IQ 1970-01-01 03:00:0026.68 26.00 0.88%
IQ 2020-11-12 15:01:1526.68 26.00 0.84%
IQ 2020-11-12 16:01:1526.68 26.50 1.26%
IQ 2020-11-12 17:01:1726.34 26.32 -0.38%
IQ 2020-11-12 18:01:1726.74 26.73 1.40%
IQ 2020-11-12 19:01:1526.64 26.60 0.83%
IQ 2020-11-12 20:01:1526.69 26.67 1.29%
IQ 2020-11-12 21:01:1526.87 26.85 1.59%
IQ 2020-11-12 22:01:1526.42 26.41 0.08%
IQ 2020-11-12 23:01:1526.25 26.00 -0.87%
IQ 2020-11-13 01:06:3826.65 26.00 0.34%
IQ 2020-11-13 02:01:1426.65 26.00 0.11%
IQ 2020-11-13 03:01:1426.28 26.05 -0.76%
IQ 2020-11-13 04:01:1526.28 26.05 -0.76%
IQ 2020-11-13 05:01:1526.28 26.05 -0.76%
IQ 2020-11-13 06:01:1526.28 26.05 -0.76%
IQ 2020-11-13 07:01:1526.28 26.05 -0.76%
IQ 2020-11-13 08:01:1626.28 26.05 -0.76%
IQ 2020-11-13 09:01:1626.28 26.05 -0.76%
IQ 2020-11-13 10:01:1626.28 26.05 -0.76%
IQ 2020-11-13 11:01:1427.50 25.50 -0.76%
IQ 2020-11-13 12:01:1626.80 26.28 0.23%
IQ 2020-11-13 13:01:1626.80 26.50 2.21%
IQ 2020-11-13 14:01:1526.80 26.50 1.14%
IQ 2020-11-13 15:01:1626.80 26.50 1.18%
IQ 2020-11-13 16:01:1526.60 26.50 1.26%
IQ 2020-11-13 17:01:2626.69 26.64 1.45%
IQ 2020-11-13 18:01:1726.56 26.55 1.10%
IQ 2020-11-13 19:01:1526.92 26.91 2.51%
IQ 2020-11-13 20:01:1526.89 26.87 2.36%
IQ 2020-11-13 21:01:1626.74 26.73 1.83%
IQ 2020-11-13 22:01:1726.72 26.71 1.71%
IQ 2020-11-13 23:01:1626.97 26.53 1.68%
IQ 2020-11-14 01:06:0226.98 26.69 0.45%
IQ 2020-11-14 02:01:1526.72 26.71 0.83%
IQ 2020-11-14 03:01:1526.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-14 04:01:1526.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-14 05:01:1626.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-14 06:01:1526.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-14 07:01:1526.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-14 08:01:1526.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-14 09:01:1526.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-14 10:01:1526.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-14 11:01:1526.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-14 12:01:1526.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-14 13:01:1526.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-14 14:01:1426.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-14 15:01:1526.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-14 16:01:1526.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-14 17:01:1526.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-14 18:01:1526.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-14 19:01:1526.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-14 20:01:1426.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-14 21:01:1526.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-14 22:01:1526.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-14 23:01:1526.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-15 01:08:3826.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-15 02:01:1526.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-15 03:01:1426.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-15 04:01:1426.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-15 05:01:1426.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-15 06:01:1526.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-15 07:01:1426.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-15 08:01:1526.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-15 09:01:1526.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-15 10:01:1526.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-15 11:01:1526.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-15 12:01:1626.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-15 13:01:1626.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-15 14:01:1526.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-15 15:01:1526.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-15 16:01:1626.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-15 17:01:1526.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-15 18:01:1626.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-15 19:01:1626.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-15 20:01:1726.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-15 21:01:1626.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-15 22:01:1626.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-15 23:01:2226.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-16 01:07:0926.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-16 02:01:1526.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-16 03:01:1426.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-16 04:01:1526.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-16 05:01:1426.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-16 06:01:1526.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-16 07:01:1626.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-16 08:01:1526.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-16 09:01:1526.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-16 10:01:1526.98 26.71 0.53%
IQ 2020-11-16 11:01:1627.50 26.71 0.49%
IQ 2020-11-16 12:01:1527.25 27.10 2.48%
IQ 2020-11-16 13:01:1527.09 27.00 1.58%
IQ 2020-11-16 14:01:1627.10 26.82 0.90%
IQ 2020-11-16 15:01:1526.98 26.85 0.87%
IQ 2020-11-16 16:01:1926.95 26.85 1.20%
IQ 2020-11-16 17:01:2227.80 27.78 3.18%
IQ 2020-11-16 17:08:03RT @eWhispers: #earnings after the close today https://t.co/lObOE0dgsr $BIDU $SDC $CODX $MARK $NEPT $IQ $YY $BOXL $FUV $SLP $GAN $GDS $… Highlight
IQ 2020-11-16 17:08:17RT @eWhispers: #earnings after the close today https://t.co/lObOE0dgsr $BIDU $SDC $CODX $MARK $NEPT $IQ $YY $BOXL $FUV $SLP $GAN $GDS $… Highlight
IQ 2020-11-16 17:08:19RT @eWhispers: #earnings after the close today https://t.co/lObOE0dgsr $BIDU $SDC $CODX $MARK $NEPT $IQ $YY $BOXL $FUV $SLP $GAN $GDS $…
IQ 2020-11-16 17:08:35RT @eWhispers: #earnings after the close today https://t.co/lObOE0dgsr $BIDU $SDC $CODX $MARK $NEPT $IQ $YY $BOXL $FUV $SLP $GAN $GDS $…
IQ 2020-11-16 17:09:02RT @eWhispers: #earnings after the close today https://t.co/lObOE0dgsr $BIDU $SDC $CODX $MARK $NEPT $IQ $YY $BOXL $FUV $SLP $GAN $GDS $… Highlight
IQ 2020-11-16 17:09:18RT @eWhispers: #earnings after the close today https://t.co/lObOE0dgsr $BIDU $SDC $CODX $MARK $NEPT $IQ $YY $BOXL $FUV $SLP $GAN $GDS $… Highlight
IQ 2020-11-16 17:10:52RT @eWhispers: #earnings after the close today https://t.co/lObOE0dgsr $BIDU $SDC $CODX $MARK $NEPT $IQ $YY $BOXL $FUV $SLP $GAN $GDS $… Highlight
IQ 2020-11-16 17:12:27RT @eWhispers: #earnings after the close today https://t.co/lObOE0dgsr $BIDU $SDC $CODX $MARK $NEPT $IQ $YY $BOXL $FUV $SLP $GAN $GDS $… Highlight
IQ 2020-11-16 17:15:33RT @eWhispers: #earnings after the close today https://t.co/lObOE0dgsr $BIDU $SDC $CODX $MARK $NEPT $IQ $YY $BOXL $FUV $SLP $GAN $GDS $… Highlight
IQ 2020-11-16 17:16:58RT @eWhispers: #earnings after the close today https://t.co/lObOE0dgsr $BIDU $SDC $CODX $MARK $NEPT $IQ $YY $BOXL $FUV $SLP $GAN $GDS $… Highlight
IQ 2020-11-16 17:20:20RT @eWhispers: #earnings after the close today https://t.co/lObOE0dgsr $BIDU $SDC $CODX $MARK $NEPT $IQ $YY $BOXL $FUV $SLP $GAN $GDS $…
IQ 2020-11-16 17:23:27#earnings after the close today https://t.co/YYhCWGJuZB $BIDU $SDC $CODX $MARK $NEPT $IQ $YY $BOXL $FUV $SLP $GAN $GDS $LIVX $WYY $WTER $API $CRMT $KRUS $SBLK $AP $SNSS $IBEX $QRHC $MSGE $CWBR $BEKE $GMBL $NVUS $NDRA $CRTD $PLXP https://t.co/jkjSAdh36q Highlight
IQ 2020-11-16 17:24:59RT @eWhispers: #earnings after the close today https://t.co/lObOE0dgsr $BIDU $SDC $CODX $MARK $NEPT $IQ $YY $BOXL $FUV $SLP $GAN $GDS $… Highlight
IQ 2020-11-16 17:25:29RT @eWhispers: #earnings after the close today https://t.co/lObOE0dgsr $BIDU $SDC $CODX $MARK $NEPT $IQ $YY $BOXL $FUV $SLP $GAN $GDS $… Highlight
IQ 2020-11-16 17:32:18RT @eWhispers: #earnings after the close today https://t.co/lObOE0dgsr $BIDU $SDC $CODX $MARK $NEPT $IQ $YY $BOXL $FUV $SLP $GAN $GDS $… Highlight
IQ 2020-11-16 17:37:21RT @eWhispers: #earnings after the close today https://t.co/lObOE0dgsr $BIDU $SDC $CODX $MARK $NEPT $IQ $YY $BOXL $FUV $SLP $GAN $GDS $… Highlight
IQ 2020-11-16 17:38:25RT @eWhispers: #earnings after the close today https://t.co/lObOE0dgsr $BIDU $SDC $CODX $MARK $NEPT $IQ $YY $BOXL $FUV $SLP $GAN $GDS $… Highlight
IQ 2020-11-16 17:56:19RT @eWhispers: #earnings after the close today https://t.co/lObOE0dgsr $BIDU $SDC $CODX $MARK $NEPT $IQ $YY $BOXL $FUV $SLP $GAN $GDS $… Highlight
IQ 2020-11-16 18:01:1727.73 27.71 4.53%
IQ 2020-11-16 18:06:56RT @eWhispers: #earnings after the close today https://t.co/lObOE0dgsr $BIDU $SDC $CODX $MARK $NEPT $IQ $YY $BOXL $FUV $SLP $GAN $GDS $… Highlight
IQ 2020-11-16 18:07:24RT @eWhispers: #earnings after the close today https://t.co/lObOE0dgsr $BIDU $SDC $CODX $MARK $NEPT $IQ $YY $BOXL $FUV $SLP $GAN $GDS $… Highlight
IQ 2020-11-16 18:09:17RT @eWhispers: #earnings after the close today https://t.co/lObOE0dgsr $BIDU $SDC $CODX $MARK $NEPT $IQ $YY $BOXL $FUV $SLP $GAN $GDS $… Highlight
IQ 2020-11-16 18:48:45RT @eWhispers: #earnings after the close today https://t.co/lObOE0dgsr $BIDU $SDC $CODX $MARK $NEPT $IQ $YY $BOXL $FUV $SLP $GAN $GDS $… Highlight
IQ 2020-11-16 19:01:1627.60 27.58 3.26%
IQ 2020-11-16 19:10:23#earnings after the close - $BIDU $SDC $CODX $MARK $NEPT $IQ $YY $BOXL $FUV $SLP $GAN $GDS $LIVX $WYY $WTER $API $CRMT $KRUS $SBLK $AP $SNSS $IBEX $QRHC $MSGE $CWBR $BEKE $GMBL $NVUS $NDRA $CRTD $PLXP https://t.co/TCfAyGQmqx Highlight
IQ 2020-11-16 20:01:1527.91 27.87 4.42%
IQ 2020-11-16 20:41:18RT @OpenOutcrier: Top Earnings Mon 11/16 Aft: $ADV $AP $API $BEKE $BIDU $BOXL $CODX $CRMT $CWCO $FTK $FUV $GAN $GDS $GMBL $IBIO $IQ $LIVX $…
IQ 2020-11-16 21:01:1727.84 27.82 4.19%
IQ 2020-11-16 22:01:1727.78 27.76 3.93%
IQ 2020-11-16 22:20:17RT @eWhispers: #earnings after the close today https://t.co/lObOE0dgsr $BIDU $SDC $CODX $MARK $NEPT $IQ $YY $BOXL $FUV $SLP $GAN $GDS $…
IQ 2020-11-16 22:50:44RT @eWhispers: #earnings after the close today https://t.co/lObOE0dgsr $BIDU $SDC $CODX $MARK $NEPT $IQ $YY $BOXL $FUV $SLP $GAN $GDS $… Highlight
IQ 2020-11-16 22:50:52#earnings after the close today $BIDU $SDC $CODX $MARK $NEPT $IQ $YY $BOXL $FUV $SLP $GAN $GDS $LIVX $WYY $WTER $API $CRMT $KRUS $SBLK $AP $SNSS $IBEX $QRHC $MSGE $CWBR $BEKE $GMBL $NVUS $NDRA $CRTD $PLXP https://t.co/DnM00OzE9D
IQ 2020-11-16 23:01:1527.84 27.75 4.08%
IQ 2020-11-17 01:05:2326.23 26.01 -3.53%
IQ 2020-11-17 02:01:1526.15 25.85 -4.27%
IQ 2020-11-17 03:01:1525.85 25.80 -4.27%
IQ 2020-11-17 04:01:1525.85 25.80 -4.27%
IQ 2020-11-17 05:01:1525.85 25.80 -4.27%
IQ 2020-11-17 06:01:1525.85 25.80 -4.27%
IQ 2020-11-17 07:01:1625.85 25.80 -4.27%
IQ 2020-11-17 08:01:1625.85 25.80 -4.27%
IQ 2020-11-17 09:01:1625.85 25.80 -4.27%
IQ 2020-11-17 10:01:1625.85 25.80 -4.27%
IQ 2020-11-17 11:01:1527.70 20.60 -4.27%
IQ 2020-11-17 12:01:1725.62 25.50 -4.94%
IQ 2020-11-17 13:01:1725.20 24.89 -7.61%
IQ 2020-11-17 14:01:1625.50 25.14 -7.20%
IQ 2020-11-17 15:01:1725.15 25.01 -6.79%
IQ 2020-11-17 16:01:1725.59 25.50 -5.38%
IQ 2020-11-17 17:02:4224.14 24.12 -9.19%
IQ 2020-11-17 18:01:1623.54 23.51 -9.38%
IQ 2020-11-17 19:01:1723.51 23.50 -9.50%
IQ 2020-11-17 20:01:1523.51 23.50 -9.61%
IQ 2020-11-17 21:01:1623.44 23.42 -8.46%
IQ 2020-11-17 22:01:1623.54 23.51 -8.65%
IQ 2020-11-17 23:01:1623.67 23.66 -8.65%
IQ 2020-11-18 01:04:4823.75 23.64 -5.38%
IQ 2020-11-18 02:02:1123.71 23.60 -5.98%
IQ 2020-11-18 03:01:1523.65 23.60 -5.78%
IQ 2020-11-18 04:01:1423.65 23.60 -5.78%
IQ 2020-11-18 05:01:1623.65 23.60 -5.78%
IQ 2020-11-18 06:01:1523.65 23.60 -5.78%
IQ 2020-11-18 07:01:1623.65 23.60 -5.78%
IQ 2020-11-18 08:01:1523.65 23.60 -5.78%
IQ 2020-11-18 09:01:1523.65 23.60 -5.78%
IQ 2020-11-18 10:01:1623.65 23.60 -5.78%
IQ 2020-11-18 11:01:1623.88 23.64 -5.78%
IQ 2020-11-18 12:01:1623.88 23.66 -5.66%
IQ 2020-11-18 13:01:1723.79 23.75 -5.22%
IQ 2020-11-18 14:01:1623.80 23.75 -5.38%
IQ 2020-11-18 15:01:1724.04 23.96 -4.58%
IQ 2020-11-18 16:01:1823.90 23.81 -5.10%
IQ 2020-11-18 17:02:1422.65 22.64 -3.71%
IQ 2020-11-18 17:30:56$CODX $CSIQ $CYRX $EXPI $ITCI $LTBR $MRNA $OSUR $RDFN $SDGR $SPR $TBIO $TEAM $CRDF $FOUR $GOCO $U $HGEN https://t.co/Z2abvNsmEg Highlight
IQ 2020-11-18 18:01:1822.92 22.91 -3.63%
IQ 2020-11-18 18:31:42$APPS $APWC $CSIQ $CYRX $DDS $EXPI $FATE $HCC $ITCI $KRA $KSS $LTBR $MD $MRNA $OSUR $SDGR $TEAM $THC $CRDF $FOUR $FLUX $U https://t.co/NFY9IV3ri0 Highlight
IQ 2020-11-18 18:50:47@obk623 @realDonaldTrump @pfizer @MatthewWolfff @didikins4life @_si_se_puede @ListenToEzra @1Jedi_Rey @DominiqueNYC @JynErso_Patriot @drbashir2018 correct: •Johnson & Johnson •AstraZeneca–University •Moderna •Novavax Inc. •Regeneron Pharm •Merck and IAV •Novavax •Sanofi and GlaxoSmithKline Indirectly-funded companies include: •Vaxart (in collaboration with Emergent BioSolutions) •Inovio
IQ 2020-11-18 19:01:1722.96 22.95 -3.16%
IQ 2020-11-18 20:01:1622.93 22.92 -3.25%
IQ 2020-11-18 20:06:57LET’S GOOO! PLEASE TELL ME YOU GOT SOME! https://t.co/9yM9MG0Iqh $KZIA $KODK $MRNA $INO $SUNW $PPSI $FCEL $NAKD $DNK $W $LI $SOLO $NIO $FSR $IMAC $BIOC $REV $FRPX $FTEK $EQ $TCON $KODK $CBAT $FTEK $SAVA $PFE $CATB $GTEC $WISA $MEDS $LUNA $PLUG $KERN $NIO $TSLA $APVO $BLRX https://t.co/AHOZNMqn6E Highlight
IQ 2020-11-18 20:11:01Diginex $EQOS versus Its Rivals Head to Head Comparison https://t.co/2eiQLiuYfx #markets
IQ 2020-11-18 21:01:1522.72 22.71 -4.18%
IQ 2020-11-18 21:08:52Comparing Diginex $EQOS & Its Competitors https://t.co/GIQiEZJdPI #markets
IQ 2020-11-18 22:01:1722.65 22.63 -4.47%
IQ 2020-11-18 23:01:1622.56 22.55 -4.81%
IQ 2020-11-19 01:04:5422.80 22.56 -4.22%
IQ 2020-11-19 01:51:58Bragar Eagel & Squire, P.C. Reminds Investors That Class Action Lawsuits Have Been Filed Against Turquois.. $LVS $TRQ $RETA $EOLS https://t.co/Y4tDcIQV58 Highlight
IQ 2020-11-19 02:01:1522.74 22.59 -4.30%
IQ 2020-11-19 03:01:1522.86 22.85 -4.85%
IQ 2020-11-19 04:01:1622.89 22.88 -4.85%
IQ 2020-11-19 05:01:1522.92 22.91 -4.85%
IQ 2020-11-19 05:26:11Tomrrow’s #watchlist for #TSX, #TSXV between $2 and $10: $APHA $ARX $AT $BB $BLU $BU $CGX $CHE.UN $CHR $CLIQ $CPG $DFN $DIV $ECN $EFX $EGLX $FIE $FTN $GRA $GUD $HOT.UN $IVN $KRR $MAL $MTL $OLA $ORL $PEY $PSI $SCL $SLL $STC $TRZ $U $VET $VII $WCP $WPRT $XEG Highlight
IQ 2020-11-19 06:01:1622.92 22.91 -4.85%
IQ 2020-11-19 07:01:1722.93 22.92 -4.85%
IQ 2020-11-19 08:01:1422.71 22.70 -4.85%
IQ 2020-11-19 09:01:1522.57 22.56 -4.85%
IQ 2020-11-19 10:01:1522.58 22.57 -4.85%
IQ 2020-11-19 11:01:1723.50 22.50 -4.85%
IQ 2020-11-19 12:01:1623.00 22.61 -4.60%
IQ 2020-11-19 13:01:1522.99 22.71 -4.18%
IQ 2020-11-19 14:01:1722.99 22.71 -4.18%
IQ 2020-11-19 15:01:1722.88 22.83 -3.42%
IQ 2020-11-19 16:01:1622.70 22.62 -4.56%
IQ 2020-11-19 17:02:1322.50 22.49 -0.04%
IQ 2020-11-19 18:01:1822.74 22.73 0.98%
IQ 2020-11-19 18:08:26$RMSL 0016 DOWN 37%!! OVERSOLD #BIOTECH $etfm $etek $cavr $trdx $meme $mlhc $innd $bpth $nnrx $psiq $rmrk $wnbd $krfg $fteg $shmp $vrus $brkk $leas $lfap $bopo $vate $bbda $vrus $vyst $igpk $plwy $trsi $cmgo $kync $lgbs $cctl $ldsi $crsm $pwlk $rwlk $undr $cnhc $byoc $nbev $tglo https://t.co/U4aQlU8aUn Highlight
IQ 2020-11-19 19:01:3022.76 22.75 1.02%
IQ 2020-11-19 19:56:35RT @Ryanalexandre13: LET’S GOOO! PLEASE TELL ME YOU GOT SOME! https://t.co/9yM9MG0Iqh $KZIA $KODK $MRNA $INO $SUNW $PPSI $FCEL $NAKD $DN… Highlight
IQ 2020-11-19 20:01:1722.82 22.81 1.29%
IQ 2020-11-19 21:01:1622.71 22.70 0.80%
IQ 2020-11-19 22:01:1622.65 22.64 0.53%
IQ 2020-11-19 22:59:52$EVK not bad .... swinging this .. pennant forming .. love it https://t.co/ajiqXcLr8P
IQ 2020-11-19 23:01:1622.61 22.60 0.36%
IQ 2020-11-20 01:05:3022.89 22.58 -0.48%
IQ 2020-11-20 02:01:1522.70 22.58 -0.40%
IQ 2020-11-20 03:01:1525.50 21.50 -0.57%
IQ 2020-11-20 04:01:1525.50 21.50 -0.57%
IQ 2020-11-20 05:01:1525.50 21.50 -0.57%
IQ 2020-11-20 06:01:1525.50 21.50 -0.57%
IQ 2020-11-20 07:01:1525.50 21.50 -0.57%
IQ 2020-11-20 08:01:1625.50 21.50 -0.57%
IQ 2020-11-20 09:01:1725.50 21.50 -0.57%
IQ 2020-11-20 09:31:56Stock Analysts’ Downgrades for November, 20th $AU, AYRO, BALY, CODX, DDOG, EVK, EWD, INUV, ISDR, JACK https://t.co/K9lReQiqad #markets
IQ 2020-11-20 10:01:1725.50 21.50 -0.57%
IQ 2020-11-20 11:01:1524.30 21.50 -0.57%
IQ 2020-11-20 12:01:1622.90 22.67 -0.35%
IQ 2020-11-20 12:10:04$EVK has an average volume of 3636040. This is a good sign as it is always nice to have a liquid stock. https://t.co/f1qWKSiLfu https://t.co/T6HooqRD0b
IQ 2020-11-20 13:01:1722.89 22.68 -0.18%
IQ 2020-11-20 14:01:1622.86 22.69 -0.18%
IQ 2020-11-20 15:01:1722.82 22.76 0.31%
IQ 2020-11-20 15:36:13$NVUS Novus Therapeutics, Inc. SEC Filing: Form DEF 14A https://t.co/9KDXeXiq4Z Highlight
IQ 2020-11-20 15:54:49Cummins Westport Inc. announced changes with the terms of the 50/50 #JointVenture Agreement between Cummins Inc. & Westport Fuel Systems Inc https://t.co/Giqk9VhXNR $WPRT The Board of CWI would like to sincerely thank Gord Exel for his strong #leadership of CWI #engineering #fuel https://t.co/rtLFNc6kF8 Highlight
IQ 2020-11-20 15:55:25$WPRT Roe East, Director, Off-Highway Product Strategy of Cummins Inc. is stepping down as Chair of CWI upon the completion of his term. Mr. East will remain on the CWI Board of Directors. https://t.co/Giqk9VhXNR Highlight
IQ 2020-11-20 15:56:00$WPRT The Board would also like to thank Roe East for his contributions as Chair of CWI for the past three years and we are pleased he will continue to serve on the board,” said Jim Arthurs, incoming Chair. https://t.co/Giqk9VhXNR Highlight
IQ 2020-11-20 15:56:20@tradingforkeeps Cummins Westport Inc. announced changes with the terms of the 50/50 #JointVenture Agreement between Cummins Inc. & Westport Fuel Systems Inc https://t.co/Giqk9VhXNR $WPRT The Board of CWI would like to sincerely thank Gord Exel for his strong #leadership of CWI #engineering #fuel Highlight
IQ 2020-11-20 15:56:28@TheLioncom Cummins Westport Inc. announced changes with the terms of the 50/50 #JointVenture Agreement between Cummins Inc. & Westport Fuel Systems Inc https://t.co/Giqk9VhXNR $WPRT The Board of CWI would like to sincerely thank Gord Exel for his strong #leadership of CWI #engineering #fuel Highlight
IQ 2020-11-20 15:56:39@tradingforkeeps Cummins Westport Inc. announced changes with the terms of the 50/50 #JointVenture Agreement between Cummins Inc. & Westport Fuel Systems Inc https://t.co/Giqk9VhXNR $WPRT The Board of CWI would like to sincerely thank Gord Exel for his strong #leadership of CWI #engineering #fuel Highlight
IQ 2020-11-20 15:56:48@TheLioncom Cummins Westport Inc. announced changes with the terms of the 50/50 #JointVenture Agreement between Cummins Inc. & Westport Fuel Systems Inc https://t.co/Giqk9VhXNR $WPRT The Board of CWI would like to sincerely thank Gord Exel for his strong #leadership of CWI #engineering #fuel Highlight
IQ 2020-11-20 15:56:59@TheLioncom Cummins Westport Inc. announced changes with the terms of the 50/50 #JointVenture Agreement between Cummins Inc. & Westport Fuel Systems Inc https://t.co/Giqk9V0mWj $WPRT The Board of CWI would like to sincerely thank Gord Exel for his strong #leadership of CWI #engineering #fuel Highlight
IQ 2020-11-20 15:57:11@tradingforkeeps Cummins Westport Inc. announced changes with the terms of the 50/50 #JointVenture Agreement between Cummins Inc. & Westport Fuel Systems Inc https://t.co/Giqk9VhXNR $WPRT The Board of CWI would like to sincerely thank Gord Exel for his strong #leadership of CWI #engineering #fuel Highlight
IQ 2020-11-20 15:57:21@astrosumitbajaj Cummins Westport Inc. announced changes with the terms of the 50/50 #JointVenture Agreement between Cummins Inc. & Westport Fuel Systems Inc https://t.co/Giqk9VhXNR $WPRT The Board of CWI would like to sincerely thank Gord Exel for his strong #leadership of CWI #engineering #fuel Highlight
IQ 2020-11-20 15:57:35@TheLioncom Cummins Westport Inc. announced changes with the terms of the 50/50 #JointVenture Agreement between Cummins Inc. & Westport Fuel Systems Inc https://t.co/Giqk9VhXNR $WPRT The Board of CWI would like to sincerely thank Gord Exel for his strong #leadership of CWI #engineering #fuel Highlight
IQ 2020-11-20 16:01:1722.73 22.70 0.18%
IQ 2020-11-20 17:01:3022.14 22.13 -1.82%
IQ 2020-11-20 17:13:18New 52 Week High today: $UBER $GFL $PTVE $PBD $IRDM $ACV $CRNC $BATT $INFI $CHW $BBJP $CHIQ $CPST $CWB $DBB $DIAL $FXD $FLJP $IDRA $GSY ... https://t.co/4Iw0QeR3p8 Highlight
IQ 2020-11-20 17:30:2550 DMA Support today: $ICPT $LMRK $NEOG $MIRM $BIL $SMB $CCRC $AGNCO $KPTI $CONN $LPCN $GLOB $CBAY $MYT $CSIQ $QUAD $SCWX $MA $ROCK $WNEB ... https://t.co/aW7zteKP9U
IQ 2020-11-20 18:01:1722.46 22.45 -0.40%
IQ 2020-11-20 18:33:50$CLNE lining out the truth on electric. $ACU $SEDG $SOLR $ARRY $TPIC $CSIQ $MAXN $PARA $SSO $EAM $JKS $ISHE $SAVOS $PLUG $NIO $FSR $TSLA $AYRO $RMG $GP $BUS #ev #ElectricVehicles https://t.co/V19F97Gwzu Highlight
IQ 2020-11-20 19:01:1722.41 22.40 -0.62%
IQ 2020-11-20 19:06:05Uploaded "CHNR 53 (Dance/Future House | Deep House | House | Tech House)" to @mixcloud https://t.co/41qV2nIliQ listen now! Highlight
IQ 2020-11-20 20:01:1522.44 22.43 -0.53%
IQ 2020-11-20 21:01:1722.44 22.43 -0.53%
IQ 2020-11-20 22:01:1622.47 22.46 -0.40%
IQ 2020-11-20 23:01:1522.64 22.62 0.35%
IQ 2020-11-20 23:07:17Insider John Purpura reports buying 1,600 shares of $DCTH for a total cost of $20,288.00 https://t.co/IQ2NYDIa6Z Highlight
IQ 2020-11-21 00:54:32CLNE, WPRT, EIGR and ETM among after-hours movers https://t.co/UUIq6HPTqs Highlight
IQ 2020-11-21 01:05:0122.62 22.40 0.98%
IQ 2020-11-21 01:27:14Diginex Virtual Strategy Day Spotlights EQUOS Product Strategy as well as Key Updates and Market Opportunities $EQOS https://t.co/RTIIqfjICE
IQ 2020-11-21 01:42:50$APLS Apellis Pharmaceuticals, Top stock up 154% from low. Close: 45.43 VolvsAvg: 1.12 Liq: $33M https://t.co/9ONSnaNVgY
IQ 2020-11-21 02:01:1522.62 22.46 0.94%
IQ 2020-11-21 02:02:47$CRDF Cardiff Oncology, Inc. - Top stock up 2362% from low. Close: 18.22 VolvsAvg: 1.30 Liq: $17M https://t.co/8dPQldBH1K Highlight
IQ 2020-11-21 03:01:1524.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-21 04:01:1524.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-21 05:01:1524.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-21 06:01:1524.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-21 07:00:03JUST IN: $IQST IQST - iQSTEL Confirms Visa Prepaid Debit Card Service $128 Million Revenue Projection https://t.co/JjjK0JLpND #BreonnaTaylor @magnifintech @IQstel @CryptoCheddar23 $FTSI $GTCH $VSYM $KXIN Highlight
IQ 2020-11-21 07:01:1624.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-21 08:01:1624.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-21 09:01:1424.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-21 10:01:1624.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-21 10:05:38Join our discord server here and enjoy free trial https://t.co/0vQUBwujOi $BRTXQ $SNVP $RLFTF $WKHS $CNK $SQ $GMPW $SNAP $FONU $BBRW $SNDL $KNDI $IQST $AMC $WSFG $ENZC $Z $PFE $AHT $AMZN $AAPL $ZM $TSLA $OPTI $GAXY $BA $NIO $BABA $AMD $MSFT $FB $IDEX $M https://t.co/KkxsBiGoHm Highlight
IQ 2020-11-21 10:36:46@bmmusser @MUNDASPORTS $NETE Transformity Research updated research on NETE/Mullen Technologies with a Strong Buy $48 price target 2022. In comparison to $FSR $4.9 BILLION market cap and similar product + unique battery patents, $NETE $300 million market cap is insane
IQ 2020-11-21 10:39:22To stay updated with trading experts join here https://t.co/0vQUBwujOi $BRTXQ $SNVP $RLFTF $WKHS $CNK $SQ $GMPW $SNAP $FONU $BBRW $SNDL $KNDI $IQST $AMC $WSFG $ENZC $Z $PFE $AHT $AMZN $AAPL $ZM $TSLA $OPTI $GAXY $BA $NIO $BABA $AMD $MSFT $FB $IDEX $M https://t.co/asqKPjxb31 Highlight
IQ 2020-11-21 11:01:1624.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-21 11:14:04Our Stats: 86% success rate with an average profit of 80% in 5 days https://t.co/0vQUBwujOi $SNAP $FONU $BBRW $SNDL $KNDI $IQST $AMC $WSFG $ENZC $Z $PFE $AHT $AMZN $AAPL $ZM $TSLA $OPTI $GAXY $BA $NIO $BABA $AMD $MSFT $FB $IDEX $M https://t.co/5T262W2ZgL Highlight
IQ 2020-11-21 11:33:34Herbert F. Solow dead at 89: Stark Trek producer who sold the show to NBC passes away https://t.co/SI09g1PmiQ https://t.co/yjyivKwAjp
IQ 2020-11-21 11:50:30Thanks for the alert & updates https://t.co/0vQUBwujOi $WKHS $CNK $SQ $GMPW $SNAP $FONU $BBRW $SNDL $KNDI $IQST $AMC $WSFG $ENZC $Z $PFE $AHT $AMZN $AAPL $ZM $TSLA $OPTI $GAXY $BA $NIO $BABA $AMD $MSFT $FB $IDEX $M Highlight
IQ 2020-11-21 12:01:1624.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-21 12:04:54That was early 2000 romance. We’ve come to know better & still. Imbi https://t.co/pLn3IQe6Mq Highlight
IQ 2020-11-21 12:36:20Denne dama er ikke snau! Krever å få ta betalt for parkering på privat grunn. MDGs Lan Marie Berg mener også at storbyene bør ha større makt og myndighet til å gjennomføre drastiske klimatiltak som bensinbil-nekt. https://t.co/IqJI6mjIE5 Highlight
IQ 2020-11-21 13:01:1624.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-21 13:27:08@matteoroversi ci apre la mente al futuro del #brand marketing: #liquid #expectations, free, long term value, experience, #blanding. Branding by doing! #WMF2020 #IUS_VE https://t.co/fYGbp7P7uS
IQ 2020-11-21 13:29:04$SNOA Sonoma Pharmaceuticals Reports Second Quarter FY 2021 Financial Results https://t.co/LpC6jIQJ2Q Highlight
IQ 2020-11-21 13:47:12Energie: Plus de 500.000 contrats "dormants" en Belgique (Creg) | Direct économie https://t.co/qWDjfSWLN2 via @lesoir Highlight
IQ 2020-11-21 13:52:15RT @CATorremejia: LISTA DE CONVOCADOS MONO LOLO ACEDO GUILLE DIARRA SITO A JESUS ALEX PEÑATO ÑETE SAMU JUAN YOSE PIRU MARCOS DIEGO ENRIQ…
IQ 2020-11-21 13:55:16@niki_starr_ @blackqueenfj_ io se come through ga na show nei girl. Era iqa ga mai na boys ni ra cicivi bameti mai. Mimi idra, o dau lasu. Highlight
IQ 2020-11-21 14:00:44✔️ 6ستريت IIC سيفي SI35 ✌️ نمشي FUN282 ✔️ فوغا كلوسيت FUV سوارفسكيSW51 ✌️ جولي شيك M22 ✔️ جاب..SAA ريفا RIVA46 ✌️ باث اند بودي K456 ✔️ لاكوست HH اجمل AN29 ✌️ مذركير GO47 ✔️ مودانيسا AB5 ماكس ME513 ✌️ نايس ون NN76 Iq
IQ 2020-11-21 14:01:1624.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-21 14:07:35@monique114_ Eerst sint en zwarte piet en dan een kerstboom #tradities Highlight
IQ 2020-11-21 14:15:49RT @nauimelody_: “The statement (of #Taemin’s high artistry) is by no means limited to just the idol scene. He is one of the most unique an… Highlight
IQ 2020-11-21 14:15:55@johnnpol @gabypahor @DonVascolet @AdmConsorcio Porque yo sí entiendo... y veo las asquerosidades q hacen algunos colegas... Pero @gabypahor tambien acierta en algo. La gente q no quiere o no puede pagar mira solo el importe de la liquidacion y no le importa lo que uno haya laburado. Highlight
IQ 2020-11-21 15:01:1624.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-21 16:01:1524.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-21 17:01:1524.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-21 18:01:1624.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-21 19:01:1624.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-21 20:01:1724.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-21 21:01:1724.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-21 22:01:1624.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-21 23:01:1524.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-22 01:06:5624.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-22 02:01:1524.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-22 03:01:1424.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-22 04:01:1424.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-22 05:01:1424.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-22 06:01:1524.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-22 07:01:1524.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-22 08:01:1524.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-22 09:01:1524.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-22 10:01:1524.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-22 11:01:1524.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-22 12:01:1624.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-22 13:01:1624.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-22 14:01:1624.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-22 15:01:1624.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-22 16:01:1624.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-22 17:01:1624.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-22 18:01:1524.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-22 19:01:1824.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-22 20:01:1524.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-22 21:01:1624.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-22 22:01:1524.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-22 23:01:2024.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-23 01:06:0624.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-23 02:01:1524.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-23 03:01:1424.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-23 04:01:1524.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-23 05:01:1524.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-23 06:01:1524.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-23 07:01:1724.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-23 08:01:1624.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-23 09:01:1524.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-23 10:01:1724.50 22.20 0.98%
IQ 2020-11-23 11:01:1622.62 22.01 0.98%
IQ 2020-11-23 12:01:1722.80 22.75 1.56%
IQ 2020-11-23 13:01:1622.82 22.76 1.61%
IQ 2020-11-23 14:01:1622.86 22.80 1.88%
IQ 2020-11-23 15:01:1822.86 22.83 2.05%
IQ 2020-11-23 16:01:1722.93 22.85 2.23%
IQ 2020-11-23 17:01:2322.15 22.14 -2.12%
IQ 2020-11-23 18:01:1921.98 21.97 -2.87%
IQ 2020-11-23 19:01:1822.08 22.07 -2.43%
IQ 2020-11-23 20:01:1622.08 22.07 -2.39%
IQ 2020-11-23 21:01:1622.11 22.10 -2.25%
IQ 2020-11-23 22:01:1622.11 22.10 -2.25%
IQ 2020-11-23 23:01:1622.13 22.12 -2.17%
IQ 2020-11-24 01:05:0322.14 22.00 -2.25%
IQ 2020-11-24 02:01:1522.15 22.00 -2.21%
IQ 2020-11-24 03:01:1629.00 20.50 -1.63%
IQ 2020-11-24 04:01:1629.00 20.50 -1.63%
IQ 2020-11-24 05:01:1629.00 20.50 -1.63%
IQ 2020-11-24 06:01:1529.00 20.50 -1.63%
IQ 2020-11-24 07:01:1629.00 20.50 -1.63%
IQ 2020-11-24 08:01:1529.00 20.50 -1.63%
IQ 2020-11-24 09:01:2029.00 20.50 -1.63%
IQ 2020-11-24 10:01:1729.00 20.50 -1.63%
IQ 2020-11-24 11:01:1723.20 22.14 -1.63%
IQ 2020-11-24 12:01:2022.05 21.91 -3.22%
IQ 2020-11-24 13:01:1722.00 21.92 -2.96%
IQ 2020-11-24 14:01:2422.28 22.01 -2.78%
IQ 2020-11-24 15:01:1822.27 22.20 -1.68%
IQ 2020-11-24 16:01:2022.22 22.20 -1.90%
IQ 2020-11-24 17:02:1722.36 22.33 0.95%
IQ 2020-11-24 18:01:2022.18 22.17 0.23%
IQ 2020-11-24 19:02:0122.01 22.00 -0.59%
IQ 2020-11-24 20:01:1622.13 22.12 -0.05%
IQ 2020-11-24 21:01:1622.25 22.23 0.50%
IQ 2020-11-24 22:01:1722.21 22.20 0.36%
IQ 2020-11-24 23:01:1622.29 22.03 0.23%
IQ 2020-11-25 01:04:5322.30 22.20 0.18%
IQ 2020-11-25 02:01:1522.25 22.20 0.23%
IQ 2020-11-25 03:01:1622.25 22.20 0.00%
IQ 2020-11-25 04:01:1622.25 22.20 0.00%
IQ 2020-11-25 05:01:1622.25 22.20 0.00%
IQ 2020-11-25 06:01:1622.25 22.20 0.00%
IQ 2020-11-25 07:01:1722.25 22.20 0.00%
IQ 2020-11-25 08:01:1522.25 22.20 0.00%
IQ 2020-11-25 09:01:1422.25 22.20 0.00%
IQ 2020-11-25 10:01:1622.25 22.20 0.00%
IQ 2020-11-25 11:01:1623.50 21.50 0.00%
IQ 2020-11-25 12:01:1622.49 22.30 0.45%
IQ 2020-11-25 13:01:1622.19 22.18 -0.05%
IQ 2020-11-25 14:01:1722.02 22.00 -0.81%
IQ 2020-11-25 15:01:1722.25 22.00 -0.68%
IQ 2020-11-25 16:01:1622.09 22.04 -0.50%
IQ 2020-11-25 18:01:2022.26 22.25 0.23%
IQ 2020-11-25 19:01:1722.34 22.33 0.63%
IQ 2020-11-25 20:01:1722.29 22.27 0.36%
IQ 2020-11-25 21:01:1622.25 22.24 0.18%
IQ 2020-11-25 22:01:1822.34 22.33 0.59%
IQ 2020-11-25 23:01:1722.40 22.33 0.86%
IQ 2020-11-26 01:05:5622.39 22.37 0.95%
IQ 2020-11-26 02:01:1522.40 22.38 1.08%
IQ 2020-11-26 03:01:1522.48 22.37 1.08%
IQ 2020-11-26 04:01:1722.48 22.37 1.08%
IQ 2020-11-26 05:01:1722.48 22.37 1.08%
IQ 2020-11-26 06:01:1622.48 22.37 1.08%
IQ 2020-11-26 07:01:1622.48 22.37 1.08%
IQ 2020-11-26 08:01:1522.48 22.37 1.08%
IQ 2020-11-26 09:01:1522.48 22.37 1.08%
IQ 2020-11-26 10:01:1722.48 22.37 1.08%
IQ 2020-11-26 11:01:1722.48 22.37 1.08%
IQ 2020-11-26 12:01:1722.48 22.37 1.08%
IQ 2020-11-26 13:01:1722.48 22.37 1.08%
IQ 2020-11-26 14:01:1722.48 22.37 1.08%
IQ 2020-11-26 15:01:1622.48 22.37 1.08%
IQ 2020-11-26 16:01:1722.48 22.37 1.08%
IQ 2020-11-26 17:01:1522.48 22.37 1.08%
IQ 2020-11-26 18:01:1622.48 22.37 1.08%
IQ 2020-11-26 19:01:1722.48 22.37 1.08%
IQ 2020-11-26 20:01:1722.48 22.37 1.08%
IQ 2020-11-26 21:01:1822.48 22.37 1.08%
IQ 2020-11-26 22:01:1722.48 22.37 1.08%
IQ 2020-11-26 23:01:1722.48 22.37 1.08%
IQ 2020-11-27 01:06:2822.48 22.37 1.08%
IQ 2020-11-27 02:01:1622.48 22.37 1.08%
IQ 2020-11-27 03:01:1622.48 22.37 1.08%
IQ 2020-11-27 04:01:1622.48 22.37 1.08%
IQ 2020-11-27 05:01:1622.48 22.37 1.08%
IQ 2020-11-27 06:01:1722.48 22.37 1.08%
IQ 2020-11-27 07:01:1622.48 22.37 1.08%
IQ 2020-11-27 08:01:1522.48 22.37 1.08%
IQ 2020-11-27 09:01:1522.48 22.37 1.08%
IQ 2020-11-27 10:01:1522.48 22.37 1.08%
IQ 2020-11-27 12:02:0921.57 21.54 -2.53%
IQ 2020-11-27 13:01:1921.46 21.25 -4.11%
IQ 2020-11-27 14:01:1621.69 21.50 -2.75%
IQ 2020-11-27 15:01:1521.79 21.76 -1.67%
IQ 2020-11-27 16:01:1821.50 21.45 -3.02%
IQ 2020-11-27 17:01:1721.79 21.78 -2.72%
IQ 2020-11-27 18:01:3421.82 21.81 -2.59%
IQ 2020-11-27 19:01:2621.85 21.84 -2.46%
IQ 2020-11-27 20:01:1822.01 21.98 -1.74%
IQ 2020-11-27 21:01:1722.20 21.90 -0.89%
IQ 2020-11-27 22:01:1822.38 22.18 -0.09%
IQ 2020-11-27 23:01:1722.38 22.20 -0.22%
IQ 2020-11-28 01:05:2322.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-28 02:01:1622.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-28 03:01:1722.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-28 04:01:1622.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-28 05:01:1822.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-28 06:01:1622.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-28 07:01:1722.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-28 08:01:1722.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-28 09:01:1622.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-28 10:01:1722.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-28 11:01:1622.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-28 11:10:58Liquidity In A Bottle - Combined Index Trading
IQ 2020-11-28 12:01:1822.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-28 13:01:1622.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-28 15:01:1722.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-28 16:01:1722.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-28 17:01:1722.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-28 18:01:1722.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-28 19:01:1722.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-28 20:01:1722.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-28 21:01:1722.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-28 22:01:1722.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-28 23:01:1722.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-29 01:06:3022.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-29 02:01:1522.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-29 03:01:1522.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-29 04:01:1522.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-29 05:01:1522.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-29 06:01:1522.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-29 07:01:1622.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-29 08:01:1422.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-29 09:01:1522.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-29 10:01:1622.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-29 11:01:1522.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-29 12:01:1522.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-29 13:01:1522.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-29 14:01:1522.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-29 15:01:1622.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-29 16:01:1522.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-29 17:01:1622.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-29 18:01:1622.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-29 19:01:1722.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-29 20:01:1522.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-29 21:01:1522.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-29 22:01:1622.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-29 23:01:2222.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-30 01:07:1122.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-30 02:01:1422.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-30 03:01:1522.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-30 04:01:1422.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-30 05:01:1522.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-30 06:05:4622.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-30 07:01:1522.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-30 08:01:1422.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-30 09:01:2922.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-30 10:01:1622.35 22.21 4.10%
IQ 2020-11-30 11:01:1528.71 21.00 4.10%
IQ 2020-11-30 12:01:1821.88 21.85 1.77%
IQ 2020-11-30 13:01:1621.71 21.48 1.12%
IQ 2020-11-30 14:01:1521.85 21.70 1.54%
IQ 2020-11-30 15:01:1622.08 22.00 2.56%
IQ 2020-11-30 16:01:1622.06 22.02 2.65%
IQ 2020-11-30 17:01:1721.62 21.60 -3.36%
IQ 2020-11-30 18:01:1721.76 21.74 -2.68%
IQ 2020-11-30 19:01:1622.02 22.00 -1.52%
IQ 2020-11-30 20:01:1622.19 22.18 -0.76%
IQ 2020-11-30 21:01:1722.31 22.29 -0.22%
IQ 2020-11-30 22:01:1722.35 22.34 -0.04%
IQ 2020-11-30 23:01:1722.61 22.60 1.12%
IQ 2020-12-01 00:52:57Tesla’s stock will be added to the S&P 500 in a single step before the open on Dec. 21 https://www.cnbc.com/2020/11/30/tesla-to-be-addedto-the-sp-500-in-two-parts-to-account-for-its-size-an-unprecedented-move.html The stock will be added at its full float-adjusted market capitalization before the open of trading on Dec. 21, the index provider said. Float-adjusted means that only shares available to the public are considered when evaluating a company’s weighting. The company that Tesla will replace will be named on Dec. 11, according to a press release. “In its decision, S&P DJI considered the wide range of responses it received, as well as, among other factors, the expected liquidity of Tesla and the market’s ability to accommodate significant trading volumes on this date,” the index provider said. Tesla’s addition to the S&P 500 will coincide with the expiration of stock options and stock futures, among other financial instruments, which should help facilitate the addition because of the high trading volume that day. Thanks for the awards.   submitted by   /u/coolcomfort123 [link]   [comments] Highlight
IQ 2020-12-01 01:04:5122.55 22.31 2.38%
IQ 2020-12-01 02:01:1322.39 22.31 2.38%
IQ 2020-12-01 03:01:1622.59 22.54 3.06%
IQ 2020-12-01 04:01:1422.59 22.54 3.06%
IQ 2020-12-01 05:01:1422.59 22.54 3.06%
IQ 2020-12-01 06:01:1422.59 22.54 3.06%
IQ 2020-12-01 07:01:1422.59 22.54 3.06%
IQ 2020-12-01 08:01:1522.59 22.54 3.06%
IQ 2020-12-01 09:01:1522.59 22.54 3.06%
IQ 2020-12-01 10:01:1922.59 22.54 3.06%
IQ 2020-12-01 11:01:1628.71 22.40 3.06%
IQ 2020-12-01 12:01:1822.80 22.50 2.88%
IQ 2020-12-01 13:01:1722.70 22.50 2.88%
IQ 2020-12-01 14:01:1622.70 22.42 2.51%
IQ 2020-12-01 15:01:1622.70 22.50 2.79%
IQ 2020-12-01 16:01:1722.50 22.47 2.88%
IQ 2020-12-01 17:01:1722.60 22.59 0.63%
IQ 2020-12-01 18:01:1622.44 22.43 0.63%
IQ 2020-12-01 19:01:1722.46 22.45 0.72%
IQ 2020-12-01 19:03:10Reliq Health Technologies Inc. (RQHTF) CEO Lisa Crossley on Q1 2021 Results - Earnings Call Transcript Highlight
IQ 2020-12-01 20:01:1822.42 22.41 0.54%
IQ 2020-12-01 21:01:1822.44 22.43 0.63%
IQ 2020-12-01 22:01:1722.31 22.30 0.09%
IQ 2020-12-01 23:01:1722.61 22.59 1.35%
IQ 2020-12-02 00:14:07VIQ Solutions Inc. (VQSLF) CEO Sebastien Paré on Q3 2020 Results - Earnings Call Transcript Highlight
IQ 2020-12-02 01:05:1022.60 22.32 1.07%
IQ 2020-12-02 02:01:1422.60 22.32 0.94%
IQ 2020-12-02 03:01:1522.45 22.30 0.58%
IQ 2020-12-02 04:01:1622.45 22.30 0.58%
IQ 2020-12-02 05:01:1522.45 22.30 0.58%
IQ 2020-12-02 06:01:1622.45 22.30 0.58%
IQ 2020-12-02 07:01:1622.45 22.30 0.58%
IQ 2020-12-02 08:01:1622.45 22.30 0.58%
IQ 2020-12-02 09:01:1522.45 22.30 0.58%
IQ 2020-12-02 10:01:1722.45 22.30 0.58%
IQ 2020-12-02 11:01:1722.55 22.10 0.58%
IQ 2020-12-02 12:01:1822.36 22.19 0.00%
IQ 2020-12-02 13:01:1722.53 22.36 0.00%
IQ 2020-12-02 14:01:1822.35 22.19 0.00%
IQ 2020-12-02 15:01:1822.30 22.23 -0.27%
IQ 2020-12-02 15:26:29FuelCell Energy - Latest Capital Raise Addresses Legacy Debt Issues And Further Improves Liquidity Highlight
IQ 2020-12-02 16:01:1722.44 22.28 0.36%
IQ 2020-12-02 17:01:2022.22 22.19 -1.46%
IQ 2020-12-02 18:01:1822.28 22.27 -1.20%
IQ 2020-12-02 18:08:53Cinemark Improves Liquidity And The Moviegoer Experience Highlight
IQ 2020-12-02 19:01:1922.42 22.41 -0.58%
IQ 2020-12-02 20:01:1822.48 22.47 -0.35%
IQ 2020-12-02 21:01:1922.70 22.69 0.67%
IQ 2020-12-02 22:01:1822.75 22.74 0.84%
IQ 2020-12-02 22:57:32Logiq Is Full Of Interesting Growth And Synergy Opportunities Highlight
IQ 2020-12-02 23:01:1822.84 22.83 1.29%
IQ 2020-12-03 01:04:5622.59 22.36 2.08%
IQ 2020-12-03 02:01:1522.70 22.36 2.58%
IQ 2020-12-03 03:01:1722.80 22.68 2.49%
IQ 2020-12-03 04:01:1722.80 22.68 2.49%
IQ 2020-12-03 05:01:1822.80 22.68 2.49%
IQ 2020-12-03 06:01:1722.80 22.68 2.49%
IQ 2020-12-03 07:01:1622.80 22.68 2.49%
IQ 2020-12-03 08:01:1622.80 22.68 2.49%
IQ 2020-12-03 08:34:56Solar companies Hi, I would like to invest in companies related to solar power. I am not looking for dividends, rather growth stocks. Right now, I am trying to pick a few stocks to do my DD. I am considering the following 1. ARRY 2. JKS 3. FSLR 4. SPWR 5. CSIQ I have currently looked at the fundamentals ( market cap, revenue, revenue growth, profit, operating cash flow etc. ). Do you guys have any suggestions ? What kind of solar companies have you invested in ? Also, any particular criteria do you use to identify a potential growth company especially in the energy sector ?   submitted by   /u/wanna_fuck_my_GF [link]   [comments] Highlight
IQ 2020-12-03 09:01:1522.80 22.68 2.49%
IQ 2020-12-03 09:15:50$WW + OrangeTheory I randomly stumbled into watching an interview with the Weight Watchers CEO the other day and was pretty intrigued by her message about the extreme shift to closing stores and into digital. Margins should increase significantly & it still has the “name brand” that many people associate with weight loss, even if there is no real barrier to entry into the space. This time of year (post-Thanksgiving, winter) is a big time for health and fitness in general & coupled with the pandemic it seems like many companies are primed to take advantage of the inactivity of Americans. What really piqued my interest though, was while I was watching this interview my wife mentioned how OrangeTheory had recently both called and emailed her regarding how she would feel about a potential “Partnership” with them. From what I can tell, there are at least 1200+ OrangeTheory locations across the country and it is extremely popular at least where I am. They have done a good job of customer service and offering a lot of online stuff to supplement the workouts. They have recently opened studios at 50% capacity where I am. I think a partnership would do a good job of increasing subscribers, even if only on a trial basis. Yet I couldn’t really find any news about anyone talking about this. The stock peaked in 2018 when it brought in Oprah and it still hasn’t recovered from pre-covid levels. It might not, but this seems like a good opportunity to buy low, especially if they can see some success from their digital transformation. I bought some $35 1/15/20 calls the other day on a whim and am already up over 60% on them. What do you think, is there something to this thesis?   submitted by   /u/pj20 [link]   [comments] Highlight
IQ 2020-12-03 10:01:1922.80 22.68 2.49%
IQ 2020-12-03 11:01:1723.50 21.50 2.49%
IQ 2020-12-03 12:01:1822.67 22.45 2.44%
IQ 2020-12-03 13:01:1822.67 22.45 2.44%
IQ 2020-12-03 14:01:1722.86 22.45 2.49%
IQ 2020-12-03 14:27:25Acamar/CarLotz De-SPAC: Ground-Floor Opportunity In This Unique Used Car Retail Disruptor Highlight
IQ 2020-12-03 15:01:1722.86 22.77 2.89%
IQ 2020-12-03 16:01:1822.79 22.76 2.85%
IQ 2020-12-03 17:01:1722.63 22.61 -0.57%
IQ 2020-12-03 18:01:1822.80 22.79 0.22%
IQ 2020-12-03 19:01:1822.98 22.97 0.97%
IQ 2020-12-03 20:01:1722.94 22.93 0.79%
IQ 2020-12-03 21:01:1722.93 22.92 0.75%
IQ 2020-12-03 22:01:1822.87 22.86 0.53%

Notice: Undefined index: news in /var/www/uastocks.com/index.php on line 98