Claranguyen9202: @channelrradio Cảm ơn @channelrradio đã phát bài hát There’s no one at all by Sơn Tùng M-TP.

WE LOVE YOU M-TP
#SkyAl…
PHAT 2022-05-06 23:30:59
RT @choppa2ozz: phat https://t.co/mbyZqdWmpJ
PHAT 2022-05-06 23:31:00
RT @LeadersSnS: 👟🧼👞💦👟🧽 🧼👞💦 🧽 🧼

Good morning & happy Saturday from us #LeadersSnS 💙

For Clean Sneakers 👟 & Shoes 👞

Whatsapp/Call👇🏽

☎️ 07…
PHAT 2022-05-06 23:31:06
Mẫu mộ tháp đá đẹp tại Lâm Đồng - Mộ tháp phật giáo bằng đá https://t.co/sNUIpwKPAo
PHAT 2022-05-06 23:31:12
RT @Mdoublei2: [Eng] I'm Jade-ni-phat
#Mii2 #พี่เจตคนกลางSeries https://t.co/R4Cvo5dh29
PHAT 2022-05-06 23:31:21
Ghế ngả văn phòng hay ghế văn phòng ngả lưng nhận được sự quan tâm của rất nhiều khách hàng. Ghế văn phòng ngả lưng Hòa Phát nằm trong những sản phẩm ghế ngả văn phòng dẫn đầu thị trường tiêu thụ tại Việt Nam #ghengavanphong
https://t.co/Tr7xPmojdW https://t.co/1452VuWsMR
PHAT 2022-05-06 23:31:21
RT @African_Pussy_: Beautiful phat pussy 😍🔥💦 #ebonyclit #ebony #blackpussy #pussy #sexy #wap #wapchallenge https://t.co/cJOalu3eBG
PHAT 2022-05-06 23:31:27
RT @trongnhandream: "Có quen cũng đừng la lớn nha, gạ địt ảnh nhẹ nhàng thôi, Vers đấy!"
- Phát ngôn hơi tục nên Edit bỏ bớt rồi, tục quá m…
PHAT 2022-05-06 23:32:00
RT @josegonzale7831: Jordan Torres via OnlyFans #31 🥵
He got a nice phat ass 🤤😫🥵🍑👋🏽 https://t.co/Euip4OOSmj
PHAT 2022-05-06 23:32:04
RT @PAWGEDCOM: ICYMI PAWG Alexis Andrews @AlexisAndrewsX Gets Roses Poured on Her Heart Shaped Ass https://t.co/G151WH6gUZ by @juanlargoxxx…
2022-05-08

PHAT 2022-05-08 03:56:20
Phathom Pharmaceuticals Announces FDA Approval of VOQUEZNA™ TRIPLE PAK™ (vonoprazan, amoxicillin, clarithromycin) & VOQUEZNA™ DUAL PAK™ (vonoprazan, amoxicillin) for the Treatment of H. pylori Infection in Adults | Phathom Pharmaceuticals, Inc. https://t.co/axH7No8QWs
2022-05-09

PHAT 2022-05-09 02:26:15
VLTK 3 Duyên Khởi ấn định phát hành vào ngày 13/05, chơi trên mobile và PC https://t.co/4UFNyrF4F4
PHAT 2022-05-09 02:26:20
RT @poisonedpamela: 𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗛𝗔𝗣𝗣𝗘𝗡𝗦 when trespassing in her garden.

♥️+🔁 to tend her garden and clap her phat cheeks💦

#SEXRP #LEWDRP…
PHAT 2022-05-09 02:26:22
RT @warnermusicvn: GOT7 SẼ TRỞ LẠI VỚI EP《GOT7》

Phát hành ngày 23.05.2022 lúc 16:00 (Việt Nam)

#GOT7  #갓세븐  #MARK #JAYB #JACKSON #JINYOUN…
PHAT 2022-05-09 02:26:27
RT @Hostile_Orgasms: W👀W! Beautiful Jaaden Playing with her Phat Pussy in the Car! Look at that Asshole!😍Follow this Nympho @socialslut2 🔥A…
PHAT 2022-05-09 02:26:32
RT @simeanh03: Nâng giùm i
___
🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP
live show bướm free duy nhất trên app mới nè👉 https://t.co/wdK5CAGP6P
(App mới ra nên…
PHAT 2022-05-09 02:26:52
RT @BlvckGooku: Nigga put his day off that same day he went to wake up his submissive superpowered ebony chubby bbw huge phat asteroid chee…
PHAT 2022-05-09 02:27:02
RT @VitaeThu: Vitae- Mạng xã hội của tri thức và sự phát triển! Mendy- nhà sáng lập Vitae mang bộ óc siêu phàm👍
Chúng tôi tự hào là thành…
PHAT 2022-05-09 02:27:05
RT @warnermusicvn: GOT7 SẼ TRỞ LẠI VỚI EP《GOT7》

Phát hành ngày 23.05.2022 lúc 16:00 (Việt Nam)

#GOT7  #갓세븐  #MARK #JAYB #JACKSON #JINYOUN…
PHAT 2022-05-09 02:27:06
Hope he makes my ass phat
PHAT 2022-05-09 02:27:06
RT @HeoHeo43344601: Ối giời, cứ có thằng bạn thân kè kè bên cạnh là đúng có ngày nó Thịt mình tơi tả….Dập phát nào sướng tê phát đó. A…a…a…
PHAT 2022-05-09 02:27:13
RT @BlvckGooku: Back from party this delicious ebony lightskin curvy thick big phat pumpkin asteroid gets screwed up by BOF in her parents…
PHAT 2022-05-09 02:27:23
@CryptoMeLontw @Orbitauofficial Bạn có lo lắng khi thị trường không ổn định, dự án của bạn sẽ khó phát triển trong giai đoạn này, vậy bạn sẽ làm gì và thu nhập hiện tại chủ yếu đến từ đâu?
PHAT 2022-05-09 02:27:25
Born Singer mở đầu track list luôn kìa mọi người 🥺🥺 Bài hát được phát hành chỉ 1 tháng sau khi BTS debut, phản ánh hành trình từ tts đến khi đc ra mắt, lời bài hát là 1 sự tôn vinh hoàn hảo cho chiến thắng sau những khó khăn để được debut 🥺 xúc động quá huhu https://t.co/ZJhlOO0Orl
PHAT 2022-05-09 02:27:27
Từ ngày bắt đầu đi làm tới h, ngày càng cảm nhận sâu sắc và chấp nhận là mình sẽ sống ở 1 đất nước ko bao h phát triển
Vn như nghiện xì ke ấy, vật vờ, ko chết hẳn luôn đầu mà cũng ko cai nghiện để sống ra hình người
PHAT 2022-05-09 02:27:31
RT @themusclebull: Post workout garage fuck.
Fuck your Daddy's phat ass raw @NavyPagan1307 ..... https://t.co/qz5N4jtqWS
PHAT 2022-05-09 02:28:18
RT @nikkinunez94: Would you eat this phat booty if you had the chance? 😏 https://t.co/PhLPj69amd
PHAT 2022-05-09 02:28:25
RT @JayManf_99: Tight holes and big phat asses with chubby stomachs needed. RT https://t.co/p6mBD0tRDx
PHAT 2022-05-09 02:28:28
RT @warnermusicvn: GOT7 SẼ TRỞ LẠI VỚI EP《GOT7》

Phát hành ngày 23.05.2022 lúc 16:00 (Việt Nam)

#GOT7  #갓세븐  #MARK #JAYB #JACKSON #JINYOUN…
PHAT 2022-05-09 02:28:30
@CryptoMeLontw @Orbitauofficial bao giờ phát hành bất kỳ sản phẩm hoạt động hoặc chứng minh bất kỳ doanh thu nào, Trong một thời gian ngắn / dài phát hành. Có phải như thế này không? Nếu không, bạn có thể cho chúng tôi biết, Điều gì làm cho nó khác với các dự án khác?
PHAT 2022-05-09 02:28:34
@CryptoMeLontw @Orbitauofficial Trong tình hình thảm khốc của đại dịch Covid-19, mọi ngành đều bị ảnh hưởng nặng nề. Nó có ảnh hưởng đến sự phát triển của nhóm của bạn không? Bạn có kế hoạch gì để biến thách thức thành cơ hội để phát triển dự án của mình trong tương lai?
PHAT 2022-05-09 02:28:38
RT @qinxxzz: Tìm người nhún nhảy chung
____
🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP
Em chỉ live show bướm free duy nhất trên app mới nè👉 https://t.co/eH868SU…
PHAT 2022-05-09 02:28:55
RT @warnermusicvn: GOT7 SẼ TRỞ LẠI VỚI EP《GOT7》

Phát hành ngày 23.05.2022 lúc 16:00 (Việt Nam)

#GOT7  #갓세븐  #MARK #JAYB #JACKSON #JINYOUN…
PHAT 2022-05-09 02:28:59
RT @asianboyslove2: Người cha vô tình yêu thầm đứa con ngon lành của mình vì vậy nên ông đành giả bộ đã qua đời và chuyển đến nơi khác sống…
PHAT 2022-05-09 02:29:00
RT @warnermusicvn: GOT7 SẼ TRỞ LẠI VỚI EP《GOT7》

Phát hành ngày 23.05.2022 lúc 16:00 (Việt Nam)

#GOT7  #갓세븐  #MARK #JAYB #JACKSON #JINYOUN…
PHAT 2022-05-09 02:29:10
RT @HeoHeo43344601: Ối giời, cứ có thằng bạn thân kè kè bên cạnh là đúng có ngày nó Thịt mình tơi tả….Dập phát nào sướng tê phát đó. A…a…a…
PHAT 2022-05-09 02:29:42
@villainousbaby Saare mkj ki phat chuki hai 🤣😂chota sa fandom nai tabahi macha Rakhi hai
PHAT 2022-05-09 02:29:46
RT @warnermusicvn: GOT7 SẼ TRỞ LẠI VỚI EP《GOT7》

Phát hành ngày 23.05.2022 lúc 16:00 (Việt Nam)

#GOT7  #갓세븐  #MARK #JAYB #JACKSON #JINYOUN…
PHAT 2022-05-09 02:30:05
RT @Sassysubgirly: Come see this big juicy booty in action! #pawg #phat #bbw #curvy #thick #onlyfans #onlyfriends #spicylink #nudes #buttpl…
PHAT 2022-05-09 02:30:27
RT @SexualCultists: Remember, one of the best ways to gain cultist attention is through the thunderous 𝐂𝐋𝐀𝐏 𝐂𝐋𝐀𝐏 𝐂𝐋𝐀𝐏 made by 𝐨𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐳𝐞𝐝 𝐰𝐨𝐛…
PHAT 2022-05-09 02:30:48
RT @ngVit21515266: Dập khôn bao
Mà dập kiểu này chỉ có nước là dính bầu
Nắc phát nào đi thẳng phát ấy
Phê https://t.co/aO5wCpYw2c
PHAT 2022-05-09 02:30:52
Not this man shouting out phat ma on the microphone 😭😭😭
PHAT 2022-05-09 02:30:54
RT @HeoHeo43344601: Ối giời, cứ có thằng bạn thân kè kè bên cạnh là đúng có ngày nó Thịt mình tơi tả….Dập phát nào sướng tê phát đó. A…a…a…
PHAT 2022-05-09 02:30:56
RT @Thuyyvanw: đi mua mái lạnh tiện thể đụ em thế giới di động cực dâm
xem clip tại nhóm kín 18+ telegram
link: https://t.co/W4Gw98cpvp

🔴…
PHAT 2022-05-09 02:31:00
RT @warnermusicvn: GOT7 SẼ TRỞ LẠI VỚI EP《GOT7》

Phát hành ngày 23.05.2022 lúc 16:00 (Việt Nam)

#GOT7  #갓세븐  #MARK #JAYB #JACKSON #JINYOUN…
PHAT 2022-05-09 02:31:18
@CryptoMeLontw @Orbitauofficial Bạn có lo lắng khi thị trường không ổn định, dự án của bạn sẽ khó phát triển trong giai đoạn này, vậy bạn sẽ làm gì và thu nhập hiện tại chủ yếu đến từ đâu?
PHAT 2022-05-09 02:31:34
RT @hanbinhalin: Q: nếu tỉnh dậy thấy mình biến thành mèo, 🦉 sẽ làm gì đầu tiên?
🦉 ngồi trên chân anh Hanbin để ảnh vuốt ve
Nhìn phát chọn…
PHAT 2022-05-09 02:31:58
@OthersideYC Claim your KODAs @phat_idiot @Caballero_jed @vincet79 @Thnguyn11055111 @SatianiSmhk @ShehbazQuttoshi @Jacks1hand @LeBoomington @bdorr47 @iblamenfts @trutheism @Crypt0Maker @JaynaKawatxa @Alpha_coder7
PHAT 2022-05-09 02:32:04
RT @suprshok: Gia gives up that phat #ass. https://t.co/P3szix54BG
PHAT 2022-05-09 02:32:07
@OthersideYC Claim your KODAs @Htmilby21 @Heather13414274 @rsalamiiy @pedrofnrl @capikserigala @phat_19831 @digialbert @AngriffsKirsche @jdyboo @PaPompompurin @kotse04 @Loka72422381 @TennessenOwen @Lam_nguyen151
PHAT 2022-05-09 02:32:21
RT @wavyybro: Unc finally let me beat 😩 his phat pussy was creaming all on my dick https://t.co/B54DdxxG0n
PHAT 2022-05-09 02:32:28
RT @warnermusicvn: GOT7 SẼ TRỞ LẠI VỚI EP《GOT7》

Phát hành ngày 23.05.2022 lúc 16:00 (Việt Nam)

#GOT7  #갓세븐  #MARK #JAYB #JACKSON #JINYOUN…
PHAT 2022-05-09 02:32:30
RT @SideDiscreet: Jhit Gotta Phat🍑🥵Ass Told him Shake Dat Shit HMU FOR COLLECTIONS OR MASSFILE 🔥✅📲 https://t.co/5Ye0beUeAQ
PHAT 2022-05-09 02:32:50
RT @VANELLABUNSS: Do you like my phat ass 🤤 ?
Onlyfans link in bio 😋 @vanellapuddin https://t.co/Xw1yKi7IFY
PHAT 2022-05-09 02:32:55
RT @bryannaivy2x: My phat ass looks so fucking good bouncing on @ItsHiKey dick 😍💦🍑 https://t.co/1rSxn2FwTv
PHAT 2022-05-09 02:32:55
@CryptoMeLontw @Orbitauofficial bao giờ phát hành bất kỳ sản phẩm hoạt động hoặc chứng minh bất kỳ doanh thu nào, Trong một thời gian ngắn / dài phát hành. Có phải như thế này không? Nếu không, bạn có thể cho chúng tôi biết, Điều gì làm cho nó khác với các dự án khác?
PHAT 2022-05-09 02:32:57
Hôm nay, tôi đã mua "Tiêu chuẩn hình phạt tử hình" của Yasutaka Kamo tại BOOKOFF ở Thị trấn Stellar, và "Giới hạn của lý trí" và "Giới hạn của trí thông minh" của Shoichiro Takahashi. Có người đã cắt cụt phổi của tôi nhiều năm nên hãy gọi c
PHAT 2022-05-09 02:32:58
RT @OhnoHiroyuki: Hôm nay, tôi đã mua "Tiêu chuẩn hình phạt tử hình" của Yasutaka Kamo tại BOOKOFF ở Thị trấn Stellar, và "Giới hạn của lý…
PHAT 2022-05-09 02:33:00
@CryptoMeLontw @Orbitauofficial Trong tình hình thảm khốc của đại dịch Covid-19, mọi ngành đều bị ảnh hưởng nặng nề. Nó có ảnh hưởng đến sự phát triển của nhóm của bạn không? Bạn có kế hoạch gì để biến thách thức thành cơ hội để phát triển dự án của mình trong tương lai?
PHAT 2022-05-09 02:33:02
RT @maisonmosiah: Pounding out and creaming phat bussy niggga prepping da pussy for ma homie who next https://t.co/Hh7vvQKp7q
PHAT 2022-05-09 04:01:2825.00 11.45 -8.65%
PHAT 2022-05-09 05:25:14
RT @AnhBoV3: KHI NÀO THÌ DỤ TRAI THẲNG BẰNG DUNG DỊCH GÂY MÊ? VÀ KHI NÀO THÌ DÙNG DUNG DỊCH KÍCH DỤC NAM?
Ib ngay để đc chuyên gia tư vấn n…
PHAT 2022-05-09 05:25:15
@chula_niger @Geo_phat @Dmaybellinetimi @Postsubman Why act blind to the issue? The man in question is the lead pastor of one of the biggest Christian churches in Nigeria. And married too! That's the issue.
PHAT 2022-05-09 05:25:17
RT @orcantussy: changed character/3
"𝚗𝚎𝚠 𝚘𝚛𝚌𝚊'𝚜 𝚒𝚗 𝚝𝚘𝚠𝚗"
|p̸o̸w̸e̸r̸ b̸o̸t̸t̸o̸m̸
|g̸a̸y̸
|n̸s̸f̸w̸ r̸p̸
|p̸h̸a̸t̸ b̸r̸e̸e̸d̸a̸b̸l̸e̸ a̸s̸…
PHAT 2022-05-09 05:25:32
RT @virtualg0ddess: phat pussy & pretty feet 🤍 https://t.co/zxJLaABSdS
PHAT 2022-05-09 05:25:53
RT @giaoantinhduc1: Top 2k2 chịch thầy đổ mồ hôi đầm đìa…
Chịch 2 phát lận… dâm dục quần thầy hơn 2 tiếng… sướng lol gần chết luôn ^^

Xem…
PHAT 2022-05-09 05:26:00
RT @nikkinunez94: Would you eat this phat booty if you had the chance? 😏 https://t.co/PhLPj69amd
PHAT 2022-05-09 05:26:12
RT @wavyybro: Unc finally let me beat 😩 his phat pussy was creaming all on my dick https://t.co/B54DdxxG0n
PHAT 2022-05-09 05:26:18
Năng lượng thủy triều là một loại năng lượng tái tạo. Vào thế kỷ 20, các kỹ sư đã phát triển nhiều cách để tận dụng chuyển động của sóng biển cũng như hoạt động thủy triều để tạo ra điện năng.

https://t.co/ktOhf6Xgv4
PHAT 2022-05-09 05:26:19
@___phat___ https://t.co/RzK3I7WWzd
PHAT 2022-05-09 05:26:24
RT @AnhBoV3: KHI NÀO THÌ DỤ TRAI THẲNG BẰNG DUNG DỊCH GÂY MÊ? VÀ KHI NÀO THÌ DÙNG DUNG DỊCH KÍCH DỤC NAM?
Ib ngay để đc chuyên gia tư vấn n…
PHAT 2022-05-09 05:26:47
RT @AnhBoV3: KHI NÀO THÌ DỤ TRAI THẲNG BẰNG DUNG DỊCH GÂY MÊ? VÀ KHI NÀO THÌ DÙNG DUNG DỊCH KÍCH DỤC NAM?
Ib ngay để đc chuyên gia tư vấn n…
PHAT 2022-05-09 05:26:58
@BigBoobs_Milf @_phat_booty_mature_lesbian_cunnilingus_pov_lesbian_domination_with_strapon_man_mexican_naked
PHAT 2022-05-09 05:27:14
RT @gwangpee: ベトナム寺。東南アジア大陸部各国の経済事情が反映されている、というよりは単純にラオスやカンボジアよりも桁違いに滞日人口が多いからか、いちばん立派な印象。ベトナムヤングたちがPhật Đản(佛誕/花まつり)に向けて準備していた。韓国や中華とおなじ農暦…
PHAT 2022-05-09 05:27:18
RT @AnhBoV3: KHI NÀO THÌ DỤ TRAI THẲNG BẰNG DUNG DỊCH GÂY MÊ? VÀ KHI NÀO THÌ DÙNG DUNG DỊCH KÍCH DỤC NAM?
Ib ngay để đc chuyên gia tư vấn n…
PHAT 2022-05-09 05:27:20
Chắc anh/chị cũng biết được rằng đối với chuyên nghành kế toán đòi hỏi số lượng tài liệu rất là nhiều. Từ đấy cách hủy tài liệu kế toán của Đức Thịnh Phát jsc được hình thành.
Xem thêm: https://t.co/nOBuGv27Rd
- Website: https://t.co/ad6YsZbu73
PHAT 2022-05-09 05:27:28
RT @gwangpee: 本堂。Phật Quang Phổ Chiếu(佛光普照)やNam Mô A Di Đà Phật(南無阿彌陀佛)など漢字で書かれているのはベトナムでもよくあることか、もしくは日本で手に入るのが漢字だったからか、インドシナ難民に華人が少なくなかったこ…
PHAT 2022-05-09 05:27:29
Beautiful phat, dreamy pussy that you could lose yourself in whilst worshipping it! https://t.co/63zcjNFQRc
PHAT 2022-05-09 05:27:41
@extralogic @TWICELO70185991 @Phat_Xit_Nhat 意外とイケメンだったら
逆にイメージ下がるやつだな
PHAT 2022-05-09 05:27:44
RT @LisaDutch1: Rt for a #fatass comment for a #tightass
#phat #tight #pawg #bwclover https://t.co/X8HYOMc1Yy
PHAT 2022-05-09 05:27:57
RT @AnhBoV3: KHI NÀO THÌ DỤ TRAI THẲNG BẰNG DUNG DỊCH GÂY MÊ? VÀ KHI NÀO THÌ DÙNG DUNG DỊCH KÍCH DỤC NAM?
Ib ngay để đc chuyên gia tư vấn n…
PHAT 2022-05-09 05:27:57
Hệ thống giáo dục rất cần thiết cho sự phát triển của một quốc gia, đặc biệt là trong thời kỳ toàn cầu hóa như hiện nay, đây là cơ hội để các hệ thống giáo dục quốc tế bùng nổ và phát triển. Vậy, trường quốc tế là gì?
https://t.co/mw38VDFWVR
PHAT 2022-05-09 05:28:11
RT @giaoantinhduc1: Top 2k2 chịch thầy đổ mồ hôi đầm đìa…
Chịch 2 phát lận… dâm dục quần thầy hơn 2 tiếng… sướng lol gần chết luôn ^^

Xem…
PHAT 2022-05-09 05:28:12
í í í phát hiện Hubiyangie lại spoil cái j đó :v
PHAT 2022-05-09 05:28:31
RT @Louis725185: Xả lũ trước khi đi làm, phát thứ 2 bay thẳng vào mắt ;)) https://t.co/Hko7rzrgIg
PHAT 2022-05-09 05:28:34
@g6ntiana Ass so phat mein herz ist sogar so fett
PHAT 2022-05-09 05:28:38
RT @PhimSome: Ối giời, cứ có thằng bạn thân kè kè bên cạnh là đúng có ngày nó Thịt mình tơi tả….Dập phát nào sướng tê phát đó. A…a…a 🥰🥰🥰
Po…
PHAT 2022-05-09 05:28:53
@BenialHumor @WhiteLight_17 Phat. lol
PHAT 2022-05-09 05:28:56
RT @AnhBoV3: KHI NÀO THÌ DỤ TRAI THẲNG BẰNG DUNG DỊCH GÂY MÊ? VÀ KHI NÀO THÌ DÙNG DUNG DỊCH KÍCH DỤC NAM?
Ib ngay để đc chuyên gia tư vấn n…
PHAT 2022-05-09 05:29:06
RT @HeoHeo43344601: Ối giời, cứ có thằng bạn thân kè kè bên cạnh là đúng có ngày nó Thịt mình tơi tả….Dập phát nào sướng tê phát đó. A…a…a…
PHAT 2022-05-09 05:29:35
RT @AnhBoV3: KHI NÀO THÌ DỤ TRAI THẲNG BẰNG DUNG DỊCH GÂY MÊ? VÀ KHI NÀO THÌ DÙNG DUNG DỊCH KÍCH DỤC NAM?
Ib ngay để đc chuyên gia tư vấn n…
PHAT 2022-05-09 05:29:42
RT @AnhBoV3: KHI NÀO THÌ DỤ TRAI THẲNG BẰNG DUNG DỊCH GÂY MÊ? VÀ KHI NÀO THÌ DÙNG DUNG DỊCH KÍCH DỤC NAM?
Ib ngay để đc chuyên gia tư vấn n…
PHAT 2022-05-09 05:30:03
I hate it when niggas call me ‘phat’
PHAT 2022-05-09 05:30:03
@Shiwa_d @___phat___ مشخص بود که
PHAT 2022-05-09 05:30:12
RT @themusclebull: Happy phat #flexfriday ya big phuckers!
@BigRedxxxx
@BeefBro_
@gainzbruh_
@Bears_N_Beef
@Hairyguys
@NavyPagan1307 h…
PHAT 2022-05-09 05:30:22
RT @yes_r07: Quân Đội Nga nên bơm nước vào hầm bọn phát xít trốn rồi cho dòng điện chạy qua vậy là xong bọn phát xít
PHAT 2022-05-09 05:30:25
RT @BuschLightFun: Phat ass Friday is back! 🖤 https://t.co/x0DshUMWci
PHAT 2022-05-09 05:30:30
RT @Raitoplaycrypto: Ai đã bị phát hiện khi se.x trên xe chưa ? https://t.co/olEtGyNqsP
PHAT 2022-05-09 05:30:32
RT @AnhBoV3: KHI NÀO THÌ DỤ TRAI THẲNG BẰNG DUNG DỊCH GÂY MÊ? VÀ KHI NÀO THÌ DÙNG DUNG DỊCH KÍCH DỤC NAM?
Ib ngay để đc chuyên gia tư vấn n…
PHAT 2022-05-09 05:30:45
RT @phillipng79: Đây là đỉnh cao của sex. Cảnh thực ko kịch bản. Thoả mãn trí tò mò chuyện tình dục vợ chồng. A chồng ra hẳn 2 phát
Nguồn:…
PHAT 2022-05-09 05:30:47
送料無料◆Phat! 1/7 アイドルマスター ミリオンライブ! 桜守歌織 音楽で紡ぎ出す世界Ver. フィギュア (ZF72957)https://t.co/joWrR5kjD2
PHAT 2022-05-09 05:30:51
RT @Skymen199o: Đi bộ đội bị tiểu đội trưởng phạt vqf bị gạ vô đây làm như này luôn...đúng phê ghê...Phần 2 còn ở trong nhóm nhé...hóng thì…
PHAT 2022-05-09 05:31:01
RT @ohmyboy00: Rủ thằng bạn đi tắm chung cốt là để nhìn cu nó, đến lúc vào tráng người, cu cứng ngắc tý bị nó phát hiện

𝑳𝒊𝒏𝒌 𝒇𝒖𝒍𝒍: https:/…
PHAT 2022-05-09 05:31:04
@BigBoobs_Milf @_kim_kardashian_xxxx_feminization_by_asian_mistress_oral_sex_simulator_for_men_phat_booty_phat_tities_lightskin_ebony_threesome
PHAT 2022-05-09 05:31:10
RT @themusclebull: Post workout garage fuck.
Fuck your Daddy's phat ass raw @NavyPagan1307 ..... https://t.co/qz5N4jtqWS
PHAT 2022-05-09 05:31:12
@ohshitbhoomi Mari thara mu phat or straightforward kasi k baap sa bhi na dara
PHAT 2022-05-09 05:31:34
RT @themusclebull: Clean Daddy's phat knob and drain those bull nutsz with yer mouf son @NavyPagan1307 Flex 'n fuck..... https://t.co/Pwijh…
PHAT 2022-05-09 05:31:44
@___phat___ دقیقا بهترین شب تا صبح عمرمه👌🏻😂
PHAT 2022-05-09 05:31:57
RT @ETHblack_: Pretty and phat https://t.co/eajx6FgYMV
PHAT 2022-05-09 05:32:01
@YuNdua_2k9 @BTS_twt điổi tên phát là lạc trôi liền =))
PHAT 2022-05-09 05:32:09
RT @kongpoz: Yêu nhau nhưng bị gia đình phát hiện nên cả hai trốn ra ngoài đụ nhau linkfull https://t.co/BBYbLNtQg0 https://t.co/qvGsCfqJ8U
PHAT 2022-05-09 07:01:5516.36 11.45 -8.65%
PHAT 2022-05-09 08:01:5413.76 0.01 -8.65%
PHAT 2022-05-09 08:27:59
RT @warnermusicvn: GOT7 SẼ TRỞ LẠI VỚI EP《GOT7》

Phát hành ngày 23.05.2022 lúc 16:00 (Việt Nam)

#GOT7  #갓세븐  #MARK #JAYB #JACKSON #JINYOUN…
PHAT 2022-05-09 08:28:04
RT @lamicasg: Your phat booty gf https://t.co/jVOJJyUyJN
PHAT 2022-05-09 08:28:06
droppin phat beatz
PHAT 2022-05-09 08:28:36
RT @warnermusicvn: GOT7 SẼ TRỞ LẠI VỚI EP《GOT7》

Phát hành ngày 23.05.2022 lúc 16:00 (Việt Nam)

#GOT7  #갓세븐  #MARK #JAYB #JACKSON #JINYOUN…
PHAT 2022-05-09 08:28:44
RT @HeoHeo43344601: Ối giời, cứ có thằng bạn thân kè kè bên cạnh là đúng có ngày nó Thịt mình tơi tả….Dập phát nào sướng tê phát đó. A…a…a…
PHAT 2022-05-09 08:28:57
@Phat_NRW ไม่เห็น
PHAT 2022-05-09 08:29:05
RT @warnermusicvn: GOT7 SẼ TRỞ LẠI VỚI EP《GOT7》

Phát hành ngày 23.05.2022 lúc 16:00 (Việt Nam)

#GOT7  #갓세븐  #MARK #JAYB #JACKSON #JINYOUN…
PHAT 2022-05-09 08:29:07
@Us_Phat แย่งหรอ
PHAT 2022-05-09 08:29:09
RT @giaoantinhduc1: Top 2k2 chịch thầy đổ mồ hôi đầm đìa…
Chịch 2 phát lận… dâm dục quần thầy hơn 2 tiếng… sướng lol gần chết luôn ^^

Xem…
PHAT 2022-05-09 08:29:09
RT @AnhBoV3: KHI NÀO THÌ DỤ TRAI THẲNG BẰNG DUNG DỊCH GÂY MÊ? VÀ KHI NÀO THÌ DÙNG DUNG DỊCH KÍCH DỤC NAM?
Ib ngay để đc chuyên gia tư vấn n…
PHAT 2022-05-09 08:29:16
RT @Privates_NSFW: That ass is soooo phat https://t.co/15Ds8GNiug
PHAT 2022-05-09 08:29:16
RT @GabbyRyan83: Want a taste of this yummy phat pussy? Can I cum in your mouth?

RT/comment/like if yes

Check link for full car fun video…
PHAT 2022-05-09 08:29:19
RT @mhizbootydamnu: tell me something new about @vh1jgordon...boy got a giggly phat ass...every woman like @CocoPuffphatty @GoddessPhatty a…
PHAT 2022-05-09 08:29:19
@MahaTheGirl @aapka_pyaar phat gayi thi na https://t.co/tzwFkRYPyU
PHAT 2022-05-09 08:29:26
RT @Only1kellykash: Idk what’s more phat the ass or the dick!!.. big Dick thread drop those dicks 😈 https://t.co/i8sBtphYZO
PHAT 2022-05-09 08:29:27
RT @warnermusicvn: GOT7 SẼ TRỞ LẠI VỚI EP《GOT7》

Phát hành ngày 23.05.2022 lúc 16:00 (Việt Nam)

#GOT7  #갓세븐  #MARK #JAYB #JACKSON #JINYOUN…
PHAT 2022-05-09 08:29:28
RT @hoanggiahuy25: Bắn tinh vào lồn con đỉ Phạm Mi này tê vc lồn khít mà còn nhiều nước .Nó kêu mìh bắn đại dô lồn nó đi kh sao đâu tới khi…
PHAT 2022-05-09 08:29:29
RT @BlackAnacondaD: 🙏🏾Cₑₗₑbᵣₐₜₑd ₘy bᵢᵣₜₕdₐy wᵢₜₕ ₅₀ₖ fₒₗₗₒwₑᵣₛ ₐₙd ₛₒₘₑ ₚₕₐₜ @Cogycocayo ₐₛₛ. ₜₕₐₙₖ yₒᵤ y’ₐₗₗ😭❤️🎁 🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁…
PHAT 2022-05-09 08:29:35
@Ianblackford_MP Aaaaaand again more proof Phat Rhat https://t.co/zefz7Cn2FK
PHAT 2022-05-09 08:29:38
RT @warnermusicvn: GOT7 SẼ TRỞ LẠI VỚI EP《GOT7》

Phát hành ngày 23.05.2022 lúc 16:00 (Việt Nam)

#GOT7  #갓세븐  #MARK #JAYB #JACKSON #JINYOUN…
PHAT 2022-05-09 08:29:40
RT @warnermusicvn: GOT7 SẼ TRỞ LẠI VỚI EP《GOT7》

Phát hành ngày 23.05.2022 lúc 16:00 (Việt Nam)

#GOT7  #갓세븐  #MARK #JAYB #JACKSON #JINYOUN…
PHAT 2022-05-09 08:29:46
RT @oliviakcals_: ✧*。f4tspo dump, a 🧵; phat ppl being fvcing annoying ft. my angry commentary ✧*。

🏷️ f4tspo fatsp0 phatspo bigspo chubspo…
PHAT 2022-05-09 08:29:46
RT @warnermusicvn: GOT7 SẼ TRỞ LẠI VỚI EP《GOT7》

Phát hành ngày 23.05.2022 lúc 16:00 (Việt Nam)

#GOT7  #갓세븐  #MARK #JAYB #JACKSON #JINYOUN…
PHAT 2022-05-09 08:29:59
RT @hoanggiahuy25: Chuyện là nhỏ bạn thân qua học nhóm mà cái mồm nó rên lớn quá xém bị má phát hiện. clm :))
Tim + Rw toi up đoạn bắn tin…
PHAT 2022-05-09 08:29:59
@ntfrndly_ It's the short girls for me!!! 🍑 #PHAT
PHAT 2022-05-09 08:30:19
RT @HeoHeo43344601: Ối giời, cứ có thằng bạn thân kè kè bên cạnh là đúng có ngày nó Thịt mình tơi tả….Dập phát nào sướng tê phát đó. A…a…a…
PHAT 2022-05-09 08:30:27
Đây là món quà của người dân tặng cho Putin thông qua đại sứ quán Nga tại Ba Lan.

"Nhục nhã", "Phát Xít". https://t.co/1eTAmUisUD
PHAT 2022-05-09 08:30:30
@jeewapak Ferlizers mehnge pare hain yar or masla nai, is bar 22 rate tha wahi dia hay. But should've been 25 lekin phir awam ki phat jati, jitna wheat mehnga lenge utna mehnga prega atta sbko
PHAT 2022-05-09 08:30:31
RT @tokuda16cm: Quen em qua 1 app hẹn hò, mới 2k6, mặt đọc có non choẹt. Đưa vào ks mà em lễ tân nhìn mình như 1 thằng ấu dâm =)))) à, đm l…
PHAT 2022-05-09 08:30:43
https://t.co/p5vc7RbgeG
PHAT 2022-05-09 08:30:50
@Becca4u9183 That thing know it's phat
PHAT 2022-05-09 08:30:50
@___phat___ https://t.co/6DTq8l0YSj
PHAT 2022-05-09 08:30:52
#Mico 🍯Vitamin👑 (ウサギ 🐰) đang phát trực tiếp trong MICO! https://t.co/huLq079VKF https://t.co/gi3sEkg173
PHAT 2022-05-09 08:30:59
RT @bootyndxcks: I had enough of pretending like I didn’t wanna smash my homie. We got drunk one night and I said “bend that phat ass over”…
PHAT 2022-05-09 08:31:21
RT @HeoHeo43344601: Ối giời, cứ có thằng bạn thân kè kè bên cạnh là đúng có ngày nó Thịt mình tơi tả….Dập phát nào sướng tê phát đó. A…a…a…
PHAT 2022-05-09 08:31:27
Can I look back at you while you fuck me?

#ass #porn #sexy #wet #sex #phat https://t.co/ZlaZZW35JC
PHAT 2022-05-09 08:31:32
RT @hoanggiahuy25: Bắn tinh vào lồn con đỉ Phạm Mi này tê vc lồn khít mà còn nhiều nước .Nó kêu mìh bắn đại dô lồn nó đi kh sao đâu tới khi…
PHAT 2022-05-09 08:31:47
RT @warnermusicvn: GOT7 SẼ TRỞ LẠI VỚI EP《GOT7》

Phát hành ngày 23.05.2022 lúc 16:00 (Việt Nam)

#GOT7  #갓세븐  #MARK #JAYB #JACKSON #JINYOUN…
PHAT 2022-05-09 08:31:51
RT @HornChapterz: Hella phat ass jiggle booty rough fuck❤️❤️❤️

#pussy #carsex #anal #publicsex #creampied #black #blackpussy #cruising #ho…
PHAT 2022-05-09 08:31:53
talking about “kissing burns 26 cals per minute…” who said i’m trying to lose body phat?
PHAT 2022-05-09 08:31:54
RT @warnermusicvn: GOT7 SẼ TRỞ LẠI VỚI EP《GOT7》

Phát hành ngày 23.05.2022 lúc 16:00 (Việt Nam)

#GOT7  #갓세븐  #MARK #JAYB #JACKSON #JINYOUN…
PHAT 2022-05-09 08:31:58
RT @warnermusicvn: GOT7 SẼ TRỞ LẠI VỚI EP《GOT7》

Phát hành ngày 23.05.2022 lúc 16:00 (Việt Nam)

#GOT7  #갓세븐  #MARK #JAYB #JACKSON #JINYOUN…
PHAT 2022-05-09 08:32:01
RT @HeoHeo43344601: Ối giời, cứ có thằng bạn thân kè kè bên cạnh là đúng có ngày nó Thịt mình tơi tả….Dập phát nào sướng tê phát đó. A…a…a…
PHAT 2022-05-09 08:32:03
@BigBoobs_Milf @_phat_ass_shemale_tranny_tube_sexual_chocolate_pictures_my_sister_shaving_pussy_teens_dick
PHAT 2022-05-09 08:32:18
@RareCreole_ Pussy phat💦
PHAT 2022-05-09 08:32:37
Nam mô A-di-đà Phật
PHAT 2022-05-09 08:32:47
RT @warnermusicvn: GOT7 SẼ TRỞ LẠI VỚI EP《GOT7》

Phát hành ngày 23.05.2022 lúc 16:00 (Việt Nam)

#GOT7  #갓세븐  #MARK #JAYB #JACKSON #JINYOUN…
PHAT 2022-05-09 08:32:55
RT @warnermusicvn: GOT7 SẼ TRỞ LẠI VỚI EP《GOT7》

Phát hành ngày 23.05.2022 lúc 16:00 (Việt Nam)

#GOT7  #갓세븐  #MARK #JAYB #JACKSON #JINYOUN…
PHAT 2022-05-09 08:32:57
RT @warnermusicvn: GOT7 SẼ TRỞ LẠI VỚI EP《GOT7》

Phát hành ngày 23.05.2022 lúc 16:00 (Việt Nam)

#GOT7  #갓세븐  #MARK #JAYB #JACKSON #JINYOUN…
PHAT 2022-05-09 08:32:58
RT @Topmodelstv1: Phat Booty besties @aussiebarbiex and @CavaliereLilith 😍 LIKE & RT https://t.co/f8YseVbPhH
PHAT 2022-05-09 09:01:4013.47 4.41 -8.65%
PHAT 2022-05-09 10:01:3511.13 11.07 -3.91%
PHAT 2022-05-09 11:01:2910.39 10.35 -9.99%
PHAT 2022-05-09 12:01:3010.14 10.07 -12.25%
PHAT 2022-05-09 13:01:349.62 9.59 -16.42%
PHAT 2022-05-09 14:01:329.57 9.53 -17.38%
PHAT 2022-05-09 15:01:359.43 9.30 -18.77%
PHAT 2022-05-09 16:01:198.90 8.89 -22.76%
PHAT 2022-05-09 17:01:5425.00 8.89 -22.42%
PHAT 2022-05-09 19:02:5316.36 11.45 -8.65%
PHAT 2022-05-09 20:01:338.95 7.83 -8.65%
PHAT 2022-05-09 22:01:468.95 7.83 -20.13%
2022-05-10

PHAT 2022-05-10 05:01:2831.35 7.49 -20.13%
PHAT 2022-05-10 08:01:39199999.99 0.01 -20.13%
PHAT 2022-05-10 08:06:52
$PHAT SEC Filing: 8-K Earnings - Phathom Pharmaceuticals, Inc. (0001783183) May 10

https://t.co/GfWwNlxahu
PHAT 2022-05-10 09:01:3013.19 7.48 -20.13%
PHAT 2022-05-10 10:01:328.27 8.15 -8.62%
PHAT 2022-05-10 10:57:03
DOWNwithEARNINGS: $PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. 📳 TradeIdeas via ⟶ https://t.co/VS8RO1bzXJ
PHAT 2022-05-10 11:01:238.32 8.16 -8.51%
PHAT 2022-05-10 11:28:22
RT @TDing1811: Outdoor 30/4 P2
Bạn bot sợ bị phát hiện nên đòi quay lại vào trong xe.
Nhìn từ góc này thấy cặc mình nhiều gân phết.
Bạn nào…
PHAT 2022-05-10 11:28:23
RT @BTSVietnam_SAM: à thế ý là 3 bài mới là tính 3 bài phát hành trên các nền tảng nghe nhạc thôi còn 2 bài còn lại (số 2 với số 4 CD3) thì…
PHAT 2022-05-10 11:28:24
RT @ThickFatBooty: Man that thing is phat. https://t.co/S5eJK3Cn3y
PHAT 2022-05-10 11:28:25
RT @nganjhs: ngoại trừ "For Youth", các ca khúc khác thuộc CD3 sẽ không được phát hành trên các nền tảng streaming mà sẽ chỉ có trên CD 😭 ~…
PHAT 2022-05-10 11:28:25
@ELMIRA_S81 @___phat___ شمارتو دایرکت بفرست
بیام بزنی برم ، ممنون
PHAT 2022-05-10 11:28:30
RT @sweetnesstarts: Licking Tuesday 😜😘 who wants a taste? #BBW #PHAT #Pink #allnatural #lickme #thick #thighs https://t.co/His1hpcHs1
PHAT 2022-05-10 11:28:32
RT @TDCMBTS: Những bài hát trong CD3 chỉ có thể nghe trong CD, không phát hành trên các nền tảng nhạc số (trừ For Youth)

#BTS #방탄소년단 #BTS_…
PHAT 2022-05-10 11:28:36
RT @BodybyMont: Fuck that phat ass https://t.co/nrt9ASCRLa
PHAT 2022-05-10 11:28:48
RT @Bi17_minh: [P2].
“ Banh lol ra em , anh đút con cặc vô nha “ . Em banh lol 1 phát con cặc anh dựt dựt liên hồi 🍌🍌 Đụ ná thở luôn 🍑 Cái…
PHAT 2022-05-10 11:28:50
RT @HeoHeo43344601: Ối giời, cứ có thằng bạn thân kè kè bên cạnh là đúng có ngày nó Thịt mình tơi tả….Dập phát nào sướng tê phát đó. A…a…a…
PHAT 2022-05-10 11:28:50
RT @African_Pussy_: Her Phat horny creamy Pussy getting pounded 🔥🍆💦 https://t.co/zg53pWHFAU
PHAT 2022-05-10 11:28:51
RT @dyoter2490: Phần 2 ạ, lúc này thì phát dâm lên rồi, mặc kệ hàng xóm gì luôn, cởi sạch rồi sục, xong rồi bắn lên áo.
... https://t.co/t…
PHAT 2022-05-10 11:28:56
RT @HENDUU3D: ÔNG CHÚ GU CỦA MỌI NHÀ
Tinh Trùng của ông chú dưới quê nhiều hơn sữa. Được chú mà đựu phát chắc sướng đầy loz luôn. https://t…
PHAT 2022-05-10 11:28:58
Yes, I’m old and looking for sugar babies… I will pay for topless Twerk vids if you have the proper credentials (natural born woman, phat ass….c cup or better) HMU for further inquiries
PHAT 2022-05-10 11:29:00
Big tits & phat ass on this one too ;) https://t.co/SOChK5T4LH
PHAT 2022-05-10 11:29:01
@Bheo04 A đây 1 đêm 3 phát luôn nè
PHAT 2022-05-10 11:29:01
@CallMiQueenn It's the slim thick females for me!!! 🍑 #PHAT
PHAT 2022-05-10 11:29:03
RT @fapnation18: Ass phat https://t.co/9Ef2RNOmy7
PHAT 2022-05-10 11:29:08
RT @ThickFatBooty: Man that thing is phat. https://t.co/S5eJK3Cn3y
PHAT 2022-05-10 11:29:19
Mới đầu nhìn mấy track mới kiểu: ủa bài này phá hành lúc nào sao mk chưa nghe bao giờ dị 🥹. Xong cái thấy người ta lên danh sách news track mà mừng gần chớt. Nhạc đã phát hành của BTS mk cũng tự tin nghe hết 98-99% rồi chứ bộ 🥰
PHAT 2022-05-10 11:29:26
RT @LilBunnyBoi1: These phat ass white bois (PAWBs) are grade A+ breeding meat for hung, dominant, masculine men. Be a good bitch and throw…
PHAT 2022-05-10 11:29:30
mà biết rõ mười mươi là sẽ có người up lại thì sao không tự phát hành chính thức đi, đ thể hiểu được, nhiều tiền quá rồi nên chê à
PHAT 2022-05-10 11:29:49
RT @shipper2023: Đang chịch ở bãi xe thì bị đồng nghiệp phát hiện, thế là cả 3 có 1 buổi cuồng dâm tại khách sạn
Full: https://t.co/bkeZIV…
PHAT 2022-05-10 11:29:53
It’s 8am and I’m stressed about my ass being too phat basically lol 😭😭
PHAT 2022-05-10 11:29:56
RT @sooofoxxy: Phat 🥵 https://t.co/X4RjiHPrAM
PHAT 2022-05-10 11:30:03
@phat_furby น้ำตาไหล มีแค่ในCD
PHAT 2022-05-10 11:30:04
RT @PAWGEDCOM: ICYMI PAWG Blondie Fesser @blondie_oficial makes her PAWGED https://t.co/MQUqVqmlbZ debut See Her and Many Other Phat Booty…
PHAT 2022-05-10 11:30:10
RT @BTSVietnam_SAM: à thế ý là 3 bài mới là tính 3 bài phát hành trên các nền tảng nghe nhạc thôi còn 2 bài còn lại (số 2 với số 4 CD3) thì…
PHAT 2022-05-10 11:30:16
RT @Himkar_S: @BhatiaCrish AAP jaisa koye mere mohalle mein aaye..
To bum phat jaaye! Han, Han bum phat jayee!!
😉
PHAT 2022-05-10 11:30:20
RT @ChaunDolan: Yes, I’m old and looking for sugar babies… I will pay for topless Twerk vids if you have the proper credentials (natural bo…
PHAT 2022-05-10 11:30:29
RT @bigdicknicca77: Gah damm I need a homie like this, who love risky Pervy public fun & will jack n bust a phat nut anywhere & I mean anyw…
PHAT 2022-05-10 11:30:29
RT @hangmun93: Thực sự là muốn chửi thề luôn đó. Cày sáng trưa chiều tối đếm từng view mà nó cắt phát gần 20 nghìn f**k!!!
#Danity, let's k…
PHAT 2022-05-10 11:30:33
RT @juicy_b009: Nice feet and a phat blunt is all the homie needs https://t.co/ebXru96hr7
PHAT 2022-05-10 11:30:34
@NortheastRepub1 @MillerStanIL Kirby is not phat!
PHAT 2022-05-10 11:30:36
RT @Bi17_minh: [P2].
“ Banh lol ra em , anh đút con cặc vô nha “ . Em banh lol 1 phát con cặc anh dựt dựt liên hồi 🍌🍌 Đụ ná thở luôn 🍑 Cái…
PHAT 2022-05-10 11:30:41
RT @ani_184: mà cũng đúng nhỉ, vù CD3 hầu hết là các bản demo cũng như là ca khúc dành tặng fan nên không kiếm doanh thu từ các bài hát này…
PHAT 2022-05-10 11:30:44
RT @ngnamsx: Hôm nay đổi gió tí
Em gái xinh lau kính xong thì mới phát hiện mình quá dâm không biết làm sao. https://t.co/zpiYPe6IcC
PHAT 2022-05-10 11:30:48
@hamidamreza34 @___phat___ توکسین بود 😅
PHAT 2022-05-10 11:30:57
RT @xfuncent: Ở đâu còn lâu mới nói !
Ai từng học ở đây nhìn phát biết ngay https://t.co/pAjhX12Z0R
PHAT 2022-05-10 11:31:02
RT @Bi17_minh: [P2].
“ Banh lol ra em , anh đút con cặc vô nha “ . Em banh lol 1 phát con cặc anh dựt dựt liên hồi 🍌🍌 Đụ ná thở luôn 🍑 Cái…
PHAT 2022-05-10 11:31:09
RT @thekhuongeth: NFT Blockchain Flow đón nhận quỹ phát triển hệ sinh thái trị giá $725M

Trong quá khứ, coin L1 như $BNB hay $AVAX giga-pu…
PHAT 2022-05-10 11:31:14
RT @Phiyen1988: Still With You được thêm vào CD3 thì không còn gì để hối tiếc nữa. Nó được phát hành trên các nền tảng nhạc số thì xác định…
PHAT 2022-05-10 11:31:19
RT @ani_184: mà cũng đúng nhỉ, vù CD3 hầu hết là các bản demo cũng như là ca khúc dành tặng fan nên không kiếm doanh thu từ các bài hát này…
PHAT 2022-05-10 11:31:23
RT @Nicoletran2k: Anh top cu siêu to đâm phát nào ngất phát đó^^ Mau hết dịch đi cho tui còn được đi ăn cu https://t.co/aVvw1UBwpS
PHAT 2022-05-10 11:31:23
RT @AoDaiSexy18: 🔴 Đang phát trực tiếp

9h tối mỗi ngày vào giao lưu vs Couplee chick livee,thư giãn 🍆💦,chơi bầu cá,lúc lắc kiếm 💰💰💰 nào (…
PHAT 2022-05-10 11:31:27
Big phat mama🍑🍑💦💦💦💦💦💦 https://t.co/fWYTdkyCVI
PHAT 2022-05-10 11:31:33
@hornyhousemom @thepbandj @wildcay69 I’d eat n pound that phat pussy
PHAT 2022-05-10 11:31:46
Không chỉ có các bản demo mà có 2 cả khúc số 2 và 4 không phát hành trên mọi nền tảng. Chỉ có track cuối là For Youth được phát hành trên mọi nền tảng mà thôi.

Bighit said: quẹo lựa chốt đơn

#PROOF_TRACKLIST3 #BTS  
#BTS_Proof   @BTS_twt
PHAT 2022-05-10 11:32:06
RT @TThanh135: Không chỉ có các bản demo mà có 2 cả khúc số 2 và 4 không phát hành trên mọi nền tảng. Chỉ có track cuối là For Youth được…
PHAT 2022-05-10 11:32:09
RT @BTSVietnam_SAM: à thế ý là 3 bài mới là tính 3 bài phát hành trên các nền tảng nghe nhạc thôi còn 2 bài còn lại (số 2 với số 4 CD3) thì…
PHAT 2022-05-10 12:10:167.61 7.58 -20.13%
PHAT 2022-05-10 13:01:247.66 7.59 -20.13%
PHAT 2022-05-10 14:01:247.66 7.65 -20.13%
PHAT 2022-05-10 15:01:227.72 7.62 -20.13%
PHAT 2022-05-10 16:01:4126.50 7.50 -20.13%
PHAT 2022-05-10 19:04:258.95 7.83 -20.13%
PHAT 2022-05-10 20:01:300.00 0.00 -20.13%
PHAT 2022-05-10 22:01:1826.50 7.50 -8.78%
PHAT 2022-05-10 23:28:15
CHÚ Ý: Dùng loại KÍCH GÂN CƠ này sẽ giúp dương vật bạn phát triển độ to, độ dài, gân guốc CHỈ SAU 2-4 TUẦN !! (Loại mới nhất)
Chỉ cần sử dụng theo hướng dẫn của chuyên viên bên shop, bạn sẽ đạt kết quả như ý muốn!
Đặt hàng ngay:https://t.co/5uPiuU5ylS https://t.co/OmOxYe5zG0
PHAT 2022-05-10 23:28:17
RT @onestopshop69: Phat ass vs BBC - who won? 🤔

#sex #pussy #anal #oral #doggy #assup #facedown #ass #asshole #deepthroat #riding #backsho…
PHAT 2022-05-10 23:28:21
#NowPlaying Lil' Phat FT Webbie - You Bitch :: Tune In: https://t.co/69NLBvrJMY
PHAT 2022-05-10 23:28:24
Gah damn Beyoncé ass is phat !!
PHAT 2022-05-10 23:28:41
Don’t you wish your mommy had a phat ass like this?! You could only wish to deserve an ass this phat! Who wants to spoil mommy!
#findomcanada #findom #humanatm https://t.co/NIgW143fYa
PHAT 2022-05-10 23:28:48
@TWICELO70185991 @Phat_Xit_Nhat 「池沼」のフリしてイライラさせる作戦でしょ。
最近ガチで池沼かもって気がしてるが…。
PHAT 2022-05-10 23:28:50
RT @budatatts2: PHAT❗️😽 https://t.co/UY0lqgdcMb
PHAT 2022-05-10 23:28:53
RT @vigig8g7g8: Vừa xem lại đoạn Tùng Leo chia sẻ Tùng từng có ý định tự tử mà thương phát khóc luôn. Nhớ tối ngày 8/7/2017 xem trực tiếp t…
PHAT 2022-05-10 23:29:09
Tại sao dùng cái Thân Tâm Huyễn tu Pháp Như Huyễn? | Phật Học Phổ Thông ... https://t.co/pLMy9CWu6E qua @YouTube

hastag: #phậthọcphổthông #kinhviêngiác #thíchthiệnhoa #phậtgiáo #phậtpháp #nẻovềcõitịnh
PHAT 2022-05-10 23:29:22
@Phat_Xit_Nhat @extralogic ドクロさんマジでヤバいw
「“真実” をご存知なんですか」って質問がイカれてることに気づいてないんですか?w
それに気づかず「“話しかけてきた(リプ)” のはあなたの方ですよ」って・・・
このヤバさに気づかないのはTwitterに依存しすぎてるからとしか思えない。
PHAT 2022-05-10 23:29:25
RT @artemis_jane: 💫 50% 𝒐𝒇𝒇 𝒔𝒂𝒍𝒆 𝒕𝒉𝒊𝒔 𝒘𝒆𝒆𝒌𝒆𝒏𝒅 💫

🌸𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗮𝘁𝘁𝗼𝗼𝗲𝗱 𝗠𝗜𝗟𝗙 𝗻𝗲𝘅𝘁 𝗱𝗼𝗼𝗿🌸
393+ ᴘʜᴏᴛᴏs | 181 ᴠɪᴅᴇᴏs
💫 𝓪𝓵𝓵 𝓾𝓷𝓬𝓮𝓷𝓼𝓸𝓻𝓮𝓭 💫

🌸 chubby/mom-b…
PHAT 2022-05-10 23:29:35
It aint energy. Phat ke chaar ho jati hay https://t.co/QVcI2T5LTu
PHAT 2022-05-10 23:29:37
RT @sooofoxxy: Phat 🥵 https://t.co/X4RjiHPrAM
PHAT 2022-05-10 23:29:46
RT @joeyskinks: Yummm. Dude got a phat ass https://t.co/agG3E3lWhS
PHAT 2022-05-10 23:29:46
Phat ass pussy eating tht thong 🆙 https://t.co/sKzwuvt907
PHAT 2022-05-10 23:29:54
RT @NgcNguy76: Nữa đêm đg móc lồn ở công viên bị 2 a cơ động phát hiện. Móc cho 2 a xem luôn. Mới đầu ảnh đuổi đi. Nhưng thấy lồn e ngon qu…
PHAT 2022-05-10 23:30:06
@narendramodi Ish blast ki wajah se pata nahi kitne sickular aut libegandu ki phat gayee thi
PHAT 2022-05-10 23:30:08
RT @SideDiscreet: Jhit Gotta Phat🍑🥵Ass Told him Shake Dat Shit HMU FOR COLLECTIONS OR MASSFILE 🔥✅📲 https://t.co/5Ye0beUeAQ
PHAT 2022-05-10 23:30:27
Giá dàn lạnh giấu trần Multi Daikin tại Đại lý chính hãng Thiên Ngân Phát https://t.co/exJ01kQk3c
PHAT 2022-05-10 23:30:32
@AnimalsCaption cho phat
PHAT 2022-05-10 23:30:52
RT @RTXManagement: RETWEET IF YOU WANT MORE!

CUM BUST A NUT WITH DADDY AND HIS PHAT ASSES

SUBSCRIBE

https://t.co/69aRHt0WjQ
https://t.c…
PHAT 2022-05-10 23:31:15
RT @ohmyboy00: Rủ thằng bạn đi tắm chung cốt là để nhìn cu nó, đến lúc vào tráng người, cu cứng ngắc tý bị nó phát hiện

𝑳𝒊𝒏𝒌 𝒇𝒖𝒍𝒍: https:/…
PHAT 2022-05-10 23:31:17
Thiên Ngân Phát chuyên phân phối máy lạnh Multi cho dự án lớn https://t.co/E6vb3JAzH9
PHAT 2022-05-10 23:31:20
RT @1RONWORK3R: Phat Ass 🎂❗️ https://t.co/TkZZ142a1y
PHAT 2022-05-10 23:31:29
RT @DizKnight: Big leaky tiddy...
(also with no leaky version for the phat nip lovers)
com for @Zal_the_Hybrid https://t.co/xTl3SsQlMk
PHAT 2022-05-10 23:31:30
@TWICELO70185991 @Phat_Xit_Nhat もうこいつガチの池沼みたいだからもう話しかけるの止めるわ。バイバイ👋🥴
てかリアルで会ったベトクラもこいつ知能低すぎって呆れてたわ。留学君はいい奴って聞いたけどなw
PHAT 2022-05-10 23:31:30
RT @TorchDaddy: Wanna put your cock inside my phat ass💕 https://t.co/wkjXS6osyy
PHAT 2022-05-10 23:31:31
I love a good phat ass and definitely has one https://t.co/2OctLSGzwo
PHAT 2022-05-10 23:31:48
RT @BTSVietnam_SAM: Một album tuyển tập từ khi debut, ra full tracklist rồi, 48 bài, 5 bài mới (trong đó có tận 2 bài chỉ phát hành CD), 11…
PHAT 2022-05-10 23:31:48
mún cắn nó 1 phát dễ sợ https://t.co/WSfMpfIm7d
PHAT 2022-05-10 23:31:50
RT @thekathrynyoung: Am I your type?

#blackteens #blackslut #blackbooty #blackpussy #ebony #bigboobs #phat #thick #chubby #bbw #blackbbw #…
PHAT 2022-05-10 23:31:59
RT @thanh01112002: Tối nay 19H30 đài MBC sẽ phát sóng 'PD Notebook' đề cập đến tranh cãi xung quanh vấn đề NVQS đặc biệt của BTS .Chúng ta…
PHAT 2022-05-10 23:32:06
🛑 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP
🦋 App live mới ra mắt, xem gái xinh và các idol tiktok show hàng🦋 show vùng kín.
❤️Hoàn toàn miễn phí và An toàn.
👉 𝐋𝐢𝐧𝐤 𝐭ả𝐢 𝐚𝐩𝐩 𝐯à𝐨 𝐩𝐡ò𝐧𝐠:👇
👉: https://t.co/dUuk4f0gQp
Tải về ,đăng ký ngay vừa được xem hotgril đăng kí https://t.co/xzeQLof5aM
PHAT 2022-05-10 23:32:10
RT @DalieshaK: RT if you love a phat BOOTY🍑👐 https://t.co/VXLRTSgnD8
PHAT 2022-05-10 23:32:10
RT @TorchDaddy: Wanna put your cock inside my phat ass💕 https://t.co/wkjXS6osyy
PHAT 2022-05-10 23:32:11
Đây là một dự án có tiềm năng phát triển cực cao
#glodao https://t.co/VTkEXkCShh
PHAT 2022-05-10 23:32:18
RT @MilfsLoveBBC: I genuinely love the #WWE women’s division! The women today are so talented, they put on great matches and their in ring…
PHAT 2022-05-10 23:32:20
RT @thekathrynyoung: Big tits deserve big dicks

Come sext with me on fansly https://t.co/cn2rjgNWj9

#blackteens #blackslut #blackbooty #…
PHAT 2022-05-10 23:32:24
Phat Burger (39%) https://t.co/h8eLXBdc6n
PHAT 2022-05-10 23:32:24
@MediumSizeMeech This has nothing to do w/ his beautiful dick. Just like men see a phat ass, light skin and ignore the reality of the insta hoes y’all list after…. 🤷🏽‍♀️ let us have our visual moment the way you men enjoy your sexual visible moment https://t.co/JJvkQKF4Fb
PHAT 2022-05-10 23:32:32
RT @DalieshaK: RT if you love a phat BOOTY🍑👐 https://t.co/VXLRTSgnD8
PHAT 2022-05-10 23:32:32
RT @BTSVietnam_SAM: Lưu ý!!! Tracklist của CD3 sẽ chỉ có thể nghe được bằng CD (không phát hành trên các nền tảng nghe nhạc) trừ bài mới FO…
PHAT 2022-05-10 23:32:36
@SpaceWanderess phat W
PHAT 2022-05-10 23:32:41
RT @NaNaa2k5: tắm phát cho vui https://t.co/VhbPdYQss6
PHAT 2022-05-10 23:32:46
@extralogic @Phat_Xit_Nhat そんなしょーもない人が人に仕事について語るって、どうなのかなっていうリプですw
ドクロさん自身、自分のことめちゃくちゃ仕事ができる人間と思ってるっぽいしw
そんな人が勤務時間にしょーもないツイートばかりしてるしw
マジでヤバいっすよw
https://t.co/hdUP7sbHHv
PHAT 2022-05-10 23:32:52
@meangirltea Reporting you phat 😭
PHAT 2022-05-10 23:32:53
@BigBoobs_Milf @_deepika_padukone_sexy_in_bikini_hong_kong_office_girl_get_fuck_guy_bbw_phat_ass_tube_nudist_colony_indiana
PHAT 2022-05-10 23:33:06
Definitely going work across the river lmaooo if ima be mad and aggravated ima be mad and aggravated going home with $300 every night at the least bye phat
PHAT 2022-05-10 23:33:06
That's one bootylicious butthole for strippers, one phat cig for the Kardashians
PHAT 2022-05-10 23:33:26
RT @vigig8g7g8: Vừa xem lại đoạn Tùng Leo chia sẻ Tùng từng có ý định tự tử mà thương phát khóc luôn. Nhớ tối ngày 8/7/2017 xem trực tiếp t…
2022-05-11

PHAT 2022-05-11 02:24:50
RT @kyrosh00: 🔞
FUPA lovers unite
make that phat pussy jiggle boy https://t.co/Y5AZ9QEzMo
PHAT 2022-05-11 02:25:17
RT @universal_sci: Mind-blowing!

A zoom out of the sharpest view of the Andromeda Galaxy ever, showing more than 100 million stars!

(Cre…
PHAT 2022-05-11 02:25:18
@___phat___ نظر خودت چیه؟ واست مهم نیس؟ اگه مهم نیس پس یعنی تا الان از دستش دادی؟
PHAT 2022-05-11 02:25:24
@BigBoobs_Milf @_phat_booty_sexy_nude_sleeping_girls_video_andy_valentino_you_porn_porn_lesbiene
PHAT 2022-05-11 02:25:39
RT @trungtop99999: Bắn khí một phát giật mình. https://t.co/YLz0Bl8s6o
PHAT 2022-05-11 02:25:56
RT @Bheo04: Không cần anh quá nuông chiều cần anh 1 đêm 2 phát thế là ok🥳 https://t.co/Voykk0bx43
PHAT 2022-05-11 02:26:05
RT @couple2k2: Chào ngày mới bằng bài tập thể dục nâng cơ mông nào ❤️‍🔥❤️‍🔥sáng nào cũng đâm phầm phập thế này thì có mà sưng cloz lun nè🥹🥹…
PHAT 2022-05-11 02:26:09
Vừa bị phạt 50 triệu, Công ty Ngũ Phúc Đường tiếp tục quảng cáo sai sự thật https://t.co/VLKLJpYDg2
PHAT 2022-05-11 02:26:12
RT @XxoticHottie: Letting him play in my Phat🐰🥛🍑💦 H🍩LE .✨ https://t.co/ior3uHtmkw
PHAT 2022-05-11 02:26:41
RT @XLbubbleButt: Ass so phat and tight he couldn’t hold himself 💦🍆 RT if I can send you our newest vid?? https://t.co/SyorCXrdM7
PHAT 2022-05-11 02:26:46
Smacks @ThievingSlutt’s phat asscheek.
PHAT 2022-05-11 02:26:50
@hamidamreza34 @___phat___ 😂😂😂😂😂😂😂
PHAT 2022-05-11 02:26:55
RT @couple2k2: Chào ngày mới bằng bài tập thể dục nâng cơ mông nào ❤️‍🔥❤️‍🔥sáng nào cũng đâm phầm phập thế này thì có mà sưng cloz lun nè🥹🥹…
PHAT 2022-05-11 02:27:00
🎉🎉🙃congratulations phat https://t.co/ARmgyx1eet
PHAT 2022-05-11 02:27:13
RT @warnermusicvn: GOT7 SẼ TRỞ LẠI VỚI EP《GOT7》

Phát hành ngày 23.05.2022 lúc 16:00 (Việt Nam)

#GOT7  #갓세븐  #MARK #JAYB #JACKSON #JINYOUN…
PHAT 2022-05-11 02:27:20
RT @plurulmtd: I love these Big Beautiful Phat Juicy Thick-a-licious Buffet of Delicious Massive Milkers @BBWChaser89Bis https://t.co/KGxC1…
PHAT 2022-05-11 02:27:34
RT @VARMY1402: FULL TRACKLIST CỦA ALBUM "PROOF"

CÓ 5 BÀI HÁT MỚI VÀ CHỈ CÓ 3 BÀI HÁT PHÁT HÀNH TRÊN NỀN TẢNG STREAMING !!!
✓ Yet to Come…
PHAT 2022-05-11 02:27:57
RT @Bi17_minh: [P2].
“ Banh lol ra em , anh đút con cặc vô nha “ . Em banh lol 1 phát con cặc anh dựt dựt liên hồi 🍌🍌 Đụ ná thở luôn 🍑 Cái…
PHAT 2022-05-11 02:28:00
RT @pinesoul69: Really need someone to suck on my phat pussy lips rn 🥺❤️ https://t.co/QiygTVexol
PHAT 2022-05-11 02:28:01
RT @hornybank: When the poosy Phat & Soft and she damn in the mood, the poosy spits creamy cum 🍆💦 https://t.co/7baip1oNaI
PHAT 2022-05-11 02:28:02
RT @NaNaa2k5: tắm phát cho vui https://t.co/VhbPdYQss6
PHAT 2022-05-11 02:28:05
droppin phat beatz
PHAT 2022-05-11 02:28:10
Mean bitch with a phat ass 🤤. #phatass #fatass #bigbooty #ass #bigass #thick #juicy #pyt #ebony #blackass #blackbooty #backshots #doggystyle https://t.co/d4rCziPKif
PHAT 2022-05-11 02:28:12
@Geo_phat Polyandry?
PHAT 2022-05-11 02:28:18
@___phat___ @fa_faw5872 @sugarplumfiryx
بیا منو نجات بده☺️☺️
PHAT 2022-05-11 02:28:28
Một slave bị cô chủ trói tay chân rồi dùng ngón tay đúc vào ass, sao đó lấy sextoy 2 đầu thọt sâu vào trong, slave nào muốn cô phạt kB Zalo 0567975539, Sài Gòn quận Bình thạnh https://t.co/TWVUNmwpvt
PHAT 2022-05-11 02:28:31
RT @dochoicuatoi: Bạn có biết,
Mỗi năm, chỉ riêng ở TPHCM phát hiện hơn 5000 ca nhiễm HIV.
Trong đó, người nhiễm H thuộc nhóm MSM chiếm trê…
PHAT 2022-05-11 02:28:54
RT @terupincur: Gurls with big phat butts deserve big fat dicks. https://t.co/kBZ8pFTcPQ
PHAT 2022-05-11 02:28:55
@UmairRi81061336 @143all1 Abhe universe bhi akele aagay tha phat gayi gali ka excuse dekhe nikal diya jab expose hone laga king

Himat thi toh Mike deta na kitne baar manga mene bhi kal phat ke chaar hogayi thi kyu nahi diya Mike

Symapthy khel raha tha gali toh di bhi nahi universe ne childish people
PHAT 2022-05-11 02:29:01
Any phat asses selling. Dm only! #sellingcontent #buyingcontent
PHAT 2022-05-11 02:29:24
@Neda_Mh @___phat___ حتی کلاه،یا اون دکمه های بقل پاچه شلوار😐
PHAT 2022-05-11 02:29:28
@phat_sauce @KippTrue @avitalgorinshte @SandiaWisdom 😊🤓🥰
Any link to this content?
🙏💞
PHAT 2022-05-11 02:29:34
@fawadchaudhry @ImranKhanPTI Ab tu dabo ko bt krte hoe bi sharm ani chahiye or washle phat chuki he or gogi nas chuki h buzdar k Jo karname the wo sb k samne he phr sharm mehsoos na ho tu yaqeen rakhe k ap bi mukammal Toor per dekhe lahore nikharta hoa.
Badla he punjab badle ga pakisantan,
PHAT 2022-05-11 02:29:55
@ArshiaGhandchi @callmeamir0 @___phat___ چرا باید تو طرح دیوار کیر داشته باشه🥲🤣🤣
PHAT 2022-05-11 02:30:00
RT @kkundrratheboss: When he was actually being misunderstood for kundra😂 tab tension mein phat gayi thi…aabh hassi aarahi hain🤣

#KaranKun…
PHAT 2022-05-11 02:30:01
https://t.co/xiESotJebQ
PHAT 2022-05-11 02:30:02
Idc phat!
PHAT 2022-05-11 02:30:08
@dickemdowngod @zaza_zariaa Ass phat
PHAT 2022-05-11 02:30:08
RT @AoDaiSexy18: 🔴 Đang phát trực tiếp
Thứ 6 là phải máu chơi Some.

10h mỗi tối vào xem chichlive nhé mấy A
Linkk coi trong bài Gimm. htt…
PHAT 2022-05-11 02:30:12
RT @kkundrratheboss: When he was actually being misunderstood for kundra😂 tab tension mein phat gayi thi…aabh hassi aarahi hain🤣

#KaranKun…
PHAT 2022-05-11 02:30:24
RT @NaNaa2k5: tắm phát cho vui https://t.co/VhbPdYQss6
PHAT 2022-05-11 02:30:24
mEG PHAT
PHAT 2022-05-11 02:30:30
@Geo_phat I mean when was polyandry ever a natural order of raising a family?
PHAT 2022-05-11 02:30:39
@ntex_m Why u so phat
PHAT 2022-05-11 02:30:41
@Arian_nazem @callmeamir0 @___phat___ ببین حتی نقطه های «ی» هم هست😓
PHAT 2022-05-11 02:30:45
@Marijovana73 @s1i3n7a9 @___phat___ اره زمان شما هم پسرا به کردن افتخار میکردن
الان اگه دخترا افتخار بکنن خار داره؟
نه کردن ن دادن هیچکدوم افتخاری نداره،ولی تا ب دخترا رسید بشه بد درست نیست
PHAT 2022-05-11 02:30:58
RT @ngocanhk2: Con cu này mà địt thì lên mây luôn...!!

Thọc phát tới tử cung luôn.!!

Vào https://t.co/vuVZXFxfKw để xem thêm nhiều clip g…
PHAT 2022-05-11 02:31:17
RT @QueenThiccTV: Sometimes we play with our sista 🥰 #bigblackbooty #queenbooty #bigbooty #phat #bigtitties #oiledbooty #ebony #asseating #…
PHAT 2022-05-11 02:31:24
Mỹ tiết lộ đòn trừng phạt khiến Nga không thể sản xuất thêm xe tăng https://t.co/KHhlykh2Vr
PHAT 2022-05-11 02:31:59
RT @theboynexxdoor: ass on phat make a nigga look back https://t.co/BSds0J41Rd
PHAT 2022-05-11 04:01:4325.00 0.00 -9.62%
PHAT 2022-05-11 05:24:28
RT @universal_sci: Mind-blowing!

A zoom out of the sharpest view of the Andromeda Galaxy ever, showing more than 100 million stars!

(Cre…
PHAT 2022-05-11 05:24:32
RT @Linasweets99: My A$$ and pussy is super phat come try it #booknow #sluttywhore #fuckme🥰😩👀 https://t.co/MpmFER2fjN
PHAT 2022-05-11 05:24:39
@hosein639 @___phat___ اقا شما سرتا پا خطو خشی خجالت بکش کی راه داد شمارو تو مصاحبه اخه
خانم شیرزاااااااد اینو واس چی راه دادیییییی مگ نگفتم هماهنگ کننن
PHAT 2022-05-11 05:24:41
@lagent08 And have a phat profile pic 😉
PHAT 2022-05-11 05:24:48
RT @LinhAnh2k4: Tụt quần xuống và dí con cu a vào đi. Mấy bữa nay chưa được phát nào nứng lắm rồi https://t.co/OAYxGyasvV
PHAT 2022-05-11 05:25:20
RT @cinnamonzaddy: Phat Rabbit Killa Jr 🤍 https://t.co/kCh7i0v4zK
PHAT 2022-05-11 05:25:34
RT @MalikMel3: “ Come through real quick… I’m off today, Bring that Phat Ass Wit you” 😏😜 …Bet https://t.co/WDFMXnpHFt https://t.co/RbjEAeT3…
PHAT 2022-05-11 05:25:36
RT @Phiyen1988: Still With You được thêm vào CD3 thì không còn gì để hối tiếc nữa. Nó được phát hành trên các nền tảng nhạc số thì xác định…
PHAT 2022-05-11 05:25:49
@___phat___ @MobasheriMirali تنها شدی چی؟
PHAT 2022-05-11 05:26:00
@listings2b Phat Ass bby i wanna FUCK UR Big Ass
PHAT 2022-05-11 05:26:05
@cherr_bearr22 I wanna see that sexy phat pussy
PHAT 2022-05-11 05:26:18
"... Why not all of the above, I'd love to see this phat wobble cake shake from all of those~

Besides I will just lay claim and ฿ⱤɆ₳₭ this bitch body of yours~" https://t.co/bKf5IkCrvQ https://t.co/nJhJGdExsM
PHAT 2022-05-11 05:26:24
RT @huynhkh20961723: Nghe ren la phat them roi . https://t.co/Ao4zSgboDp
PHAT 2022-05-11 05:26:29
RT @vigig8g7g8: Vừa xem lại đoạn Tùng Leo chia sẻ Tùng từng có ý định tự tử mà thương phát khóc luôn. Nhớ tối ngày 8/7/2017 xem trực tiếp t…
PHAT 2022-05-11 05:26:31
RT @TunTrn33786339: 1 phát bắn ngay 🍼😅 https://t.co/z7knqmspjs
PHAT 2022-05-11 05:26:40
RT @ohmyboy00: Đang bú lén anh MC thì bị phát hiện link full https://t.co/79Mk66R7OH https://t.co/fpHPVoWyUf
PHAT 2022-05-11 05:26:49
USB Dcom 4G LTE Wingle OBC OLAX U90 có phát WiFi giá cực rẻ https://t.co/4SQIScM51B
PHAT 2022-05-11 05:27:19
@Jean_Pardian @___phat___ هیچکس کمک نمیده
ولی اواتارت بانو
PHAT 2022-05-11 05:27:38
RT @Tuan3x: Là anh ta tốt hơn hay những thứ anh cần chẳng còn xuất phát từ em, chẳng còn như lời anh hứa...Và em đã thấy người đổi thay...N…
PHAT 2022-05-11 05:27:49
RT @Realpeachy1s: You know what day it is! Time for
🔥🔥 Saturday Baddie Thread🔥🔥🔥
Tag a baddie! Don't forget to Retweet, like and comment!…
PHAT 2022-05-11 05:27:54
RT @ThickFatBooty: Man that thing is phat. https://t.co/S5eJK3Cn3y
PHAT 2022-05-11 05:28:01
RT @ThanhThanhDoi: Mọi người hãy cùng tiếp tục #TheresNoOneAtAll trên các nền tảng phát hành được để ủng hộ #SonTungMTP nhoa, à #GroupSky7…
PHAT 2022-05-11 05:28:04
@Notorious_PHAT @ClownBasket I think we can consider two distinct camps… one is old vaccines with lots of safety data and the new one is mRNA which are completely different so we shouldn’t lump them all together. I’m not anti measles shot, but I ain’t giving my son the covid jab.
PHAT 2022-05-11 05:28:05
@___phat___ عشق من https://t.co/Z4P5N8cMx7
PHAT 2022-05-11 05:28:06
RT @HeoHeo43344601: Ối giời, cứ có thằng bạn thân kè kè bên cạnh là đúng có ngày nó Thịt mình tơi tả….Dập phát nào sướng tê phát đó. A…a…a…
PHAT 2022-05-11 05:28:18
@mahmoudip81 @___phat___ 😂😂😂😂😂 دهنت سرویس البته درس میگی ولی خوب صاف کارم بدون رنگ در اورده دیگه
PHAT 2022-05-11 05:28:49
@___phat___ مرسی بانو😂❤️
PHAT 2022-05-11 05:28:58
RT @DLstrokum: Bro said he been trying buss a pipe in a phat joint 😏niggh i knew he been trying get in these gutz i said come on bruh bust…
PHAT 2022-05-11 05:29:10
@___phat___ ✨🙂
PHAT 2022-05-11 05:29:29
@___phat___ عاشقشم نمیشیم از این اهنگا براش بخونیم...
PHAT 2022-05-11 05:29:37
How tf I wake up with BYB Baby Phat playing in my head 🤣
PHAT 2022-05-11 05:29:45
@___phat___ @sagharsevin دقیقا😁
PHAT 2022-05-11 05:29:50
Hãy xem thử ứng dụng Pure Tuber này. Nó cung cấp trải nghiệm ưu đãi miễn phí: không quảng cáo, trình phát nền và hơn thế nữa. Mở khóa tất cả các chức năng bằng cách nhập mã mời của tôi: A9D199
⏬ Cài đặt ngay bây giờ! ⏬
https://t.co/3nH2sSYFjU https://t.co/qftL8ojqhG
PHAT 2022-05-11 05:29:52
RT @LinhAnh2k4: Tụt quần xuống và dí con cu a vào đi. Mấy bữa nay chưa được phát nào nứng lắm rồi https://t.co/OAYxGyasvV
PHAT 2022-05-11 05:29:53
@hosein639 @___phat___ دیدی از زیر زبونت کشیدم دروغگو
PHAT 2022-05-11 05:29:59
percy jackson in a heartbeat,, i wanna hv a big, phat, unrequited crush on nico. https://t.co/3E4ijfk4a6
PHAT 2022-05-11 05:30:16
RT @Realpeachy1s: You know what day it is! Time for
🔥🔥 Saturday Baddie Thread🔥🔥🔥
Tag a baddie! Don't forget to Retweet, like and comment!…
PHAT 2022-05-11 05:30:18
@RyanNguyenHC M cho a xin kèo nhân 100 về bờ phát e
PHAT 2022-05-11 05:30:36
@mahmoudip81 @___phat___ هعییییی جدی حالا قیافم خیلی بده 😥😥😥🥲🥲
PHAT 2022-05-11 05:30:39
📢Thông báo mới về IFO
🔥 @WeWay_io sẽ tiến hành IFO trên @gate_io
📆Thời gian: 07:00, May 11th - May 12th (UTC)
💰Phát miễn phí: $0
#lichgoivon https://t.co/BLNe0eu1v3
PHAT 2022-05-11 05:30:42
RT @xekocuaba: Cha đi ks chơi trai, dắt con chai theo,phát cho cái dthoai coi youtube mà thằng be cứ chạy ra chạy vào làm phiền.Từ phút 13…
PHAT 2022-05-11 05:31:01
RT @HeoHeo43344601: Ối giời, cứ có thằng bạn thân kè kè bên cạnh là đúng có ngày nó Thịt mình tơi tả….Dập phát nào sướng tê phát đó. A…a…a…
PHAT 2022-05-11 05:31:06
RT @Realpeachy1s: You know you love this phat ass....🥰 RT if your face between these cheeks 😈 https://t.co/6HNguRMcBj
PHAT 2022-05-11 05:31:09
[Thái Bình] CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & NỘI THẤT GIA PHÁT https://t.co/ts0zvzuaEO
PHAT 2022-05-11 05:31:13
@Zahra_kh82 @___phat___ زیر تخت
PHAT 2022-05-11 05:31:35
Inconsistent streamer gets hooked by PHAT killers! Not clickbait! Chill vibes only 🖤 (UK-PC) https://t.co/rcnJXKvUSG
PHAT 2022-05-11 05:31:37
Máy tập dvat KHÔNG PHẢI là yếu tố chính để cải thiện dvat của bạn!
XỊT KÍCH GÂN CƠ chiếm đến 80% hiệu quả trong combo tăng kích thước của shop !
Không những giúp tăng độ gân guốc mà còn phát triển độ dài dvat của bạn.
Đặt hàng ngay: https://t.co/AzLUYxYZrY https://t.co/mWpIqbd6up
PHAT 2022-05-11 05:31:37
@aishasharma25 Pant phat gayi madam
PHAT 2022-05-11 05:31:45
Phát vé miễn phí xem trực tiếp thi đấu Liên Quân Mobile
https://t.co/VLzEKLcY3q
#tinhayvip
PHAT 2022-05-11 05:31:47
RT @choppa2ozz: phat https://t.co/mbyZqdWmpJ
PHAT 2022-05-11 07:01:3814.63 3.83 -9.62%
PHAT 2022-05-11 08:01:4213.24 7.18 -9.62%
PHAT 2022-05-11 08:28:00
RT @BTSVietnam_SAM: Một album tuyển tập từ khi debut, ra full tracklist rồi, 48 bài, 5 bài mới (trong đó có tận 2 bài chỉ phát hành CD), 11…
PHAT 2022-05-11 08:28:03
@ZenWillowmina I love phat pussy ❤️
PHAT 2022-05-11 08:28:08
Khuyến mãi May88 cực kỳ đa dạng phù hợp cho nhiều người
May88 tự hào là một trong những đơn vị phát triển dịch vụ cá cược vô cùng nổi tiếng tại thị trường
Nguồn bài viêt : https://t.co/00YvuqRD92
#may888 #may88 #nha_cai_may88 #nha_cai #casino #khuyenmai https://t.co/GoD4NeIBPJ
PHAT 2022-05-11 08:28:09
RT @Ton2Lu_18cm: Phim số 30 : 3 anh ngủ chung và cái kết 2 anh lén ăn nhau bị phát hiện và như trên
Link full : https://t.co/5c9Ka4li6x htt…
PHAT 2022-05-11 08:28:18
RT @GabbyRyan83: Baby can lower my phat pussy on your face? https://t.co/WDBeyMsHpT
PHAT 2022-05-11 08:28:19
@Doodles_Drop Get KYCed to claim a dooplicator for May 12th Airdrop @marengo18mx @lildawgmusic @DefiRay33 @AgateSun @_M4OUR_ @JamiesonHill @red_ETH1 @SaliKiop @bekhruzkhamidi @pork_phat @alexavania4 @olusesan2006 @wild_vir_go @0xPeterGFC @MGLifestyleS
PHAT 2022-05-11 08:28:22
làm nhớ tới anh idol này kỷ niệm 1000 ngày debut của nhóm cũng lỡ ho một cái làm tắt nến phát một =))))) https://t.co/vEBRW7LsS7
PHAT 2022-05-11 08:28:22
RT @dolphinbi123: Sáng mới thức dậy thì tá hoả phát hiện giường đối diện cùng phòng ký túc xá.😂
Năm 2017, ktx khu b làng đại học. https://t…
PHAT 2022-05-11 08:28:25
@Phat_Sii Indeed Mhlekazi wam that’s what covid have though us to collaborate in achieving our goal
PHAT 2022-05-11 08:28:37
RT @GabbyRyan83: Baby can lower my phat pussy on your face? https://t.co/WDBeyMsHpT
PHAT 2022-05-11 08:28:40
đem đến cực nhiều thông tin bổ ích!

🌟 Mr. Cris. D. Trần: Cố vấn chiến lược phát triển với hơn 12 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng các quỹ đầu tư. Hiện nay, anh đang là giám đốc chiến lược cho M3TA, và là Co-founder của FAM Central. Anh cũng đảm nhận
PHAT 2022-05-11 08:28:45
RT @Ton2Lu_18cm: Phim số 43 :Quân đội thiếu thốn nên trao cho nhau. Tất xanh áo xanh có làm em bối rối. Sục cu bị phát hiện và bị cấp trên…
PHAT 2022-05-11 08:29:00
In Atlanta with the vibezzzz
Ass phat, white toes, Gucci slidessss https://t.co/mAIU9GKraX
PHAT 2022-05-11 08:29:07
👑Liệu dữ liệu lạm phát US T4/2022 có thay đổi hướng đi của GOLD - biểu đồ #GOLD https://t.co/mVG4MbDiQ9
PHAT 2022-05-11 08:29:29
@3mahdi2un3 @___phat___ 😂😂😂
PHAT 2022-05-11 08:29:34
@SHROOMGlRL @jupitersven0m Ass and then that phat pussy 🤪
PHAT 2022-05-11 08:29:39
@Phat_NRW แท็กเพื่อนที่สนิทุ

D

ชอบคนที่แท็กขนาดไหนแลเว
PHAT 2022-05-11 08:29:39
@louis_phat_bum photography ☺️
PHAT 2022-05-11 08:29:42
@Phat_Bree Yeah ! Apple Care can give you resources on how to disable it.
PHAT 2022-05-11 08:29:48
RT @GabbyRyan83: Baby can lower my phat pussy on your face? https://t.co/WDBeyMsHpT
PHAT 2022-05-11 08:30:15
RT @GabbyRyan83: Baby can lower my phat pussy on your face? https://t.co/WDBeyMsHpT
PHAT 2022-05-11 08:30:19
@seducedbysasha Damn girl you have some sexy ass Titties & a big phat ass pucci 👅👅💦💦💦
PHAT 2022-05-11 08:30:26
RT @BTSVietnam_SAM: Một album tuyển tập từ khi debut, ra full tracklist rồi, 48 bài, 5 bài mới (trong đó có tận 2 bài chỉ phát hành CD), 11…
PHAT 2022-05-11 08:30:35
"Điện Kremlin bác tin về thiết quân luật ở Nga" https://t.co/g5EksajFc8 phát ngôn Điện Kremlin hôm 11/5 khẳng định t... https://t.co/mQ0P3WYF3J
PHAT 2022-05-11 08:30:37
RT @vnkrypto: Trò chơi di động metaverse #MetaCityM, được phát triển bởi #Gamamobi, chính thức thông báo rằng #LISA, một thành viên của #BL…
PHAT 2022-05-11 08:30:48
RT @traa1998: Có ai đang ở q8 có nhu cầu test HIV miễn phí thì nhắn tin e nhaaa.
Phát que test dịch miệng tự test tại nhà.
Em ở đây tới 21…
PHAT 2022-05-11 08:30:51
Vô tuyến nghiệp dư Việt Nam: Hội nhập và phát triể https://t.co/QJiWAzkPDF
PHAT 2022-05-11 08:30:55
@DankDahl Phat Cat hanging out
PHAT 2022-05-11 08:30:56
Sự Trừng Phạt Của Thượng Đế Tái Diễn? Thời Đại Đen Tối Nhất Trong Lịch Sử Loài Người! - Duyên Vạn Cổ
#ViệtNam
https://t.co/pu13zQTkHu
PHAT 2022-05-11 08:30:56
@upsetIIama phat
PHAT 2022-05-11 08:31:00
RT @GabbyRyan83: Baby can lower my phat pussy on your face? https://t.co/WDBeyMsHpT
PHAT 2022-05-11 08:31:09
@DancerLockers It’s phat phat
PHAT 2022-05-11 08:31:11
RT @https_cums1ut: phat ass riding dildo https://t.co/QaVM5sWgW7
PHAT 2022-05-11 08:31:11
RT @ohmyboy00: Rủ thằng bạn đi tắm chung cốt là để nhìn cu nó, đến lúc vào tráng người, cu cứng ngắc tý bị nó phát hiện

𝑳𝒊𝒏𝒌 𝒇𝒖𝒍𝒍: https:/…
PHAT 2022-05-11 08:31:14
RT @GabbyRyan83: Baby can lower my phat pussy on your face? https://t.co/WDBeyMsHpT
PHAT 2022-05-11 08:31:16
RT @BTSVietnam_SAM: Lưu ý!!! Tracklist của CD3 sẽ chỉ có thể nghe được bằng CD (không phát hành trên các nền tảng nghe nhạc) trừ bài mới FO…
PHAT 2022-05-11 08:31:35
RT @ThuanCapital: 🔥 Tổng thống Putin đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài - Lãnh Đạo Bộ Tình Báo Hoa Kỳ

Cuộc chiến này góp phần tăng %…
PHAT 2022-05-11 08:31:49
RT @thanh01112002: CD 3 '#PROOF' được thiết kế như một món quà đặc biệt mà BTS và người hâm mộ của họ có thể lưu giữ. Nó chứa đầy các bài h…
PHAT 2022-05-11 08:31:54
Haram kha kha kr phat jaey ga #امپورٹڈ_حکومت_نامنظور https://t.co/Kj4NqvuEda
PHAT 2022-05-11 08:31:56
RT @youngNavy98: No one:

Too Phat & Siti Nurhaliza in 2005: *decided to release a bop still relevant 17 years later* https://t.co/Vzu9Qwrq…
PHAT 2022-05-11 08:31:58
RT @vnkrypto: Trò chơi di động metaverse #MetaCityM, được phát triển bởi #Gamamobi, chính thức thông báo rằng #LISA, một thành viên của #BL…
PHAT 2022-05-11 08:32:12
@Phat_NRW นวดหลัง นวดบ่า นวดไหล่ ได้หมดอะพี่
PHAT 2022-05-11 08:32:14
RT @GabbyRyan83: Baby can lower my phat pussy on your face? https://t.co/WDBeyMsHpT
PHAT 2022-05-11 08:32:22
@bonnie_savage_ I'm in the mood to bust a nut inside that phat booty!!! 🍆💦 #SKEET
PHAT 2022-05-11 08:32:25
woke up dumb horny so time to get this phat fucking nut I guess https://t.co/Ew0mg4CXeV
PHAT 2022-05-11 08:32:33
RT @GabbyRyan83: Baby can lower my phat pussy on your face? https://t.co/WDBeyMsHpT
PHAT 2022-05-11 08:32:42
RT @vnkrypto: Trò chơi di động metaverse #MetaCityM, được phát triển bởi #Gamamobi, chính thức thông báo rằng #LISA, một thành viên của #BL…
PHAT 2022-05-11 08:32:46
@kbnoswag @Barstool_Quotes @Barstool_Quotes Please stop this before KB has your Mom’s phat ass.
PHAT 2022-05-11 08:32:55
RT @GabbyRyan83: Want a taste of this yummy phat pussy? Can I cum in your mouth?

RT/comment/like if yes

Check link for full car fun video…
PHAT 2022-05-11 08:32:56
@onlyddcollins Pussy phat and pretty
PHAT 2022-05-11 09:02:0413.24 7.53 -9.62%
PHAT 2022-05-11 10:01:407.97 7.85 -9.62%
PHAT 2022-05-11 10:05:51
$PHAT ⚕️ FDA Approval for VOQUEZNA TRIPLE PAK issued to PHATHOM PHARMACEUTICALS, INC

https://t.co/XoOLriJdAm

45 seconds delayed.
PHAT 2022-05-11 10:16:54
$PHAT ⚕️ FDA Approval for VOQUENZA TRIPLE PAK issued to PHATHOM PHARMACEUTICALS, INC

https://t.co/UdNLumJ1wN

45 seconds delayed.
PHAT 2022-05-11 10:17:54
$PHAT ⚕️ FDA Approval for VOQUEZNA DUAL PAK issued to PHATHOM PHARMACEUTICALS, INC

https://t.co/F4vNPB8Iwr

45 seconds delayed.
PHAT 2022-05-11 10:35:10
SOCIAL ACTIVITY: $PHAT - Phathom Pharmaceuticals, Inc. https://t.co/9B1pWnba50 📳 TradeIdeas via ⟶ https://t.co/VS8RO1bzXJ
PHAT 2022-05-11 10:51:06
MOST ACTIVE: $PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. 📳 TradeIdeas via ⟶ https://t.co/VS8RO1bzXJ
PHAT 2022-05-11 10:51:54
$PHAT ⚕️ FDA Approval for VOQUEZNA TRIPLE PAK issued to PHATHOM PHARMACEUTICALS, INC

https://t.co/uS5LQvv1uq

45 seconds delayed.
PHAT 2022-05-11 11:01:328.42 8.35 -9.62%
PHAT 2022-05-11 11:26:57
RT @BaKa_Men_: SỐNG TẠI CHÂU ÂU MUỐN THỬ TRAI THẲNG BÊN ĐÓ MÀ KHÔNG MUỐN BỊ PHÁT HIỆN ?
Có ngay các loại MÊ CỰC MẠNH
. Dung dịch mê
. Mê Xị…
PHAT 2022-05-11 11:27:11
RT @bigchoc_b: Balls deep in that PHAT😍BUTT🍑
Let me make that booty jiggle
#Bone215 #bbc #bigbooty #assman @JayBone215 @bigchoc_b

🍖https:…
PHAT 2022-05-11 11:27:12
RT @couple2k2: Chào ngày mới bằng bài tập thể dục nâng cơ mông nào ❤️‍🔥❤️‍🔥sáng nào cũng đâm phầm phập thế này thì có mà sưng cloz lun nè🥹🥹…
PHAT 2022-05-11 11:27:25
Cuối cùng, chúc mn mãi mãi yêu Cao Khanh Trần và càng ngày càng phát triển hơn. Em ấy chỉ có mn là chống lưng thôi, hãy kiên cường để bảo vệ bảo bối của chúng ta nhé. Người chị pha kè này chắc chắn sẽ theo em đi tới thành công. Hãy cùng chờ đợi và hi vọng❤
PHAT 2022-05-11 11:27:32
@ElleisaHo1 I nave to stick a tegaderm plus pad on top of my patches or they fall off as I’m phat & sweaty 🤣🤣
PHAT 2022-05-11 11:27:35
RT @hoanggiahuy25: Chuyện là nhỏ bạn thân qua học nhóm mà cái mồm nó rên lớn quá xém bị má phát hiện. clm :))
Tim + Rw toi up đoạn bắn tin…
PHAT 2022-05-11 11:27:36
RT @ngnamsx: Hôm nay đổi gió tí
Em gái xinh lau kính xong thì mới phát hiện mình quá dâm không biết làm sao. https://t.co/zpiYPe6IcC
PHAT 2022-05-11 11:27:43
@NizzyNate33 @pork_phat @branden_lorimer @0xScvmbag
PHAT 2022-05-11 11:27:45
Good morning các bạn, sau khi chỉ số CPI thông báo, stock và crypto là 1 màu đỏ nhưng sau đó hồi trở lại. Câu chuyện nhanh chóng trở thành % lạm phát không như kỳ vọng nhưng 8.3% vẫn tốt hơn tháng rồi 8.5%, vẫn là dấu hiệu suy giảm.
PHAT 2022-05-11 11:27:48
RT @ngnamsx: Hôm nay đổi gió tí
Em gái xinh lau kính xong thì mới phát hiện mình quá dâm không biết làm sao. https://t.co/zpiYPe6IcC
PHAT 2022-05-11 11:27:57
ass phat, white toes, Gucci slides https://t.co/SSdutZjqYV
PHAT 2022-05-11 11:28:11
RT @bigchoc_b: Balls deep in that PHAT😍BUTT🍑
Let me make that booty jiggle
#Bone215 #bbc #bigbooty #assman @JayBone215 @bigchoc_b

🍖https:…
PHAT 2022-05-11 11:28:15
RT @ohmyboy00: Đang bú lén anh MC thì bị phát hiện link full https://t.co/79Mk66R7OH https://t.co/fpHPVoWyUf
PHAT 2022-05-11 11:28:20
RT @HeoHeo43344601: Ối giời, cứ có thằng bạn thân kè kè bên cạnh là đúng có ngày nó Thịt mình tơi tả….Dập phát nào sướng tê phát đó. A…a…a…
PHAT 2022-05-11 11:28:21
@Phat_Cheeksz Lhhhh
PHAT 2022-05-11 11:28:33
【 𝐁𝐀𝐑 𝐂𝐋𝐎𝐒𝐄𝐃! 】
🍸Thank you guys for coming!
🥀Shoutout to @kohaku_yuu, @Zedberstrix, @HinomiyaTaika, @ChanSephy, @oohkeii and @Reo_vt for the raids!!!

Had a load of fun learning JP and getting phat dubs in Apex o/
#VoidBartender • #vtuber • #envtuber https://t.co/qCiuEPkh74 https://t.co/uUq2LFCezs
PHAT 2022-05-11 11:28:40
@southerngirlgw Damn your booty looks wonderful but that pussy is looking phat and delicious like a snack cake
PHAT 2022-05-11 11:28:40
RT @kietpolice: Các em muốn xem bộ nào Tweet và cmt để a biết nha. Bộ nào được chọn nhiều a úp.
1. Bộ phim 3d người cha phát hiện đứa con c…
PHAT 2022-05-11 11:28:51
RT @ThuanCapital: Good morning các bạn, sau khi chỉ số CPI thông báo, stock và crypto là 1 màu đỏ nhưng sau đó hồi trở lại. Câu chuyện nha…
PHAT 2022-05-11 11:29:04
RT @slim_Monstar: Phat soft dick https://t.co/djBcuhWJ4k
PHAT 2022-05-11 11:29:08
Small waist cute face with a phat ass! 😊😌 y’all know someone like that? I know a few
PHAT 2022-05-11 11:29:20
RT @LongHaiMiCm2: Ở nhà nóng quá, mặc chỉ cái quần cho mát mà thằng em cũng ngợp, hở tí là nó ngoi đầu ra ngoài hít thở.
Sáng ngồi ăn sáng,…
PHAT 2022-05-11 11:29:26
@taywiththefade Aht aht where pretty trade at phat?
PHAT 2022-05-11 11:29:27
RT @Cutuan88888: Nhóm clip full chính chủ
——cutuan88888——
Ib telegram nghen🌚
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Clip outdoor này hồi hợp vãi lun ý, gặ…
PHAT 2022-05-11 11:29:48
@ShyRobot_ @xpudgymuffinx Now then that's a thing of outstanding beauty 😍 spectacular phat fanny 😍 looks delicious 😍 😋 😀
PHAT 2022-05-11 11:30:02
RT @pjmfanpage_VN: TOP 5 quốc gia hàng đầu phát trực tuyến “With You” trên Spotify vào ngày 10 tháng 5:

#5. 64,614 (Vietnam 🇻🇳) -1
Tiếp t…
PHAT 2022-05-11 11:30:14
RT @HeoHeo43344601: Ối giời, cứ có thằng bạn thân kè kè bên cạnh là đúng có ngày nó Thịt mình tơi tả….Dập phát nào sướng tê phát đó. A…a…a…
PHAT 2022-05-11 11:30:30
RT @Lee_17cm: Đố bắn mấy phát :)) https://t.co/vnTq6QNAg8
PHAT 2022-05-11 11:30:35
@ElleisaHo1 It’s a killer being phat with a capitol F , I hop in the sea , the sea hops out 🤣🤣
PHAT 2022-05-11 11:30:45
RT @MistressVenom2: I be so horny at my desk. I need an assistant with a phat ass and wet mouth. https://t.co/6R0j6md9eZ
PHAT 2022-05-11 11:30:48
RT @Bi17_minh: [P2].
“ Banh lol ra em , anh đút con cặc vô nha “ . Em banh lol 1 phát con cặc anh dựt dựt liên hồi 🍌🍌 Đụ ná thở luôn 🍑 Cái…
PHAT 2022-05-11 11:30:53
RT @HeoHeo43344601: Ối giời, cứ có thằng bạn thân kè kè bên cạnh là đúng có ngày nó Thịt mình tơi tả….Dập phát nào sướng tê phát đó. A…a…a…
PHAT 2022-05-11 11:30:55
RT @BottomFirm: So phat lol https://t.co/raBfvCII28
PHAT 2022-05-11 11:31:00
@nikkihott71 Sexy phat ass 😍
PHAT 2022-05-11 11:31:05
RT @giaoantinhduc1: Top 2k2 chịch thầy đổ mồ hôi đầm đìa…
Chịch 2 phát lận… dâm dục quần thầy hơn 2 tiếng… sướng lol gần chết luôn ^^

Xem…
PHAT 2022-05-11 11:31:19
Tính đến ngày 11/5, Trung Quốc đã cung cấp hơn 2,2 tỷ liều vắc-xin ngừa COVID-19 cho hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế, hầu hết là các nước đang phát triển.
Đọc thêm tại đây: https://t.co/oAEk8CKNh7 https://t.co/7ZvWXqbhQ7
PHAT 2022-05-11 11:31:29
RT @ngoduong69: 🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP

11h tối nay em live show bướm free trên app mới nè👉 https://t.co/w016nJyjff
(App mới ra nên mấy anh…
PHAT 2022-05-11 11:31:36
RT @ebe_2005: 🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP

Em chỉ live show bướm free duy nhất trên app mới nè👉 https://t.co/7p1Oakbf1l
Zalo: https://t.co/exWWnD…
PHAT 2022-05-11 11:31:39
RT @vnkrypto: Trò chơi di động metaverse #MetaCityM, được phát triển bởi #Gamamobi, chính thức thông báo rằng #LISA, một thành viên của #BL…
PHAT 2022-05-11 11:31:42
RT @TheRoyalkitty_: $5 Sale for 3 days only!

Come see why I'm the queen of:
*Phat Pussy Play *Public Squirting
https://t.co/MSsVL7nQpU htt…
PHAT 2022-05-11 11:31:44
If u need rent, and u have big tits or a phat ass, dm me right now I don’t have all day. Be serious too not on no bullshit. I’m genuine #SellingContent #buyingcontent
PHAT 2022-05-11 11:31:54
RT @twerkcontest: ASS is PHAT

https://t.co/JlOnGR2S5U for 1 on 1 twerking https://t.co/2xQgUFKled
PHAT 2022-05-11 11:31:58
2022/05/11 15:31
[kỹ lăng Châu Long 😘😘 😍😍]
Tôi đang phát trực tuyến AOV trên NimoTV, hãy đến chơi với tôi! https://t.co/f7D981v7ov
PHAT 2022-05-11 11:32:05
RT @thanh01112002: CD 3 '#PROOF' được thiết kế như một món quà đặc biệt mà BTS và người hâm mộ của họ có thể lưu giữ. Nó chứa đầy các bài h…
PHAT 2022-05-11 11:32:06
RT @ngoduong69: Bắt được 1 anh zai cặc to trên biển, đêm về làm bồn chứa tinh cho anh luon
_______________________
🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP…
PHAT 2022-05-11 11:32:06
RT @tokuda16cm: Quen em qua 1 app hẹn hò, mới 2k6, mặt đọc có non choẹt. Đưa vào ks mà em lễ tân nhìn mình như 1 thằng ấu dâm =)))) à, đm l…
PHAT 2022-05-11 11:32:07
RT @BubbleButtClips: Phat Ass vs Black Dick 🍑😉 https://t.co/647mDO8sN3
PHAT 2022-05-11 11:32:11
@PRATIK_THE_IRON @rajeshv76281910 @AmanSaiyed @beingarun28 Lol bsdk ke tug jaise kal ke aaye bache kya hi ukhad loge bc tuche se phn par 2rs par tweet krne wale tum log khud ko maharaja samjte ho ab aukat dikhayi to phat ke hath me aa gyi
PHAT 2022-05-11 11:32:21
RT @HeoHeo43344601: Ối giời, cứ có thằng bạn thân kè kè bên cạnh là đúng có ngày nó Thịt mình tơi tả….Dập phát nào sướng tê phát đó. A…a…a…
PHAT 2022-05-11 11:32:34
I don't understand hip-hop. It seems primarily focused with hittin' dem phat ass wimminz.
PHAT 2022-05-11 12:01:288.35 8.31 -9.62%
PHAT 2022-05-11 13:01:518.31 8.30 -9.62%
PHAT 2022-05-11 14:01:418.44 8.41 -9.62%
PHAT 2022-05-11 14:22:55
@Naryk_Da_King It’s the dimple above above that phat ass for me! 🤤😍🥰
PHAT 2022-05-11 14:23:00
RT @NgocLive: 🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP (Em Show 🦋 Không Che, Miễn Phí)
Link Tải 👉 ở CMT nhé https://t.co/DWEh6qmNdu
PHAT 2022-05-11 14:23:21
RT @phat_empire: She didn't lie 🥴 Ass so phat it'll make a man bust quick 😳 @__sanchezdirty https://t.co/OZjjGoeGmZ
PHAT 2022-05-11 14:23:25
RT @NgocLive: 🔴ĐĂNG PHÁT TRỰC TIẾP (Em Show 🦋Không Che, Miễn Phí) Link Tải https: // https://t.co/7rdqmWMpnC nhanh em chờ 👉 phòng 1253 em…
PHAT 2022-05-11 14:23:39
RT @ngocanhk2: Con cu này mà địt thì lên mây luôn...!!

Thọc phát tới tử cung luôn.!!

Vào https://t.co/vuVZXFxfKw để xem thêm nhiều clip g…
PHAT 2022-05-11 14:23:42
RT @AsianHott18: Cấp dưới bị sếp phạt
Link full: https://t.co/kQz4TAnXKl https://t.co/tYMgIKvXnI
PHAT 2022-05-11 14:23:53
RT @PAWGEDCOM: ICYMI PAWG Alexis Andrews @AlexisAndrewsX Gets Roses Poured on Her Heart Shaped Ass https://t.co/G151WH6gUZ by @juanlargoxxx…
PHAT 2022-05-11 14:23:59
RT @PAWGEDCOM: ICYMI PAWG Blondie Fesser @blondie_oficial makes her PAWGED https://t.co/MQUqVqmlbZ debut See Her and Many Other Phat Booty…
PHAT 2022-05-11 14:24:20
@TomoItto Phat W❕
PHAT 2022-05-11 14:24:25
RT @Bi17_minh: [P2].
“ Banh lol ra em , anh đút con cặc vô nha “ . Em banh lol 1 phát con cặc anh dựt dựt liên hồi 🍌🍌 Đụ ná thở luôn 🍑 Cái…
PHAT 2022-05-11 14:24:46
RT @TomChien00: 🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP

11h tối nay em live show bướm free trên app mới nè👉 https://t.co/nQFD5xiWiv
(App mới ra nên mấy anh…
PHAT 2022-05-11 14:26:06
@oncloud_marcus Shit phat 😍😍👅
PHAT 2022-05-11 14:26:29
RT @KhacTuan69: Chị gái sinh cháu nên anh rể ngủ phòng em vợ
Nửa đêm hứng tình quá lôi em vợ ra đụ
Con Cặc lâu ngày không chơi cứng ngắt và…
PHAT 2022-05-11 14:26:31
RT @thichstr8: Anh chàng trai Tây ở Thổ Nhĩ Kỳ :3
Những anh chàng này gu là mông :))) dụ 1 phát ăn ngay 👅💦 https://t.co/XBtEkMibWc
PHAT 2022-05-11 14:26:48
RT @Barbie_K3n_Doll: IT'S KRAVE MELANIN™© 2019
"Just For Fans"
(RIDER JAY + KRAVE MELANIN)

"DAAAAAAMN!!! #Krave PHAT CHOCOLATE🍫 ASS🍑 WAS J…
PHAT 2022-05-11 14:26:52
@Prince_Xander13 @alisonfvcksonmv That pussy is phat🔥🔥🔥
PHAT 2022-05-11 14:27:03
@DAYMA333 @Vinay_hvc @Tauqir91929101 @irohitr Abey gadhe agar koi Suraj kha lega na duniya phat jaayegi
PHAT 2022-05-11 14:27:17
RT @hoanggiahuy25: Chuyện là nhỏ bạn thân qua học nhóm mà cái mồm nó rên lớn quá xém bị má phát hiện. clm :))
Tim + Rw toi up đoạn bắn tin…
PHAT 2022-05-11 14:27:18
@lykaawilss @PWSW19 It better be done tomorrow! My bday the last game against Everton! Be nice to just put my feet up roll a phat one! and just enjoy a stress free game😂😂🙏🙏🙏❤️🤍 https://t.co/MWQSmFn6EW
PHAT 2022-05-11 14:27:23
RT @Bottom_Boy_DMV: My Big Phat Booty Ass working out showing off #dmvbottom #dmvtop #dmvsissy #sissy #blackcrossdresser #dmvfreak #dmvfre…
PHAT 2022-05-11 14:27:28
@OthersideMleta The second wave is coming! @Gus999_ @Jeffrosa17 @botdrinx78 @AkrimSalah @CoswO79 @HunFter_StanNFT @Earn_Money1004 @ApeApingArtist @phat_franks @DucrouJessica @Deanna80277911 @xGOLODOMORx @MediciKid @KarenCr71870691
PHAT 2022-05-11 14:27:37
RT @HeoHeo43344601: Ối giời, cứ có thằng bạn thân kè kè bên cạnh là đúng có ngày nó Thịt mình tơi tả….Dập phát nào sướng tê phát đó. A…a…a…
PHAT 2022-05-11 14:27:44
RT @sontungmtp777: Cảm ơn tình yêu thương mà mọi người đang dành cho MUỘN RỒI MÀ SAO CÒN !!!
❤️❤️❤️
662.000 lượt xem công chiếu
1M lượt xem…
PHAT 2022-05-11 14:27:54
@ChampsXo It's so nice and Phat
PHAT 2022-05-11 14:27:59
RT @hotgay_studio: Sục cặc trong kí túc xá
18 phát bắn 😈 https://t.co/MycRwvFO5T
PHAT 2022-05-11 14:28:29
RT @_goodgood1: Is it phat or nah? #Wednesday https://t.co/ttpr9fIpcV
PHAT 2022-05-11 14:28:41
RT @KhacTuan69: Chị gái sinh cháu nên anh rể ngủ phòng em vợ
Nửa đêm hứng tình quá lôi em vợ ra đụ
Con Cặc lâu ngày không chơi cứng ngắt và…
PHAT 2022-05-11 14:28:49
@MisterPrinceLE I know he got a PHAT ass! https://t.co/xHo9QeqECo
PHAT 2022-05-11 14:28:49
RT @qinxxzz: Tìm người nhún nhảy chung
____
🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP
Em chỉ live show bướm free duy nhất trên app mới nè👉 https://t.co/eH868SU…
PHAT 2022-05-11 14:29:00
RT @_goodgood1: F*cked some phat ass hungry p*ssy last night IN PUBLIC for the first time. I was nervous af, but I couldn't help but pound…
PHAT 2022-05-11 14:29:10
RT @qinxxzz: 🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP

live show bướm free duy nhất trên app mới nè👉 https://t.co/eH868SUxgC
(App mới ra nên mấy anh tải hết…
PHAT 2022-05-11 14:29:12
My ass is so PHAT!!!!
PHAT 2022-05-11 14:29:26
RT @qinxxzz: Bú i

🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP
live show bướm free duy nhất trên app mới nè👉 https://t.co/eH868SUxgC
(App mới ra nên mấy anh tải…
PHAT 2022-05-11 14:29:33
RT @NgcNguy76: Nữa đêm đg móc lồn ở công viên bị 2 a cơ động phát hiện. Móc cho 2 a xem luôn. Mới đầu ảnh đuổi đi. Nhưng thấy lồn e ngon qu…
PHAT 2022-05-11 14:29:43
😂😂cause phat do you hear meeee😂 https://t.co/nqqalx1P8Y
PHAT 2022-05-11 14:29:46
RT @FWB_danang: Tình hình là 4 phát rồi mà con vợ này vẫn còn muốn uống thêm, thề chứ tinh sản xuất đéo kịp, anh em xin hướng giải quyết vớ…
PHAT 2022-05-11 14:29:50
@linhchi1902 Lồn em ngon thế cho a liếm vài phát
PHAT 2022-05-11 14:30:10
RT @nq_green: Con c** dựt dựt dây nứng, ào ạt tinh trùng từng phát ấm nóng…têêê 🍌

Book: #Mụn #Hôinách #triệtlông #massage #giảmbéo #thâmmắ…
PHAT 2022-05-11 14:30:16
@0rlandoda1 @javroar i get phat hispanic pussy (respectfully)
PHAT 2022-05-11 14:30:58
Pls I have a big phat crush on hobi, nobody snitch
PHAT 2022-05-11 14:31:13
@GingerTitsOF I need that phat pussy in my mouth👅
PHAT 2022-05-11 14:31:21
@creamyhime Fuk them feet look at that phat ass pussy😳😋💦😘
PHAT 2022-05-11 14:31:22
RT @simeanh03: dạo này vú hơi căng chắc là vắng hơi ...
___
🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP
live show bướm free duy nhất trên app mới nè👉 https://t.…
PHAT 2022-05-11 14:31:24
@JeremyClarkson @rickygervais described him correctly...

The world got to see James cordon as a phat pu$$y. He also starred in cats
PHAT 2022-05-11 14:31:33
RT @RedHourr: phat puss https://t.co/3dXH7Q27Og
PHAT 2022-05-11 14:31:52
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn. Album "40th Anniversary" hiện có trên Spotify iTunes QQ Yandex NetEase Apple Music jango và tất cả các nền tảng âm nhạc chính để phát trực tuyến hoặc tải xuống. https://t.co/E5t4Gg9cQ6 https://t.co/UqOdpvy638
PHAT 2022-05-11 14:32:14
RT @100hyuniq: Đang bú lén anh MC thì bị phát hiện link full https://t.co/ZXCgq1MLGy https://t.co/NGFs4teub3
PHAT 2022-05-11 14:32:14
Happy Hump Day 😜😘 #BBW #HumpDay #PHAT #DDD #Pink #harness https://t.co/uuMmj567sR
PHAT 2022-05-11 14:32:17
RT @assfanatic215: Nat showing off his phat ass and hole 💦 https://t.co/Esw5UCSytH
PHAT 2022-05-11 14:32:58
Gonna make me phat ass burger before work 🤤
PHAT 2022-05-11 15:01:288.31 8.30 0.00%
PHAT 2022-05-11 16:01:2825.00 7.51 -9.62%
PHAT 2022-05-11 17:25:21
@___phat___ مشکلی نداریم عزیزم من فقط دوس دارم یه کوچولو لیست بزنم😊🤗😋 https://t.co/EBwuzM3byU
PHAT 2022-05-11 17:25:24
RT @hrnymaxine: You want this ass baby?

Well what makes you think you e earned mommy phat ass?

You’re just a toy for me!

Simp for me and…
PHAT 2022-05-11 17:25:24
@sophiadahl1 @brain_phat 💞🙏spread the love... https://t.co/RB6NVAoIF7
PHAT 2022-05-11 17:25:35
@clarice_lambs @bentruphj @WholovesyaB I think it’s pretty phat. I’m not afraid of a fart.
PHAT 2022-05-11 17:25:38
U mad cuz yo pussc ain’t phat like dis
PHAT 2022-05-11 17:25:50
@___phat___ از جلوی چشمام خفه شو https://t.co/LVhZrxlL4D
PHAT 2022-05-11 17:26:08
@phat_natsAFC Probably a serial killer or a nonce
PHAT 2022-05-11 17:26:13
RT @LadyCruz6699: Ass phat 🍑❤️‍🔥 https://t.co/rYY3KkTuTm
PHAT 2022-05-11 17:26:13
@Rolza9 Your panties are coming off and my futa cock is going deep in your phat ass
PHAT 2022-05-11 17:26:22
@___phat___ همون مشکلی که با پایین نیاوردن جهت دوش آب بعد از حمام دارند .
PHAT 2022-05-11 17:26:28
RT @imGHETTOBARBIE: Ass Phat https://t.co/JHSCj7hjPh
PHAT 2022-05-11 17:26:44
RT @PhatDaddy_12: #wetass #manbooty #mustyass This dude said he wanted some more Phat Daddy 👃🏽🍑🍆 https://t.co/YEAXPEvYdv
PHAT 2022-05-11 17:26:52
@OmegaInCyber @jgoodma07390623 @Geo_phat @yaoistannn @Pechon721 @mmmmBISCUITo_O You're as average as she is. Those black men are average. Again you today females (mixed/black) will label average brothas ugly but be dating average white boys all the time and claiming them to be cute. I don't want to hear ish from y'all.
PHAT 2022-05-11 17:27:05
RT @SahifAzhar2: @Xadeejournalist Imran Niazi ki phat'ti hai Mariam Nawaz ka naam bhi sunnn ke
PHAT 2022-05-11 17:27:11
RT @MartavisRay: That ass is phat. Also I’m a grower not a shower so don’t come at me lol https://t.co/rgLSozpoCg
PHAT 2022-05-11 17:27:41
"Well it's not longer mothers day BUUUT seen such a perfect breadeble body, this phat pent up cock definitely would love to impregnate all year long that fertile pussy" https://t.co/NjGNYZz3lR https://t.co/1WUX6Ahb5b
PHAT 2022-05-11 17:27:42
RT @CreatorsCum2: Damn that ass phat https://t.co/e7LPnRoCYT
PHAT 2022-05-11 17:27:43
RT @MegamiKokutan: Do you smell that?

Yeah, that’s my sweaty ass loser. Wish you could smell thru the screen don’t you?

Fufufu~ Yeah i be…
PHAT 2022-05-11 17:27:44
@___phat___ 😂😂
PHAT 2022-05-11 17:27:50
@___phat___ تا چونه و کمتر
PHAT 2022-05-11 17:28:03
cánh cửa sẽ được mở ra cho bạn.
8. Đối với tất cả những người tiếp tục yêu cầu nhận được; Người tiếp tục tìm kiếm những phát hiện; Và đối với người tiếp tục gõ cửa, cánh cửa sẽ được mở ra.
Câu chính: 1 Giăng 5:14-15 (Kinh Thánh Do Thái hoàn chỉnh)
PHAT 2022-05-11 17:28:35
@MobasheriMirali @___phat___ شاتوتِ‌ داپش‌من😐
PHAT 2022-05-11 17:28:37
@RachAFC1 @phat_natsAFC @lilnatz4 So Ture Rach 👍
PHAT 2022-05-11 17:28:44
@___phat___ منم خیس میکنم :(
PHAT 2022-05-11 17:29:09
RT @NaNaa2k5: tắm phát cho vui https://t.co/VhbPdYQss6
PHAT 2022-05-11 17:29:09
Yuh Pussy Look Phat… Mi Honey Bunch Mi Darlin 😵‍💫😮‍💨
PHAT 2022-05-11 17:29:33
RT @ohmyboy00: Đang bú lén anh MC thì bị phát hiện link full https://t.co/79Mk66R7OH https://t.co/fpHPVoWyUf
PHAT 2022-05-11 17:29:44
RT @thaheromars: Beat @ItzDizney luh pussy down. Nothing like a phat ass booty bouncing on you😍

https://t.co/nMXEKxmzWM https://t.co/FErNY…
PHAT 2022-05-11 17:29:45
Hanayo Koizumi ♫ Phat! ♫ Minicchu Wonderful Rush Ver. https://t.co/B2YI5aYjIi
PHAT 2022-05-11 17:29:52
RT @KhacTuan69: Chị gái sinh cháu nên anh rể ngủ phòng em vợ
Nửa đêm hứng tình quá lôi em vợ ra đụ
Con Cặc lâu ngày không chơi cứng ngắt và…
PHAT 2022-05-11 17:30:04
Phat asses on right now? IM BUYING
#SellingContent
#buyingcontent
#secretseller
#nsfwtwt
#secretsellers
PHAT 2022-05-11 17:30:19
@___phat___ عشقمی https://t.co/DMVoix0Dxo
PHAT 2022-05-11 17:30:26
@stormcastIe LMAOAOOAOIA ty bestie it do b phat 😌
PHAT 2022-05-11 17:30:27
RT @ThisIsColbert: Ambitiouz Ent, TS Records, Ghetto Ruff, Mabala Noise, you name them.

How record labels work? 🤔

This will shift your mi…
PHAT 2022-05-11 17:30:29
@___phat___ دمپایی خیس هیچ میرن دیگ در نمیان
PHAT 2022-05-11 17:30:40
RT @KhacTuan69: Chị gái sinh cháu nên anh rể ngủ phòng em vợ
Nửa đêm hứng tình quá lôi em vợ ra đụ
Con Cặc lâu ngày không chơi cứng ngắt và…
PHAT 2022-05-11 17:30:52
RT @tisinrei: Her phat bat tats looks heavy and sweat, might give her a hand?

Hello folks, new day, new colors on a 2019 piece/lineart fr…
PHAT 2022-05-11 17:31:12
RT @Hoa23133123: Mừng 1/5 hi .. làm phát đi tắm 😂😂 cạn nguyên liệu rùi 🤪 hết đạn 😅 https://t.co/IeXtV7I9K0
PHAT 2022-05-11 17:31:22
RT @dluvsw33d: If you got a phat ass ima look. Idc.
PHAT 2022-05-11 17:31:24
@SonRebell Nothing more satisfying than a phat TCG direct
PHAT 2022-05-11 17:31:25
@BigBoobs_Milf @_teen_phat_pussy_naked_bouncing_tits_clips_dating_a_woman_with_breast_cancer_amateur_tits_photos
PHAT 2022-05-11 17:31:25
@___phat___ یکم کوتاه کنی خودتی🧑🏼‍🦯
PHAT 2022-05-11 17:31:29
@zeinab_thv @mahdi_sm1 @callmeamir0 @___phat___ ممنون
PHAT 2022-05-11 17:31:46
RT @simeanh03: dạo này vú hơi căng chắc là vắng hơi ...
___
🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP
live show bướm free duy nhất trên app mới nè👉 https://t.…
PHAT 2022-05-11 17:32:17
@sayitnspinit Well they are probably ready to retire with phat checks from Ukraine.
PHAT 2022-05-11 17:32:24
@___phat___ https://t.co/9MsxJPK3GD
PHAT 2022-05-11 17:32:26
RT @NgcNguy76: Nữa đêm đg móc lồn ở công viên bị 2 a cơ động phát hiện. Móc cho 2 a xem luôn. Mới đầu ảnh đuổi đi. Nhưng thấy lồn e ngon qu…
PHAT 2022-05-11 17:32:29
RT @Couple_HN_2kx: Chào ngày mới bằng bài tập thể dục nâng cơ mông nào ❤️‍🔥❤️‍🔥sáng nào cũng đâm phầm phập thế này thì có mà sưng cloz lun…
PHAT 2022-05-11 17:32:39
RT @Noihoitu: Trai trung niên lén vợ sục cặc body cặc ngon Xém bị con phát hiện Đây là clip ngắn Full clip thấy thì tham gia nhóm có video…
PHAT 2022-05-11 17:32:42
@___phat___ @l_petrichor_l https://t.co/mfv6ZpBScQ
PHAT 2022-05-11 19:05:0626.50 7.50 -8.78%
PHAT 2022-05-11 20:01:290.00 0.00 -8.78%
PHAT 2022-05-11 20:24:50
RT @shipper2023: Đang chịch ở bãi xe thì bị đồng nghiệp phát hiện, thế là cả 3 có 1 buổi cuồng dâm tại khách sạn
Full: https://t.co/bkeZIV…
PHAT 2022-05-11 20:24:53
RT @DalieshaK: RT if you love a phat BOOTY🍑👐 https://t.co/VXLRTSgnD8
PHAT 2022-05-11 20:25:08
RT @iamincog: 🗣 Ladies is that 🍑 phat⁉️
💃🏾 Drop That Thang & 🥬 👀 😜
PHAT 2022-05-11 20:25:11
@___phat___ @doornayeomid https://t.co/7IiY7tfnoT
PHAT 2022-05-11 20:25:16
RT @tisinrei: Her phat bat tats looks heavy and sweat, might give her a hand?

Hello folks, new day, new colors on a 2019 piece/lineart fr…
PHAT 2022-05-11 20:25:24
@Moo_Phat กรอบกว่าแป้งกรอบอีกตอนนี้😅
PHAT 2022-05-11 20:25:54
RT @DalieshaK: RT if you love a phat BOOTY🍑👐 https://t.co/VXLRTSgnD8
PHAT 2022-05-11 20:25:55
RT @NajeebShabazz1: Phat Panda 💥 🍑
(Patreon reward from awhile ago) https://t.co/QMbXa3kVh9
PHAT 2022-05-11 20:26:02
RT @DalieshaK: RT if you love a phat BOOTY🍑👐 https://t.co/VXLRTSgnD8
PHAT 2022-05-11 20:26:16
RT @DalieshaK: RT if you love a phat BOOTY🍑👐 https://t.co/VXLRTSgnD8
PHAT 2022-05-11 20:26:18
i. need. a. phat. joint.
PHAT 2022-05-11 20:26:27
RT @LMaiThnh1: Cảm ơn tình yêu thương mà mọi người đang dành cho THERE'S NO ONE AT ALL !!!
❤❤❤
378.000 lượt xem công chiếu.
1 M lượt xem sa…
PHAT 2022-05-11 20:26:37
RT @bootyndxcks: It was supposed to be a one time thing, but I found myself dumping in my homie’s phat ass every night 🤤 https://t.co/IH3wR…
PHAT 2022-05-11 20:26:41
RT @DalieshaK: RT if you love a phat BOOTY🍑👐 https://t.co/VXLRTSgnD8
PHAT 2022-05-11 20:26:51
@MissConduct4 @ErinMallon @jclarkereads Uhmmm oops loved 😍 haha phat thumbs no idea how to edit here
PHAT 2022-05-11 20:26:55
RT @vnkrypto: Trò chơi di động metaverse #MetaCityM, được phát triển bởi #Gamamobi, chính thức thông báo rằng #LISA, một thành viên của #BL…
PHAT 2022-05-11 20:26:58
New AP. Flood. Water on my butt like a tub. i got my lil gun in the club. dont worry bout me, im a thug. you killa skreet nigga get a dim. you killa rap nigga get a dub. big chain on my neck dont budge. phat dick on my waist im a stud
PHAT 2022-05-11 20:27:02
RT @_kissmytoots: I love a phat pretty pusssy 😋
PHAT 2022-05-11 20:27:09
RT @DalieshaK: RT if you love a phat BOOTY🍑👐 https://t.co/VXLRTSgnD8
PHAT 2022-05-11 20:27:11
RT @DalieshaK: RT if you love a phat BOOTY🍑👐 https://t.co/VXLRTSgnD8
PHAT 2022-05-11 20:27:28
RT @DalieshaK: RT if you love a phat BOOTY🍑👐 https://t.co/VXLRTSgnD8
PHAT 2022-05-11 20:27:52
RT @DalieshaK: RT if you love a phat BOOTY🍑👐 https://t.co/VXLRTSgnD8
PHAT 2022-05-11 20:27:59
All I want fo Christmas is 2 phat bicthes with a name belt that say "glitter" on it.
PHAT 2022-05-11 20:28:01
RT @women1898: ebony with big phat booty getting drilled with a cumdrenched dick #nsfw #nsfwtwt #lesbian #porn #horny #tiktok #fingering #p…
PHAT 2022-05-11 20:28:07
RT @DalieshaK: RT if you love a phat BOOTY🍑👐 https://t.co/VXLRTSgnD8
PHAT 2022-05-11 20:28:13
RT @DalieshaK: RT if you love a phat BOOTY🍑👐 https://t.co/VXLRTSgnD8
PHAT 2022-05-11 20:28:20
RT @MissBelleMonroe: Does this too my my ass look PHAT? Retweet if you like a little waist and a PHAT ass. https://t.co/4SK4zSglY2
PHAT 2022-05-11 20:28:21
RT @DalieshaK: RT if you love a phat BOOTY🍑👐 https://t.co/VXLRTSgnD8
PHAT 2022-05-11 20:28:27
RT @top2ka1: Mới quen có mấy hôm đã đưa em gái mưa vô dập 5 7 thế rồi.
C ặ k đút càng sâu ẻm càng khoái, bảo lần sau chơi thêm vài phát nha…
PHAT 2022-05-11 20:28:44
RT @MissBelleMonroe: Does this too my my ass look PHAT? Retweet if you like a little waist and a PHAT ass. https://t.co/4SK4zSglY2
PHAT 2022-05-11 20:28:51
I better be sexy with a phat ass and big biceps by pride I stg
PHAT 2022-05-11 20:28:52
RT @MissBelleMonroe: Does this too my my ass look PHAT? Retweet if you like a little waist and a PHAT ass. https://t.co/4SK4zSglY2
PHAT 2022-05-11 20:28:53
RT @sontungmtp777: Cảm ơn tình yêu thương mà mọi người đang dành cho THERE’S NO ONE AT ALL !!!
❤️❤️❤️
378.000 lượt xem công chiếu
1M lượt x…
PHAT 2022-05-11 20:29:04
RT @CopperheaddTre: https://t.co/HaYKyFloXx go follow @woodtwink and subscribe to his OF to watch our 15min video together watch him dee…
PHAT 2022-05-11 20:29:14
Period is finally over. Who wants to breed this phat wet pussy?
PHAT 2022-05-11 20:29:16
RT @bootyndxcks: How long you lasting in that phat ass? 🍑😮‍💨 https://t.co/dyKwbnkIaP
PHAT 2022-05-11 20:29:18
@ATLTheDL @sexysaggsupreme Yeah bottom has no insides. And no cakes. I have both. Wet gushy insides and phat ass cakes
PHAT 2022-05-11 20:29:30
It’s Wagon Wednesday. How all the phat booty men & women doing.
PHAT 2022-05-11 20:29:35
RT @ohmyboy00: Đang bú lén anh MC thì bị phát hiện link full https://t.co/79Mk66R7OH https://t.co/fpHPVoWyUf
PHAT 2022-05-11 20:29:43
Thị trường curency giống như truyện cậu bé chăn cừu. Nói dối nhiều lần tới khi nói thật ko ai tin. Hoặc là nói thật mãi tới khi nói dối phát là ăn mày luôn.
PHAT 2022-05-11 20:30:06
give me a phat beat to beat my buddy’s ass to.
PHAT 2022-05-11 20:30:06
RT @DalieshaK: RT if you love a phat BOOTY🍑👐 https://t.co/VXLRTSgnD8
PHAT 2022-05-11 20:30:38
RT @Bi17_minh: [P2].
“ Banh lol ra em , anh đút con cặc vô nha “ . Em banh lol 1 phát con cặc anh dựt dựt liên hồi 🍌🍌 Đụ ná thở luôn 🍑 Cái…
PHAT 2022-05-11 20:30:47
RT @LadyCruz6699: Ass phat 🍑❤️‍🔥 https://t.co/rYY3KkTuTm
PHAT 2022-05-11 20:30:52
physics atp too hard meri phat rahi hai
PHAT 2022-05-11 20:31:39
RT @Bi17_minh: [P2].
“ Banh lol ra em , anh đút con cặc vô nha “ . Em banh lol 1 phát con cặc anh dựt dựt liên hồi 🍌🍌 Đụ ná thở luôn 🍑 Cái…
PHAT 2022-05-11 20:31:43
RT @assfanatic215: Can't wait for round 2 with @bigchoc_b 😋 Check out how good he fucked my phat ass 👇🏾

https://t.co/LVuJbIYRGC https://t.…
PHAT 2022-05-11 20:31:45
@Burned_Pain Oh I’m talking PHAT ass~
PHAT 2022-05-11 20:31:50
RT @1RONWORK3R: Ass Too Phat ⁉️ Or Just Right ❔️🤔 https://t.co/1IvB0oq3qP
PHAT 2022-05-11 20:32:02
2022/05/12 00:32
[fl ủng hộ mình nha ae]
Tôi đang phát trực tuyến League of Legends: Wild Rift trên NimoTV, hãy đến chơi với tôi! https://t.co/atDI3n5d6i
PHAT 2022-05-11 22:01:3725.00 7.51 0.84%
2022-05-12

PHAT 2022-05-12 04:01:3225.00 0.00 0.84%
PHAT 2022-05-12 07:01:3914.63 3.83 0.84%
PHAT 2022-05-12 09:01:2913.98 8.08 0.84%
PHAT 2022-05-12 10:01:528.06 8.00 0.84%
PHAT 2022-05-12 11:01:308.06 8.01 0.84%
PHAT 2022-05-12 12:01:467.72 7.68 0.84%
PHAT 2022-05-12 13:01:447.26 7.21 0.84%
PHAT 2022-05-12 14:01:416.88 6.82 0.84%
PHAT 2022-05-12 15:01:236.98 6.93 0.00%
PHAT 2022-05-12 16:01:3525.00 6.71 0.84%
PHAT 2022-05-12 17:01:286.92 6.71 0.84%
PHAT 2022-05-12 19:04:4025.00 7.51 0.84%
PHAT 2022-05-12 20:01:410.00 0.00 0.84%
PHAT 2022-05-12 22:01:2325.00 6.71 -17.32%
2022-05-13

PHAT 2022-05-13 01:33:14
Equities Analysts Set Expectations for Phathom Pharmaceuticals, Inc.’s Q2 2022 Earnings $PHAT https://t.co/6pu6mxUCsU #markets
PHAT 2022-05-13 01:33:14
Equities Analysts Set Expectations for Phathom Pharmaceuticals, Inc.’s Q2 2022 Earnings $PHAT https://t.co/aNB1ENDh7y #stocks
PHAT 2022-05-13 04:01:4225.00 6.71 -20.95%
PHAT 2022-05-13 05:23:17
RT @Words_essence: Agr humey zra sa bhi andaza ho jaey na k Allah hum Se kitni mohabbat krtey ha tou yakeen kro tumhara dil Allah ki mohabb…
PHAT 2022-05-13 05:23:31
K biết có bị khịa dụ phát sóng 5k điểm k =))
PHAT 2022-05-13 05:23:32
@___phat___ به زودی با یه هدف و یه رهبر درست و حسابی عمل میکنیم ❤
PHAT 2022-05-13 05:23:47
RT @LuThLanAnh7: CHÚ Ý: Dùng loại KÍCH GÂN CƠ này sẽ giúp dương vật bạn phát triển độ to, độ dài, gân guốc CHỈ SAU 2-4 TUẦN !! (Loại mới n…
PHAT 2022-05-13 05:23:53
@MeHarHasEebAB1 @AroobJatoi Ducky ko apne looks ko lay k complex tha to aroob se shadi kr k compensate kiya. Aroob ko fame chahye tha so win win situation! main to bolungi such! ab tum jeson ki phat'ti hai to phatay. ducky famous na hota to is shakal pe aroob ne thookna bhi nhi tha!
PHAT 2022-05-13 05:24:09
RT @HanoiBoy96: Nhấp phát nào phê sâu phát đó aaa
#Popper #PrEP https://t.co/uekHCY5FGU
PHAT 2022-05-13 05:24:09
@074Ktp F @phat_furby
PHAT 2022-05-13 05:24:37
RT @LuThLanAnh7: CHÚ Ý: Dùng loại KÍCH GÂN CƠ này sẽ giúp dương vật bạn phát triển độ to, độ dài, gân guốc CHỈ SAU 2-4 TUẦN !! (Loại mới n…
PHAT 2022-05-13 05:24:48
RT @LuThLanAnh7: CHÚ Ý: Dùng loại KÍCH GÂN CƠ này sẽ giúp dương vật bạn phát triển độ to, độ dài, gân guốc CHỈ SAU 2-4 TUẦN !! (Loại mới n…
PHAT 2022-05-13 05:24:50
@thanghieu1994 Idol mạnh lắm, đ*t bánh bèo phát có sinh đôi liền
PHAT 2022-05-13 05:24:59
RT @LuThLanAnh7: CHÚ Ý: Dùng loại KÍCH GÂN CƠ này sẽ giúp dương vật bạn phát triển độ to, độ dài, gân guốc CHỈ SAU 2-4 TUẦN !! (Loại mới n…
PHAT 2022-05-13 05:25:16
RT @LuThLanAnh7: CHÚ Ý: Dùng loại KÍCH GÂN CƠ này sẽ giúp dương vật bạn phát triển độ to, độ dài, gân guốc CHỈ SAU 2-4 TUẦN !! (Loại mới n…
PHAT 2022-05-13 05:25:17
RT @Words_essence: Agr humey zra sa bhi andaza ho jaey na k Allah hum Se kitni mohabbat krtey ha tou yakeen kro tumhara dil Allah ki mohabb…
PHAT 2022-05-13 05:25:18
@uzzedd @___phat___ @mehti_80 https://t.co/d8gfF0Wl16
PHAT 2022-05-13 05:25:37
RT @Mkj25691047: @Shaan17khan Acha beta kal tak usko manipulative bol raha tha
Salee beat change krdi phat gayi ?
#MunawarKiJanta
#munawa…
PHAT 2022-05-13 05:25:38
RT @LuThLanAnh7: CHÚ Ý: Dùng loại KÍCH GÂN CƠ này sẽ giúp dương vật bạn phát triển độ to, độ dài, gân guốc CHỈ SAU 2-4 TUẦN !! (Loại mới n…
PHAT 2022-05-13 05:25:38
RT @BbcBow: White Bois after seeing their first King's Phat Cock for the first time~ 💝🍆💋 https://t.co/JEkWIqfVFd
PHAT 2022-05-13 05:26:03
RT @phim_some: Đã nói rồi top mình dây ,thì cặc như cột đình ,nắc 1 phát là sương lên tới nóc nhà
Popper _ đồ chơi tình dục SALE 10% _ 20%…
PHAT 2022-05-13 05:26:10
RT @Ton2Lu_18cm: Phim số 43 :Quân đội thiếu thốn nên trao cho nhau. Tất xanh áo xanh có làm em bối rối. Sục cu bị phát hiện và bị cấp trên…
PHAT 2022-05-13 05:26:28
Rắn mũi hếch: Đã giả chết rồi lại còn phát ra mùi hôi thối như xác đang bị phân hủy https://t.co/5DHg2aNRL3
PHAT 2022-05-13 05:26:32
Phat Diesel - Spend
PHAT 2022-05-13 05:26:34
RT @CopperheaddTre: https://t.co/HaYKyFloXx go follow @woodtwink and subscribe to his OF to watch our 15min video together watch him dee…
PHAT 2022-05-13 05:26:37
RT @LuThLanAnh7: CHÚ Ý: Dùng loại KÍCH GÂN CƠ này sẽ giúp dương vật bạn phát triển độ to, độ dài, gân guốc CHỈ SAU 2-4 TUẦN !! (Loại mới n…
PHAT 2022-05-13 05:26:56
RT @HENDUU3D: ÔNG CHÚ GU CỦA MỌI NHÀ
Tinh Trùng của ông chú dưới quê nhiều hơn sữa. Được chú mà đựu phát chắc sướng đầy loz luôn. https://t…
PHAT 2022-05-13 05:27:12
RT @SoiCon53836183: Chuẩn bị ngủ thì bị ck đè ra nắc ko trượt phát nào ... Cơ mà cặc ck đụ sướng lồn vk quá ck ơi https://t.co/uhIdWuFKEI
PHAT 2022-05-13 05:27:21
thắng bằng điểm phát sóng thế này kiểu gì cũng bị lên hot topic chửi =))) https://t.co/MV8zitJzFr
PHAT 2022-05-13 05:27:27
RT @SaggLuv: Str8 football nigga showing his goodies. His azz is to phat https://t.co/hw0pdPMCxC
PHAT 2022-05-13 05:27:30
RT @Words_essence: Agr humey zra sa bhi andaza ho jaey na k Allah hum Se kitni mohabbat krtey ha tou yakeen kro tumhara dil Allah ki mohabb…
PHAT 2022-05-13 05:27:53
RT @BbcBow: I see myself in this and I Absolutely Adore It ❤️

Don't you just wish that was you? Overpowered, broken, a slave for the plea…
PHAT 2022-05-13 05:27:56
RT @DOANHKINH3: Lúc mặt quần vào mà cu đang nứng xém bị phát hiện https://t.co/tWg4EA7xst
PHAT 2022-05-13 05:28:00
@BesuraTaansane Natural delivery b karado koi iska sab phat jayega tab kuch akal b ayega shayad 🙊
PHAT 2022-05-13 05:28:09
@zentreya Its probably just the gravitational pull from that phat ass of yours 🍑🥵
PHAT 2022-05-13 05:28:26
RT @bintetahirr: I act like I’m a cool person lakin meri andr sy phat rhi hoti hai
PHAT 2022-05-13 05:28:33
RT @DLstrokum: Been playin ball wit bruh n sht thas the homie but I ain’t gon lie he got sum softass cheeks that brushed pass my dicc so on…
PHAT 2022-05-13 05:28:41
RT @Cng99720839: lần này là lần thứ 2 mà tinh trùng vẫn ra nhìu nhỉ,mới lúc khuya gần sáng làm phát rồi,mới đầu giơ chiều lại ra nhìu vậy,c…
PHAT 2022-05-13 05:28:43
@izzydafreak55 Love that phat ass
PHAT 2022-05-13 05:28:44
Answers likhne se zyada cover page pe details bharne mein phat jaati hai...
PHAT 2022-05-13 05:28:45
Đại đô thị biển Vinhomes Ocean Park – Phát triển chia 3 giai đoạn https://t.co/D298le8wXE
PHAT 2022-05-13 05:29:03
@queenglitter4 I just wanna rest my head & my whole face on that phat pillow
PHAT 2022-05-13 05:29:05
RT @GhettoBabi3: 5$ ‼️ Onlyfans sale ‼️ https://t.co/ghkjLSqj1Y✨ #bbw #bbwlove #ebonylove #ssbbw #bigbooty #bigass #milf #amatur #phat #hou…
PHAT 2022-05-13 05:29:31
@___phat___ 👌👌
PHAT 2022-05-13 05:30:12
Xét nghiệm HIV là gì? Xét nghiệm HIV ở đâu? Xét nghiệm HIV bao lâu thì có kết quả? Quy trình làm xét nghiệm HIV được thực hiện như nào? Chi phí xét nghiệm?
Đọc thêm tại đây: https://t.co/H6dKrTLIvQ https://t.co/elVItQmwfw
PHAT 2022-05-13 05:30:22
Nói chung tầm này tiền nong phù du hết cả rồi. T thì k stress k tuyệt vọng gì đâu chỉ thấy hơi buồn cười 1 chút thôi. Đhs mồm thì 'phát triển kinh tế thu hút vốn đầu tư vào các ngành sản xuất' nhưng lại một tay giết chết ttck :) :) :)
PHAT 2022-05-13 05:30:35
RT @fapnation18: Phat ass https://t.co/pmeYepc5KV
PHAT 2022-05-13 05:31:36
@Marriyum_A Dado charger Begert ki Bachi...maa chodane k leye hakomet li thi... American dalo se...
Ab gand phat rahi he to imran khan ...
PHAT 2022-05-13 05:31:37
@maestro7125 Vkl IYW mà phát sóng bằng 0 =)))))
PHAT 2022-05-13 05:31:44
@AbubakarMarwat9 bechy dy kameez phat gyi to kia faida 😆
PHAT 2022-05-13 05:32:01
Artoria Pendragon - Fate/Stay Night Unlimited Blade Works - Parfom (Phat Company) https://t.co/GtLuisW8VK
PHAT 2022-05-13 05:32:40
RT @phamlequocthanh: Hãy nhớ ngày hôm nay. Không gì có thể phát triển với một mô hình miếng phô mai trên bẫy chuột ( 20%/Y)

$btc $eth $bnb…
PHAT 2022-05-13 05:32:44
RT @LinhAnh2k4: Tụt quần xuống và dí con cu a vào đi. Mấy bữa nay chưa được phát nào nứng lắm rồi https://t.co/OAYxGyasvV
PHAT 2022-05-13 06:01:300.00 7.00 -20.95%
PHAT 2022-05-13 07:01:3014.63 6.63 -20.95%
PHAT 2022-05-13 08:26:07
Máy Lạnh Giấu Trần - Máy lạnh âm trần nối ống gió - Điều hòa giấu trần - Máy lạnh Thiên Ngân Phát: https://t.co/B2g7PPwfxi https://t.co/pXnka6A65P
PHAT 2022-05-13 08:26:08
Why vele??🤔🤔🤔💔

MacG ■ Londie ■ Phat Joe ■ #RHODurbanreunion #R110Million https://t.co/m10YFPnOPN
PHAT 2022-05-13 08:26:11
RT @HanoiBoy96: A top thứ 2 đụ mạnh mẽ hơn phê quá a nhấp phát nào tê loz phát đó -P4 https://t.co/9QMRg2s6Bo
PHAT 2022-05-13 08:26:13
@Phat_Cha_Ree มีคนบอกว่าไม่ใช่ค้าบ
PHAT 2022-05-13 08:26:14
Hayoung nói rằng cô ấy muốn phát hành một bài hát với Yerin và Joy nhưng Yerin nói rằng sẽ khó khăn đó vì… SM 🤨 https://t.co/VWm1r8PsuK
PHAT 2022-05-13 08:26:19
RT @NguyenWolverine: Đang học online mà cứ bị lột quần ra xoa mu 😒 cô giáo giảng bài nên phải tắt tiếng chèn nhạc đó quí dị. Lỡ cô giáo kêu…
PHAT 2022-05-13 08:26:42
That phat A** 😋 https://t.co/0YpUpcPAec
PHAT 2022-05-13 08:26:54
@MuneebM30951369 @shobz @MaddyWithKhan Gogi tere maa hai Kia,,,, gaand kion phat rahee hai imrando
PHAT 2022-05-13 08:26:57
RT @Words_essence: Agr humey zra sa bhi andaza ho jaey na k Allah hum Se kitni mohabbat krtey ha tou yakeen kro tumhara dil Allah ki mohabb…
PHAT 2022-05-13 08:26:58
RT @zeenewnu: THE DISTANCE BETWEEN P'PHAT AND ZEENUNEW SITTING Y'ALL 😭😭😭😭 I CANNOT LMAOOO

#PhaztterXZeeNunew https://t.co/cKR0S7yIO8
PHAT 2022-05-13 08:27:02
RT @Cutuan88888: Nhóm clip full chính chủ
——cutuan88888——
Ib telegram nghen🌚
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Clip outdoor này hồi hợp vãi lun ý, gặ…
PHAT 2022-05-13 08:27:12
RT @zeenewnu: THE DISTANCE BETWEEN P'PHAT AND ZEENUNEW SITTING Y'ALL 😭😭😭😭 I CANNOT LMAOOO

#PhaztterXZeeNunew https://t.co/cKR0S7yIO8
PHAT 2022-05-13 08:27:33
RT @DOANHKINH3: Lúc mặt quần vào mà cu đang nứng xém bị phát hiện https://t.co/tWg4EA7xst
PHAT 2022-05-13 08:27:47
RT @zeenewnu: THE DISTANCE BETWEEN P'PHAT AND ZEENUNEW SITTING Y'ALL 😭😭😭😭 I CANNOT LMAOOO

#PhaztterXZeeNunew https://t.co/cKR0S7yIO8
PHAT 2022-05-13 08:28:13
Hwa: sáng nay em gọi anh Bin dậy mà gọi phát ảnh bật dậy như chớp luôn =))
Bin: sáng nay ko có báo thức hay đứa nào (Hyuk) tắt mất báo thức nên tưởng mình dậy muộn mà ngó xuống dưới thấy con Cún vẫn ngủ =))
PHAT 2022-05-13 08:28:16
I needed Phat Joe to handle this reunion yohh please hey! #RHODurban
PHAT 2022-05-13 08:28:27
RT @bluetmkr: Đang đụ thư kí thì bị sếp phát hiện linkfull https://t.co/lSPfveKQjV https://t.co/SHPk1XqS2T
PHAT 2022-05-13 08:28:32
RT @zeenewnu: THE DISTANCE BETWEEN P'PHAT AND ZEENUNEW SITTING Y'ALL 😭😭😭😭 I CANNOT LMAOOO

#PhaztterXZeeNunew https://t.co/cKR0S7yIO8
PHAT 2022-05-13 08:28:35
RT @gcobisaC_26: 📍 Atlantis, Cape Town

I do house calls

For enquiries whatsapp 0814732762

#GirlTalkZA #110Million Phat Joe Mbali MacG h…
PHAT 2022-05-13 08:28:42
RT @Ton2Lu_18cm: Phim số 43 :Quân đội thiếu thốn nên trao cho nhau. Tất xanh áo xanh có làm em bối rối. Sục cu bị phát hiện và bị cấp trên…
PHAT 2022-05-13 08:28:48
Phat pussy https://t.co/0uWipz5X1m
PHAT 2022-05-13 08:29:10
@tu_yetanh396 Nhìn các bé đang phát triển nó có cái riêng
PHAT 2022-05-13 08:29:13
"What? PHAT? Yeah that's me." https://t.co/heA4qYlfer
PHAT 2022-05-13 08:29:30
I got a PHAT paycheck and I’m so relieved and caught up 🥹 wishing everyone a good paycheck this pay period
PHAT 2022-05-13 08:29:38
RT @zeenewnu: THE DISTANCE BETWEEN P'PHAT AND ZEENUNEW SITTING Y'ALL 😭😭😭😭 I CANNOT LMAOOO

#PhaztterXZeeNunew https://t.co/cKR0S7yIO8
PHAT 2022-05-13 08:30:00
RT @notoriousB123: Phat bootylicious booty. Rt if u tap it https://t.co/uhWz5HZxen
PHAT 2022-05-13 08:30:06
U want phat Joe on ur screens bt then u want to censor him.Haaai
PHAT 2022-05-13 08:30:31
RT @orion4bbw: @kittygalorebbw https://t.co/LBQ6lTGwne on https://t.co/FpqmOBJ6bH #BBW #CUMSHOT #BAREBACK #DEEPDICKING #EBONY #FATPUSSY #PH…
PHAT 2022-05-13 08:30:31
@MissyAliceDoll Phat kitty ❤
PHAT 2022-05-13 08:30:41
Pi là một loại tiền kỹ thuật số mới được phát triển bởi Tiến sĩ đại học Stanford, với hơn 33 triệu thành viên trên toàn thế giới. Để nhận Pi của bạn, bấm liên kết. https://t.co/0LADBKYwVp và sử dụng tên người dùng là (HOHIEU39) làm mã mời của bạn.
PHAT 2022-05-13 08:30:57
2022/05/13 12:30
[Sắp Gặp Lại Vụ Kiện Nhau]
Tôi đang phát trực tuyến GTA5 trên NimoTV, hãy đến chơi với tôi! https://t.co/fuVfkz58Tn
PHAT 2022-05-13 08:31:02
RT @deepfillernyc: does one ever truly say no to a PHAT ASS ❓🤔

HELL all the way NOOOO. fuck talk about a PHATTY on @thongedinNYC 😈😈 allll…
PHAT 2022-05-13 08:31:04
RT @hanbinshwa: Hwa: sáng nay em gọi anh Bin dậy mà gọi phát ảnh bật dậy như chớp luôn =))
Bin: sáng nay ko có báo thức hay đứa nào (Hyuk)…
PHAT 2022-05-13 08:31:15
I am formally inviting everyone to kiss my phat ass
PHAT 2022-05-13 08:31:20
RT @DOANHKINH3: Lúc mặt quần vào mà cu đang nứng xém bị phát hiện https://t.co/tWg4EA7xst
PHAT 2022-05-13 08:31:21
@louis_phat_bum i think that spork is anxious
PHAT 2022-05-13 08:31:25
@puremuva @msnychottie Dat phat 🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩😛
PHAT 2022-05-13 08:31:26
RT @quinmcgaming: @Phat_Smash https://t.co/hTyP4kXEKi
PHAT 2022-05-13 08:31:38
RT @mizzbeethebody: New video🎥
Nothing like a guy with a wet tight pussy and a phat azz @RileyOceanNYC. Had me riding the wave⛲
Exclusively…
PHAT 2022-05-13 08:31:40
RT @juicyyarri: Can you see how phat it is ? 😮‍💨 https://t.co/Zc1Rq3Pw4z
PHAT 2022-05-13 08:31:44
@Phat_Cheeksz I swear my face burned n peeling I’m not goin
PHAT 2022-05-13 08:31:45
Bé Phát out cái Huy không còn động lực mà chiến đấu nữa. Huy đã dừng chân rồi :( https://t.co/Pr3kSzencq
PHAT 2022-05-13 08:31:53
RT @BangBrosDotCom1: Where do you look first? The tits or the booty?? 🤤
😍 @ItsJordyDuhh @DannySteelexxx 😍

👉https://t.co/qomHfWCyZx https:/…
PHAT 2022-05-13 08:31:59
RT @rotti_xxx: Phat Ass
Use the Tip in my profile
🍑🍆🍑🍆🥰🥰💋💋😻😻 https://t.co/XkFbtnigV7
PHAT 2022-05-13 08:32:18
@ruhil_kiran @NiranjanTripa16 @NiranjanTripa16 buddey ki gaan phat gayi kya jo tujhe bula laaya? Kis dum par mujhe meri aukaat dikha rhaa thha? Sab aa jao!
PHAT 2022-05-13 08:32:28
y'all P'Phat asked Nunew if Zee has changed in the last 2 yrs since they know each other and then P'Phat said him as an outsider and a long fan of DMD he noticed Zee does changed. Zee agrees bcs he gets asked these qns too and he said it's bcs of Nunew 🥺❤️🥺❤️
#PhaztterXZeeNunew https://t.co/FIhoQP5y4R
PHAT 2022-05-13 08:32:40
Đi chung với bà ngơ mà bỏ bả ra xíu là phát thông báo tìm trẻ lạc =))
블랙핑크 로제 #ROSÉ #로제 @BLACKPINK https://t.co/Vf6XV7470u
PHAT 2022-05-13 08:32:42
RT @AakoshaBentley: Retweet if you like hood dudes that can take it and clean 🧼 https://t.co/TInd0pClzG subscribe to see this full video 💦💦…
PHAT 2022-05-13 08:32:45
RT @zeenewnu: THE DISTANCE BETWEEN P'PHAT AND ZEENUNEW SITTING Y'ALL 😭😭😭😭 I CANNOT LMAOOO

#PhaztterXZeeNunew https://t.co/cKR0S7yIO8
PHAT 2022-05-13 08:32:50
this is probably tmi but I just took a PHAT dumpy and I feel sm better
PHAT 2022-05-13 09:01:458.95 6.95 -20.95%
PHAT 2022-05-13 10:01:277.42 7.31 -20.95%
PHAT 2022-05-13 11:01:477.94 7.92 -20.95%
PHAT 2022-05-13 11:28:08
RT @zeenewnu: THE DISTANCE BETWEEN P'PHAT AND ZEENUNEW SITTING Y'ALL 😭😭😭😭 I CANNOT LMAOOO

#PhaztterXZeeNunew https://t.co/cKR0S7yIO8
PHAT 2022-05-13 11:28:09
RT @Advencpl: Love her phat Ass in white 🍑🤍 https://t.co/tbxzfVBNCT
PHAT 2022-05-13 11:28:10
RT @zeenewnu: NOT @ P'PHAT MAKING A WISH SO THAT NUNEW CAN SETTLE DOWN????​ SETTLE DOWN AS IN MARRIAGE?!?? PLEASE HE'S SO​RELATABLE 😭😂😭😂😭😂😭…
PHAT 2022-05-13 11:28:18
RT @Maximus_Coyotox: @HeyItsWrath Few of my phat bois! X3 https://t.co/gYowNRXg3n
PHAT 2022-05-13 11:28:20
Ass so phat https://t.co/RdaG1DNl1I
PHAT 2022-05-13 11:28:34
RT @LuThLanAnh7: KING SIZE 25 KÍCH THÍCH SỰ PHÁT TRIỂN
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT KU TO
LIỆU TRÌNH GIÚP KU TO DÀI, CRUSH THÈM CHỈ MUỐN MÚT NGAY
CHÚNG…
PHAT 2022-05-13 11:28:49
RT @embelingcute: hư vậy có bị phạt hông 🤣 Fl ig+Fb 🐰 https://t.co/K4ZhgDNaje
PHAT 2022-05-13 11:28:54
RT @pinkbaby244: phat pussy https://t.co/heebaaMLkv
PHAT 2022-05-13 11:29:10
RT @Snack251293: Bắn như thế này thì 1 phạt liệu có bầu k nhĩ. 🤣🤣
Snack sữa thơm ngon đây. https://t.co/SlFET0JVbw
PHAT 2022-05-13 11:29:15
@_phat_20 خب دیگه امر کردم میتونی شروع کنی.
PHAT 2022-05-13 11:29:27
RT @Advencpl: Love her phat Ass in white 🍑🤍 https://t.co/tbxzfVBNCT
PHAT 2022-05-13 11:29:29
@___phat___ از تومون رد شده جر داده رفته):
PHAT 2022-05-13 11:29:36
RT @LuThLanAnh7: KING SIZE 25 KÍCH THÍCH SỰ PHÁT TRIỂN
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT KU TO
LIỆU TRÌNH GIÚP KU TO DÀI, CRUSH THÈM CHỈ MUỐN MÚT NGAY
CHÚNG…
PHAT 2022-05-13 11:29:38
@Phat_NRW ไหนใครทำไร
PHAT 2022-05-13 11:29:41
RT @conwh0re: 2 phat https://t.co/l2CBOExEDl
PHAT 2022-05-13 11:29:52
RT @MorganB60682335: Suns out, buns out! Frisky Friday anyone?! Check out my of page for some sundress pics 😉 https://t.co/DMaUNYodwF @Wome…
PHAT 2022-05-13 11:29:54
RT @AnhBoV3: THUỐC MÊ TRÊN THỊ TRƯỜNG 90% LÀ HÀNG GIẢ.
Muốn mua Dung dịch Gây mê (Cao cấp hơn Thuốc mê) loại CHUẨN, TÁC DỤNG 100% để gạ tr…
PHAT 2022-05-13 11:29:59
RT @SANTA_VNTEAM311: 10.05.22| Santa cut

Oh yeahhhh, hú hú. Nhiều lúc chỉ muốn đúm Đóa Đóa 1 phát để cướp Tán Đa về. Ai phe Đóa Đóa ra PK…
PHAT 2022-05-13 11:30:03
RT @Advencpl: Love her phat Ass in white 🍑🤍 https://t.co/tbxzfVBNCT
PHAT 2022-05-13 11:30:09
RT @zeenewnu: y'all P'Phat asked Nunew if Zee has changed in the last 2 yrs since they know each other and then P'Phat said him as an outsi…
PHAT 2022-05-13 11:30:17
RT @FRDYeth: Happy PHat Friday 🥳🥳🥳! Less than 17days left to welcome our cute PHat cubs 😍 Excited
@EkulLion @RitzCryptz @anotherlobbyist @…
PHAT 2022-05-13 11:30:27
2022/05/13 15:30
[Éc ô éc 😥😥😥]
Tôi đang phát trực tuyến Game Offline trên NimoTV, hãy đến chơi với tôi! https://t.co/giTTNQOIHD
PHAT 2022-05-13 11:30:32
RT @Cutuan88888: Nhóm clip full chính chủ
——cutuan88888——
Ib telegram nghen🌚
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Clip outdoor này hồi hợp vãi lun ý, gặ…
PHAT 2022-05-13 11:30:32
@Khoko_PHAT The alangizi kinda stuff.
PHAT 2022-05-13 11:30:44
RT @LuThLanAnh7: KING SIZE 25 KÍCH THÍCH SỰ PHÁT TRIỂN
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT KU TO
LIỆU TRÌNH GIÚP KU TO DÀI, CRUSH THÈM CHỈ MUỐN MÚT NGAY
CHÚNG…
PHAT 2022-05-13 11:30:50
RT @Advencpl: Love her phat Ass in white 🍑🤍 https://t.co/tbxzfVBNCT
PHAT 2022-05-13 11:30:55
RT @sontung_mmeme: who is like my boyfriend🤪🤪🤪
#mmeme #sontungmtp
Cre: Phát Nguyễn https://t.co/ZgTfTzxhPN
PHAT 2022-05-13 11:31:01
RT @NgocHiennee: P2 nha🤣 Daddy nói lỗ đít bé vẫn cứ khít như lần đầu nong =))) sau này bồ Hie không cần nong nữa thì đút 1 phát nó lún cán…
PHAT 2022-05-13 11:31:03
RT @LuThLanAnh7: KING SIZE 25 KÍCH THÍCH SỰ PHÁT TRIỂN
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT KU TO
LIỆU TRÌNH GIÚP KU TO DÀI, CRUSH THÈM CHỈ MUỐN MÚT NGAY
CHÚNG…
PHAT 2022-05-13 11:31:08
RT @zeenewnu: NOT @ P'PHAT MAKING A WISH SO THAT NUNEW CAN SETTLE DOWN????​ SETTLE DOWN AS IN MARRIAGE?!?? PLEASE HE'S SO​RELATABLE 😭😂😭😂😭😂😭…
PHAT 2022-05-13 11:31:08
@vvvvvyyyyivuive Bùng kèo địt à e, nhìn mặt muốn phụt cho phát!
PHAT 2022-05-13 11:31:25
RT @Clarenc73412602: THURSDAY - A GUD DAY FO SUM BOIPUSSY - DEON'S BUBBLE PHAT AF!!!! NO CAP https://t.co/uvhuF4nPPm
PHAT 2022-05-13 11:31:25
RT @phthng96: Tui mới phát hiện chồng con bé hàng xóm là gu tui mấy bác ơi, chỉ là không biết khoai có ngon hay ko thôi. Móa Tào Tháo nói c…
PHAT 2022-05-13 11:31:29
RT @DamItsPhat: He love playin in my phat wet pussy 🥵🍑💦

https://t.co/ARlJOXJFgD https://t.co/BFazIdfHki
PHAT 2022-05-13 11:31:34
RT @Advencpl: Love her phat Ass in white 🍑🤍 https://t.co/tbxzfVBNCT
PHAT 2022-05-13 11:31:43
sẽ có vài đều cần cân đo đong đếm từ phía cty. mình có đặc biệt trải thêm 1 chút về Hanbin:
về mặt công việc: khá thuận lợi, đang trên đà phát triển, đặc biệt có xu hướng tăng lên trong tương lai, sức khỏe tinh thần ổn định
PHAT 2022-05-13 11:31:47
RT @zeenewnu: y'all P'Phat asked Nunew if Zee has changed in the last 2 yrs since they know each other and then P'Phat said him as an outsi…
PHAT 2022-05-13 11:32:03
@Marriyum_A Phat gayi ab impprted hukoomat ki. Ghaddaro choro lutero zameer faroshon. Laantion mar jao bhikarion ghulamooo
PHAT 2022-05-13 11:32:16
@Khoko_PHAT @ZuluMakanjila Is that supposed to mean 'pamene apa'?
Me pronouncing it as 'pee apa' 😂

But yes Peapa.
PHAT 2022-05-13 11:32:18
RT @zeenewnu: y'all P'Phat asked Nunew if Zee has changed in the last 2 yrs since they know each other and then P'Phat said him as an outsi…
PHAT 2022-05-13 11:32:22
RT @LuThLanAnh7: KING SIZE 25 KÍCH THÍCH SỰ PHÁT TRIỂN
THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT KU TO
LIỆU TRÌNH GIÚP KU TO DÀI, CRUSH THÈM CHỈ MUỐN MÚT NGAY
CHÚNG…
PHAT 2022-05-13 11:32:31
RT @bngwbt_: mình đạt được giải nhì học sinh giỏi văn 8 cấp tỉnh, dù có xuất phát điểm không tốt, nhưng nhờ cố gắng, mình đã làm được, và m…
PHAT 2022-05-13 11:32:42
Phat-Diesel - That Blick
PHAT 2022-05-13 11:32:47
RT @sontung_mmeme: who is like my boyfriend🤪🤪🤪
#mmeme #sontungmtp
Cre: Phát Nguyễn https://t.co/ZgTfTzxhPN
PHAT 2022-05-13 11:32:51
RT @GabbyRyan83: Cat so phat she can't Stay in!

Still haven't seen you on my onlyfans! What are you waiting for🤔🤔🤔 https://t.co/kbAAPDfUg5
PHAT 2022-05-13 11:32:53
RT @kandiiMornings1: Isn’t she phat ? 😈 https://t.co/0tUDfPRqSz
PHAT 2022-05-13 11:32:55
RT @imGHETTOBARBIE: Ass Phat https://t.co/JHSCj7hjPh
PHAT 2022-05-13 11:33:04
@Phat_NRW กอดพี่นะ มาให้ปลอบป่าว
PHAT 2022-05-13 11:33:12
Unusual-Vol-Past 30min: PHAT only from Mometic $PHAT
PHAT 2022-05-13 12:01:428.51 8.48 -20.95%
PHAT 2022-05-13 13:01:398.00 7.94 -20.95%
PHAT 2022-05-13 14:01:477.91 7.86 -20.95%
PHAT 2022-05-13 14:25:17
RT @Words_essence: Agr humey zra sa bhi andaza ho jaey na k Allah hum Se kitni mohabbat krtey ha tou yakeen kro tumhara dil Allah ki mohabb…
PHAT 2022-05-13 14:25:24
RT @thaheromars: Beat @ItzDizney luh pussy down. Nothing like a phat ass booty bouncing on you😍

https://t.co/nMXEKxmzWM https://t.co/FErNY…
PHAT 2022-05-13 14:25:38
@Code_Phat_Gaya kha kiya bhav 🤣
PHAT 2022-05-13 14:25:41
RT @DaPopeAlexander: Phat azz rockin on my 🍆 https://t.co/GVM46rNKNu
PHAT 2022-05-13 14:25:58
RT @HanoiBoy96: A top thứ 2 đụ mạnh mẽ hơn phê quá a nhấp phát nào tê loz phát đó -P4 https://t.co/9QMRg2s6Bo
PHAT 2022-05-13 14:26:03
RT @DaPopeAlexander: Playing in a phat chocolate booty😈 https://t.co/n1sIuqDjA1
PHAT 2022-05-13 14:26:23
RT @baonhi_98: 🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP

Em chỉ live show bướm free duy nhất trên app mới nè👉 https://t.co/ggl1UzBHMj
(App mới ra nên mấy anh…
PHAT 2022-05-13 14:26:33
@EstebanKortez Est, I hope it was a phat load that he shot in your throat.
PHAT 2022-05-13 14:26:35
RT @BlueCheeseCakeF: Phat kitty 😍 https://t.co/CYwAmQSZ74
PHAT 2022-05-13 14:26:37
RT @KawsBarb: bắn một phát lên tới mồm 💦🤤 https://t.co/GLwAENyn1r
PHAT 2022-05-13 14:26:46
RT @_Lady_Crypto_: 😏 I know one thing for sure! 🥳 This Ryoshi will be holding a phat $SHIB bag for life! 💖 How bout you #SHIBARMY? 🤔
PHAT 2022-05-13 14:26:54
Ann Takamaki (Persona 5: Dancing Star Night) -Phat Company https://t.co/YQSHIHzOap
PHAT 2022-05-13 14:26:57
RT @HENDUU3D: ÔNG CHÚ GU CỦA MỌI NHÀ
Tinh Trùng của ông chú dưới quê nhiều hơn sữa. Được chú mà đựu phát chắc sướng đầy loz luôn. https://t…
PHAT 2022-05-13 14:27:04
RT @RitzCryptz: @FRDYeth @EkulLion @anotherlobbyist @ChangeLamer @YourMateNFT @mkpnft @CryptoFirefly @gdnn1975 @LazyLionsNFT Let's gooo Fre…
PHAT 2022-05-13 14:27:09
RT @SideDiscreet: Jhit Gotta Phat🍑🥵Ass Told him Shake Dat Shit HMU FOR COLLECTIONS OR MASSFILE 🔥✅📲 https://t.co/5Ye0beUeAQ
PHAT 2022-05-13 14:27:09
@thebestph96 @t0nai_xo @YFdaFLEXABeats @avengeallen_ @JaysonMcCollum @Zvbear Man listen. If the ass phat im lookin. Male or female
PHAT 2022-05-13 14:27:16
RT @IiMastibaazewq: The iconic words

Mai akela hu jo Colors ki production team ki help se aaya hu isliye mai akela bhi theek hu aur isliye…
PHAT 2022-05-13 14:27:25
@AAMIRKHAN313 @AltamashKhan_ phat ke tag nai karre uno apku🤣🤣
PHAT 2022-05-13 14:27:26
dm toàn người của BCH vào hùa chứ đéo ai nghe mà chấp nhận đc cái việc “ko đi chơi với khoa” phải nộp tiền (phạt) =))) xong bạn khác vào cmt thì có ông hay bà nào còn bảo “k tiếp thu suy nghĩ của người ngoài cuộc”, nghe có vcl ko =))))
PHAT 2022-05-13 14:27:29
RT @DLstrokum: Dammm bruh u nasty as shtt bruhhh 😈😩 u boutta make me buss this phat nutt in yo u while I’m headshotting 🥷🏾🥷🏾🥷🏾 in COD 🎮😩💥💦💦…
PHAT 2022-05-13 14:27:59
@Raheel99085464 @shahidmhdmgl @realNasirMadni Acha imrando jitne b hain ... Phat ti bht jaldi hai inki😂😂
PHAT 2022-05-13 14:28:00
@lildude_shiesty Mmm look at the phat ol dick I want that down my throat 👅
PHAT 2022-05-13 14:28:03
RT @HENDUU3D: ÔNG CHÚ GU CỦA MỌI NHÀ
Tinh Trùng của ông chú dưới quê nhiều hơn sữa. Được chú mà đựu phát chắc sướng đầy loz luôn. https://t…
PHAT 2022-05-13 14:28:05
RT @TwinsPeachy: Who enjoys seeing this Big phat ass. Retweet if you want to see more. I do custom videos!!! https://t.co/m7hCGtpRqv
PHAT 2022-05-13 14:28:09
RT @Emmie1551: Any other bottoms wanna play?

#femboy #sissy #trap #transgirl #butt #bubblebutt #gayass #booty #thicc #phat https://t.co/G0…
PHAT 2022-05-13 14:28:21
nah i just prefer a phat ass. https://t.co/5q7XImJa74
PHAT 2022-05-13 14:28:44
The cover art of this song isn’t some phat ass in a palazzo ☹️ https://t.co/RivJIRa33v
PHAT 2022-05-13 14:28:52
RT @JessieStorm333: wanna see my phat ass shake?🍑💕 https://t.co/BpsCLhqZyB
PHAT 2022-05-13 14:29:22
RT @Words_essence: Agr humey zra sa bhi andaza ho jaey na k Allah hum Se kitni mohabbat krtey ha tou yakeen kro tumhara dil Allah ki mohabb…
PHAT 2022-05-13 14:29:23
Gol Ghar Phat Jaega, Cheethrey Ur Jaengey...Halak Se Niklega. https://t.co/SySOGA0ShM
PHAT 2022-05-13 14:29:30
RT @qinxxzz: 🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP

live show bướm free duy nhất trên app mới nè👉 https://t.co/eH868SUxgC
(App mới ra nên mấy anh tải hết…
PHAT 2022-05-13 14:29:44
RT @bryannaivy2x: My phat ass looks so fucking good bouncing on @ItsHiKey dick 😍💦🍑 https://t.co/1rSxn2FwTv
PHAT 2022-05-13 14:29:48
RT @kengoaitinh77: [ Chị của người yêu cũ ]
Chuyện không có gì cho đến khi bã phát hiện mình chơi TW , bã chủ động nhắn tin mình khoe clip…
PHAT 2022-05-13 14:29:54
RT @ngocanhk2: Con cu này mà địt thì lên mây luôn...!!

Thọc phát tới tử cung luôn.!!

Vào https://t.co/vuVZXFxfKw để xem thêm nhiều clip g…
PHAT 2022-05-13 14:30:12
RT @zeenewnu: y'all P'Phat asked Nunew if Zee has changed in the last 2 yrs since they know each other and then P'Phat said him as an outsi…
PHAT 2022-05-13 14:30:16
RT @DarlingFluffy22: Look how wet my clit is for you🥺 I’m so very horny, come play with me? #bbw #hornybbw #sexybbw #horny #wet #wetpussy #…
PHAT 2022-05-13 14:30:39
@worldwgoddesses @IAmTarynTerrell Still Phat!!!
PHAT 2022-05-13 14:31:25
@therealestwendy Phat!!!
PHAT 2022-05-13 14:31:41
Sana when you’re a momma with a phat ntoz.. sleeping on your back for long does not work
PHAT 2022-05-13 14:31:41
RT @MissBelleMonroe: Does this too my my ass look PHAT? Retweet if you like a little waist and a PHAT ass. https://t.co/4SK4zSglY2
PHAT 2022-05-13 14:31:50
@SindhiWithKhan @Mustafa3113 ton jhra jahil ai ghulam sindhi honda te po ain he likhanda na aray jat ja phat mujrim jo ato pato likhbo a chha kithe? chha muhajirn choran ly likhan tha te ho muhajir ho? cha crime karachi main sirf Sindhi tha kan jo likhiyo athan te crime kare po pahnje ilaqay haliya tha wanjn
PHAT 2022-05-13 14:31:54
@ammarmasood3 Oh you arrogant piece of culpirt Pakistan tumhare baap ka bhi nai k tumhara dosra baap ghareebo k pecey khata raha hai.. Nahusat tumhari tasweer sey tapak rei hai. Chill karo tumhari ubhi he phat k manshera ja rahi.
PHAT 2022-05-13 14:31:59
RT @FWB_danang: Tình hình là 4 phát rồi mà con vợ này vẫn còn muốn uống thêm, thề chứ tinh sản xuất đéo kịp, anh em xin hướng giải quyết vớ…
PHAT 2022-05-13 14:32:02
RT @t__2k: Bắn lần 2 trong ngày nên ra hơi ít, 4 phát là ngỏm rồi, mn đừng chê nhaaa =))
Chê là toi buồn toi cất cu đi tu ó 👉🏻👈🏻 https://t.…
PHAT 2022-05-13 14:32:05
https://t.co/pAyPLnAEEJ
PHAT 2022-05-13 14:32:11
@DavyWatt40 @BillyKilby @chopdoll24 @tv_gooner @TurkishGooner @BoomXhakaLaca93 @Little_Slates @phat_natsAFC @taraAFCx @sid_shah23 @N7Gunner @MissMelina7 @TheEllisScott Evening to you all 😘
PHAT 2022-05-13 14:32:17
@QueenPettyGang Owooooo Weeeee Babe I'll love to Lick that Sweet Phat frim Azz
PHAT 2022-05-13 14:32:26
RT @TitssNclitss: Phat pussy
https://t.co/wiS2coLGPQ
PHAT 2022-05-13 14:32:37
@InfinityChatVN @DehrOfficial Bạn có dự định phát triển NFT trong nền tảng của mình không?
PHAT 2022-05-13 15:01:258.04 8.00 -20.95%
PHAT 2022-05-13 16:01:368.85 7.50 -20.95%
PHAT 2022-05-13 17:22:50
My cute little Phat tranny ass eating Peach 🍑 cobbler… they don’t call me peache... https://t.co/1cg6gJ35n9
PHAT 2022-05-13 17:23:00
You got a phat ass?,😎 https://t.co/15oVjTfIzI
PHAT 2022-05-13 17:23:12
RT @thepbandj: Let’s see those sexy PHAT asses in the comments!

Featuring @pawgmilfgoddes1 🔗 in her bio!

Make sure to follow, retweet, an…
PHAT 2022-05-13 17:23:17
RT @NgocHiennee: Bé Hie đòi cu lạ nên Daddy giới thiệu cho ông chú chung cty qua giao phối luôn =))) Chơi cặc to nhiều quá nên đút vào phát…
PHAT 2022-05-13 17:23:23
@BellatorMMA come on then scotty boiiiiiiii @ScottCoker wys we need a PHAT old clock on the main screen x #badeyesight
PHAT 2022-05-13 17:23:34
What's better than a nurturing phat booty? https://t.co/oC6gpeW5RA
PHAT 2022-05-13 17:24:13
RT @cogiaothao2000: Các em gần thi đến nơi rồi mà không lo học hành gì cả, cô phạt quỳ đấy nhé
PHAT 2022-05-13 17:24:14
RT @Lily__dior: phat and delicious 🐈‍⬛💕 https://t.co/O5eC8KZA8z
PHAT 2022-05-13 17:24:33
RT @smolwaifunezuko: having that phat a$$ & BIG t!tty combo are just top tier overkill 😜 like my sis @violetsaucy #freakyfriday ( congrats…
PHAT 2022-05-13 17:24:54
@zertex77_ @_Gloxk_ @javroar that shit PHAT as hell. You missing out, brody.
PHAT 2022-05-13 17:25:23
RT @OThuong1989: Đc ngày chủ nhật vkck làm 2 phát... https://t.co/PoljKFMfHg
PHAT 2022-05-13 17:25:34
@bbyyanaxo Can i fill datt phat pretty pussy up for you baby 💯❤️❤️❤️❤️
PHAT 2022-05-13 17:25:43
RT @mysteriomanxiii: Thà là gã cứ dập liên tục còn hơn là cái kiểu chầm chậm, từ tốn như bây giờ. Ả cố ko phát ra tiếng rên rỉ quá lớn. Tư…
PHAT 2022-05-13 17:25:45
RT @OFsfreak: Miss phat bussy after a waxxing sesh 🤤
Sw33tmonae 😍🥵
Full video & her sextàpès available below 🔥🔥
https://t.co/xsrpjPOYl3 htt…
PHAT 2022-05-13 17:25:59
@miffythegamer Along with the “ phat “ lips
PHAT 2022-05-13 17:25:59
RT @thepbandj: Let’s see those sexy PHAT asses in the comments!

Featuring @pawgmilfgoddes1 🔗 in her bio!

Make sure to follow, retweet, an…
PHAT 2022-05-13 17:26:00
@Phat_Smash @linkartoon https://t.co/ybOMXwu9T4
PHAT 2022-05-13 17:26:16
@girlpowerxxx69 @javroar hell no did you just show ya phat ass p*ssy than go tell people to subscribe like we dont know you got a dump truck in the front
PHAT 2022-05-13 17:26:30
@k_kilok ass finna be phat af
PHAT 2022-05-13 17:26:31
RT @goonerbud96: Phat pussy https://t.co/rP2t5tC0P7
PHAT 2022-05-13 17:26:39
@phat_natsAFC Sign her up to a gynaecology forum
PHAT 2022-05-13 17:26:48
My cousin said she knew I was pregnant bc my ass was getting tooo phat. 😭😭😭😭😭😭
PHAT 2022-05-13 17:26:49
RT @snowcakey: Feeling Powerful! Retweet this and comment and I’ll send you a link to 25% off my site 😘😘😘
#bbw #bigbeautiful #curves #curv…
PHAT 2022-05-13 17:26:50
Nanami Chiaki, Monomi (Super Danganronpa 2: Sayonara Zetsubou Gakuen) -Phat Company https://t.co/J7CvyYdJZx
PHAT 2022-05-13 17:27:01
RT @goonerbud96: Phat pussy https://t.co/rP2t5tC0P7
PHAT 2022-05-13 17:27:12
RT @MoGee_Bootie: A day spent with @Deepfillernyc!!
Creamy, phat pussy!!

Retweet if you can cream me!!

Subscribe for 160+ videos

https:/…
PHAT 2022-05-13 17:27:20
RT @Jefflo1234: Ebony babe rubbing her phat wet pussy in ur face.

#thicc #ebony #latina #backshots #freaky #pussy #wap #lingerie #milf #fr…
PHAT 2022-05-13 17:27:34
RT @nikkinunez94: My phat booty needs a good dicking, any takers? 👀 https://t.co/7m4ArY2ckF
PHAT 2022-05-13 17:27:38
@phat_natsAFC @AmiAFCxo I must admit. I’m not as pissed off as I thought I’d be?
We’re still on the front foot.
It’s all to play for.
Didn’t expect the ref to do us any favours (or even officiate the game in the correct manner tbf)
We go again!
COYG!🔴⚪️
PHAT 2022-05-13 17:28:21
RT @TheMainVein69: @itsbigmiina @5picyhaba PRETTY BROWN 👁 PHAT ASS https://t.co/Agb4757T2s
PHAT 2022-05-13 17:28:27
@ambree_mariee Can kind of see that phat cat but it's kind of blurred out that's a nice phat cat you got there.✌🏼🤪😍😎🤪😊✌🏽😊 and I like the way you work that pole can I be the next pull you work. lol
PHAT 2022-05-13 17:28:29
RT @RareCreole_: Phat ma stats wet 💦💦 https://t.co/wiVWm95qBm
PHAT 2022-05-13 17:28:40
RT @goonerbud96: Phat pussy https://t.co/rP2t5tC0P7
PHAT 2022-05-13 17:28:53
RT @TARIEXL: thats a long time phat
PHAT 2022-05-13 17:28:56
RT @thepbandj: Let’s see those sexy PHAT asses in the comments!

Featuring @pawgmilfgoddes1 🔗 in her bio!

Make sure to follow, retweet, an…
PHAT 2022-05-13 17:28:57
RT @HeezaBlessin: I BE HIGH ASF SOMETIMES SUCKIN ON A PHAT DiCK.. HE NUTTED IN MY MOUTH AND I SWALLOWED IT ALL🤪😋.. Anything for a PHAT DiCK…
PHAT 2022-05-13 17:29:35
RT @mysteriomanxiii: Thà là gã cứ dập liên tục còn hơn là cái kiểu chầm chậm, từ tốn như bây giờ. Ả cố ko phát ra tiếng rên rỉ quá lớn. Tư…
PHAT 2022-05-13 17:29:46
Phat ma wanna get beat
PHAT 2022-05-13 17:29:49
RT @JaneMiamiHW: TGIF! Who likes my phat pussy? https://t.co/gFjxFUxx98
PHAT 2022-05-13 17:29:52
@CampNude @minxybun6666 @AandG20 Nice phat ass and thick wet pussy 😋 😜
PHAT 2022-05-13 17:29:56
RT @goonerbud96: Phat pussy https://t.co/rP2t5tC0P7
PHAT 2022-05-13 17:30:17
@sushiimommy back, phat jiggly booty
PHAT 2022-05-13 17:30:24
RT @Dre_Way99: Unloading in a phat booty always brings joy. https://t.co/QovtBZlPRZ
PHAT 2022-05-13 17:30:35
@AwkwardBamboovt Getting a PHAT powder bomb in a drink ugh https://t.co/sLWaY4ptMD
PHAT 2022-05-13 17:31:29
RT @MyaMORgan69xxx: Can't wear panties...
Pussy too phat https://t.co/vrbLxHPb9a
PHAT 2022-05-13 17:32:05
@phat_sexi I'd go with Smart Money Women too actually
PHAT 2022-05-13 17:32:17
RT @blackgayvideo: #papithugz classik

🔥Arquez https://t.co/FFDdhGKaSD
🔥Phat Daddy https://t.co/RnRrzbx1ci
🔥D-Lo https://t.co/Ilabe3ZBP2

F…
PHAT 2022-05-13 17:32:20
BIG Phat Perfect Full TITS BOOBS https://t.co/GWjc3ztrOF
PHAT 2022-05-13 17:32:48
RT @qinxxzz: 🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP
live show bướm free duy nhất trên app mới nè👉 https://t.co/eH868SUxgC
(App mới ra nên mấy anh tải hết và…
PHAT 2022-05-13 17:32:50
RT @EffyStone12: Small booty, phat kitty 🤌🏻🤌🏻 https://t.co/0mKYqUiBFb
PHAT 2022-05-13 19:04:5925.00 6.71 -17.32%
PHAT 2022-05-13 20:01:480.00 0.00 -17.32%
PHAT 2022-05-13 22:01:278.85 7.50 11.13%
PHAT 2022-05-13 23:26:16
RT @bdaconfessions: Skinny doesn’t = healthy or good body and phat doesn’t = unhealthy or badly shaped. Stop body shaming, you don’t know w…
PHAT 2022-05-13 23:26:19
Friday tha 13th watching the moon with my soul one chugging phat asss Bonng rips til we end up fuxking…👀💕
PHAT 2022-05-13 23:26:33
@GrimyKaren “Cause you haven’t asked, but now that you have.”

Cal would quickly drop to his knees, and start sucking her phat, sweaty balls.
PHAT 2022-05-13 23:26:43
This is pretty phat!
https://t.co/yezXNx3aXs
PHAT 2022-05-13 23:26:54
RT @t__2k: Bắn lần 2 trong ngày nên ra hơi ít, 4 phát là ngỏm rồi, mn đừng chê nhaaa =))
Chê là toi buồn toi cất cu đi tu ó 👉🏻👈🏻 https://t.…
PHAT 2022-05-13 23:26:58
RT @aloaidayy: Những bức ảnh phát ra tiêng kêu 🫢 ủa nhưng mà là tiếng gì vậy 🤔 “nhóp nhép” chăng ?? Hay “Ư Ư Ư….”
Đoán xem 🤫🤫 #squirt #fuc…
PHAT 2022-05-13 23:26:58
RT @BbcBow: ♠️BBC Slut Kim💘 Vs ♠️BNWO Pig Shego💚!!!

Which of these 2 can breed the most Phat Cocks?! 🍆

💓 - For Bunny Kim

🔁 - For Queen…
PHAT 2022-05-13 23:27:07
RT @mysteriomanxiii: Thà là gã cứ dập liên tục còn hơn là cái kiểu chầm chậm, từ tốn như bây giờ. Ả cố ko phát ra tiếng rên rỉ quá lớn. Tư…
PHAT 2022-05-13 23:27:14
@original_maw Phat never 😂😂that’s aggravating and ah bill fuck
PHAT 2022-05-13 23:27:15
RT @IFTOPS: Nhìn phát biết ngay idol

👇🔞 🔞 Hot Show 🔞 🔞👇
完整版请私信@FDXZO 获取

🔗 📹: https://t.co/Wh9ejltrpx
SUPPORT/FOLLOW: YOUTUBE🎁SURPRISES
Li…
PHAT 2022-05-13 23:27:19
RT @z_dazzler: When u at the gym changing and look back and see and nice piece a ass in the mirror and say,"yeah thats me". Lol yall know y…
PHAT 2022-05-13 23:27:30
Theo dõi buổi phát trực tiếp join us and get live update on crypto every day trên Binance Live https://t.co/RmsfffN7f4
PHAT 2022-05-13 23:27:33
RT @APlussizedDream: @NovaMulatto_ Happy Phat Cheeks Day! https://t.co/sKNUEIut85
PHAT 2022-05-13 23:27:43
RT @APlussizedDream: @LuscioussNique Good morning! I love the way the sun was beaming down on my phat cheeks on this Wednesday!🥵🍑
https://t…
PHAT 2022-05-13 23:27:50
RT @APlussizedDream: Good morning! I love the way the sun was beaming down on my phat cheeks on this Wednesday!🥵🍑 https://t.co/CdM7y2EBMu
PHAT 2022-05-13 23:27:52
RT @mysteriomanxiii: Thà là gã cứ dập liên tục còn hơn là cái kiểu chầm chậm, từ tốn như bây giờ. Ả cố ko phát ra tiếng rên rỉ quá lớn. Tư…
PHAT 2022-05-13 23:28:11
RT @foodboyyyyy: Dập phát nào phê phát đấy ace 😤
Rw nhiệt đi nào mới có thêm video chứ 🙄
#uni2xxx https://t.co/E797h2Uqpp
PHAT 2022-05-13 23:28:31
RT @adultfunhouse69: KKVSH PHAT PUSSY SQUIRT https://t.co/rnBIUTT4X0
PHAT 2022-05-13 23:28:40
RT @Hot_Xoai: Lồn non vậy không biết có bị chê hong taa

🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP

11h tối nay em live show bướm free trên app mới nè👉 https:/…
PHAT 2022-05-13 23:28:42
Tons of new content posted daily!!! Sun to my only fans and watch this phat kitty squirt and get filled 🥵🤌😉😘 https://t.co/r6LVf2C0oB
PHAT 2022-05-13 23:28:55
RT @EuniceSeroe: This made my day 😍. Parents VS their Kids #teenagers 🇿🇦. Pitso Big Brother Mzansi #konka Percy Tau Phat Joe https://t.co/H…
PHAT 2022-05-13 23:29:00
RT @SonTungBR: [PIC] Atualização de terceiros com Son Tùng M-TP

©: Phát Nguyễn

@sontungmtp777
#SonTungMTP #TheresNoOneAtAll https://t.co/…
PHAT 2022-05-13 23:29:14
Lil Phat 🫀 https://t.co/FVOLCrJXQD
PHAT 2022-05-13 23:29:19
RT @black_rayne: Fuck My Phat Ass and Cover Me with Nutt (Mysterio + King Deelight)
https://t.co/8wjnpQpMAd @iammrmysterio gets a beat down…
PHAT 2022-05-13 23:29:25
P. - Phat
A. - Ass
W. - White
G. - Guys
PHAT 2022-05-13 23:29:26
@blacktuan2 @RyanNguyenHC Tiền bị chia khi phát hành coin tăng thêm lên 6500 tỷ, bị lạm phát nhưng nếu coin sống thì giờ ai mua là cơ hội mua đc giá rẻ
PHAT 2022-05-13 23:29:31
@Moo_Phat ไม่เดินเลย ฮื่อออ
PHAT 2022-05-13 23:29:33
Mùa Phật Đản nghe Ý Nghĩa câu nói Duy Ngã Độc Tôn mà không phải Phật Tử ... https://t.co/rWHtW8u5oT qua @YouTube

hastag: #phậtđản #thíchthanhtừ #giảngpháp #radiocõitịnh #phậtpháp #phậtgiáo
PHAT 2022-05-13 23:29:36
RT @sooofoxxy: Phat 🥵 https://t.co/X4RjiHPrAM
PHAT 2022-05-13 23:29:53
RT @Freaky_girlsxxx: That's how you pound a phat ass🍆🍑💦🥺she really feeling that D☔

#PHATASSES
#poundherass
#CoupleGoals
#freakyvibes
#…
PHAT 2022-05-13 23:30:08
RT @HENDUU3D: ÔNG CHÚ GU CỦA MỌI NHÀ
Tinh Trùng của ông chú dưới quê nhiều hơn sữa. Được chú mà đựu phát chắc sướng đầy loz luôn. https://t…
PHAT 2022-05-13 23:30:24
RT @DocBass4: @GovAbbott @PUCTX @ERCOT_ISO bullshit, Governor. You wasted over a billion on unneeded border security, took phat political…
PHAT 2022-05-13 23:30:46
RT @mzikomichael124: Don't borrow money to look expensive on social media, we can only like your pictures, we won't pay your debts for you.…
PHAT 2022-05-13 23:30:59
RT @BlvckGooku: Pretty curvy ebony welldone at phat asteroid cheeks called on her favorite dick after she broke up with children's dad, she…
PHAT 2022-05-13 23:31:14
RT @choppa2ozz: phat https://t.co/mbyZqdWmpJ
PHAT 2022-05-13 23:31:22
RT @NkosinatiMagwa: Hell broke loose at Thaba Jabula school in Pimville Soweto after a grade 9 learner stab to death a grade 10 learner

@L…
PHAT 2022-05-13 23:31:23
RT @NkosinatiMagwa: Hell broke loose at Thaba Jabula school in Pimville Soweto after a grade 9 learner stab to death a grade 10 learner

@L…
PHAT 2022-05-13 23:31:24
RT @OfficialStrok3x: Dat Mf Phat 😋
https://t.co/2anXYPJ6vW https://t.co/pe0O6VguuZ
PHAT 2022-05-13 23:31:29
RT @masandie_xulu: Can someone else host the Reunion next time?? NgiGrand ngaloGuy shame. Moshe Ndiki? Phat Joe? Selbeyonce?? Someone else…
PHAT 2022-05-13 23:31:31
RT @brattystoner619: Gotta sub to my only fans for this PHAT pussy content https://t.co/4xls1b3boO
PHAT 2022-05-13 23:31:56
RT @latinothiccumms: 10 inch Straight Cholo loves my phat pussy 🍑🧴 https://t.co/bJSosqcol2
PHAT 2022-05-13 23:31:57
RT @MsMasilo: We need Phat Joe to host ALL the reunions going forward. He is not afraid to ask the difficult questions that the viewers wan…
PHAT 2022-05-13 23:31:59
Lil Phat https://t.co/ukxGNsKPOE
PHAT 2022-05-13 23:32:00
RT @atrea_b: Request.
Artist: Phat_Smash
#bbc #blackedwaifus #QOS #edit #tattoo #blacked #interracial #snowbunny https://t.co/lqLvhAhGr2
PHAT 2022-05-13 23:32:03
RT @NkosinatiMagwa: Hell broke loose at Thaba Jabula school in Pimville Soweto after a grade 9 learner stab to death a grade 10 learner

@L…
PHAT 2022-05-13 23:32:32
@soft_wanning how phat are those tiddies that wy cant feel lz's heartbeat just going into maximum overdrive everytime she motorboats smhsmh
PHAT 2022-05-13 23:32:34
RT @Goonette_Elinaa: Hnnfff sweetie~ 💗 you're leaking so much~ 💗 aww, it must be a terrible feeling not to just "burst" & "spurt" out all y…
PHAT 2022-05-13 23:32:51
RT @kongpoz: Yêu nhau nhưng bị gia đình phát hiện nên cả hai trốn ra ngoài đụ nhau linkfull https://t.co/BBYbLNtQg0 https://t.co/qvGsCfqJ8U
PHAT 2022-05-13 23:32:54
RT @BunnyCaraDay: Phat Booty Babies Spankings & Oil

Oil, spankings, and baby talk- oh my! Don't you just love watching @cosprincessgigi an…
PHAT 2022-05-13 23:32:57
RT @simeanh03: 🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP
live show bướm free duy nhất trên app mới nè👉 https://t.co/wdK5CAGP6P
(App mới ra nên mấy anh tải hết…
2022-05-14

PHAT 2022-05-14 02:39:11
Brokers Issue Forecasts for Phathom Pharmaceuticals, Inc.’s Q2 2022 Earnings $PHAT https://t.co/Bsm5sMxnHD
PHAT 2022-05-14 03:15:36
Jefferies Financial Group Comments on Phathom Pharmaceuticals, Inc.’s Q2 2022 Earnings $PHAT https://t.co/ly6AFwdTyt
PHAT 2022-05-14 04:29:28
FY2022 EPS Estimates for Phathom Pharmaceuticals, Inc. $PHAT Cut by Jefferies Financial Group https://t.co/sov62ipzNf #markets
PHAT 2022-05-14 04:29:28
FY2022 EPS Estimates for Phathom Pharmaceuticals, Inc. $PHAT Cut by Jefferies Financial Group https://t.co/HKZNW71ka9 #stocks
PHAT 2022-05-14 04:29:31
FY2022 EPS Estimates for Phathom Pharmaceuticals, Inc. $PHAT Cut by Jefferies Financial Group https://t.co/vJoIPGNiCQ
2022-05-16

PHAT 2022-05-16 02:28:45
RT @OfficialStrok3x: Dat Mf Phat 😋
https://t.co/2anXYPJ6vW https://t.co/pe0O6VguuZ
PHAT 2022-05-16 02:28:46
RT @Drac0s_: You like a big phat ass? 💙😈 https://t.co/Hs2UXOKXLq
PHAT 2022-05-16 02:28:51
RT @thekhuongeth: 44 quốc gia (đa phần là các quốc gia đang phát triển) sẽ họp về Bitcoin hôm nay tại El Salvador. Có news tốt là cả thị tr…
PHAT 2022-05-16 02:28:55
RT @Joji_Mber: Alo alo 🌚

Lần đầu tiên của Ber&Ree nhằm tri ân các homies đã và đang follow tụi mình trong suốt thời gian qua cho nên : "T…
PHAT 2022-05-16 02:29:03
RT @anabiamemon22: This is for All #PratikFam Jo faltu ki bakwas kr rhe h space m beth k
Tb idol ki phat gae thi ye tw phr b fan hai 😂😂
#Te…
PHAT 2022-05-16 02:29:05
RT @missselenaaaa: Ass phat… ya I know 🥳 https://t.co/DFiXpiAofU
PHAT 2022-05-16 02:29:08
RT @PAWGEDCOM: Phat Ass White Girl Avalon Mira @patootiepeaches shows off her ass https://t.co/iVR1iaf4j2 in her debut https://t.co/ItY6T4…
PHAT 2022-05-16 02:29:12
RT @PAWGEDCOM: PAWG 6ft Phenomenon @6ftPhenomenon shows off her Phat Ass as she sucks off @Jay_Bangher Jay Bangher https://t.co/jXFKUFjmnj……
PHAT 2022-05-16 02:29:12
đặc biệt toi còn là khách quen của blog nọ nữa, từ blog đầu lập xong lại xoá vì ad phát hiện hai dv chính share đlb, bả phát hiện xong đặt thgian xoá blog xong đu phim thấy tiếc lại đi lập cái mới :))))
PHAT 2022-05-16 02:29:16
RT @African_Pussy_: Teen with Phat Ass 🔥🍑 https://t.co/7GGq3UBijO
PHAT 2022-05-16 02:29:16
@Junleo99 luc dau anh lay no ve anh so bi nguoi ta phat hien ra anh phai giau no nen de no doi mai moi ram lieu mang ve lai chua giam mang ngay ve nha nen gui nha me vo nao ngo chua kip mang ve dinh mang ve thi da bi chung tha di mat roi
PHAT 2022-05-16 02:29:18
RT @anabiamemon22: This is for All #PratikFam Jo faltu ki bakwas kr rhe h space m beth k
Tb idol ki phat gae thi ye tw phr b fan hai 😂😂
#Te…
PHAT 2022-05-16 02:29:42
RT @African_Pussy_: Phat Ass 🔥🔥 https://t.co/nkUORGbTga
PHAT 2022-05-16 02:29:45
RT @AdoreDelano: Me waking up wondering why my phone says Sunday still. We love a phat nap.
PHAT 2022-05-16 02:29:50
RT @Doll97China: Wanna watch my phat Asian ass bounce on that dick??🍆 #onlyfans_leaked #onlyfanspremium #ContentCreator #assclap #AsianGirl…
PHAT 2022-05-16 02:29:51
RT @Khurrram07: IK lost all his political capital trying to fix the mess PMLN left in 2018 aur in logon ki 20 rupay petrol ki kimat mai iza…
PHAT 2022-05-16 02:29:53
RT @simeanh03: ảnh cũ

🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP
live show bướm free duy nhất trên app mới nè👉 https://t.co/wdK5CAGP6P
(App mới ra nên mấy anh…
PHAT 2022-05-16 02:29:57
@Mohamma22579860 @swati_mishr Jinnah ki auladen Kashmir se lekar kabul tak roz olla hu Uber karke phat jate hain.
PHAT 2022-05-16 02:29:58
RT @qinxxzz: 🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP
live show bướm free duy nhất trên app mới nè👉 https://t.co/eH868SUxgC
(App mới ra nên mấy anh tải hết v…
PHAT 2022-05-16 02:30:09
RT @khanhlinhxxx: 🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP

Em chỉ live show bướm free duy nhất trên app mới nè👉 https://t.co/wFCt9TM5N9
(App mới ra nên mấy a…
PHAT 2022-05-16 02:30:17
RT @rxmanangelo: All I want rn @veronicaperass 🤤😩

#veronicaperasso #phatass #fatass #phat #onlyfanspromo #striptease #sexy #latina #exhibi…
PHAT 2022-05-16 02:30:20
RT @anabiamemon22: This is for All #PratikFam Jo faltu ki bakwas kr rhe h space m beth k
Tb idol ki phat gae thi ye tw phr b fan hai 😂😂
#Te…
PHAT 2022-05-16 02:30:32
RT @African_Pussy_: Horny Phat Pussy 🔥🔥 https://t.co/8EbDVuxExu
PHAT 2022-05-16 02:30:40
Hội nghị Các nhà phát triển game Tencent chào đón diễn giả uy tín tham gia https://t.co/QsdS2sJhqV
PHAT 2022-05-16 02:30:46
RT @Khurrram07: IK lost all his political capital trying to fix the mess PMLN left in 2018 aur in logon ki 20 rupay petrol ki kimat mai iza…
PHAT 2022-05-16 02:30:56
RT @IFTOPS: Nhìn phát biết ngay idol

👇🔞 🔞 Hot Show 🔞 🔞👇
完整版请私信@FDXZO 获取

🔗 📹: https://t.co/Wh9ejltrpx
SUPPORT/FOLLOW: YOUTUBE🎁SURPRISES
Li…
PHAT 2022-05-16 02:30:56
NƯỚC HOA KÍCH DỤC SP ĐƯỢC ƯU CHUỘNG NHẤT HIỆN NAY - CHUYÊN DÙNG CHO LGBT
Sp có hạn, a nào cần thì ibb zalo shop ngay nhé !!
Cam kết hiệu quả 100%, phát hiện ko hiệu quả shop đền gấp 100 lần.
Zalo tư vấn:
https://t.co/IW4KKfexdO https://t.co/OJZ1GqE7N8
PHAT 2022-05-16 02:30:57
@BigBoobs_Milf @_phat_ass_blogspot_vintage_cane_chair_lesbiean_sex_videos_rowlesburg_bluegrass_festival
PHAT 2022-05-16 02:31:08
RT @qinxxzz: 🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP

Em chỉ live show bướm free duy nhất trên app mới nè👉 https://t.co/eH868SUxgC
(App mới ra nên mấy anh tả…
PHAT 2022-05-16 02:31:09
RT @DOANHKINH3: Khúc này là đag cứng ngắt luôn. Đag cứng thì nó tỉnh dậy rồi phát hiện luôn 🥹 https://t.co/5U0cy4DQ0Q
PHAT 2022-05-16 02:31:10
RT @boythangman: Phần thứ mấy rồi nè ta.Body trai mới lớn nó đụ gái nhìn phát mê dùm gì đâu lun ấy.Chia sẽ và follow nick mình nhé https://…
PHAT 2022-05-16 02:31:17
RT @IFTOPS: Nhìn phát biết ngay idol

👇🔞 🔞 Hot Show 🔞 🔞👇
完整版请私信@FDXZO 获取

🔗 📹: https://t.co/Wh9ejltrpx
SUPPORT/FOLLOW: YOUTUBE🎁SURPRISES
Li…
PHAT 2022-05-16 02:31:21
RT @ngoduong69: Tiếp tục lút cán với anh rể cặc to
_______________________
🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP

11h tối nay em live show bướm free trên…
PHAT 2022-05-16 02:31:22
@nerdymir yaar yaha meri gaand phat rahi hai, aapko formula nikaalne ki padi hai. Read the room g 🛐
PHAT 2022-05-16 02:31:24
RT @foxi_cube: Phat bottom Jessie https://t.co/KYtY20TUA8
PHAT 2022-05-16 02:31:24
RT @IFTOPS: Nhìn phát biết ngay idol

👇🔞 🔞 Hot Show 🔞 🔞👇
完整版请私信@FDXZO 获取

🔗 📹: https://t.co/Wh9ejltrpx
SUPPORT/FOLLOW: YOUTUBE🎁SURPRISES
Li…
PHAT 2022-05-16 02:31:39
@KiyyaBaloch @Natsecjeff Abhi tmhari ye baji kahi phat jati to tum es ki tareef me zameen asman aik kar rae hotay..chutye
PHAT 2022-05-16 02:31:43
RT @IFTOPS: Nhìn phát biết ngay idol

👇🔞 🔞 Hot Show 🔞 🔞👇
完整版请私信@FDXZO 获取

🔗 📹: https://t.co/Wh9ejltrpx
SUPPORT/FOLLOW: YOUTUBE🎁SURPRISES
Li…
PHAT 2022-05-16 02:31:47
RT @Khurrram07: IK lost all his political capital trying to fix the mess PMLN left in 2018 aur in logon ki 20 rupay petrol ki kimat mai iza…
PHAT 2022-05-16 02:32:31
RT @SquishyButtzz: My part of a trade with @nikozoi1
Penny sucking Carrie up her phat booty https://t.co/JppSCS4g7c
PHAT 2022-05-16 02:32:32
tweet xong cái về tương dạ toi mới phát hiện hoá ra cái app này kh chie giới hạn từ mà còn giới hạn số tweet trong thread ạ :))))))))) sao m ác z chim???
PHAT 2022-05-16 02:32:46
RT @pinesoul69: Really need someone to suck on my phat pussy lips rn 🥺❤️ https://t.co/QiygTVexol
PHAT 2022-05-16 02:33:13
RT @simeanh03: ảnh cũ

🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP
live show bướm free duy nhất trên app mới nè👉 https://t.co/wdK5CAGP6P
(App mới ra nên mấy anh…
PHAT 2022-05-16 02:33:13
@girlyitsjen U don't know pain. Me n the homie rolled up a PhaT backwood and I was ashing it in my almost empty water bottle when it slipped and fell inside by the time I got it out shit was soaked RIP like 3 grams 😭Raul if u see this let me get an R.I.P 🙏🏽
PHAT 2022-05-16 02:33:15
RT @anabiamemon22: This is for All #PratikFam Jo faltu ki bakwas kr rhe h space m beth k
Tb idol ki phat gae thi ye tw phr b fan hai 😂😂
#Te…
PHAT 2022-05-16 02:33:18
RT @kenhtraideppp: NƯỚC HOA KÍCH DỤC SP ĐƯỢC ƯU CHUỘNG NHẤT HIỆN NAY - CHUYÊN DÙNG CHO LGBT
Sp có hạn, a nào cần thì ibb zalo shop ngay nhé…
PHAT 2022-05-16 02:33:26
RT @ProblematicYute: @daonlyjskyy was in town hit up for some training... I definitely gave his 🐱 an intense personal training session 😈. I…
PHAT 2022-05-16 02:33:29
RT @TheDollChanel: It’s phat huh? 🍑😏 https://t.co/3jWAfBxkwU
PHAT 2022-05-16 02:33:34
#USD tăng giá có thể giúp Mỹ kiểm soát lạm phát, hạ nhiệt giá cả và hỗ trợ nhu cầu mua hàng hóa nước ngoài của Mỹ. Nhưng điều này cũng có nguy cơ đẩy giá nhập khẩu của các nền kinh tế khác lên cao, thậm chí thúc đẩy lạm phát và làm xói mòn vốn..
PHAT 2022-05-16 02:33:55
RT @malecakehunter: Best friend knows his ass is phat and he doesn't mind getting slapped! https://t.co/gqBzz3LHG3
PHAT 2022-05-16 04:01:4425.00 0.00 10.01%
PHAT 2022-05-16 05:01:4725.00 6.50 10.01%
PHAT 2022-05-16 05:25:59
RT @Projectbabies2: Damn he was just throwing that phat ass 👀🍑🤤 https://t.co/qdxevc77jk
PHAT 2022-05-16 05:26:00
RT @AnphatCAPITAL: @MoveCashBSC pantership An Phat Capital
✨✨ MoveCash app is now available on APP STORE AND GOOGLE PLAY 🔥
👉 APP STORE:…
PHAT 2022-05-16 05:26:04
Xuất phát từ việc phát triển giao diện dành cho điện thoại, giờ đây Xiaomi không chỉ cung cấp smartphone, máy tính bảng, laptop mà còn hàng trăm sản phẩm điện tử khác như tivi, tai nghe, đồng hồ thông minh.
Xem thêm: https://t.co/dSbepoVkAQ
PHAT 2022-05-16 05:26:05
RT @AnphatCAPITAL: @MoveCashBSC pantership An Phat Capital
✨✨ MoveCash app is now available on APP STORE AND GOOGLE PLAY 🔥
👉 APP STORE:…
PHAT 2022-05-16 05:26:05
RT @AnphatCAPITAL: @MoveCashBSC pantership An Phat Capital
✨✨ MoveCash app is now available on APP STORE AND GOOGLE PLAY 🔥
👉 APP STORE:…
PHAT 2022-05-16 05:26:18
Châu Âu có thể tìm cách né lệnh trừng phạt khí đốt Nga - VnExpress https://t.co/9x8owFwY0x
PHAT 2022-05-16 05:26:26
@Tariqiqbal030 @PTIforlife @OfficialDGISPR Ab boot polish karny waly bhi khilaf ho gay to shaid k ab boot phat hi na Jain kaheen q k inko care ki zarurat Hoti hy ... Hamesha
Umeed hy ye biyan sun kar thand par Gai hogi neutrals ko
PHAT 2022-05-16 05:26:34
RT @anabiamemon22: This is for All #PratikFam Jo faltu ki bakwas kr rhe h space m beth k
Tb idol ki phat gae thi ye tw phr b fan hai 😂😂
#Te…
PHAT 2022-05-16 05:26:36
RT @tnh86134487: mình cho xem không cần phí.. trai thẳng SG làm phát bắn lên miệng lun https://t.co/X3SdYJOMnn
PHAT 2022-05-16 05:26:38
RT @shootingstarmik: Is it phat ??? 😈😈💋😍😍 https://t.co/2YTPGdRj0K
PHAT 2022-05-16 05:26:39
RT @PAWGEDCOM: PAWG 6ft Phenomenon @6ftPhenomenon shows off her Phat Ass as she sucks off @Jay_Bangher Jay Bangher https://t.co/jXFKUFjmnj……
PHAT 2022-05-16 05:26:39
RT @Khurrram07: IK lost all his political capital trying to fix the mess PMLN left in 2018 aur in logon ki 20 rupay petrol ki kimat mai iza…
PHAT 2022-05-16 05:26:43
RT @PAWGEDCOM: Phat Ass White Girl Avalon Mira @patootiepeaches shows off her ass https://t.co/iVR1iaf4j2 in her debut https://t.co/ItY6T4…
PHAT 2022-05-16 05:26:46
RT @anabiamemon22: This is for All #PratikFam Jo faltu ki bakwas kr rhe h space m beth k
Tb idol ki phat gae thi ye tw phr b fan hai 😂😂
#Te…
PHAT 2022-05-16 05:26:51
Đang đào chiến hào phòng thủ, binh sĩ Ukraine sửng sốt phát hiện cổ vật quý giá https://t.co/jAwt6feP4O
PHAT 2022-05-16 05:27:01
@DunyaNews Phat hae tajarba kar team ki
PHAT 2022-05-16 05:27:05
Đợt bùng phát Covid-19 Triều Tiên có thể liên quan lễ duyệt binh - VnExpress https://t.co/BJ76F5B2Uf
PHAT 2022-05-16 05:27:10
RT @Tien_Giap_94: Nhân viên xem phim sex bị sếp phát hiện và cái kết 😂
Tập - 1 có link full dưới comment cho bạn nào muốn xem full nha http…
PHAT 2022-05-16 05:27:26
RT @RadiocacaVina: Vào tháng 4 năm 2021, không có Radio Caca

Đến tháng 5 năm 2022, #RACA đã phát triển trở thành mã thông báo #Metaverse…
PHAT 2022-05-16 05:27:29
@___phat___ تهش که چی :) همه‌مون میمیریم، ولی بهترین سالامون رو خرج کصشر کردیم، شل کنیم و از بقیه چیزاش لذت ببریم فکر کنم بهتره🙂
PHAT 2022-05-16 05:27:55
Wya Ill come eat phat ma fa sum hours😻😩👅💦 https://t.co/PHbNYpyPmx
PHAT 2022-05-16 05:28:10
RT @shootingstarmik: Is it phat ??? 😈😈💋😍😍 https://t.co/2YTPGdRj0K
PHAT 2022-05-16 05:28:26
@DesignSecultd @Advent_IM @Advent_IM_Comms @SecurityRollo @phat_hobbit @CircuitMagazine @Coffee_Fueled @OptimalRisk @Selyst @Jenny_Radcliffe @NeilCattermull @PhilipIngMBE @JamesMorris82 @SonOfSunTzu @ErichKron @Alex_Bomberg @DGelici Beautiful!
PHAT 2022-05-16 05:28:26
RT @hoanggiahuy25: Bắn tinh vào lồn con đỉ Phạm Mi này tê vc lồn khít mà còn nhiều nước .Nó kêu mìh bắn đại dô lồn nó đi kh sao đâu tới khi…
PHAT 2022-05-16 05:28:41
@nonvaogiay Ngày phật đảng mà.
PHAT 2022-05-16 05:29:05
RT @abczyx301: Trở lại phát lên nòng lun 💦💦☄️☄️ https://t.co/ot9Jxaxgbj
PHAT 2022-05-16 05:29:06
Bachpan mein Aahat drama dekh k washroom jaanay se phat ti thi ?
PHAT 2022-05-16 05:29:07
RT @juicy_b009: Homies ass is super phat https://t.co/BhXbZtJuMc
PHAT 2022-05-16 05:29:23
RT @bigchoc_b: Giving @Cakebuffet_ 🍑phat cakes this MEAT 🍖@bigchoc_b

#Bone215 #bigdick #bigbooty #assman https://t.co/QejjU0P6Dw
PHAT 2022-05-16 05:29:36
@AbdullahGhazan9 Gand phat gai jo screenshot le kr tweets kr rha hai?
PHAT 2022-05-16 05:29:44
https://t.co/F9zDWmxVra
PHAT 2022-05-16 05:29:52
RT @JayBone215: Stroking that phat booty 🍑🍖

50% off 🍖https://t.co/aKgsCNbgWL🍖
#Bone215 @bigchoc_b @JayBone215
#rawfreaks https://t.co/auj…
PHAT 2022-05-16 05:29:53
RT @MFazo1k: bitch with a phat ass😛 https://t.co/ktwybGmX6Z
PHAT 2022-05-16 05:30:06
Thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ cho doanh nghiệp https://t.co/wAKQjXHiZU
PHAT 2022-05-16 05:30:06
RT @Skymen1991: Nhìn mặt ổng là biết dâm và mê gái đến phát nứng là đây rồi rép ngay zalo 0567693245 vào nhóm telegram hóng nhìu và hay hơn…
PHAT 2022-05-16 05:30:07
RT @Khurrram07: IK lost all his political capital trying to fix the mess PMLN left in 2018 aur in logon ki 20 rupay petrol ki kimat mai iza…
PHAT 2022-05-16 05:30:16
RT @KhoiHee8111993: chào t2 nhé. sục phát nào
link sục đây nhé : https://t.co/3v0EeVhuB6 https://t.co/CXqKeZN8ym
PHAT 2022-05-16 05:30:24
RT @GoonATL420: Edge for her Phat Porn Ass 🙌🍑 https://t.co/xiPexxioM8
PHAT 2022-05-16 05:30:27
RT @AdultPrimeX: RT Watch #Video of #PAWG Vanessa Blake In Latin Phat Ass White Girl today here--> http://t.co/YezARpIi1z

#BBW #Porn http…
PHAT 2022-05-16 05:30:48
送料無料◆Phat! 1/7 アイドルマスター ミリオンライブ! 桜守歌織 音楽で紡ぎ出す世界Ver. フィギュア (ZF72957)https://t.co/joWrR5kjD2
PHAT 2022-05-16 05:30:52
RT @thebadvirgo_: Wagon Wednesday ft my phat ass😍 https://t.co/5ow26yVCli
PHAT 2022-05-16 05:31:10
RT @sayyed_neda: Kano k parde phat jayenge khamoshi me wo dhamaka hota hai
🙂💫
PHAT 2022-05-16 05:31:12
@KevinAlexander @bobzyeruncle We bring that beat back
And we make sure that John keeps them beats phat
PHAT 2022-05-16 05:31:40
RT @bapmyy: Trai lai phi 2k, body hừng hực, bắn ra như vòi rồng nên chơi luôn hẳn 2 phát chất lượng, thấy bad boy vậy thôi chứ hiền lắm luô…
PHAT 2022-05-16 05:31:57
@AlinGusuLan the way they were like i will mock u as much as i want in an earlier qr5 and then claim they didnt bully anyone….im so sorry u got harassed alin i love u a phat lot
PHAT 2022-05-16 05:31:59
RT @Tien_Giap_94: Nhân viên xem phim sex bị sếp phát hiện và cái kết 😂
Tập - 1 có link full dưới comment cho bạn nào muốn xem full nha http…
PHAT 2022-05-16 05:32:07
RT @CopperheaddTre: https://t.co/HaYKyFloXx go follow @woodtwink and subscribe to his OF to watch our 15min video together watch him dee…
PHAT 2022-05-16 05:32:08
Dịch vụ cảng Hải Phòng – Công ty Cổ phần dịch vụ cảng Hải Phòng thuộc Tập đoàn Sao Đỏ, có những đóng góp rất lớn vào sự phát triển của các doanh ngh... https://t.co/E6wBXdP9bV https://t.co/VUbxJhE34L
PHAT 2022-05-16 05:32:14
Đi vệ sinh gặp anh trai hàng khủng quá nhìn tí mà bị ảnh phát hiện, ko tức giận mà còn mới về nhà chơi, sung sướng là cái hàng khủng vừa thèm khát 5p trước giờ đang trong miệng của mình
Link Full
https://t.co/SEVVSy3oDb https://t.co/OuGyxCRwpq
PHAT 2022-05-16 05:32:19
RT @bootyndxcks: Ramming them phat cheeks 🥴 https://t.co/S1uIrLkHAk
PHAT 2022-05-16 07:01:4414.63 7.50 10.01%
PHAT 2022-05-16 08:26:41
@Phat_Soul1 @savevideome
PHAT 2022-05-16 08:27:06
enha’s love language towards jay is smacking his phat ass https://t.co/zYCQ5mMBeZ
PHAT 2022-05-16 08:27:06
RT @embelingcute: Phạt nhẹ hay mạnh ạ 🥺 https://t.co/xs4YaX7L54
PHAT 2022-05-16 08:27:07
RT @BA_Malaysia: RESULTS: #SEAGames2021 QF (Men’s Team)

🇲🇾 2-1 🇻🇳

Lee Shun Yang def. Le Duc Phat 21-19 27-25

#DemiMalaysia
#BadmintonMal…
PHAT 2022-05-16 08:27:11
RT @sengfoo88: Managed to watch the closing stages of Lee Shun Yang's win over Le Duc Phat, which went from 20-18 to 20-21 to 27-25. That w…
PHAT 2022-05-16 08:27:18
RT @theone_xyz: 🇲🇾 2-1 🇻🇳

PROUD WITH HIS WILL TO WIN!!!
I just love how he calms himself here.. With all the pressure from the Vietnamese,…
PHAT 2022-05-16 08:27:18
RT @legendarylaw1: Ain’t nun like ah phat ass that can take dick 🤤😏🔥🔥🔥 @jorskyw https://t.co/wnP0tdfc0V
PHAT 2022-05-16 08:27:19
[VIETSUB] BTS Become Game Developers - BTS trở thành nhà phát triển game EP.03
PHAT 2022-05-16 08:27:24
RT @sengfoo88: Managed to watch the closing stages of Lee Shun Yang's win over Le Duc Phat, which went from 20-18 to 20-21 to 27-25. That w…
PHAT 2022-05-16 08:27:25
@PcollectorPs I found a phat PS2 on top of a kitchen shelf of a void house I was working on once, was covered in grease so bad it was disgusting

Took it home, cleaned it up and to my surprise it played disks still. If you'd have seen it though, you'd have bet money it was broken
PHAT 2022-05-16 08:27:26
RT @bigbootysheila: Ass phat Yeah I Know 💕💦🙌 https://t.co/Qt2UPyflg0
PHAT 2022-05-16 08:27:30
RT @toof2k01: Sục 2 phát là oải ngay, có ng bú là đc 3 phát r 😁 https://t.co/8J1Uq6VMyp
PHAT 2022-05-16 08:27:32
RT @theone_xyz: 🇲🇾 2-1 🇻🇳

PROUD WITH HIS WILL TO WIN!!!
I just love how he calms himself here.. With all the pressure from the Vietnamese,…
PHAT 2022-05-16 08:27:34
@Phat_Xit_Nhat グラスはサッポロです🍺
PHAT 2022-05-16 08:27:35
@SKurokaze I'll take this answer.

Phat ass would've also gotten you points.
PHAT 2022-05-16 08:27:39
RT @BA_Malaysia: RESULTS: #SEAGames2021 QF (Men’s Team)

🇲🇾 2-1 🇻🇳

Lee Shun Yang def. Le Duc Phat 21-19 27-25

#DemiMalaysia
#BadmintonMal…
PHAT 2022-05-16 08:27:43
If she has a phat ass & massive forehead,
AVOID HER.
PHAT 2022-05-16 08:27:48
RT @BA_Malaysia: RESULTS: #SEAGames2021 QF (Men’s Team)

🇲🇾 2-1 🇻🇳

Lee Shun Yang def. Le Duc Phat 21-19 27-25

#DemiMalaysia
#BadmintonMal…
PHAT 2022-05-16 08:27:57
RT @NgocHiennee: P2 nha🤣 Daddy nói lỗ đít bé vẫn cứ khít như lần đầu nong =))) sau này bồ Hie không cần nong nữa thì đút 1 phát nó lún cán…
PHAT 2022-05-16 08:27:59
@JaylaPage10 It very Phat
PHAT 2022-05-16 08:28:17
@DonaldJTrumpJr BÀ KAMALA NẦY NGỚ NGẨN . PHÁT NGÔN THỔ THẢ KHÔNG
PHAT 2022-05-16 08:28:29
RT @nikkinunez94: Would you eat this phat booty if you had the chance? 😏 https://t.co/PhLPj69amd
PHAT 2022-05-16 08:28:29
RT @notoriousB123: Phat bootylicious booty. Rt if u tap it https://t.co/uhWz5HZxen
PHAT 2022-05-16 08:28:30
RT @hiplovegulf: Thả bóng bay lễ Phật Đản chùa Hoằng Pháp 15/4 âm lịch https://t.co/mo7SGQ8PrX
PHAT 2022-05-16 08:28:33
RT @thickaxxxshay: Topping this phat body hood Nigga https://t.co/hYshukmdNj https://t.co/qRllGH7SN7
PHAT 2022-05-16 08:29:26
RT @mallypower: He said my dick so phat he tryn figure how suck it 😈 https://t.co/wyHq5RHWYo
PHAT 2022-05-16 08:29:37
@hongiesgiggles i saw its one size?? like def not for my phat ass😭
PHAT 2022-05-16 08:29:39
RT @ReeseLJonesX: Short & thick white boy was throwing that phat ass back all on this dick & it felt good asf. He deserved all of that nut…
PHAT 2022-05-16 08:29:46
She’s a fucking weirdo like gyal put yo phat azz tongue away in your mouth tunnel https://t.co/Jvl40aypnj
PHAT 2022-05-16 08:29:56
RT @sengfoo88: Managed to watch the closing stages of Lee Shun Yang's win over Le Duc Phat, which went from 20-18 to 20-21 to 27-25. That w…
PHAT 2022-05-16 08:29:57
RT @AdulterousNudes: When she got a phat pussy https://t.co/C6aCMA5QY2
PHAT 2022-05-16 08:30:02
AMESBURY — The Amesbury Lions Club gathered Saturday, May 14, at Phat Cats Bistro for a special luncheon to honor two of its longtime members: Carol Casey, 80, and Rita Cartier, 96. https://t.co/B7hup7hl94
PHAT 2022-05-16 08:30:11
RT @BA_Malaysia: RESULTS: #SEAGames2021 QF (Men’s Team)

🇲🇾 2-1 🇻🇳

Lee Shun Yang def. Le Duc Phat 21-19 27-25

#DemiMalaysia
#BadmintonMal…
PHAT 2022-05-16 08:30:24
RT @sengfoo88: Managed to watch the closing stages of Lee Shun Yang's win over Le Duc Phat, which went from 20-18 to 20-21 to 27-25. That w…
PHAT 2022-05-16 08:30:33
RT @theone_xyz: 🇲🇾 2-1 🇻🇳

PROUD WITH HIS WILL TO WIN!!!
I just love how he calms himself here.. With all the pressure from the Vietnamese,…
PHAT 2022-05-16 08:30:40
RT @MalaysiaBL: Result #SeaGames2021 #Hanoi2021

Men's Team Quarterfinals Day 1

🇲🇾 2-1 🇻🇳

Men's Singles 2️⃣

Lee Shun Yang #MAS 🇲🇾
🆚
Le…
PHAT 2022-05-16 08:30:43
RT @sengfoo88: Managed to watch the closing stages of Lee Shun Yang's win over Le Duc Phat, which went from 20-18 to 20-21 to 27-25. That w…
PHAT 2022-05-16 08:30:46
RT @vietsubgayhot1: Vietsub 18+ Ông bố phát hiện hai đứa con trai chơi nhau trong phòng ngủ nên quay clip lại uy hiếp hai đứa con phải quan…
PHAT 2022-05-16 08:30:46
RT @sengfoo88: Managed to watch the closing stages of Lee Shun Yang's win over Le Duc Phat, which went from 20-18 to 20-21 to 27-25. That w…
PHAT 2022-05-16 08:30:48
@Phat_Smash https://t.co/LskqiQMIsW
PHAT 2022-05-16 08:30:50
RT @hoanggiahuy25: Chuyện là nhỏ bạn thân qua học nhóm mà cái mồm nó rên lớn quá xém bị má phát hiện. clm :))
Tim + Rw toi up đoạn bắn tin…
PHAT 2022-05-16 08:30:52
RT @DandeloFakery: 🖤Thomasin McKenzie🖤 Making good use of that phat kiwi ass 🍑 https://t.co/rQ9Auy79AG
PHAT 2022-05-16 08:31:01
@El_Jefe_Don @Crip_Jesus Mannn him and @Lil_Phat_Mac always show me love when I come to the crib.
PHAT 2022-05-16 08:31:06
RT @theone_xyz: 🇲🇾 2-1 🇻🇳

PROUD WITH HIS WILL TO WIN!!!
I just love how he calms himself here.. With all the pressure from the Vietnamese,…
PHAT 2022-05-16 08:31:07
RT @OfficialStrok3x: Dat Mf Phat 😋
https://t.co/2anXYPJ6vW https://t.co/pe0O6VguuZ
PHAT 2022-05-16 08:31:19
RT @sengfoo88: Managed to watch the closing stages of Lee Shun Yang's win over Le Duc Phat, which went from 20-18 to 20-21 to 27-25. That w…
PHAT 2022-05-16 08:31:44
Tiền thân là Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam thành lập từ năm 1988, cùng sự phát triển của ngân hàng cùng đất nước tới

https://t.co/gUHBXssXMc https://t.co/2bOWRoYi7o
PHAT 2022-05-16 08:31:53
@JeanerJean I'm sure he meant PHAT!
PHAT 2022-05-16 08:32:22
RT @DOANHKINH3: Khúc này là đag cứng ngắt luôn. Đag cứng thì nó tỉnh dậy rồi phát hiện luôn 🥹 https://t.co/5U0cy4DQ0Q
PHAT 2022-05-16 08:32:38
RT @theone_xyz: 🇲🇾 2-1 🇻🇳

PROUD WITH HIS WILL TO WIN!!!
I just love how he calms himself here.. With all the pressure from the Vietnamese,…
PHAT 2022-05-16 09:01:329.36 7.66 10.01%
PHAT 2022-05-16 10:02:088.32 8.21 10.01%
PHAT 2022-05-16 11:01:348.17 8.08 10.01%
PHAT 2022-05-16 11:27:38
RT @thuytrangcfs: 🔞ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP
Idol LinhMiu show🦋trên app live 18+:
Link tải: https://t.co/T7dWxMgPuN
Link nhóm để được hướng dẫn:…
PHAT 2022-05-16 11:27:43
@funkyesmile @rupakbal @Anuragkukreti7 Abey mulle tum logon ko aukat pata chal jayega jald hi. Intezar karo. Phir kehna kisko kisse phat ta hai.
PHAT 2022-05-16 11:27:46
RT @qinxxzz: 🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP
live show bướm free duy nhất trên app mới nè👉 https://t.co/eH868SUxgC
(App mới ra nên mấy anh tải hết v…
PHAT 2022-05-16 11:27:49
thông tin | người vào tổ ấm dạng tin tiêu người chi tiêu và quan tâm: Người người chi tiêu và quan tâm có khả năng kế tiếp bị phạt giả dụ ko thiết lập phần mềm chống dịch | INVEST TV https://t.co/LQaq2uju0Z
PHAT 2022-05-16 11:27:51
Phat tits https://t.co/WrtW4NvJeN
PHAT 2022-05-16 11:27:52
RT @HanoiBoy96: Cuto mập vl đút mà tê nhức đau phát ớn. Nhấp nhanh liên hồi tự dưng lại thích aaa
#Popper #PrEP
https://t.co/p729UvWCbL ht…
PHAT 2022-05-16 11:27:54
RT @BlvckGooku: 2️⃣See how he opened up those extraordinary phat ass cheeks to creamy juicy pussy grips that he digs endlessly, it makes he…
PHAT 2022-05-16 11:27:55
@Sissy_kellyT I'd stuff that phat 🍑😈
PHAT 2022-05-16 11:27:59
Ass phat as fuck #assworship https://t.co/YW116lLH2v
PHAT 2022-05-16 11:28:02
RT @BlvckGooku: 1️⃣While bored & horny af he went to titillate, tease his gorgeous freak slim thick big phat round apple 🍎 butt until the k…
PHAT 2022-05-16 11:28:23
RT @KhoiHee8111993: chào t2 nhé. sục phát nào
link sục đây nhé : https://t.co/3v0EeVhuB6 https://t.co/CXqKeZN8ym
PHAT 2022-05-16 11:28:34
RT @gvaumy: Tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi làm nhưng lại hứng lên nhắn tin hò hẹn vs anh trai
IB @phim_sub để join group kín (phí 100k) để xe…
PHAT 2022-05-16 11:28:42
Ass phat as fuck #assworship https://t.co/CXJ2l4ckex
PHAT 2022-05-16 11:28:43
RT @str8boycakez: Freak😈 had his girl fukking him 🍑 bro ass phat asf 🔥 Dm me if your interested 💰 in his full video collection https://t.co…
PHAT 2022-05-16 11:28:58
Ass phat as fuck #assworship https://t.co/8nQxRDLL9p
PHAT 2022-05-16 11:29:01
@girlzHome1 Phat juicy ass pussy
PHAT 2022-05-16 11:29:14
Rt kro toh mein phat k dikhaunga..

WE LOVE MUNAWAR FARUQUI https://t.co/hfLaUU7Etx
PHAT 2022-05-16 11:29:23
RT @LordVinit007: Rt kro toh mein phat k dikhaunga..

WE LOVE MUNAWAR FARUQUI https://t.co/hfLaUU7Etx
PHAT 2022-05-16 11:29:24
RT @LordVinit007: Rt kro toh mein phat k dikhaunga..

WE LOVE MUNAWAR FARUQUI https://t.co/hfLaUU7Etx
PHAT 2022-05-16 11:29:25
RT @Jefflo1234: Phat booty thot Jen Bretty leaked solo.

#jenbretty #thicc #PAWG #latina #backshots #freaky #pussy #wap #lingerie #milf #fr…
PHAT 2022-05-16 11:29:26
RT @LordVinit007: Rt kro toh mein phat k dikhaunga..

WE LOVE MUNAWAR FARUQUI https://t.co/hfLaUU7Etx
PHAT 2022-05-16 11:29:26
RT @LordVinit007: Rt kro toh mein phat k dikhaunga..

WE LOVE MUNAWAR FARUQUI https://t.co/hfLaUU7Etx
PHAT 2022-05-16 11:29:31
RT @LordVinit007: Rt kro toh mein phat k dikhaunga..

WE LOVE MUNAWAR FARUQUI https://t.co/hfLaUU7Etx
PHAT 2022-05-16 11:29:39
RT @Topcantho65: Em bot đi đụ lén bị chồng bắt được và em ấy bị phạt đụ khẩu dâm kiểu hành hạ...
Hành hạ gì mà sướng ghê...
Nghe giọng rên…
PHAT 2022-05-16 11:29:40
RT @Teamin09: Trời con cu bắn phát nào ăn tiền phát đó, bắn như mưa <3 Bé này mặc đồng phục nữa rồi chơi cum là hết sẩy luôn á trời =) Tìm…
PHAT 2022-05-16 11:29:45
RT @LordVinit007: Rt kro toh mein phat k dikhaunga..

WE LOVE MUNAWAR FARUQUI https://t.co/hfLaUU7Etx
PHAT 2022-05-16 11:29:51
RT @GayCollect181: Tội thằng bạn ai biểu đẹp trai quá chi, Tết nào nhậu xong cũng bị mấy 2 thằng bạn thân chuốc thuốc mê xong bị địt tập th…
PHAT 2022-05-16 11:29:53
RT @susiestellarx: I’m so happy having a big juicy phat butterfly pussy is in style now
PHAT 2022-05-16 11:29:58
RT @boykechuyenlove: 1001 SỰ CỐ THỂ THAO
Lòi nguyên con kac mà kac anh nào cũng to bự quyến rũ dù chưa nug hết cỡ nha. Lén lén ck xem mà b…
PHAT 2022-05-16 11:29:59
RT @dirtygirlsofsc2: Phat pussy play in slow motion 🥵

#jiggling #pawg #pussy #shaved #nopanty https://t.co/ucxo4L8U9t
PHAT 2022-05-16 11:30:11
RT @juicy_b009: Homies ass is super phat https://t.co/BhXbZtJuMc
PHAT 2022-05-16 11:30:20
RT @LordVinit007: Rt kro toh mein phat k dikhaunga..

WE LOVE MUNAWAR FARUQUI https://t.co/hfLaUU7Etx
PHAT 2022-05-16 11:30:25
Tôi đang gửi cho bạn 1π! Pi là một loại tiền kỹ thuật số mới được phát triển bởi Tiến sĩ đại học Stanford, với hơn 33 triệu thành viên trên toàn thế giới. Để nhận Pi của bạn, nhấp vào liên kết này https://t.co/X2fVwYoW9H (trongluong) làm mã mời của bạn
PHAT 2022-05-16 11:30:34
Cũng giống như những đơn vị cho thuê xe máy khác, Anh Phát là địa chỉ cho thuê xe máy giá rẻ, đảm bảo uy tín. Tại đây có hơn 100 chiếc xe máy cho thuê với đầy đủ các dòng xe, đời xe
https://t.co/Ncf43vO1Ol
PHAT 2022-05-16 11:30:51
RT @YaFeelMe615: JT lip was phat tho 🐱😮‍💨🐱😮‍💨
PHAT 2022-05-16 11:30:53
Pi là một loại tiền kỹ thuật số mới được phát triển bởi Tiến sĩ đại học Stanford, với hơn 33 triệu thành viên trên toàn thế giới. Để nhận Pi của bạn, nhấp vào liên kết này https://t.co/Vizs4MmAJ2 và sử dụng tên người dùng là (kgedc24) làm mã mời nha.
PHAT 2022-05-16 11:30:58
@myogiadityanath Kash dharti phat jati aur….
PHAT 2022-05-16 11:31:11
RT @LordVinit007: Rt kro toh mein phat k dikhaunga..

WE LOVE MUNAWAR FARUQUI https://t.co/hfLaUU7Etx
PHAT 2022-05-16 11:31:21
I just know somewhere in the Multiverse I’m successful asl, happy with life and got a phat ass😭
PHAT 2022-05-16 11:31:38
RT @PAWGEDCOM: Phat Ass White Girl Avalon Mira @patootiepeaches shows off her ass https://t.co/iVR1iaf4j2 in her debut https://t.co/ItY6T4…
PHAT 2022-05-16 11:31:40
RT @pablopunisha: Phat ass + oil = Dick on Brick 😈🍆 https://t.co/kTZHzpLrGL
PHAT 2022-05-16 11:31:41
RT @PAWGEDCOM: PAWG 6ft Phenomenon @6ftPhenomenon shows off her Phat Ass as she sucks off @Jay_Bangher Jay Bangher https://t.co/jXFKUFjmnj……
PHAT 2022-05-16 11:31:51
Already anti gaalu bp tho poyela unnaru, stage paina okka step tho phat phat peekenattu undhi vaalaki. Enjoy your success anna, malli malli prove chesav you are the biggest crowd puller ani @urstrulyMahesh ❤️#SarkaruVaariPaata
PHAT 2022-05-16 11:31:56
RT @BNghine21: Tối qua bé Sữa lại bị daddy phạt bắt ngủ sớm huhu 😥😥

Coi full ở tele : https://t.co/rUC4g31F8R https://t.co/N39S5GaC2S
PHAT 2022-05-16 11:32:24
RT @Minhduy2k31: 2 phát liên tiếp mới đã https://t.co/FSV1lwOjo9
PHAT 2022-05-16 11:32:24
RT @pablopunisha: Phat ass + oil = Dick on Brick 😈🍆 https://t.co/kTZHzpLrGL
PHAT 2022-05-16 11:32:31
@phat_controller "the Empire was split between the three triumvirates"

*triumvirs
PHAT 2022-05-16 11:32:40
Phat came home acting funny asf
PHAT 2022-05-16 11:32:47
RT @PHATTHARXOFF: 𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐓𝐎 𝐏𝐇𝐀𝐓𝐓𝐇𝐀𝐑𝐀

PHAT = PHATTHARA

𝐆𝐄𝐍 𝐈 : VIN MEKHA PHOP NARIN VET WET PROM SEAN

𝐆𝐄𝐍 𝐈𝐈 : PHAT KHIRA WAT KIT METHA…
PHAT 2022-05-16 11:32:51
RT @Khurrram07: IK lost all his political capital trying to fix the mess PMLN left in 2018 aur in logon ki 20 rupay petrol ki kimat mai iza…
PHAT 2022-05-16 12:01:348.12 8.08 10.01%
PHAT 2022-05-16 12:09:50
$PHAT (NASDAQ) Stock Rating Changed to Strong Buy: Phathom Pharmaceuticals Inc >> https://t.co/Yuy2ITglrX
PHAT 2022-05-16 13:01:498.05 8.01 10.01%
PHAT 2022-05-16 14:01:298.17 8.13 10.01%
PHAT 2022-05-16 14:25:40
RT @Topcuto11811767: Đụ kiểu này thì có sướng cái L. Thọt vào phát nào là lúc cán phát đó https://t.co/SQIgYUFKhe
PHAT 2022-05-16 14:25:41
RT @TruonggQuoc: Nghe mấy đứa bot khẩu dâm chỉ muốn địt cho mấy phát
Nghe nứng vãi ra ở đây có em nào nứng call video với anh ko https://t.…
PHAT 2022-05-16 14:25:45
@Mash_0530 @___phat___ مگه اتفاقی میوفته
من اطلاع ندارم راهنمایی کنید
PHAT 2022-05-16 14:25:58
RT @GeethaSri24: @Maavayakirikiri Fighter bro continuous 5 hrs trend aithe trend phat antara 😂😂

Binde batch ki brain damage ayyindi anuk…
PHAT 2022-05-16 14:26:05
RT @Projectbabies2: Damn he was just throwing that phat ass 👀🍑🤤 https://t.co/qdxevc77jk
PHAT 2022-05-16 14:26:39
@___phat___ @Moon78782370 @moonlighti111 اثبات هویت جالب بود
PHAT 2022-05-16 14:27:21
RT @eliodangdoi: Mấy phát sau bắn cả vào mồm 😂

Full thì trong nhóm khách hàng rồi, cảm ơn mấy ông mua đồ ủng hộ tôi nhé lâu lâu đăng clip…
PHAT 2022-05-16 14:27:35
Phat boi ww
PHAT 2022-05-16 14:27:43
@uzmamalik99 Jab yahi securty nawz aharef ko mely g yothio ke gand phat jani
PHAT 2022-05-16 14:27:48
@BigBoobs_Milf @_phat_pussy_on_sex_toys_nashville_free_mature_gang_bang_amateur_allure_auditions
PHAT 2022-05-16 14:28:06
RT @Str8WithChaser: phat with tats
https://t.co/xqxD1JykNW
PHAT 2022-05-16 14:28:08
@phat_sexi @XXL 😂😂😂got damn
PHAT 2022-05-16 14:28:26
RT @Sexyobssesion: Phat Pussy like this, gets rewarded 😈 #phatpussy #ebony #bigassbooty https://t.co/VsORZwPox8
PHAT 2022-05-16 14:28:26
@___phat___ فک کرده سایبری هستی😂😂
PHAT 2022-05-16 14:28:42
RT @mrsky94: gặp dâm nữ trong ngày mưa lất phất,
#yên_bái có dâm nữ nào giao lưu vs nhau tý đi 🤪 https://t.co/2JCEGR1lUB
PHAT 2022-05-16 14:28:49
RT @Linasweets99: This ass so phat & arch so nice 😩🥰✌🏽 #Ebony https://t.co/y78eHFAhfm
PHAT 2022-05-16 14:28:54
Now playing Intwezimnandi - Skeem by Phat Joe!
PHAT 2022-05-16 14:28:59
@___phat___ 😂😂😂منم بلاک کرد
PHAT 2022-05-16 14:29:00
the way i’m crying real phat tears at a gay trans dr who cast i’m about to reactivate my fandom tumblr 😭😭 https://t.co/acjI65FiWS
PHAT 2022-05-16 14:29:05
RT @RealPromoKing: Beating that phat ass pussy up 🍑🍆😤 https://t.co/sXQdhESmHH
PHAT 2022-05-16 14:29:12
@Marriyum_A Matlab apko apni progress pe yaqeen hai
To ab apki government hai ap theek kro
Pehle to khan ko kehty thy theek kro
Ab kia phat gai hau tum sabki
PHAT 2022-05-16 14:29:32
@TheNxkedDoll That’s a phat 10 baby
PHAT 2022-05-16 14:29:39
RT @YvngJizzUs: Penny has a PHAT mf bottom!!!🥵🍑
.
Lmk what you think about this piece in the comments! https://t.co/Dsy8eBikNp
PHAT 2022-05-16 14:29:53
RT @eliodangdoi: Mấy phát sau bắn cả vào mồm 😂

Full thì trong nhóm khách hàng rồi, cảm ơn mấy ông mua đồ ủng hộ tôi nhé lâu lâu đăng clip…
PHAT 2022-05-16 14:30:05
@kunalkamra88 LKB phat ke haat me agayi
PHAT 2022-05-16 14:30:16
@Bella_Bhaddiex Phat and juicy
PHAT 2022-05-16 14:30:20
RT @bluetmkr: Hình phạt mà được cảnh sát đẹp trai vậy cho đụ tét lồn luôn quá linkfull https://t.co/CuMSEfNizC https://t.co/EHhYZdAtpJ
PHAT 2022-05-16 14:30:26
RT @tayteshaun_: tell em phat 🗣
PHAT 2022-05-16 14:30:29
RT @huongdam123: Tính ngủ sớm mai dậy học thì bố vào đụ cho mấy phát☹️ https://t.co/QHaYFJTpy0
PHAT 2022-05-16 14:30:29
RT @FORMYLILI327: Nghệ sĩ nữ có nhiều người theo dõi nhất trên các nền tảng phát trực tuyến chính và mạng xã hội:

30. #LISA ━ 90.7M

I vot…
PHAT 2022-05-16 14:30:54
RT @XxoticHottie: Gotchu fantasizing 😜about this Phat 🐰 H 🍩 L E 🍑🥛✨
🔗 https://t.co/rumGegvDHO https://t.co/LbAxvFmzGb
PHAT 2022-05-16 14:30:59
RT @mrsky94: gặp dâm nữ trong ngày mưa lất phất,
#yên_bái có dâm nữ nào giao lưu vs nhau tý đi 🤪 https://t.co/2JCEGR1lUB
PHAT 2022-05-16 14:31:00
RT @mrsky94: gặp dâm nữ trong ngày mưa lất phất,
#yên_bái có dâm nữ nào giao lưu vs nhau tý đi 🤪 https://t.co/2JCEGR1lUB
PHAT 2022-05-16 14:31:08
RT @OfficialStrok3x: Dat Mf Phat 😋
https://t.co/2anXYPJ6vW https://t.co/pe0O6VguuZ
PHAT 2022-05-16 14:31:12
@phat_sexi Thank you for contacting the Terminix, Jhene. Please contact our sales department at 1-844-251-2164. They will be more than happy to go over our pest service and answer any questions you may have. Or visit our website https://t.co/c95wH6RD3P. -Arande'
PHAT 2022-05-16 14:31:21
@thickLeeLee2000 @LuscioussNique Phat
PHAT 2022-05-16 14:31:29
RT @deepfillernyc: 😈what’s better than 1 PHAT OL PUSSY!???????? 2 CRAZYYYYY PHAT OL PUSSIES!!! @PHATBOOTYKING1 @BButtXXL

CUMMING THIS WEE…
PHAT 2022-05-16 14:31:30
RT @PAWGEDCOM: PAWG 6ft Phenomenon @6ftPhenomenon shows off her Phat Ass as she sucks off @Jay_Bangher Jay Bangher https://t.co/jXFKUFjmnj……
PHAT 2022-05-16 14:31:31
RT @PAWGEDCOM: Phat Ass White Girl Avalon Mira @patootiepeaches shows off her ass https://t.co/iVR1iaf4j2 in her debut https://t.co/ItY6T4…
PHAT 2022-05-16 14:31:40
RT @Linasweets99: This ass so phat & arch so nice 😩🥰✌🏽 #Ebony https://t.co/y78eHFAhfm
PHAT 2022-05-16 14:31:54
PHAT KAT https://t.co/3hGG2JxrdF
PHAT 2022-05-16 14:32:00
@WazzaB85 @phat_natsAFC You can support the manager of your club these days can you!!!🥺
PHAT 2022-05-16 14:32:10
RT @DLstrokum: You fcking the homie after ur slime🐍 bussa phat nuttt in that booty then pass datass to you???? Or nah😈😈🚂💦👅🍑🍆🍆
@DeepSmashMed…
PHAT 2022-05-16 14:32:11
RT @mzzdzkybkbyzjy: Klq tới 2 em nhưng phát hiện ra điều thú vị, Limmo cho chị hỏi, tại sao đến đoạn "đôi bàn tay em chính là điều lãng mạn…
PHAT 2022-05-16 14:32:22
@___phat___ قشنگ بود
ولی اون مقداد نبود؟🤔😂
PHAT 2022-05-16 14:32:27
RT @sengfoo88: Managed to watch the closing stages of Lee Shun Yang's win over Le Duc Phat, which went from 20-18 to 20-21 to 27-25. That w…
PHAT 2022-05-16 14:32:36
RT @RedBootyIsBack: Im looking for a big dick top that like a wet juicy phat ass. Where are you? https://t.co/hfIKUkGKMv
PHAT 2022-05-16 14:32:46
RT @nikkinunez94: My phat squishy booty needs a good fucking, who's down? 😩👀 https://t.co/FTyHRoNOxX
PHAT 2022-05-16 14:32:54
RT @mrsky94: gặp dâm nữ trong ngày mưa lất phất,
#yên_bái có dâm nữ nào giao lưu vs nhau tý đi 🤪 https://t.co/2JCEGR1lUB
PHAT 2022-05-16 14:32:55
RT @Shayne13508420: Không nghĩ là trong 4 ngày ở ký túc xá bẻ cong trai thẳng luôn hể
Ngày 1 đến ngày thứ 4 mò khi ngủ say, đêm thứ 4 bị ph…
PHAT 2022-05-16 15:01:408.48 8.45 0.00%
PHAT 2022-05-16 16:01:5325.00 7.92 11.13%
PHAT 2022-05-16 17:01:1525.00 7.60 11.13%
PHAT 2022-05-16 17:04:07
$PHAT 📜 SEC Form SC 13G/A filed by Phathom Pharmaceuticals Inc. (Amendment)

https://t.co/QqU1nwv2XE

45 seconds delayed.
PHAT 2022-05-16 17:25:36
@_kiyanne make sure you get me some as well phat
PHAT 2022-05-16 17:25:41
RT @choppa2ozz: phat https://t.co/mbyZqdWmpJ
PHAT 2022-05-16 17:25:49
@PhatAssedMei Well then, I guess Ill take my time with you then~
A phat assed Mei and my phat ass dick, sounds like a treat X-X
PHAT 2022-05-16 17:26:01
RT @Topmodelstv1: Where the Phat Ass lovers at @66PrincessLeia 😍 LIKE & RT https://t.co/twI6d8MiJG
PHAT 2022-05-16 17:26:09
RT @AuddieFour: Check out my video of my phat ass taking another load!

https://t.co/CKyABIN4Mn
https://t.co/KmHnC8S5XD

@BearsDailyy @Xvid…
PHAT 2022-05-16 17:26:18
RT @AuddieFour: Big Daddy @xTylerJReedx Dominates black phat ass

https://t.co/KmHnC8S5XD #BigDaddy #TylerJReed #PhatAss #Amateur #Fansly…
PHAT 2022-05-16 17:26:31
RT @thepovgod: phat booty girls rule🙌 https://t.co/eFIDVj8aad https://t.co/zZnSjQ4hJF
PHAT 2022-05-16 17:26:36
RT @sluttyxxxx: Phat booty🥴🤤😍 https://t.co/uP5QayIdY7
PHAT 2022-05-16 17:26:41
@Dymartinez749 SHITTTT 😍😍

THAT THANG PHAT 😋
PHAT 2022-05-16 17:26:41
RT @boipounder808: This tall local boi with a nice phat ass and big boto hit me up last night. Of course I coulda hosted but it was the per…
PHAT 2022-05-16 17:26:47
RT @AppSecBloke: @phat_hobbit As pointed out, this is satire, rather expertly delivered by @RosieisaHolt, but also worryingly pretty on the…
PHAT 2022-05-16 17:26:53
RT @guppygangnft: Hello Fellow Guppies! 👋

If you guys didn't know, Phat Loot teamed up with Flightless to create a #P2E #RacingGame, "Mons…
PHAT 2022-05-16 17:27:00
RT @hestillafreak2: Part 3! A visitor joins and brings some much added spice to the night. The top was getting his life with two phat booti…
PHAT 2022-05-16 17:27:03
@theroundartist Calorie Pack for easy mission snacking…but it overloads and really gives him a rush of horny juice as he balloons outward with PHAT
PHAT 2022-05-16 17:27:14
RT @BlvckGooku: 1️⃣HER ROOMMATE HAS HARDLY COME THROUGH THEIR APARTMENT DOOR. THAT SHE RUSHED INTO LIVING ROOM TO BREAK HER NUT UN SOLO , S…
PHAT 2022-05-16 17:27:23
RT @JuicyBootyMandi: Do these yoga pants make my ass look phat? Gettin em thirsty at the gym on a Monday morning. Would anyone like to spot…
PHAT 2022-05-16 17:27:24
RT @sexycouple1988: Rt if you coping a feel of her phat Ass! Her jeans hug it so nicely. https://t.co/Hjwe1Sp1Rl
PHAT 2022-05-16 17:27:25
RT @thepovgod: phat booty girls rule🙌 https://t.co/eFIDVj8aad https://t.co/zZnSjQ4hJF
PHAT 2022-05-16 17:27:26
RT @figureism: ♡ Vocaloid - Lily - 1/8 (Phat Company) https://t.co/fNgKjJoQcM
PHAT 2022-05-16 17:27:31
RT @frkytaboo: Lil sis boyfriend stay stealing my boxers and shit, THEN flexing on Instagram in them like I wouldn’t know they was mine.…
PHAT 2022-05-16 17:27:39
Big beautiful phat juicy thick-a-licious brown tittys @BBWChaser89Bis https://t.co/JgTFKHLzSs
PHAT 2022-05-16 17:28:01
RT @DLstrokum: Dammm bruh u nasty as shtt bruhhh 😈😩 u boutta make me buss this phat nutt in yo u while I’m headshotting 🥷🏾🥷🏾🥷🏾 in COD 🎮😩💥💦💦…
PHAT 2022-05-16 17:28:14
RT @LUNAA444: My pussy is phat, I get paid and I’m pretty. So I can talk however I want, that’s my world, you’re just living in it.
PHAT 2022-05-16 17:28:20
RT @kenhtraideppp: NƯỚC HOA KÍCH DỤC SP ĐƯỢC ƯU CHUỘNG NHẤT HIỆN NAY - CHUYÊN DÙNG CHO LGBT
Sp có hạn, a nào cần thì ibb zalo shop ngay nhé…
PHAT 2022-05-16 17:28:34
RT @DLstrokum: Dammm bruh u nasty as shtt bruhhh 😈😩 u boutta make me buss this phat nutt in yo u while I’m headshotting 🥷🏾🥷🏾🥷🏾 in COD 🎮😩💥💦💦…
PHAT 2022-05-16 17:28:57
@mbalixnew That ass PHAT
PHAT 2022-05-16 17:29:12
@phat_phaguette When is it?
PHAT 2022-05-16 17:29:35
Interracial phat booty MILF squirts on BBC https://104.128.190.189/interracial-phat-booty-milf-squirts-on-bbc/
PHAT 2022-05-16 17:29:42
Phat Diesel - Trappin Made It Happen
PHAT 2022-05-16 17:29:57
Lexi has some big beautiful phat juicy brown milkers @BBWChaser89Bis https://t.co/ewRtG6Xpl1
PHAT 2022-05-16 17:29:58
RT @BlueCheeseCakeF: Phat kitty 😍 https://t.co/CYwAmQSZ74
PHAT 2022-05-16 17:30:09
RT @Apis_CJ: Won't someone pound TF out of my #phat fucking ass?🍆💦 #femboy #bottombooty #twink #gay #sissy #boypussy https://t.co/8W8gjG3cjt
PHAT 2022-05-16 17:30:13
RT @SacrificeScamCF: My tight body & your phat open wallet have a date 📅 😘

You can come along to IF you must 🙄

~ Humanatm paypig scamadd…
PHAT 2022-05-16 17:30:23
@ThatIndianGuy Bhai wo chod, meri to crystal palace se gaand phat rhi hai
PHAT 2022-05-16 17:30:35
RT @SelinaAnk: ❤️ @ZerellaSkies ❤️
Phat & Wet pussy! 🍓💦💋🤩
from her sweet new scene on @Nympho_com https://t.co/ULjaXtlR7i
PHAT 2022-05-16 17:30:36
RT @Freaky_girlsxxx: That's how you pound a phat ass🍆🍑💦🥺she really feeling that D☔

#PHATASSES
#poundherass
#CoupleGoals
#freakyvibes
#…
PHAT 2022-05-16 17:30:41
@apdocility Damn that pussy is phat
PHAT 2022-05-16 17:30:46
RT @nofacefantasy: RT if you love phat pussys 🥰 https://t.co/eNgK3YUfYc
PHAT 2022-05-16 17:30:47
I FEEL FAT 😢
Need to get back to PHAT, been
home relaxing & eating way too much, need to get back in the GYM, summer is approaching.
'WHO'S WITH ME'
______________
💕 SASS , AUTHOR
PHAT 2022-05-16 17:31:03
if somebody got a phat azz and body like this...call me!! https://t.co/Sfpcv18xhZ
PHAT 2022-05-16 17:31:15
Victoria secret need a line specifically for mami’s wth a phat 🐱cuz this ain’t it
PHAT 2022-05-16 17:31:18
Niggas so stupiddd 😂😂😂 why as I walking out the crab place this man gone yell out DAMN YOU GOT A PHAT ASS 🤣
PHAT 2022-05-16 17:31:26
I want to eat a thicc teen girls ass so fucking bad. Any thicc teens want to show me their phat ass? DM me #horny #teen #teenass #sext #cock #cum #sex #teentwerk #thicc #dmme #mnsfw #teenleaks #teenbait #teens #facesitting #phat #virgin #ass #teenfreak
PHAT 2022-05-16 17:31:35
RT @JuicyBootyMandi: Do these yoga pants make my ass look phat? Gettin em thirsty at the gym on a Monday morning. Would anyone like to spot…
PHAT 2022-05-16 17:31:36
RT @gogogoonerNGGH: Phat ass bopper🍑 https://t.co/g2S9mtUVGm
PHAT 2022-05-16 17:31:38
@___phat___ فاطی عالی مینوازد
PHAT 2022-05-16 17:32:34
@___phat___ فاطی جان متشکریم
PHAT 2022-05-16 17:32:51
RT @Sean55891316: I want to eat a thicc teen girls ass so fucking bad. Any thicc teens want to show me their phat ass? DM me #horny #teen #…
PHAT 2022-05-16 17:32:54
@ali_chenashki @___phat___ چرا تا یچی میشع هنه نیوفتن به جون هم https://t.co/Ns6wCAKLEz
PHAT 2022-05-16 17:33:00
@Nu2u_Phat Dont do to much drinking be safe …🌟💯‼️
PHAT 2022-05-16 19:06:018.85 7.50 11.13%
PHAT 2022-05-16 20:01:380.00 0.00 11.13%
PHAT 2022-05-16 20:26:54
@ThuanCapital Phát một đồng vô giá trị mới cho những người đang nắm giữ đồng Luna hay ust gần như giá trị bằng 0. Khác gì phát kẹo an ủi cho nhà đầu tư.
PHAT 2022-05-16 20:27:11
I feel like bih slept on my boi Webbie. But I was sleep on Lil phat🕊.. so I see..
PHAT 2022-05-16 20:27:12
@HamidMirPAK Abesakey to to bohat daler ha to Ab tayyar rah apni bari ka . nimak@haram qaim k Ghaddare Ab b phat kyun rahi Ha tum jaisey Ghaddare aur nikal haram luging k liye us ne bilkul sahi kya Ha.Karo sazishain aur apney Baap chor Nawaz k lye
PHAT 2022-05-16 20:27:17
RT @jucefruitvaughn: Bend it over 🦋🦋🦋 ASS REAL Phat 🦋🦋 https://t.co/5YsCkj4vai https://t.co/wWHBsbe7Cc
PHAT 2022-05-16 20:27:26
RT @LUNAA444: My pussy is phat, I get paid and I’m pretty. So I can talk however I want, that’s my world, you’re just living in it.
PHAT 2022-05-16 20:27:27
Damn phat, you gettin thick on em hoes huh https://t.co/FceagDTTG6
PHAT 2022-05-16 20:27:35
“Now That My House Arrest Is Over, My Girl Said I Gotta Do Something Outside In The Dirt.”
“She Sounds Like A Winner.”
“She Gotta Phat Booty, So She Is. Thank You.”
#BlackLadySketchShow 😂😂
PHAT 2022-05-16 20:27:56
@sluttzone She's hot 🔥 but check my phat ass booty.... 🍑 I'm just getting going 🍆 let me know what u want to see 💦 https://t.co/S8Vp0nDFF6
PHAT 2022-05-16 20:28:01
love how you can see how tight my sports bra has to be to hold my phat knockers in place https://t.co/zzDByg2Afm
PHAT 2022-05-16 20:28:02
RT @diem_myii: 🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP

Em chỉ live show bướm free duy nhất trên app mới nè👉 https://t.co/oKvQejBrIV
(App mới ra nên mấy anh…
PHAT 2022-05-16 20:28:06
RT @MSollender: RA 1Q 13F SELLS (1/2):

$OLMA -1,645,899 (-76%)
$CMPX -1,316,560 (-71%)
$NVAX -1,405,000 (-66%)
$TCRX -233,533 (-18%)
$TVTX…
PHAT 2022-05-16 20:28:11
RT @ReeseLJonesX: Submissive bottom bitch w/ some gushy ass pussy. Booty was so phat & he did not disappoint when it came to taking this di…
PHAT 2022-05-16 20:28:16
@urbxbydoll She's hot 🔥 but check my phat ass booty.... 🍑 I'm just getting going 🍆 let me know what u want to see 💦 https://t.co/F2KMirBB8z
PHAT 2022-05-16 20:28:19
@_judasking @wearcoyote Ass is EATIN that thong. I’m the BEST way! Tops with phat asses are the best! ❤️
PHAT 2022-05-16 20:28:33
@sluttzone She's hot 🔥 but check my phat ass booty.... 🍑 I'm just getting going 🍆 let me know what u want to see 💦 https://t.co/uGUx0BuBRR
PHAT 2022-05-16 20:28:35
RT @PAWGEDCOM: PAWG 6ft Phenomenon @6ftPhenomenon shows off her Phat Ass as she sucks off @Jay_Bangher Jay Bangher https://t.co/jXFKUFjmnj……
PHAT 2022-05-16 20:28:39
RT @PAWGEDCOM: Phat Ass White Girl Avalon Mira @patootiepeaches shows off her ass https://t.co/iVR1iaf4j2 in her debut https://t.co/ItY6T4…
PHAT 2022-05-16 20:28:53
RT @baonhi_98: 🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP

Em chỉ live show bướm free duy nhất trên app mới nè👉 https://t.co/ggl1UzBHMj
(App mới ra nên mấy anh…
PHAT 2022-05-16 20:28:56
RT @_E2Hair_: @tifftheofficer @KayKevonna Say it with ya chest phat 😎🤗
PHAT 2022-05-16 20:28:57
RT @RealPromoKing: Beating that phat ass pussy up 🍑🍆😤 https://t.co/sXQdhESmHH
PHAT 2022-05-16 20:28:59
RT @GabbyRyan83: This is the view before I sit on your face! Are you ready for this phat 🐱?

RT and comment for yes😈😈😈 https://t.co/Tjjvq9s…
PHAT 2022-05-16 20:29:02
RT @012Yeet: Phat Ass White Woman

#shortpornclips #SummerHeart #pawg #bbc #riding #bigass #milf #RedheadsRideItBetter https://t.co/FMfwFrM…
PHAT 2022-05-16 20:29:17
Did cheat wassup phat 🤣🤣
PHAT 2022-05-16 20:29:25
RT @qinxxzz: 🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP

Em chỉ live show bướm free duy nhất trên app mới nè👉 https://t.co/eH868SUxgC
(App mới ra nên mấy anh tả…
PHAT 2022-05-16 20:29:33
RT @SinfulSirensWD: Phat Ass MILF 🍑
@WhiskeyHips #TeamSinful https://t.co/buNJUFB4vd
PHAT 2022-05-16 20:29:44
RT @eliodangdoi: Mấy phát sau bắn cả vào mồm 😂

Full thì trong nhóm khách hàng rồi, cảm ơn mấy ông mua đồ ủng hộ tôi nhé lâu lâu đăng clip…
PHAT 2022-05-16 20:29:49
RT @xlkyngpha: That Pussy 🐱 Phat 😯 Dam. https://t.co/LsQbjztAAx https://t.co/xkQnmT6i25
PHAT 2022-05-16 20:29:59
@___phat___ داستان این سایبری چیه هرجا توییتر میرم هس
PHAT 2022-05-16 20:30:11
@EndyQuynh Hư lắm sẽ được phạt
PHAT 2022-05-16 20:30:19
@FellowGooner She's hot 🔥 but check my phat ass booty.... 🍑 I'm just getting going 🍆 let me know what u want to see 💦 https://t.co/wPyds4jJ4S
PHAT 2022-05-16 20:30:22
@HOANGDUC2KER Phạt e bằng nó đi a
PHAT 2022-05-16 20:30:33
RT @abillifree: On Croatian radio tonight with the Next Level team and the fam Phat Phillie
PHAT 2022-05-16 20:30:34
@GodofGoon She's hot 🔥 but check my phat ass booty.... 🍑 I'm just getting going 🍆 let me know what u want to see 💦 https://t.co/lZmZzOZrGp
PHAT 2022-05-16 20:30:46
@SonaTheHealer She's hot 🔥 but check my phat ass booty.... 🍑 I'm just getting going 🍆 let me know what u want to see 💦 https://t.co/eYLb5kJYlv
PHAT 2022-05-16 20:30:52
RT @GabbyRyan83: This is the view before I sit on your face! Are you ready for this phat 🐱?

RT and comment for yes😈😈😈 https://t.co/Tjjvq9s…
PHAT 2022-05-16 20:30:57
RT @Topmodelstv1: Where the Phat Ass lovers at @66PrincessLeia 😍 LIKE & RT https://t.co/twI6d8MiJG
PHAT 2022-05-16 20:31:08
@TinyToteCat She's hot 🔥 but check my phat ass booty.... 🍑 I'm just getting going 🍆 let me know what u want to see 💦 https://t.co/KZ4qCYIsI6
PHAT 2022-05-16 20:31:18
@aherogooner She's hot 🔥 but check my phat ass booty.... 🍑 I'm just getting going 🍆 let me know what u want to see 💦 https://t.co/pMvbpaY3gy
PHAT 2022-05-16 20:31:19
RT @ReeseLJonesX: Short & thick white boy was throwing that phat ass back all on this dick & it felt good asf. He deserved all of that nut…
PHAT 2022-05-16 20:31:35
@pollo4prez She's hot 🔥 but check my phat ass booty.... 🍑 I'm just getting going 🍆 let me know what u want to see 💦 https://t.co/D4xjhwn1fS
PHAT 2022-05-16 20:31:39
RT @LegendofKitty: I can’t wait until I’m at electric forest warshing down a lemonade and a phat slice of pizza dancing with my friends
PHAT 2022-05-16 20:31:57
2022/05/17 00:31
[fl ủng hộ mình nha mn]
Tôi đang phát trực tuyến League of Legends: Wild Rift trên NimoTV, hãy đến chơi với tôi! https://t.co/2OVh9Hzb2Q
PHAT 2022-05-16 20:32:04
RT @abczyx301: Trở lại phát lên nòng lun 💦💦☄️☄️ https://t.co/ot9Jxaxgbj
PHAT 2022-05-16 20:32:04
@g00neraddicted She's hot 🔥 but check my phat ass booty.... 🍑 I'm just getting going 🍆 let me know what u want to see 💦 https://t.co/AylSvw2Lbv
PHAT 2022-05-16 20:32:12
@tribdoll Damn that clit phat❤️💯
PHAT 2022-05-16 20:32:13
@morti98004662 @___phat___ @ali_chenashki نمیشه که سوتونم https://t.co/S2atfsGP0p
PHAT 2022-05-16 20:32:29
RT @elicurves: Hey from me and my phat ma 🤤 https://t.co/JJBtF8q18s
PHAT 2022-05-16 20:32:29
RT @Unforgetarose: Phat ma!! 🤪😎 https://t.co/y6KqoZHr6Z
PHAT 2022-05-16 20:32:30
RT @assfanatic215: Can't wait for round 2 with @bigchoc_b 😋 Check out how good he fucked my phat ass 👇🏾

https://t.co/LVuJbIYRGC https://t.…
PHAT 2022-05-16 20:47:10
Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT) was bought by 2 insiders on 2022-05-13 for a price per share of $7.63, filed to the SEC at 2022-05-16 20:45:38. These insiders purchased 33000 shares (a value of $251,835), increasing their total (combined) amount of shares...
PHAT 2022-05-16 20:49:10
Phathom Pharmaceuticals, Inc. (PHAT) was bought by 3 insiders on 2022-05-16 for a price per share of $7.83, filed to the SEC at 2022-05-16 20:48:00. These insiders purchased 53000 shares (a value of $415,123), increasing their total (combined) amount of shares...
PHAT 2022-05-16 21:18:25
$PHAT:

New Insider Filing on Phathom Pharmaceuticals, Inc.'s

Director

ASIT PARIKH:

https://t.co/dPxphWQjCD
PHAT 2022-05-16 21:29:23
$PHAT:

New Insider Filing on Phathom Pharmaceuticals, Inc.'s

Chief Operating Officer

AZMI NABULSI:

https://t.co/w2lhjoFgV5
PHAT 2022-05-16 22:04:25
$PHAT:

New Insider Filing on Phathom Pharmaceuticals, Inc.'s

President and Chief Executive

TERRIE CURRAN:

https://t.co/agEs2Hxf46
PHAT 2022-05-16 23:01:1925.00 7.60 2.12%
PHAT 2022-05-16 23:09:25
$PHAT:

New Insider Filing on Phathom Pharmaceuticals, Inc.'s

CFO and CBO

MOLLY HENDERSON:

https://t.co/K7ztVhmpmx
PHAT 2022-05-16 23:10:17
#FWBuys $PHAT Nabulsi Azmi, Chief Operating Officer of Phathom Pharmaceuticals, Inc. bought 20,000 shares on 2022-05-16. https://t.co/DNXGSJ7AWF
PHAT 2022-05-16 23:10:19
#FWBuys $PHAT Curran Terrie, President and Chief Executive of Phathom Pharmaceuticals, Inc. bought 20,500 shares on 2022-05-13. https://t.co/DNXGSJ7AWF
PHAT 2022-05-16 23:10:20
#FWBuys $PHAT Parikh Asit, Director of Phathom Pharmaceuticals, Inc. bought 12,500 shares on 2022-05-12. https://t.co/DNXGSJ7AWF
2022-05-17

PHAT 2022-05-17 04:01:5825.00 7.60 2.08%
PHAT 2022-05-17 05:01:420.00 7.00 2.08%
PHAT 2022-05-17 07:02:0614.63 8.19 2.08%
PHAT 2022-05-17 08:02:0414.63 8.42 2.08%
PHAT 2022-05-17 09:01:3314.63 8.52 2.08%
PHAT 2022-05-17 10:01:318.98 8.92 2.08%
PHAT 2022-05-17 10:05:40
UPSIDE MOMO: $PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. 📳 TradeIdeas via ⟶ https://t.co/VS8RO1bzXJ
PHAT 2022-05-17 11:01:479.50 9.46 2.08%
PHAT 2022-05-17 11:22:13
🔎 Trending Stocks : $PHAT Phathom Pharmaceuticals Inc #TrendingStocks May 17, 2022 08:01:00 am https://t.co/xpAU9pwtDV
PHAT 2022-05-17 12:01:399.15 9.09 2.08%
PHAT 2022-05-17 13:01:419.10 9.05 2.08%
PHAT 2022-05-17 14:01:379.61 9.53 2.08%
PHAT 2022-05-17 15:01:229.83 9.79 2.08%
PHAT 2022-05-17 16:01:2820.00 8.70 2.08%
PHAT 2022-05-17 19:05:1325.00 7.60 2.12%
PHAT 2022-05-17 20:01:510.00 0.00 2.12%
PHAT 2022-05-17 21:27:54
Advancers 5/17
$BGXX – Bright Green Corporation
$25.25 9.26  +57.88%
$TALS – Talaris Therapeutics Inc.
$8.89 2.35  +35.93%
$BMEA – Biomea Fusion Inc.
$5.22 1.34  +34.54%
$RAIN – Rain Therapeutics Inc.
$2.83 0.53  +23.04%
$PHAT – Phathom Pharmaceuticals
$9.95 1.76  +21.49%
PHAT 2022-05-17 22:01:3620.00 8.70 15.86%
PHAT 2022-05-17 23:24:02
RT @DalieshaK: RT if you love a phat BOOTY🍑👐 https://t.co/VXLRTSgnD8
PHAT 2022-05-17 23:24:05
RT @WetLikeMizu_: Soft and phat pussy 🤤🤤 https://t.co/aH6d0dtjas
PHAT 2022-05-17 23:24:09
My favorite phat daddy 💕💕🍆🤪 https://t.co/aKzQzQXwWZ
PHAT 2022-05-17 23:24:13
RT @sooofoxxy: Phat 🥵 https://t.co/X4RjiHPrAM
PHAT 2022-05-17 23:25:06
RT @Abhi_0033: One of reason behind my sis @Bird_With_Lust_ rapid growth in her body specially her big phat àss is her trainer @Jack__The_B…
PHAT 2022-05-17 23:25:08
CTY. Trường Phát chuyên Thiết Kế, Gia công, Lắp Đặt hệ thống: Cầu Trục_Cổng Trục
PHAT 2022-05-17 23:25:18
RT @HelloCollector: Phat pussy #phatlips #phatpussy #phatkitty #wap https://t.co/tRxDZvckkr
PHAT 2022-05-17 23:25:18
@BigBoobs_Milf @_phat_ass_pussies_latin_girl_s_bit_tit_pictures_bows_japan_youngsters_porn
PHAT 2022-05-17 23:25:22
RT @Keo18tuoi: Mạnh lên anh... Nắc đi anh... Anh ra nha.... nghe đỉ bot voi anh top chịch mà phát ham https://t.co/ubltb3k1Do
PHAT 2022-05-17 23:25:48
keep up : duy trì
momentum (n) đà
bilateral trade : thương mai song phương
trade (n) thương mai
investment (n) đầu tư
greater : phát triển hơn
PHAT 2022-05-17 23:25:57
RT @jazmynedayy: Happy #humpday everyone! ☺️🍑

RT if you to see me show off my big phat ass more! 🍑💉💉😈

#HumpDayVibes
#HumpDayMotivation…
PHAT 2022-05-17 23:26:16
@tranz_phat omg mood😍 slay !
PHAT 2022-05-17 23:26:37
RT @DLstrokum: Bruhs was phat as sh*t told him you need a real n*gga handle all that ass he said boy bye now I’m givin him dick daily 😈🍑🍆…
PHAT 2022-05-17 23:26:41
RT @foxi_cube: Phat bottom Jessie https://t.co/KYtY20TUA8
PHAT 2022-05-17 23:26:43
RT @PHATBOOTYKING1: He was clapping tf outta my phat cheeks 🍑🍆💦💪🏾

https://t.co/XFK78gxKuO https://t.co/yXJst3horJ
PHAT 2022-05-17 23:26:52
Tôi đang gửi cho bạn 1π! Pi là một loại tiền kỹ thuật số mới được phát triển bởi Tiến sĩ đại học Stanford, với hơn 33 triệu thành viên trên toàn thế giới, nhấp vào liên kết này https://t.co/JivLOlL3Bs đây là mã giới thiệu của tôi (NGUYENSNG12345)
PHAT 2022-05-17 23:26:52
RT @top2ka1: Mới quen có mấy hôm đã đưa em gái mưa vô dập 5 7 thế rồi.
C ặ k đút càng sâu ẻm càng khoái, bảo lần sau chơi thêm vài phát nha…
PHAT 2022-05-17 23:27:02
@MetaverseAdidas Drop into the Ozworld @MomsNFTs @zLitess @LeadMe_ON @raza1575 @CallumSalford @WrathAIOBot @peem_phat_00 @spsuryaPomid @TravisHearn @Basharatali593 @allen_issa @dfsDucLoi @romi_pinkpunk @connoroday0
PHAT 2022-05-17 23:27:11
@maharana0206 @Sanjay28887621 @ajitanjum Han pata kitna barha mard h tu bsdk k koi 1 kutta bhi bahar nikal k nhi aya tha chote ovaisi ki lalkar sun k sare andbhakt gufa m ja k chup gaye the Kisi ne virodh tk krne ki koshish nhi ki thi k ye esa kese bol sakta h. Sb ki phat k gale m a gayi thi k mullo se panga nhi lena
PHAT 2022-05-17 23:27:13
RT @gayplus2022: Đi trộm bị chủ nhà phát hiện và cái kết bị đụ tê đít
📌Link Full: https://t.co/x0ScD2buK8 https://t.co/F1mkgCf8Si
PHAT 2022-05-17 23:27:17
@kokkanee Why don't you fuck my face and my big phat cock?
PHAT 2022-05-17 23:27:36
@Sevan31748199 @Nguyenv76721795 Kdc hồng phát (14) hả bạn?
PHAT 2022-05-17 23:27:40
@DrJPPham @musebiihi Phat is warming hard for that money😂
PHAT 2022-05-17 23:28:02
@RonFilipkowski @MalcolmNance 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 what a phat POS he is
PHAT 2022-05-17 23:28:17
MetaMask Lease Campaign Limited to the first 150 people, will end as soon as it runs out, you can get up to 3000 USD without omission, please see the fixed tweet for details
@phanworadathip
@Pharaoh78
@phat_ng18
@phatthep_ukrit
@phd_coin
@PheltzCoin
PHAT 2022-05-17 23:28:24
RT @maniaccatss: Nor thicc or phat
PHAT 2022-05-17 23:28:34
Ngoài công dụng của dây tơ hồng vàng ở trên dây tơ hồng xanh còn có tác dụng:
Tác dụng thanh nhiệt, lợi thấp, lợi tiểu, hoạt huyết chỉ huyết
Điều trị chảy máu mũi, tiểu tiện ra máu, ung thũng, lở loét
https://t.co/709CQa6UvA
PHAT 2022-05-17 23:28:39
RT @Keo18tuoi: Mạnh lên anh... Nắc đi anh... Anh ra nha.... nghe đỉ bot voi anh top chịch mà phát ham https://t.co/ubltb3k1Do
PHAT 2022-05-17 23:28:46
RT @SideDiscreet: HMU FOR DL NIGGAS 🥵 HITTING DEY HOMIE PHAT CAKES🍑🍑🔥DM GOR COLLECTIONS OR MASSFILE 🤫 https://t.co/8iBQCXXCHm
PHAT 2022-05-17 23:28:48
@ColbyBrock ...I love you but your ass is not phat🤣
PHAT 2022-05-17 23:29:00
RT @undisputed_thee: Ole Thick Azz
Ole Country Fed Azz
Ole Southern Grown Azz
Ole Phat Masuline Azz https://t.co/xgCMoS64NW
PHAT 2022-05-17 23:29:04
RT @thenigg01829633: You ever wanted a homie with a phat ass 🥵 (retweet if I could be😏) https://t.co/fYyPeyebmz
PHAT 2022-05-17 23:29:15
RT @ScamDevils: and now you’re rubbing away furiously to the fantasy of this 😵‍💫

this is the REAL you. a CUCK for porn brats with 🍑 PHAT J…
PHAT 2022-05-17 23:29:17
Phải làm gì khi thị trường bão hòa ? – Công Ty Cổ Phần Phát Triển Open End https://t.co/oOImYTsazX
PHAT 2022-05-17 23:29:24
RT @abczyx301: Trở lại phát lên nòng lun 💦💦☄️☄️ https://t.co/ot9Jxaxgbj
PHAT 2022-05-17 23:29:31
RT @ThuanCapital: Powell cho biết Fed sẽ không ngần ngại tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi lạm phát giảm - Wall Street Journal

Chuẩn bị t…
PHAT 2022-05-17 23:29:48
LMAOOOO that b me “man nobody boutta keep fussin w/ u” been then fussed all day 🤣🤣🥲 gon get the last word phat https://t.co/eqgnxqqk2k
PHAT 2022-05-17 23:29:53
@TommmyMoreno phat ass save lives 🧎🏽
PHAT 2022-05-17 23:29:54
RT @cakesonthemenuu: Ass phat af. Next case

Full clips on my https://t.co/QzqjlPGuwV

@smackahoe220 https://t.co/pPBm7GGXAd
PHAT 2022-05-17 23:30:05
RT @ReReSFM: Nisha Clapping Her Big Phat Fat Ass! Lmfao
High Res: (Video Loop Animation | No Audio) https://t.co/5LXQKRktpb
#Halo #Blender…
PHAT 2022-05-17 23:30:07
Theo dõi buổi phát trực tiếp let talk about crypto what is your favorite coin trên Binance Live https://t.co/azPcZfBMR7
PHAT 2022-05-17 23:30:14
@ManipadmehumOm Chào bạn ! Hiện tại bản beta chỉ là bản trải nghiệm thử, cho nên nhà phát hành sẽ thay đổi chỉnh sửa tùy theo nhu cầu của người sử dụng app trong bản chính thức, và khi bản chính thức ra mắt thì sẽ hoàn thiện hơn bạn nhé ^^!
PHAT 2022-05-17 23:30:22
RT @Freaky_girlsxxx: Mslondon with a phat ass she a real baddie😋🥺🍑🔥

#phatcat
#bigbootytwerk
#bigblackcockONLY
#NastyGal
#bootyfun http…
PHAT 2022-05-17 23:30:45
RT @PornKiwi2: Part 8 of 24 ! With @MandyMuse69, @hollyhendrix_ and @DannyDxxx !

Full video here (Title: My Girlfriend's PHAT Ass Roommat…
PHAT 2022-05-17 23:31:00
@2BITQT Gotta PHAT one
PHAT 2022-05-17 23:31:06
RT @Keo18tuoi: Mạnh lên anh... Nắc đi anh... Anh ra nha.... nghe đỉ bot voi anh top chịch mà phát ham https://t.co/ubltb3k1Do
PHAT 2022-05-17 23:31:06
RT @texassgabe: ass phat yeah i know !
PHAT 2022-05-17 23:31:19
Máy phát điện Shindaiwa 6kva - PN002620: https://t.co/RjYphMCjPn
PHAT 2022-05-17 23:31:33
RT @cakesonthemenuu: Ass phat af. Next case

Full clips on my https://t.co/QzqjlPGuwV

@smackahoe220 https://t.co/pPBm7GGXAd
PHAT 2022-05-17 23:31:46
RT @elixcintron: ass phat, retweet daddies😍💦 https://t.co/w7QZMomLCi
2022-05-18

PHAT 2022-05-18 02:22:22
RT @qinxxzz: 🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP
live show bướm free duy nhất trên app mới nè👉 https://t.co/eH868SCo2u
(App mới ra nên mấy anh tải hết và…
PHAT 2022-05-18 02:22:33
Nam mô A Di Đà Phật
PHAT 2022-05-18 02:22:46
RT @Cutuan88888: Nhóm clip full chính chủ
——cutuan88888——
Ib telegram nghen🌚
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Clip outdoor này hồi hợp vãi lun ý, gặ…
PHAT 2022-05-18 02:22:55
@___phat___ جیگرتو بخورمممم
PHAT 2022-05-18 02:23:20
RT @miriaamcastro: I sent Phillip a snap and my caption was "phat mood" and he replied "nah, you just phat" https://t.co/Xawmu8LPEY
PHAT 2022-05-18 02:23:30
RT @Themcu312111767: Mò cu trai thẳng ngủ say ta nói vừa tò mò, vừa hồi hộp, vừa lo sợ bị phát hiện ta nói mà nó phê. https://t.co/Xj3ciYCb…
PHAT 2022-05-18 02:23:36
RT @ImmoralLive: Spanish Beauty @ZoeDoll5 Super 🦸‍♀️ Pussy https://t.co/ZqluFHyam7 Makes @PornoDan Lose Control! https://t.co/99Pj1sMck0
PHAT 2022-05-18 02:23:49
RT @minhsun97: Ngâm như này ko biết có sướng ko nhỉ
Hôm nào thử phát 🤤
PHAT 2022-05-18 02:23:52
Hii

🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP
Em chỉ live show bướm free duy nhất trên app mới nè👉 https://t.co/wdK5CAXS8P
(App mới ra nên mấy anh tải hết vào nha) https://t.co/vKKKVoyjdT
PHAT 2022-05-18 02:24:06
RT @SideDiscreet: DL Florida Nigga🌴Nigga Got some Phat cakes🍑 “It’s the Nipples On Him🤤🤤” SHEESH HMU FOR FULL COLLECTIONS OR MASSFILE 🔥 htt…
PHAT 2022-05-18 02:24:14
RT @FreakHairyBBttm: Big phat asses 🍑 were meant for big ass dicks 🍆 https://t.co/hCXfMTeFPq
PHAT 2022-05-18 02:24:17
RT @PHATBOOTYKING1: He was clapping tf outta my phat cheeks 🍑🍆💦💪🏾

https://t.co/XFK78gxKuO https://t.co/yXJst3horJ
PHAT 2022-05-18 02:24:18
RT @Keo18tuoi: Mạnh lên anh... Nắc đi anh... Anh ra nha.... nghe đỉ bot voi anh top chịch mà phát ham https://t.co/ubltb3k1Do
PHAT 2022-05-18 02:24:49
Live | bến thượng hải - tập 3 | Châu Nhuận Phát , Triệu Nhã Chi, Lưu Đan
Coi bây giờ -> https://t.co/WnrhZ32dVH
#phimtauonline #xemphim #phim
PHAT 2022-05-18 02:24:52
RT @PlanetExplicit: Preesauce23, phat booty TikToker🫶🏾🍑 https://t.co/Mn3IT1h4aq
PHAT 2022-05-18 02:25:16
RT @PlanetExplicit: Preesauce23, phat booty TikToker🫶🏾🍑 https://t.co/aYT7ngoQFg
PHAT 2022-05-18 02:25:17
@Nhngackyofjack1 Không biết Orban quan tâm dân không hay MỊ dân để củng cố quyền lực của ông & đảng của ông, cũng có thể bị Putin XÚI nên QUẬY. Chắc bạn chưa biết "bọn tân phát xít" trên thế giới hiện nay chính là NGA và Putin chính là 'Hitler hiện tại', hay là PUTLER. https://t.co/YX5rjY3HRq
PHAT 2022-05-18 02:25:23
@gizordinree @CityBureaucrat It was confusing because the first set was flabbergasted bob and vageen, second set was x2 strikes phat and ghey.
PHAT 2022-05-18 02:25:23
RT @dameitai: [Short Animatic]
Baby Binghe's Big Phat 𝓒𝓻𝓾𝓼𝓱💚
.
.
.
#人渣反派自救系統 #svsss #bingqiu #인사반파 #冰秋 #洛冰河 #沈清秋 https://t.co/AlKFZNjaIM
PHAT 2022-05-18 02:25:24
RT @PlanetExplicit: Preesauce23, phat booty TikToker🫶🏾🍑 https://t.co/WGV1tEN92v
PHAT 2022-05-18 02:25:24
RT @bigdicknicca77: When nephew got his 1st phat nut, the day he graduated from high school, all that young milk dammm lil bruh. https://t.…
PHAT 2022-05-18 02:25:30
@Un_Phat @ImTanujSingh Less innings then kohli in test that's why
PHAT 2022-05-18 02:25:53
RT @Ricomink6O: https://t.co/7urHaRB7qv 🥶🥶🥶🥶 this sexy bbw gives me the best head ever check it out on my #onyfans 🍆🍆🍆😈😈😈 #blowjob #throat…
PHAT 2022-05-18 02:25:54
RT @PlanetExplicit: Preesauce23, phat booty TikToker🫶🏾🍑 https://t.co/HhnLhY8Raa
PHAT 2022-05-18 02:26:02
RT @PlanetExplicit: Preesauce23, phat booty TikToker🫶🏾🍑 https://t.co/zAT1BaIgyG
PHAT 2022-05-18 02:26:08
RT @simeanh03: Hii

🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP
Em chỉ live show bướm free duy nhất trên app mới nè👉 https://t.co/wdK5CAXS8P
(App mới ra nên mấy…
PHAT 2022-05-18 02:26:09
Bất động sản Thanh Hóa: Vị trí “yết hầu” trong tứ giác phát triển phía Bắc - Tâm điểm kết nối TP Bỉm Sơn https://t.co/rQSH0CCNEK
PHAT 2022-05-18 02:26:11
RT @Cushkingdom1: Retweet then Subscribe if you like chocolate 🍫 phat dicks https://t.co/CTw9lKX5Lc
PHAT 2022-05-18 02:26:18
RT @itsjessicareddy: I just put this phat pussy in his face. Subscribe to my site to see it https://t.co/1z3fJHUGng
PHAT 2022-05-18 02:26:58
RT @simeanh03: Hii

🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP
Em chỉ live show bướm free duy nhất trên app mới nè👉 https://t.co/wdK5CAXS8P
(App mới ra nên mấy…
PHAT 2022-05-18 02:27:03
the way i can look at gore and stuff no problem but the moment u play eerie music in the background meri phat jati he
PHAT 2022-05-18 02:27:39
That Ass Phat But Do You No How To Use It ⁉️
PHAT 2022-05-18 02:27:39
Phat 🍑‼️ https://t.co/fws0SjjQnC
PHAT 2022-05-18 02:27:52
RT @_Mimi_kaka: Người Hawaii nên ảnti nói phát âm tiếng Anh dở🤣
PHAT 2022-05-18 02:28:04
RT @dutraithang4: Trai quê chất phát

Nhận dụ trai không cần cọc trước
Vào nhóm xem trai giá 100k https://t.co/Gsz5wcW3aK
PHAT 2022-05-18 02:28:14
@mohdkaleempash6 Phat gayi na gand doctor Saab 😂😂😂
Isliye chaddi me I mean kabar me rahna chahiye
PHAT 2022-05-18 02:28:19
@Un_Phat @ImTanujSingh Rohit not getting proper chance in test in 2014-2018 Phase he fail 1 or 2 innings then he dropped thats why he play only 45 tests and he have only 3000+ runs
PHAT 2022-05-18 02:28:56
RT @Ricomink6O: New 10min video with sexy teen bbw https://t.co/e575KUAbGF 👈🏾 subscribe now!!! #bbw #ebonybbw #thick #sexy #phat #bigbooty…
PHAT 2022-05-18 02:29:07
RT @abczyx301: Trở lại phát lên nòng lun 💦💦☄️☄️ https://t.co/ot9Jxaxgbj
PHAT 2022-05-18 02:29:28
Đau lưng đi tiểu nhiều lần thường liên quan đến những bệnh lý ở thận. Tình trạng này cũng có thể khởi phát từ các bệnh phụ khoa ở nữ và viêm tuyến tiền liệt ở nam giới.
#ihrvietnam #IHR_Việt_Nam #đau_lưng #đau_lưng_đi_tiểu_nhiều
https://t.co/Ug3yEb4FiH
PHAT 2022-05-18 02:29:45
RT @minhsun97: Các em dậy làm một shost rồi đi làm nhé, em nào nhanh chân chị phục vụ phát đầu tiên, chậm chân là tự đút vào nha🤤 https://t…
PHAT 2022-05-18 02:29:50
RT @thanh01112002: Ủy viên Cục Quản lý Nhân lực Quân đội "Ngoại lệ NVQS của BTS" .Phát biểu 17/5
"Tôi nghĩ rằng cần phải kiểm tra lại xem c…
PHAT 2022-05-18 02:29:52
RT @yella916: This phat good pussy needs attention 😈💋 https://t.co/CFF4qSnwFU
PHAT 2022-05-18 02:30:02
RT @minhsun97: Em trai nào vào đây chị cho làm phát rồi đi ngủ 😪 đang nhiều nước https://t.co/s0Ri3ufa1g
PHAT 2022-05-18 02:30:12
RT @baonhi_98: 🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP

Em chỉ live show bướm free duy nhất trên app mới nè👉 https://t.co/ggl1UzBHMj
(App mới ra nên mấy anh…
PHAT 2022-05-18 02:30:16
RT @TronDao_VIE: Cùng với sự ra mắt của 🎉 #TRON #GrandHackathon2022 S2, chúng tôi đã khởi động Quỹ khuyến khích 💵 trị giá $10M dành cho các…
PHAT 2022-05-18 02:30:46
RT @GabbyRyan83: This is the view before I sit on your face! Are you ready for this phat 🐱?

RT and comment for yes😈😈😈 https://t.co/Tjjvq9s…
PHAT 2022-05-18 02:30:56
@bokudayovn @Phat_Xit_Nhat 有難うございます!
皆さんこの金額が多いですね😊
PHAT 2022-05-18 02:30:59
RT @rainkhak: #BotdamHN
Sau khi a Top slim đã có gđ xuất tinh vào loz mình đến phát t4 rồi mà con cu của ổng vẫn rất căng. Phần 9 tiếp tục…
PHAT 2022-05-18 02:31:01
RT @NovaAstraea: I wanna get super #spun and #stoned and do some #ecstasy and #twerk my phat #juicy #soakingforthugniggas #suckgriptight #b…
PHAT 2022-05-18 04:01:2425.00 0.00 13.87%
PHAT 2022-05-18 05:21:40
RT @abczyx301: Trở lại phát lên nòng lun 💦💦☄️☄️ https://t.co/ot9Jxaxgbj
PHAT 2022-05-18 05:21:52
RT @ramblingpumpie: Nghh Phat Butt Phat Butt Phat Butt Phat Butt Phat Butt Phat Butt 🤤 https://t.co/0krRFBYQJS
PHAT 2022-05-18 05:21:56
RT @HopefulATA: The first chance your girlfriend got, she bent over and presented her nice phat ass to him to fuck...

Maybe next time don'…
PHAT 2022-05-18 05:22:14
RT @BestForWoman: KING SIZE 25 - KÍCH GÂN CƠ mới nhất đã về !!!
CAO CẤP HƠN loại thường !
Rút ngắn thời gian phát triển dương vật
Tăng độ c…
PHAT 2022-05-18 05:22:20
why hello there, my beloved ! yes i can indeed confirm the rumours are true, i do in fact like the beastie boys and i DO have a phat ass ✧*:・゚


𖤐 pawg 𖤐 thicc 𖤐 alt 𖤐 findom 𖤐 https://t.co/ZDZVbQBKVz
PHAT 2022-05-18 05:22:30
@noan_onn Ngoan mà nằm sấp xuống tui phạt choaa 🍑
PHAT 2022-05-18 05:22:35
RT @helenrofficial: Ass getting too phat for my gym leggings hahahah https://t.co/G8Rx1SRlhu
PHAT 2022-05-18 05:22:45
Cách bảo quản tinh dầu húng quế
Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, đựng trong lọ kín, tránh ánh nắng trực tiếp của mặt trời
Không sử dụng tinh dầu trực tiếp thoa lên da khi chưa pha chế
https://t.co/hXcbPIWBcC
PHAT 2022-05-18 05:22:57
@CosmicDance2021 @SandiaWisdom @__BrownEyesRock @avesi @just1ofall @1FaithRose @FLKReport67 @SteveThomasNow @MtMamabear @phat_sauce Dkyw, Su and Otter! And a big dkyw to our P’nti tl-l s!

♥️👣♥️🌹🔥👣♥️
PHAT 2022-05-18 05:23:12
RT @BestForWoman: KING SIZE 25 - KÍCH GÂN CƠ mới nhất đã về !!!
CAO CẤP HƠN loại thường !
Rút ngắn thời gian phát triển dương vật
Tăng độ c…
PHAT 2022-05-18 05:23:16
RT @mytimelinecrazy: Shit phat af boi 🍫🍑🔥 https://t.co/TvIvW9UxGX
PHAT 2022-05-18 05:23:31
Her ass phat
PHAT 2022-05-18 05:23:53
RT @dutraithang4: Trai quê chất phát

Nhận dụ trai không cần cọc trước
Vào nhóm xem trai giá 100k https://t.co/Gsz5wcW3aK
PHAT 2022-05-18 05:24:22
RT @Hot_Xoai: Có anh nào chú nào qua để xé quần áo rồi nhét 1 con cặc to bự vào l*n em để trừng phạt cái tội damdang thèm sữa đặc nóng này…
PHAT 2022-05-18 05:25:11
Phẩu thuật máy phát điện Airman 3kva - Máy phát nội địa nhật có gì bên t... https://t.co/9i8dQJpOQl qua @YouTube
PHAT 2022-05-18 05:25:15
@Moleke_Phat https://t.co/eXuOuiW4jm
PHAT 2022-05-18 05:25:38
RT @InnieMooVN: 📰 #Mamamoo #Wheein, phát hành OST ‘Gongzza’ hôm nay (18h KST)

‘Melody’, bản OST là một bài hát khiến bạn đắm chìm trong nh…
PHAT 2022-05-18 05:25:54
RT @bigbootyygirl: Ass phat Yeah I Know 💕💦🙌 https://t.co/Qt2UPyflg0
PHAT 2022-05-18 05:26:01
@___phat___ @MOJTABA_eagle @gucciimuchiii عه فاطی درازه🔥🤲🏽
PHAT 2022-05-18 05:26:07
RT @Quynh_mai2k: ⭐Phần 3⭐
Bú ra uống rồi tiếp theo mình chich 1 buổi public với bé 2k3 làm 2 phát được rồi 😊

Like + share + cmt + theo dõi…
PHAT 2022-05-18 05:26:24
@slimmthickems I love a phat booty in a thong
PHAT 2022-05-18 05:26:27
@luatnhanquacom https://t.co/wM52Lt2uHd
PHAT 2022-05-18 05:26:33
@True_Duke Rendez-nous Pen & Pixel, rendez-nous Phunky Phat Graph-X
PHAT 2022-05-18 05:26:50
because I always wear baggy shirts my phat ass makes me look fat and I hate it
PHAT 2022-05-18 05:26:57
RT @cstylesxxx: Another vid sold! Phat Ass Asian Threesome https://t.co/Ip8nluUu4h #MVSales https://t.co/cXf1xd16fK
PHAT 2022-05-18 05:27:08
@___phat___ عههه حق 😂😂🤌🏻
PHAT 2022-05-18 05:27:31
RT @pjmfanpage_VN: ‘With You ’đã vượt qua 50M lượt phát trực tuyến trên Spotify chỉ trong 22 ngày và 10H.With You hiện là bản OST đạt 50M n…
PHAT 2022-05-18 05:28:08
Beautiful pussy and phat https://t.co/krTLEhepOh
PHAT 2022-05-18 05:28:22
RT @bekangne: - t hỏi bé:" lần nào địt a cũng hơn 30p,e lên đỉnh mấy lần, lỡ sau này a bỏ e, rồi thằng nào đủ sức làm e lên đỉnh?". "Khôn…
PHAT 2022-05-18 05:28:35
@Khoko_PHAT 😂
PHAT 2022-05-18 05:28:46
@q_quawn Bé học tiếng Trung mà, kiểu j nó cũng biết mà chắc tính nó ko lỡ phạt anh bro thôi 🙄
PHAT 2022-05-18 05:28:49
Đm tôi có thể tưởng tượng đc đến cảnh thg 10 nguyên story chiếm thế thượng phong, chiếm hết spotlight mà trang cuối cùng lại bị Reiji đập chếc trong 1 phát 😔😔
PHAT 2022-05-18 05:29:09
Công ty Nhôm Lâm Đồng – TKV phát động chương trình trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ https://t.co/lAFa7jd2pJ
PHAT 2022-05-18 05:29:11
RT @Keo18tuoi: Mạnh lên anh... Nắc đi anh... Anh ra nha.... nghe đỉ bot voi anh top chịch mà phát ham https://t.co/ubltb3k1Do
PHAT 2022-05-18 05:29:13
@dalarin3 @moonlighti111 @___phat___ بابا گفتین فهمیدیم دیگه
PHAT 2022-05-18 05:29:15
@thichtamphuong https://t.co/wM52LtjxJd
PHAT 2022-05-18 05:29:23
@Moo_Phat น่ารักมาก🥰
PHAT 2022-05-18 05:29:23
@GOP Wait until November - YOUR LYING / HATING / INSURRECTIONIST PARTY will see A HUGH TURNOUT FOR ALL BLUE 2022 - and please let #45 the phat orange guy keep endorsing the crazy clown show. It makes life so much easier - AMERICA WILL NOT GIVE UP IT'S DEMOCRACY
PHAT 2022-05-18 05:29:55
@v4ntesbun bun bun phat ass
PHAT 2022-05-18 05:30:05
Theo dõi buổi phát trực tiếp Daily crypto market chat room trên Binance Live https://t.co/IiQ5VUCSN8
PHAT 2022-05-18 05:30:37
RT @yella916: This phat good pussy needs attention 😈💋 https://t.co/CFF4qSnwFU
PHAT 2022-05-18 05:30:47
Chỉ cần lướt nhìn chi tiết này, phát hiện ngay rau muống có bị “hút” thuốc trừ sâu và nhiễm kim loại nặng không https://t.co/Qw4hVMLorm
PHAT 2022-05-18 05:30:48
Just had a nice yin practice I will now smoke a phat blaernt and drink camomile rosemary tea
PHAT 2022-05-18 05:30:50
送料無料◆Phat! 1/7 アイドルマスター ミリオンライブ! 桜守歌織 音楽で紡ぎ出す世界Ver. フィギュア (ZF72957)https://t.co/joWrR5kjD2
PHAT 2022-05-18 05:30:51
Goodmorning stinkies~
It's such nice weather over here, I hate that I have to sit inside to work :c

Hope y'all have a nice day, may your ass be phat and may your muffins be buttered~
PHAT 2022-05-18 05:31:08
Free Phat https://t.co/rVQ33c8sga
PHAT 2022-05-18 05:31:26
NFT whale monitoring by @MetaApesClub
NotOkayLizards #3109 bought for Ξ0.0017 ($3.44) By 0x2af4b7 From 0x272a20
Avg Price: Ξ0.004
Floor Price: Ξ0.0018
Transactions: 208
@EvanZ17042115 @kamyabanoushfar @Ajbaba17 @phat_ng0511
https://t.co/WaSm9wWglZ
#NFT
PHAT 2022-05-18 05:31:30
@BigBoobs_Milf @_extrme_fat_anal_granny_free_pictures_nude_black_women_porn_brunette_step_mom_and_step_sister_of_phat_ass_white
PHAT 2022-05-18 05:31:32
@___phat___ 👌
PHAT 2022-05-18 07:01:5014.63 8.70 13.87%
PHAT 2022-05-18 08:02:0510.38 8.70 13.87%
PHAT 2022-05-18 08:22:41
RT @ngaow175: ĐẸP PHÁT ĐIÊNNNNNNN 😭😭😭 QUÀNG TỬ ƠI HUHUHUHU

MayaAwards x OhmNanon
#MayaEntertainAwards2022 https://t.co/xwP8dO4n6p
PHAT 2022-05-18 08:22:52
RT @ngaow175: ĐẸP PHÁT ĐIÊNNNNNNN 😭😭😭 QUÀNG TỬ ƠI HUHUHUHU

MayaAwards x OhmNanon
#MayaEntertainAwards2022 https://t.co/xwP8dO4n6p
PHAT 2022-05-18 08:22:55
🇩🇪 Báo Die Welt: EU có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với cựu Thủ tướng #Đức #Germany Gerhard Schroeder, người hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của #Rosneft. https://t.co/27ctTevnBA
PHAT 2022-05-18 08:23:09
@sphola_rose that's phat!
PHAT 2022-05-18 08:23:39
Phát hiện răng người hóa thạch hiếm trên dãy Trường Sơn https://t.co/DItKyHGdju
PHAT 2022-05-18 08:24:00
When I shake my ass this mf so phat it’s heavy on my back 😭😂😂😂 I’m So champ for saying this but no fr
PHAT 2022-05-18 08:24:03
@phat_hobbit @PhilipIngMBE Hi Ian, I see that you've been escalated to the correct point of contact and someone will be in touch soon. Thanks for your patience and understanding.
PHAT 2022-05-18 08:24:13
RT @Cutuan88888: Nhóm clip full chính chủ
——cutuan88888——
Ib telegram nghen🌚
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Clip outdoor này hồi hợp vãi lun ý, gặ…
PHAT 2022-05-18 08:24:29
tính thời gian chiếc ghế ở giữa phát huy tác dụng

#MayaEntertainAwards2022
MayaAwards x OhmNanon https://t.co/8AzTEbff8L
PHAT 2022-05-18 08:24:42
me i want a phat ass plate fit for 4 men ALL TO MYSELF.
PHAT 2022-05-18 08:24:58
RT @Nguyt71011083: Em biết tính mình hơi nhát
Nhưng mà yêu anh thì 7 phát 1 đêm 😆 https://t.co/cxzW4oQqgm
PHAT 2022-05-18 08:25:10
@___phat___ @sagharsevin @Zfetrows فاطییییی😂
PHAT 2022-05-18 08:25:17
CƠ HỘI PHÁT TRIỂN KHÔNG TƯỞNG TẠI IT MWG ☀️

🔎IT MWG đang cần tìm đồng đội vị trí Software Developer (https://t.co/fGblpqz8En MVC / DotNet / Java)

👉👉Link ứng tuyển và chân dung của một bạn developer: https://t.co/dFJiUPYGpg https://t.co/MSDGBscG1M
PHAT 2022-05-18 08:25:52
RT @LadyCruz6699: Ass phat 🍑❤️‍🔥 https://t.co/rYY3KkTuTm
PHAT 2022-05-18 08:25:53
@Tabbyvondamn01 Beautiful body and thick thighs and BIG BEAUTIFUL TITS and PHAT PUSSY 😍 😋 😘
PHAT 2022-05-18 08:26:05
@___phat___ @baharmatson @cl_tgl بعد مامانم منو دعوا میکنه که چرا اینقدر چیز میز برا صورتت میگیری
PHAT 2022-05-18 08:26:33
RT @scafreak: His phat thick ass felt so good and the 💩 was just icing on the cake 🤤 https://t.co/Ofwu0VIqh9
PHAT 2022-05-18 08:26:42
2022/05/18 12:26
[Sự Thân Thiện Là Gì?]
Tôi đang phát trực tuyến GTA5 trên NimoTV, hãy đến chơi với tôi! https://t.co/fuVfkzni7v
PHAT 2022-05-18 08:27:00
RT @ngaow175: ĐẸP PHÁT ĐIÊNNNNNNN 😭😭😭 QUÀNG TỬ ƠI HUHUHUHU

MayaAwards x OhmNanon
#MayaEntertainAwards2022 https://t.co/xwP8dO4n6p
PHAT 2022-05-18 08:27:10
RT @ScamDevils: repeat after me:

i am a stupid hand humping loser and worsening my porn addiction is all that matters

again. repeat it o…
PHAT 2022-05-18 08:27:14
Could really go for eating some phat booty this morning
PHAT 2022-05-18 08:27:15
RT @LangTechCult: Our PhD researcher @phatt_do is featured in the UKrant for his work on a Frisian synthetic voice. Read all about it! @kla…
PHAT 2022-05-18 08:27:15
Asparagus Phat Phrik Gaeng

Development lunch. https://t.co/oQ2SnBzjVH
PHAT 2022-05-18 08:27:21
@Tabbyvondamn01 Hell yea and thick thighs and Nice round phat ass and when and where 🤔😋😋😋😋🍑🍑🍑🍑🍑
PHAT 2022-05-18 08:27:31
RT @bigdicknicca77: When nephew got his 1st phat nut, the day he graduated from high school, all that young milk dammm lil bruh. https://t.…
PHAT 2022-05-18 08:27:32
RT @qinxxzz: 🔴 ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP
live show bướm free duy nhất trên app mới nè👉 https://t.co/eH868SUxgC
(App mới ra nên mấy anh tải hết v…
PHAT 2022-05-18 08:27:35
@offical_phat 💕🌶👅
PHAT 2022-05-18 08:27:47
@ihavefewtweet @imhRo_45 @Un_Phat @ImTanujSingh We know how many catches were dropped 😂😂 and played 10 icc tournament cup and remember only one 😂😂 lol 😅
PHAT 2022-05-18 08:27:54
@phat_mah @amin_sh2020 @Mucho1991 @avahaghniaz 😂😂😂😂😂
PHAT 2022-05-18 08:28:17
Why are phat people always so gaah damn happy to look over at choo an say, “whooo chiiile, boy is my stomach is actin up today” when outside stink inside the car? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/DKoF5DH8Mp
PHAT 2022-05-18 08:28:22
phat and dumb https://t.co/cJX0cUQEsK
PHAT 2022-05-18 08:28:25
RT @trapboikey: i love fucking phat booty masc guys he made me bust quick 🤤🍆 #Retweet https://t.co/HUd7OoUYeV
PHAT 2022-05-18 08:28:33
RT @trapboikey: good bussy is always satisfying with a phat booty nigga 🍑🍆💦✅
#retweet #linkinbio https://t.co/V0b4HN8hld
PHAT 2022-05-18 08:28:42
RT @BlvckGooku: Gorgeous chubby chunky young ebonyQ well-screwed with good tidies at Big phat bald ass kewchie😻💦fluffy playing pussy being…
PHAT 2022-05-18 08:28:47
Tuyết Dung đá phạt hay kinh khủng
PHAT 2022-05-18 08:28:57
RT @Pawgofnight: The goddess of night... Has become one with the darkness.

Still Nyx.
Just a Phat Ass Black Girl now.

Few Limits.

Thi…
PHAT 2022-05-18 08:29:15
"Từ tháng 5 ba loại hình phạt sẽ được kiểm soát" https://t.co/ETSeaHOGi3
PHAT 2022-05-18 08:29:24
RT @trophydivkk: Straight homie came and laid across my bed wit his phat cakes on display .. he about to be singing on this dick 😈🍑😩
(Link…
PHAT 2022-05-18 08:29:32
@Phat_126 https://t.co/upRWQSaDJ8
PHAT 2022-05-18 08:29:34
@sair0z Nadeeday log. Shirt phat gaee biryani lainay ke chakker may
PHAT 2022-05-18 08:29:52
@AzharSyed98 woh assemblian tu jaali degrees par chal rahaeen thi. aik bhi faisla SC nay nahin dia. Phir usi Chaudhry Judge nay duaa qanoot sunnay ki farmaishain bhi keen. J. Bandial ny Sour(i) ko kaha tumhara case sab sey alag sunnain gaye jabka 3 saal hochukay thay. Phir SOUR(I) phat gaya.
PHAT 2022-05-18 08:30:00
RT @buttpalace8: Phat creamy booty https://t.co/a4wc0w0VWb
PHAT 2022-05-18 08:30:07
Phat ne wali chzon main dil aj b dusre number per hai😏😁 https://t.co/yDbAmWwujx
PHAT 2022-05-18 08:30:11
PHAT https://t.co/eyiy3shStg
PHAT 2022-05-18 08:30:34
All of that phat ass up in the Bronx. Damn. https://t.co/SRJkY0P5Nu
PHAT 2022-05-18 08:30:42
RT @berrysweetttt: Phat ma always peekin out 👀👀👀👀 https://t.co/BfujEoe78X
PHAT 2022-05-18 08:30:54
@MultaniQ Jano ya bra bhi phat gai
PHAT 2022-05-18 08:31:04
RT @boyplus19: Đang sục thì bị bạn thân phát hiện và cái kết linkfull https://t.co/jRPOcJBwGf https://t.co/XTUVVCv3Wt
PHAT 2022-05-18 08:31:06
@___phat___ @baharmatson @cl_tgl نه بابا میبینه میگه باز پولاتو حروم کردی
اینقدر از اینا میزنی هنوز پوستت اینه
خدایی خیلی مورد ظلم واقع شدم😂😂
PHAT 2022-05-18 08:31:07
@phat_furby ฉลาม 🦈
PHAT 2022-05-18 10:01:319.52 9.43 13.87%
PHAT 2022-05-18 11:01:449.46 9.38 13.87%
PHAT 2022-05-18 11:27:31
RT @dam_khoe: Thầy lại nung cặc rồi . Thầy muốn địt quá . Lồn ở nơi mô để thầy địt phát ? https://t.co/BJ2f0OoOQN
PHAT 2022-05-18 11:27:36
RT @JustForTWICE_VN: [INFO] 22.05.18 - #NAYEON THE 1ST MINI ALBUM <IM NAYEON>

Release on
2022.06.24 FRI 1PM KST/0AM EST

Worldwide Pre-ord…
PHAT 2022-05-18 11:27:40
RT @SideDiscreet: Jhit Gotta Phat🍑🥵Ass Told him Shake Dat Shit HMU FOR COLLECTIONS OR MASSFILE 🔥✅📲 https://t.co/5Ye0beUeAQ
PHAT 2022-05-18 11:27:52
RT @Mihtrit: Có nhiều ô hỏi sao không thấy clip tui bắn tinh 🤔
Thì đây clip này cho mấy ô thấy tui bắn nhiều phát lên mặt @akan97real luôn.…
PHAT 2022-05-18 11:27:53
RT @elixcintron: ass phat, retweet daddies😍💦 https://t.co/w7QZMomLCi
PHAT 2022-05-18 11:27:56
RT @Freaky_girlsxxx: Mslondon with a phat ass she a real baddie😋🥺🍑🔥

#phatcat
#bigbootytwerk
#bigblackcockONLY
#NastyGal
#bootyfun http…
PHAT 2022-05-18 11:28:01
RT @Mihtrit: Có nhiều ô hỏi sao không thấy clip tui bắn tinh 🤔
Thì đây clip này cho mấy ô thấy tui bắn nhiều phát lên mặt @akan97real luôn.…
PHAT 2022-05-18 11:28:23
RT @BNghine21: Tối qua bé Sữa lại bị daddy phạt bắt ngủ sớm huhu 😥😥

Coi full ở tele : https://t.co/rUC4g31F8R https://t.co/N39S5GaC2S
PHAT 2022-05-18 11:28:23
RT @thimiiiii: bày đặt dạy người ta cách tiêu tiền=))))) khổ lắm 24 tuổi có nhà riêng có sự nghiệp hẳn hoi rồi các gái đừng nghĩ mix bé bỏn…
PHAT 2022-05-18 11:28:29
RT @PTomGaming: 🔥KuCoin Treasure Coin Carnival🔥

Chào mừng “Bitcoin Pizza Day”, KuCoin sẽ phát động sự kiện “Lễ hội Coin Kho báu” để tặng B…
PHAT 2022-05-18 11:28:29
RT @SideDiscreet: Thick FOOTBALL 🏈 PLAYER SHOWING Phat ass Booty🍑🔥😩HMU for Massfile or Collections ❗️ https://t.co/rS0k3b5qzu
PHAT 2022-05-18 11:28:30
RT @Mihtrit: Có nhiều ô hỏi sao không thấy clip tui bắn tinh 🤔
Thì đây clip này cho mấy ô thấy tui bắn nhiều phát lên mặt @akan97real luôn.…
PHAT 2022-05-18 11:28:38
RT @JustForTWICE_VN: [INFO] 22.05.18 - #NAYEON THE 1ST MINI ALBUM <IM NAYEON>

Release on
2022.06.24 FRI 1PM KST/0AM EST

Worldwide Pre-ord…
PHAT 2022-05-18 11:28:43
RT @HanoiBoy96: Nhóm set kèo offline + Picnic chiều 21/5/2022 tại CV Yên Sở. Nhóm có tài trợ nên đi free có đồ ăn nước uống và phát Trai đẹ…
PHAT 2022-05-18 11:28:45
RT @Mihtrit: Có nhiều ô hỏi sao không thấy clip tui bắn tinh 🤔
Thì đây clip này cho mấy ô thấy tui bắn nhiều phát lên mặt @akan97real luôn.…
PHAT 2022-05-18 11:28:46
@___phat___ بوووس فاطی، بووس
PHAT 2022-05-18 11:28:49
RT @bekangne: - t hỏi bé:" lần nào địt a cũng hơn 30p,e lên đỉnh mấy lần, lỡ sau này a bỏ e, rồi thằng nào đủ sức làm e lên đỉnh?". "Khôn…
PHAT 2022-05-18 11:29:01
RT @JustForTWICE_VN: [INFO] 22.05.18 - #NAYEON THE 1ST MINI ALBUM <IM NAYEON>

Release on
2022.06.24 FRI 1PM KST/0AM EST

Worldwide Pre-ord…
PHAT 2022-05-18 11:29:03
RT @Mihtrit: Có nhiều ô hỏi sao không thấy clip tui bắn tinh 🤔
Thì đây clip này cho mấy ô thấy tui bắn nhiều phát lên mặt @akan97real luôn.…
PHAT 2022-05-18 11:29:05
RT @JustForTWICE_VN: [INFO] 22.05.18 - #NAYEON THE 1ST MINI ALBUM <IM NAYEON>

Release on
2022.06.24 FRI 1PM KST/0AM EST

Worldwide Pre-ord…
PHAT 2022-05-18 11:29:08
RT @CosmicDance2021: Su Walker and Journey to Truth! Some of my favorite people together for another revealing chat! Can't wait!! https://t…
PHAT 2022-05-18 11:29:08
Phát súng đầu tiên, em sẽ kiên nhẫn chờ ngày Myoui solo, unit cũng đc, gì có là em mua nên xin ra sớm sớm giúp em nhé 😃 https://t.co/iAkeOufvty
PHAT 2022-05-18 11:29:15
RT @JustForTWICE_VN: [INFO] 22.05.18 - #NAYEON THE 1ST MINI ALBUM <IM NAYEON>

Release on
2022.06.24 FRI 1PM KST/0AM EST

Worldwide Pre-ord…
PHAT 2022-05-18 11:29:20
Mặc đồ dân tộc phát ai cũng đẹp hẳn lên #YangYang #YangChaoyue
https://t.co/9vdotzj4ZX
PHAT 2022-05-18 11:29:21
RT @PTomGaming: 🔥KuCoin Treasure Coin Carnival🔥

Chào mừng “Bitcoin Pizza Day”, KuCoin sẽ phát động sự kiện “Lễ hội Coin Kho báu” để tặng B…
PHAT 2022-05-18 11:29:25
@CosmicDance2021 @SandiaWisdom @BertsBp @avesi @just1ofall @1FaithRose @FLKReport67 @SteveThomasNow @MtMamabear @phat_sauce awesome! thank you❣️
PHAT 2022-05-18 11:29:45
Ann Takamaki (Persona 5: Dancing Star Night) -Phat Company https://t.co/YQSHIHzOap
PHAT 2022-05-18 11:29:46
RT @JustForTWICE_VN: [INFO] 22.05.18 - #NAYEON THE 1ST MINI ALBUM <IM NAYEON>

Release on
2022.06.24 FRI 1PM KST/0AM EST

Worldwide Pre-ord…
PHAT 2022-05-18 11:29:46
@toof2k01 em bú phát ạ
PHAT 2022-05-18 11:29:48
RT @Lily__dior: phat and delicious 🐈‍⬛💕 https://t.co/O5eC8KZA8z
PHAT 2022-05-18 11:29:52
Congrats Phat 😍🎉🥹♥️ https://t.co/Zglv8b7VqP
PHAT 2022-05-18 11:29:54
No phat cat 😭sike wtf https://t.co/nfxEwxrsvH
PHAT 2022-05-18 11:30:02
RT @Keo18tuoi: Mạnh lên anh... Nắc đi anh... Anh ra nha.... nghe đỉ bot voi anh top chịch mà phát ham https://t.co/ubltb3k1Do
PHAT 2022-05-18 11:30:14
RT @JustForTWICE_VN: [INFO] 22.05.18 - #NAYEON THE 1ST MINI ALBUM <IM NAYEON>

Release on
2022.06.24 FRI 1PM KST/0AM EST

Worldwide Pre-ord…
PHAT 2022-05-18 11:30:17
RT @JustForTWICE_VN: [INFO] 22.05.18 - #NAYEON THE 1ST MINI ALBUM <IM NAYEON>

Release on
2022.06.24 FRI 1PM KST/0AM EST

Worldwide Pre-ord…
PHAT 2022-05-18 11:30:18
RT @lanaxreign: creamy and phat this morning 💦 https://t.co/t5Y4TUA8ut
PHAT 2022-05-18 11:30:28
RT @bapmyy: Trai lai phi 2k, body hừng hực, bắn ra như vòi rồng nên chơi luôn hẳn 2 phát chất lượng, thấy bad boy vậy thôi chứ hiền lắm luô…
PHAT 2022-05-18 11:30:42
@mahearoos @___phat___ 🚶‍♂️
PHAT 2022-05-18 11:30:48
Sources have said if a female back hurts it’s from getting bent over arching her back trying her hardest to make it look Phat 🥴 it’s not from working✍🏽
PHAT 2022-05-18 11:31:04
RT @Mihtrit: Có nhiều ô hỏi sao không thấy clip tui bắn tinh 🤔
Thì đây clip này cho mấy ô thấy tui bắn nhiều phát lên mặt @akan97real luôn.…
PHAT 2022-05-18 11:31:06
RT @nakedbitchex: https://t.co/fsNNOisSYD https://t.co/7Fc5nww1aw
PHAT 2022-05-18 11:31:08
RT @Keo18tuoi: Mạnh lên anh... Nắc đi anh... Anh ra nha.... nghe đỉ bot voi anh top chịch mà phát ham https://t.co/ubltb3k1Do
PHAT 2022-05-18 11:31:12
RT @Mihtrit: Có nhiều ô hỏi sao không thấy clip tui bắn tinh 🤔
Thì đây clip này cho mấy ô thấy tui bắn nhiều phát lên mặt @akan97real luôn.…
PHAT 2022-05-18 11:31:16
RT @Mihtrit: Có nhiều ô hỏi sao không thấy clip tui bắn tinh 🤔
Thì đây clip này cho mấy ô thấy tui bắn nhiều phát lên mặt @akan97real luôn.…
PHAT 2022-05-18 11:31:17
RT @i_heart_sexxx: Phat booty https://t.co/JQB9YhUP1x
PHAT 2022-05-18 11:31:20
RT @JustForTWICE_VN: [INFO] 22.05.18 - #NAYEON THE 1ST MINI ALBUM <IM NAYEON>

Release on
2022.06.24 FRI 1PM KST/0AM EST

Worldwide Pre-ord…
PHAT 2022-05-18 11:31:24
Tính chụp 0 rồi mà ai đó tim phát thế là chụp 1 luôn mà chụp xong nó nhảy lên mấy nghìn luôn á trời .Jimin của iem ah 🥹😭

#Proof_of_Inspiration #Proof_of_Jimin #BTS_Proof #Jimin #지민 https://t.co/Y3FsRoSSFo
PHAT 2022-05-18 11:31:25
RT @JustForTWICE_VN: [INFO] 22.05.18 - #NAYEON THE 1ST MINI ALBUM <IM NAYEON>

Release on
2022.06.24 FRI 1PM KST/0AM EST

Worldwide Pre-ord…
PHAT 2022-05-18 11:31:28
RT @Mihtrit: Có nhiều ô hỏi sao không thấy clip tui bắn tinh 🤔
Thì đây clip này cho mấy ô thấy tui bắn nhiều phát lên mặt @akan97real luôn.…
PHAT 2022-05-18 11:31:31
RT @PleasureCrave: Phat Ass Appreciation Thread:

Drop ya favorite pics and videos of those beautiful asses in the comments ladies 👀

| @…
PHAT 2022-05-18 12:01:459.17 9.13 13.87%
PHAT 2022-05-18 13:01:419.15 9.14 13.87%
PHAT 2022-05-18 14:01:509.11 9.04 13.87%
PHAT 2022-05-18 14:26:51
RT @pablopunisha: Wagon Wednesday Thread!🍑😝
Who got a phat ass? Drop Em⬇️
https://t.co/R2UEkKWS9F
PHAT 2022-05-18 14:26:53
@abolfazl0381 @hananeh_mim @Saeyh4 @daryaghsh @___phat___ @sagharsevin @Zfetrows 🗿🗿 https://t.co/sQb29QezC6
PHAT 2022-05-18 14:26:55
RT @NgocHiennee: Cận cảnh cái lồn non 2k3 bị dập nè 🤣 ổng nhấp phát nào là lún tử cung phát đó luôn huhu cho ổng chơi không bao rồi mà ổng…
PHAT 2022-05-18 14:27:01
RT @mysteriomanxiii: Thà là gã cứ dập liên tục còn hơn là cái kiểu chầm chậm, từ tốn như bây giờ. Ả cố ko phát ra tiếng rên rỉ quá lớn. Tư…
PHAT 2022-05-18 14:27:03
@Hooookuuuup101 @Tahlii4 Phat🍑💦💦👅👅
PHAT 2022-05-18 14:27:06
@abolfazl0381 @sagharsevin @hananeh_mim @Saeyh4 @daryaghsh @___phat___ @Zfetrows حق🗿
PHAT 2022-05-18 14:27:23
@Persephaniii 🤤🥴👅💋

#massivetits #hugetits #bigbreasts #sex #bra #nipples #breasts #porn #grandetetas #phat #sexy #xxx #bigboobs #hugebreasts #hugeboobs #bigbreastpics #bigboobvideo
Follow 👉🏽 @bbb_chicks 👈🏽 for more sexy pics!! https://t.co/phjVqTE6IY
PHAT 2022-05-18 14:27:40
@Khoko_PHAT @Thee_M_Phiri Nthawi yake
PHAT 2022-05-18 14:27:41
RT @pablopunisha: Wagon Wednesday Thread!🍑😝
Who got a phat ass? Drop Em⬇️
https://t.co/R2UEkKWS9F
PHAT 2022-05-18 14:27:42
@abolfazl0381 @Saeyh4 @iamtiyam7 @iam_hedie @mehti_80 @moein_jmh @rezaafraziXVII @yasin_ghz @Khode_ka @ZahraJa61563989 @MrFox995 @__SaTaN666_ @ramtinmk82 @alireza10_mj @AraSinsss @Ws_Justinh @really_nothing3 @sogandammm @Aysan_ferferi @Sohreh1987 @qzllap @ChaPest1k @inegar_r @Amir57567986 @Zhila95866994 @MHB_Mhammad @0xsignor @Zakharasll @abouthadise @pixattt @yekta_sin @mehti0_0 @callmeamir0 @sagharsevin @___phat___ مارمولک فوتبالیست؟
شما که دروغ نمیگویی پس همین نوشمک تو کون آدم دروغگو
PHAT 2022-05-18 14:27:45
RT @Mihtrit: Có nhiều ô hỏi sao không thấy clip tui bắn tinh 🤔
Thì đây clip này cho mấy ô thấy tui bắn nhiều phát lên mặt @akan97real luôn.…
PHAT 2022-05-18 14:28:02
RT @gvaumy: Tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi làm nhưng lại hứng lên nhắn tin hò hẹn vs anh trai
IB @phim_sub để join group kín (phí 100k) để xe…
PHAT 2022-05-18 14:28:06
@kevin_risko @DegenToonz Oooooh I like dat.
Can you make mine extra phat?
(.. actually I’m a medium but with a little pot belly)
PHAT 2022-05-18 14:28:08
RT @cinnamonbaileyy: Watch me oil up this phat azz pussy for those nudes I just sent you 💌 (Full Video Just Uploaded)
https://t.co/l8dooZ9…
PHAT 2022-05-18 14:28:09
@Haj_GodGave @daryaghsh @___phat___ @sagharsevin @Zfetrows ب عکس همونه وگرنه دوتا بیس تومنه
PHAT 2022-05-18 14:28:19
RT @bigbootyygirl: Ass phat Yeah I Know 💕💦🙌 https://t.co/Qt2UPyflg0
PHAT 2022-05-18 14:28:28
@Eat_My_Phat_Ass @graceski2 You look really stupid now https://t.co/GoqzD0gGDp
PHAT 2022-05-18 14:28:39
BJ Princess Angelina Castro Machine Mounts Phat Joslyn Jane! #bj #jane #machine #phat #princess #BigTits #angelinacastro #angelinacastro https://t.co/yqIbCnOQfL
PHAT 2022-05-18 14:28:42
@GFarooqi Phat gai lagta
PHAT 2022-05-18 14:28:47
@thegoddessemira You gotta phat ass
PHAT 2022-05-18 14:29:08
RT @Lugia252: Say sỉn úp phát rồi ngủ. Nay hư 1 bữa 🤩 https://t.co/0s6Tmk7KLE
PHAT 2022-05-18 14:29:12
@Jzr_md @hananeh_mim @Saeyh4 @daryaghsh @___phat___ @sagharsevin @Zfetrows ابلفضل نمیتونه بزنه به کمر ابلفضل این یه قانون نا نوشتس🗿
PHAT 2022-05-18 14:29:12
@jooja80 @daryaghsh @___phat___ @sagharsevin @Zfetrows باشه
PHAT 2022-05-18 14:29:14
RT @pablopunisha: Wagon Wednesday Thread!🍑😝
Who got a phat ass? Drop Em⬇️
https://t.co/R2UEkKWS9F
PHAT 2022-05-18 14:29:27
@Jzr_md @sagharsevin @hananeh_mim @Saeyh4 @daryaghsh @___phat___ @Zfetrows اینم ادامه بدیم؟🗿
PHAT 2022-05-18 14:29:32
RT @karmaluv333: RETWEET IF YOU LOVE PHAT PUSSY👅 https://t.co/KyQBDCIbx5
PHAT 2022-05-18 14:29:33
@GFarooqi Phat kun rahi??
Kal tak to supreme court Constitution kee mohafiz theee
PHAT 2022-05-18 14:29:34
@jadaloveall999 @LuscioussNique Phat ass and pretty face 😍
PHAT 2022-05-18 14:29:42
RT @Mihtrit: Có nhiều ô hỏi sao không thấy clip tui bắn tinh 🤔
Thì đây clip này cho mấy ô thấy tui bắn nhiều phát lên mặt @akan97real luôn.…
PHAT 2022-05-18 14:29:49
RT @Mihtrit: Có nhiều ô hỏi sao không thấy clip tui bắn tinh 🤔
Thì đây clip này cho mấy ô thấy tui bắn nhiều phát lên mặt @akan97real luôn.…
PHAT 2022-05-18 14:30:12
@abolfazl0381 @hananeh_mim @Saeyh4 @daryaghsh @___phat___ @sagharsevin @Zfetrows عباس چی🗿
PHAT 2022-05-18 14:30:16
RT @noluv_raf: Phat pussy the best 😻 https://t.co/biajbGKpKm
PHAT 2022-05-18 14:30:17
RT @bigbootyygirl: Ass phat Yeah I Know 💕💦🙌 https://t.co/Qt2UPyflg0
PHAT 2022-05-18 14:30:21
@MobasheriMirali @abolfazl0381 @Saeyh4 @iam_hedie @mehti_80 @moein_jmh @rezaafraziXVII @yasin_ghz @Khode_ka @ZahraJa61563989 @MrFox995 @__SaTaN666_ @ramtinmk82 @alireza10_mj @AraSinsss @Ws_Justinh @really_nothing3 @sogandammm @Aysan_ferferi @Sohreh1987 @qzllap @ChaPest1k @inegar_r @Amir57567986 @Zhila95866994 @MHB_Mhammad @0xsignor @Zakharasll @abouthadise @pixattt @yekta_sin @mehti0_0 @callmeamir0 @sagharsevin @___phat___ تیک منو بردار مسلمون🧑‍🦯
PHAT 2022-05-18 14:30:22
@chemlesbian one time my coworker got a job offer sent to her WORK EMAIL from one of our customers (large chain named after a dog, serves chicken finger combos…) and she was like oh my god wtf and immediately fwded it to our bosses lolol guess the offer wasn’t phat enough
PHAT 2022-05-18 14:30:25
@MobasheriMirali @Saeyh4 @iamtiyam7 @iam_hedie @mehti_80 @moein_jmh @rezaafraziXVII @yasin_ghz @Khode_ka @ZahraJa61563989 @MrFox995 @__SaTaN666_ @ramtinmk82 @alireza10_mj @AraSinsss @Ws_Justinh @really_nothing3 @sogandammm @Aysan_ferferi @Sohreh1987 @qzllap @ChaPest1k @inegar_r @Amir57567986 @Zhila95866994 @MHB_Mhammad @0xsignor @Zakharasll @abouthadise @pixattt @yekta_sin @mehti0_0 @callmeamir0 @sagharsevin @___phat___ حاجی نوشمک خوب نی فقط موز انحراف معیارش از مرکز باعث میشه دروغگوی محترم درد بکشه🗿
PHAT 2022-05-18 14:30:26
@marlon_humphrey Bitch u phat as fuck
PHAT 2022-05-18 14:30:31
Help me out tl? A few of us were talking on the tl. And were stumped. @iheartalicia @SimmiSweet @ballc21

Do fish tell their stud gfs they have phat asses ?

And do thick studs know they have phat asses?
PHAT 2022-05-18 14:30:37
RT @pablopunisha: Wagon Wednesday Thread!🍑😝
Who got a phat ass? Drop Em⬇️
https://t.co/R2UEkKWS9F
PHAT 2022-05-18 14:30:39
@nitrosimi96 Now a dragons phat ass is the biggest mountain in the kingdom! 🥴
PHAT 2022-05-18 14:30:46
@abolfazl0381 @sagharsevin @hananeh_mim @Saeyh4 @daryaghsh @___phat___ @Zfetrows توام بلاک دوس داری؟🗿
PHAT 2022-05-18 14:30:47
@___phat___ @Jzr_md @hananeh_mim @Saeyh4 @daryaghsh @sagharsevin @Zfetrows همش تقصیر هیلداس من بیگناهم🗿
PHAT 2022-05-18 14:30:50
RT @Dmvtop88: Phat ass riding BBC until he nuts 🍆💦😩

#dmvfreak #pgfreaks #bmorefreaks https://t.co/GWvIo8Fs4q
PHAT 2022-05-18 14:31:00
@Jzr_md @hananeh_mim @Saeyh4 @daryaghsh @___phat___ @sagharsevin @Zfetrows کار عباسم نی برو با بزرگتر بیا🗿
PHAT 2022-05-18 14:31:09
RT @BlvckGooku: 🔥📣‼️GODDAMMMMMMMMMN ‼️📣🔥nigga is screwing a monster mess in her skinnythicc lightskinned ebony Welldone at big phat ass bou…
PHAT 2022-05-18 14:31:10
@imVkohli Bhai ek badiya score bana le. Tu batting karne aata hain to meri jyada phat ti hain tere se. Bottle kholna padta hain 😂😂😀😂😂
PHAT 2022-05-18 14:31:15
My tattoo artist getting a PHAT fuckin tip for dealing with me today
PHAT 2022-05-18 14:31:15
just had a phat nap https://t.co/D2Pqb7u5X3
PHAT 2022-05-18 14:31:18
@Jzr_md @sagharsevin @hananeh_mim @Saeyh4 @daryaghsh @___phat___ @Zfetrows اره من عاشق بلاکم🗿
PHAT 2022-05-18 14:31:35
@showinglexie OMG you have a beautiful phat sweet tight juicy pussy that I would love too eat from the back
PHAT 2022-05-18 15:01:238.90 8.85 13.87%
PHAT 2022-05-18 16:01:3326.50 0.00 13.87%
PHAT 2022-05-18 17:25:48
RT @zoeyuso: Phat ass in a dress 💦 https://t.co/3zhaCej6GG https://t.co/5lGT2EVkfT
PHAT 2022-05-18 17:25:54
RT @JuicyBootyBoo: It's phat 🍫🍑💦😜 https://t.co/jboRmNyzFY
PHAT 2022-05-18 17:26:02
RT @blacktarzans: Phat 🍆😋 https://t.co/poxK0hKIvg
PHAT 2022-05-18 17:26:07
RT @Joji_Mber: Đồng chí "Àm-Bơ" ... lột đồ 🌚
.
Theo thông lệ là ra biển "phạt một trút" mà mưa quá mưa nên thôi ở phòng mở cửa đỡ bae nhé…
PHAT 2022-05-18 17:26:12
RT @pablopunisha: Wagon Wednesday Thread!🍑😝
Who got a phat ass? Drop Em⬇️
https://t.co/R2UEkKWS9F
PHAT 2022-05-18 17:26:13
Phat ass Sissy 1 https://t.co/7pNYXfamRp
PHAT 2022-05-18 17:26:26
RT @JuicyBootyBoo: It's phat 🍫🍑💦😜 https://t.co/jboRmNyzFY
PHAT 2022-05-18 17:26:27
@Nykelle__ Can I get in that wet phat pussy cutie.
PHAT 2022-05-18 17:26:41
Huy đang set kèo hf some gr.
ae tham gia dc ib nha . q7 sg.
. Đánh bài thua bị chừng phạt . Chịch nguyên đêm. Huytop19cm. https://t.co/Aoa6qQ0xPw
PHAT 2022-05-18 17:27:03
I love Webbie & Phat Trill 4 life mixtape
PHAT 2022-05-18 17:27:08
RT @nafi_tweets: Phat gai 🙂
PHAT 2022-05-18 17:27:38
RT @vochongvuive: Hà nội có chỗ nào massa như này k để trốn c đi phát😁 https://t.co/iW6P79VAZs
PHAT 2022-05-18 17:27:43
RT @sooofoxxy: Phat 🥵 https://t.co/X4RjiHPrAM
PHAT 2022-05-18 17:27:44
Yeah, the version where I bury my face in the phat 🍑 https://t.co/dVMwBlk3G6
PHAT 2022-05-18 17:27:45
RT @GabbyRyan83: This is the view before I sit on your face! Are you ready for this phat 🐱?

RT and comment for yes😈😈😈 https://t.co/Tjjvq9s…
PHAT 2022-05-18 17:27:48
RT @100roundT: Phat ass thread! Drop them peaches 🍑 #BigBootyTwitter https://t.co/722q8eaQDV
PHAT 2022-05-18 17:27:59
These are some pretty pale big beautiful phat juicy thick-a-licious buffet of Delicious BBW Massive Milkers @BBWChaser89Bis https://t.co/oOLhRYunND
PHAT 2022-05-18 17:28:01
Yeh kia ho raha hai. Pehle chimkadar nikli exhaust me phans gayi the. Phir do din se bomb ki tarah chulha phat raha hai. Glad we are ok. Phir aj se bahria ne light bhejni shuru kerdi hai. Ajeb psycho pana huwa wa.
PHAT 2022-05-18 17:28:06
RT @pablopunisha: Wagon Wednesday Thread!🍑😝
Who got a phat ass? Drop Em⬇️
https://t.co/R2UEkKWS9F
PHAT 2022-05-18 17:28:06
@BigBoobs_Milf @_accidenta_pussy_picks_karina_kapoor_image_phat_ass_4th_of_jul_helping_hands_adult_day_care
PHAT 2022-05-18 17:28:09
RT @sooofoxxy: Phat 🥵 https://t.co/X4RjiHPrAM
PHAT 2022-05-18 17:28:21
@Cyber_Gorillas phat W
PHAT 2022-05-18 17:28:40
Listen to Addy Live @ Electric Island 2021 - Toronto by djaddy+  on #SoundCloud
https://t.co/RSStwu22HS

These are some phat beats for your workouts ...and if your in 416... hit up Coda....
PHAT 2022-05-18 17:28:48
Big beautiful phat juicy thick-a-licious brown Massive Funbags @BBWChaser89Bis https://t.co/A4jp15x4fQ
PHAT 2022-05-18 17:28:52
RT @Mihtrit: Có nhiều ô hỏi sao không thấy clip tui bắn tinh 🤔
Thì đây clip này cho mấy ô thấy tui bắn nhiều phát lên mặt @akan97real luôn.…
PHAT 2022-05-18 17:28:56
"im knew who do i play" and hit them with this PHAT lvl 142
PHAT 2022-05-18 17:28:56
RT @twinkpussylover: ♥️ frat bros with phat asses #gay #gayporn #rawislaw #fratbro #breedme #bbbh https://t.co/yVBTneUmIw
PHAT 2022-05-18 17:29:01
RT @skeny27: Anh nhân viên trể deadline nên bị sếp phạt qua nhà. Nhìn con cac chảy nước miếng 🤤

Xem thêm : https://t.co/BFC7XVtRyn https:…
PHAT 2022-05-18 17:29:23
Parked his jeep in the back of the slums to check tanisha phat ass real fly with the blonde Caesar vittadini summer gear she push the 2 seater
PHAT 2022-05-18 17:29:26
@Nykelle__ Let me see that phat wet pussy wife.
PHAT 2022-05-18 17:29:27
@iamsamkhan_ 😅😅papa thos thos k kahin phat na jana
PHAT 2022-05-18 17:29:35
Said what I said phat. God bless.
PHAT 2022-05-18 17:29:39
RT @pablopunisha: Wagon Wednesday Thread!🍑😝
Who got a phat ass? Drop Em⬇️
https://t.co/R2UEkKWS9F
PHAT 2022-05-18 17:29:44
@BigBoobs_Milf @_super_slim_teen_porn_ass_phat_woman_korean_adult_sex_movies_fetish_sex_stocking
PHAT 2022-05-18 17:29:51
RT @vybzcuntyz: Now that’s a big phat pussy 🐱 https://t.co/uejSZhjWkm
PHAT 2022-05-18 17:30:11
RT @cmplxsun15: come and pound my phat ass 😳 #bubblebutt #bubblebooty #gayteen #gay18 #gay19 #gayamateur #thiccbottom #bigcock #bbc #bwc #d…
PHAT 2022-05-18 17:30:13
RT @CirenV_2: Phat Ass, BBC Size Queen, Cum Slut, Hairy Bush, Huge Labia!
⭐️Links In Profile⭐️ https://t.co/LzL14RdXSa
PHAT 2022-05-18 17:30:18
RT @SideDiscreet: DL Florida Nigga🌴Nigga Got some Phat cakes🍑 “It’s the Nipples On Him🤤🤤” SHEESH HMU FOR FULL COLLECTIONS OR MASSFILE 🔥 htt…
PHAT 2022-05-18 17:30:22
RT @cmplxsun15: would you let me milk your cock with my phat ass? 😳 #bubblebutt #bubblebooty #gayteen #gay18 #gay19 #gayamateur #thiccbotto…
PHAT 2022-05-18 17:30:22
RT @DLstrokum: Dammm bruh u nasty as shtt bruhhh 😈😩 u boutta make me buss this phat nutt in yo u while I’m headshotting 🥷🏾🥷🏾🥷🏾 in COD 🎮😩💥💦💦…
PHAT 2022-05-18 17:30:27
RT @GoonerLofi: Oh also its AssWednesday today...goon out for beautiful phat booty https://t.co/FWgtgmtIj3
PHAT 2022-05-18 17:30:38
She's just a big beautiful phat juicy thick-a-licious buffet of Delicious Black BBW @BBWChaser89Bis https://t.co/sATOfvd0Sa
PHAT 2022-05-18 17:30:43
@akcrisp @phat_hobbit @cyjax That will never happen because Russia has a veto
PHAT 2022-05-18 17:30:56
RT @pablopunisha: Wagon Wednesday Thread!🍑😝
Who got a phat ass? Drop Em⬇️
https://t.co/R2UEkKWS9F
PHAT 2022-05-18 17:31:02
RT @100roundT: Phat ass thread! Drop them peaches 🍑 #BigBootyTwitter https://t.co/722q8eaQDV
PHAT 2022-05-18 17:31:08
RT @pablopunisha: Wagon Wednesday Thread!🍑😝
Who got a phat ass? Drop Em⬇️
https://t.co/R2UEkKWS9F
PHAT 2022-05-18 17:31:16
RT @SideDiscreet: Thick FOOTBALL 🏈 PLAYER SHOWING Phat ass Booty🍑🔥😩HMU for Massfile or Collections ❗️ https://t.co/rS0k3b5qzu
PHAT 2022-05-18 17:31:21
RT @lanaxreign: creamy and phat this morning 💦 https://t.co/t5Y4TUA8ut
PHAT 2022-05-18 17:31:23
phat ass gym blonde.... https://t.co/QQ2nO3ELZ3
PHAT 2022-05-18 17:31:25
RT @javanFINEASS: nobody:

EVERYBODY in New Orleans: ______ phat
PHAT 2022-05-18 19:01:400.00 0.00 0%


We do not provide financial advice. All displayed data is the result of experiments, and a subjective assessment. All decisions that will be made based on this data are made at your own risk. Thank you for understanding.