IMBI 1970-01-01 03:00:006.69 5.53 -1.18%
IMBI 2020-11-12 15:01:116.69 5.53 -1.18%
IMBI 2020-11-12 16:01:127.14 5.61 -1.18%
IMBI 2020-11-12 17:01:146.18 5.84 -0.68%
IMBI 2020-11-12 18:01:136.18 5.87 2.04%
IMBI 2020-11-12 19:01:125.99 5.84 2.04%
IMBI 2020-11-12 20:01:125.82 5.71 -2.21%
IMBI 2020-11-12 21:01:125.73 5.66 -2.72%
IMBI 2020-11-12 22:01:125.64 5.55 -3.57%
IMBI 2020-11-12 23:01:115.68 5.50 -4.59%
IMBI 2020-11-13 01:06:255.68 5.40 -4.59%
IMBI 2020-11-13 02:01:115.68 5.40 -4.59%
IMBI 2020-11-13 03:01:115.68 5.40 -4.59%
IMBI 2020-11-13 04:01:115.68 5.40 -4.59%
IMBI 2020-11-13 05:01:115.68 5.40 -4.59%
IMBI 2020-11-13 06:01:125.68 5.40 -4.59%
IMBI 2020-11-13 07:01:115.68 5.40 -4.59%
IMBI 2020-11-13 08:01:125.68 5.40 -4.59%
IMBI 2020-11-13 09:01:125.68 5.40 -4.59%
IMBI 2020-11-13 10:01:125.68 5.40 -4.59%
IMBI 2020-11-13 11:01:1117.90 5.40 -4.59%
IMBI 2020-11-13 12:01:1217.90 5.40 -4.59%
IMBI 2020-11-13 13:01:1317.90 5.40 -4.59%
IMBI 2020-11-13 14:01:1112.15 5.40 -4.59%
IMBI 2020-11-13 15:01:1212.15 5.40 -4.59%
IMBI 2020-11-13 16:01:127.14 5.54 -4.59%
IMBI 2020-11-13 17:01:225.68 5.55 0.89%
IMBI 2020-11-13 18:01:135.70 5.59 0.71%
IMBI 2020-11-13 19:01:115.82 5.59 0.71%
IMBI 2020-11-13 20:01:115.80 5.65 0.71%
IMBI 2020-11-13 21:01:125.83 5.62 0.71%
IMBI 2020-11-13 22:01:135.87 5.75 2.85%
IMBI 2020-11-13 23:01:126.50 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-14 01:05:488.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-14 02:01:118.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-14 03:01:118.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-14 04:01:118.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-14 05:01:138.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-14 06:01:128.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-14 07:01:118.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-14 08:01:118.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-14 09:01:118.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-14 10:01:118.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-14 11:01:128.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-14 12:01:118.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-14 13:01:128.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-14 14:01:118.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-14 15:01:118.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-14 16:01:128.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-14 17:01:118.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-14 18:01:128.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-14 19:01:128.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-14 20:01:118.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-14 21:01:118.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-14 22:01:128.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-14 23:01:128.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-15 01:08:158.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-15 02:01:118.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-15 03:01:118.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-15 04:01:118.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-15 05:01:108.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-15 06:01:118.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-15 07:01:118.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-15 08:01:128.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-15 09:01:118.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-15 10:01:128.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-15 11:01:128.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-15 12:01:138.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-15 13:01:128.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-15 14:01:128.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-15 15:01:118.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-15 16:01:128.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-15 17:01:118.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-15 18:01:138.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-15 19:01:138.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-15 20:01:138.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-15 21:01:128.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-15 22:01:128.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-15 23:01:188.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-16 01:06:528.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-16 02:01:128.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-16 03:01:108.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-16 04:01:118.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-16 05:01:118.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-16 06:01:128.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-16 07:01:128.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-16 08:01:118.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-16 09:01:118.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-16 10:01:128.49 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-16 11:01:1317.90 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-16 12:01:1217.90 5.66 8.02%
IMBI 2020-11-16 13:01:128.20 6.05 8.02%
IMBI 2020-11-16 14:01:136.50 6.05 8.02%
IMBI 2020-11-16 15:01:126.50 6.05 8.02%
IMBI 2020-11-16 16:01:166.49 6.05 15.69%
IMBI 2020-11-16 17:01:185.99 5.87 -0.17%
IMBI 2020-11-16 18:01:146.17 6.01 0.33%
IMBI 2020-11-16 19:01:126.08 6.03 0.33%
IMBI 2020-11-16 20:01:126.06 6.00 -0.50%
IMBI 2020-11-16 21:01:136.00 5.87 -1.16%
IMBI 2020-11-16 22:01:136.06 5.96 -1.16%
IMBI 2020-11-16 23:01:126.03 5.95 -1.82%
IMBI 2020-11-17 01:05:126.50 5.66 -9.09%
IMBI 2020-11-17 02:01:126.50 5.66 -9.09%
IMBI 2020-11-17 03:01:126.50 5.66 -9.09%
IMBI 2020-11-17 04:01:126.50 5.66 -9.09%
IMBI 2020-11-17 05:01:126.50 5.66 -9.09%
IMBI 2020-11-17 06:01:126.50 5.66 -9.09%
IMBI 2020-11-17 07:01:126.50 5.66 -9.09%
IMBI 2020-11-17 08:01:126.50 5.66 -9.09%
IMBI 2020-11-17 09:01:136.50 5.66 -9.09%
IMBI 2020-11-17 10:01:136.50 5.66 -9.09%
IMBI 2020-11-17 11:01:1217.90 5.66 -9.09%
IMBI 2020-11-17 12:01:1317.90 5.66 -9.09%
IMBI 2020-11-17 13:01:1417.90 5.66 -9.09%
IMBI 2020-11-17 14:01:1217.90 5.95 -9.09%
IMBI 2020-11-17 15:01:1317.90 5.95 -9.09%
IMBI 2020-11-17 16:01:137.14 5.95 -9.09%
IMBI 2020-11-17 17:02:326.03 5.92 3.39%
IMBI 2020-11-17 18:01:136.15 6.05 1.69%
IMBI 2020-11-17 19:01:136.08 6.00 5.76%
IMBI 2020-11-17 20:01:126.25 6.20 5.08%
IMBI 2020-11-17 21:01:136.28 6.25 4.24%
IMBI 2020-11-17 22:01:136.16 6.09 2.37%
IMBI 2020-11-17 23:01:126.20 6.01 2.03%
IMBI 2020-11-18 01:04:398.85 6.04 4.92%
IMBI 2020-11-18 02:02:088.85 6.04 4.92%
IMBI 2020-11-18 03:01:118.85 5.00 4.92%
IMBI 2020-11-18 04:01:118.85 5.00 4.92%
IMBI 2020-11-18 05:01:128.85 5.00 4.92%
IMBI 2020-11-18 06:01:118.85 5.00 4.92%
IMBI 2020-11-18 07:01:138.85 5.00 4.92%
IMBI 2020-11-18 08:01:128.85 5.00 4.92%
IMBI 2020-11-18 09:01:128.85 5.00 4.92%
IMBI 2020-11-18 10:01:138.85 5.00 4.92%
IMBI 2020-11-18 11:01:1317.90 5.00 4.92%
IMBI 2020-11-18 12:01:1217.90 5.00 4.92%
IMBI 2020-11-18 13:01:1317.90 5.00 4.92%
IMBI 2020-11-18 14:01:1317.90 5.00 4.92%
IMBI 2020-11-18 15:01:1317.90 0.01 4.92%
IMBI 2020-11-18 16:01:146.74 6.26 6.10%
IMBI 2020-11-18 17:02:086.28 6.11 1.29%
IMBI 2020-11-18 18:01:146.28 6.25 -0.32%
IMBI 2020-11-18 19:01:136.30 6.23 0.97%
IMBI 2020-11-18 20:01:126.24 6.21 0.65%
IMBI 2020-11-18 21:01:126.23 6.16 0.65%
IMBI 2020-11-18 22:01:136.23 5.97 -0.65%
IMBI 2020-11-18 23:01:136.15 6.08 -1.45%
IMBI 2020-11-19 01:04:436.25 6.06 -0.97%
IMBI 2020-11-19 02:01:116.25 6.06 -0.97%
IMBI 2020-11-19 03:01:126.25 6.18 -0.97%
IMBI 2020-11-19 04:01:126.24 6.20 -0.97%
IMBI 2020-11-19 05:01:126.29 6.23 -0.97%
IMBI 2020-11-19 06:01:126.24 6.01 -0.97%
IMBI 2020-11-19 07:01:136.24 6.03 -0.97%
IMBI 2020-11-19 08:01:116.22 6.16 -0.97%
IMBI 2020-11-19 09:01:126.23 6.09 -0.97%
IMBI 2020-11-19 10:01:126.15 5.96 -0.97%
IMBI 2020-11-19 11:01:1417.90 5.96 -0.97%
IMBI 2020-11-19 12:01:1317.90 5.96 -0.97%
IMBI 2020-11-19 13:01:1117.90 5.96 -0.97%
IMBI 2020-11-19 14:01:136.83 5.96 -0.97%
IMBI 2020-11-19 15:01:136.83 5.96 -0.97%
IMBI 2020-11-19 16:01:136.49 5.75 4.20%
IMBI 2020-11-19 17:02:066.28 6.08 1.79%
IMBI 2020-11-19 18:01:146.27 6.23 2.12%
IMBI 2020-11-19 19:01:276.30 6.20 1.79%
IMBI 2020-11-19 20:01:136.34 6.21 1.96%
IMBI 2020-11-19 21:01:136.32 6.25 2.12%
IMBI 2020-11-19 22:01:126.32 6.24 1.96%
IMBI 2020-11-19 23:01:126.25 6.21 1.79%
IMBI 2020-11-20 01:05:186.73 5.61 6.09%
IMBI 2020-11-20 02:01:126.73 5.61 6.09%
IMBI 2020-11-20 03:01:126.73 5.61 6.09%
IMBI 2020-11-20 04:01:116.73 5.61 6.09%
IMBI 2020-11-20 05:01:116.73 5.61 6.09%
IMBI 2020-11-20 06:01:116.73 5.61 6.09%
IMBI 2020-11-20 07:01:116.73 5.61 6.09%
IMBI 2020-11-20 08:01:126.73 5.61 6.09%
IMBI 2020-11-20 09:01:136.73 5.61 6.09%
IMBI 2020-11-20 10:01:146.73 5.61 6.09%
IMBI 2020-11-20 11:01:1117.90 5.61 6.09%
IMBI 2020-11-20 12:01:1317.90 0.01 6.09%
IMBI 2020-11-20 13:01:1417.90 0.01 6.09%
IMBI 2020-11-20 14:01:1217.90 0.01 6.09%
IMBI 2020-11-20 15:01:1317.90 5.70 3.62%
IMBI 2020-11-20 16:01:136.79 6.09 3.62%
IMBI 2020-11-20 17:01:266.45 6.25 -3.10%
IMBI 2020-11-20 18:01:146.65 6.25 2.95%
IMBI 2020-11-20 18:25:28Yody Yody Yody Yody Yody. Imbi there I said it. https://t.co/j8XLyJV5Pt Highlight
IMBI 2020-11-20 18:26:05Rose Above Upper Bollinger Band today: $SRRA $SRTS $PCGU $TATT $TEDU $TGC $IMBI $FRTA ... https://t.co/AyIukUGmib Highlight
IMBI 2020-11-20 18:55:59@RealChestro @Miss_Fipaza Jonga ibimbi i gate yethu imoshakele i glass zayo cracked yaphuma nakwi wherls. Amanzi abengena from the roof ehla kwi doen lightd imbi into eyehlele abantu. Highlight
IMBI 2020-11-20 19:01:136.47 6.39 0.16%
IMBI 2020-11-20 19:08:41It’s been a long, but productive week. #diplodog Imbi for one is having a well deserved rest! #RwOT https://t.co/w6VcBXUF2X Highlight
IMBI 2020-11-20 19:16:33@Pontsho__Mo Imbi Highlight
IMBI 2020-11-20 19:29:04Kunengi khulu engikhanuka ukukutjho mara net nginomraro munye. Banengi angekhe bakuthande begodu bazokukwata. Ngibona kukuhle bonyana ngizithulele ngibukele kwaphela. Imbi lento ndiybona phamb kwam. Imbi nyan ... Makhe sibone kodwa ukuba kubhekiswa ngaphi na. Highlight
IMBI 2020-11-20 19:53:08@lungadeon Imbi le game shem Highlight
IMBI 2020-11-20 20:01:126.38 6.25 -1.55%
IMBI 2020-11-20 20:13:06@Tshi_Nakanyane always! Imbi lanto Highlight
IMBI 2020-11-20 20:30:09Imbi le ngoma ka hashi Highlight
IMBI 2020-11-20 20:42:26$IMBI at 6.645 ⬆️ Volume Surge ⬆️ [Under 10m Float] (This alert is delayed by 5 minutes) Follow us to catch Parabolic Runners before they even walk ⬆️#stocks #daytrading #stockmarket #trading #pennystocks #tips #daytrading #financ ... Highlight
IMBI 2020-11-20 21:01:146.69 6.61 4.50%
IMBI 2020-11-20 21:10:48I added a tot of whisky to my apple juice... imbi this thing. Highlight
IMBI 2020-11-20 21:21:42@seanjama @Silulami_zuba @peekay_mab This has been hijacked by thugs... When done right, akhonto imbi ubukela abantwana be dlala ngo lwimi lwee nkobe.. But now, there's knives and guns involved, kuxuthelwe abantwana impahla nemali zabo.. How is that not thuggish? Highlight
IMBI 2020-11-20 21:42:06$IMBI 15% Highlight
IMBI 2020-11-20 21:45:51Yho ha.a imbi lekaka https://t.co/CLBY4baDxj Highlight
IMBI 2020-11-20 22:01:137.06 6.98 8.53%
IMBI 2020-11-20 22:02:19@hlumelajonas_ my phone is off my buoy, akhonto imbi? Highlight
IMBI 2020-11-20 22:13:50@Lungii_T @_PalesaLetlape Imbi lento eyenzeka kim Highlight
IMBI 2020-11-20 22:17:01Imbi. https://t.co/7CHOgEwjFD Highlight
IMBI 2020-11-20 22:23:47Imbi Menel Cemenyë menë Ráno tië. Highlight
IMBI 2020-11-20 22:24:18@kara_buhle Imbi baby!! Mara Jolani hey Highlight
IMBI 2020-11-20 22:32:55@imbi_park ДАААА Highlight
IMBI 2020-11-20 22:33:41@imbi_park Мя https://t.co/zrnW129Uwp Highlight
IMBI 2020-11-20 22:35:41@imbi_park Азпщащпзпжи работаю оперативно Highlight
IMBI 2020-11-20 22:40:59@Nkosi_magwe Ewe, maninzi amadoda endiwaziyo nandaziyo apha... Futhi ke kulula ukulungisana nokufundisana, singakhange singene nzulu kwinto zethu.. Kwaye ingeyonto imbi ukufumana uluvo nolwazi kumanye amadoda, Mbombo zone zeli lizwe.. Uba ndingayithetha bucala, bendingazuluva uluvo lwakho. Highlight
IMBI 2020-11-20 23:01:117.07 6.88 8.37%
IMBI 2020-11-20 23:31:41@BoitumeloKie Imbi Highlight
IMBI 2020-11-21 01:04:497.05 6.69 10.16%
IMBI 2020-11-21 01:15:07Imbi ke sana cause the cup I ke pouring into is my life https://t.co/fsWcl7qHPp Highlight
IMBI 2020-11-21 02:01:117.05 6.69 10.16%
IMBI 2020-11-21 02:51:47Imbi ke eyongabinabo ubuthongo sekusondela u3 ekuseni. Phofu kube kungekho nendinomshukumisa avuke sincokole, sihambise ubusuku kamnandi Highlight
IMBI 2020-11-21 03:01:117.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-21 03:03:27@nto_hendrick Suhleka wena imbi lento Highlight
IMBI 2020-11-21 03:05:25@NdiphiwoMboto Imbi Highlight
IMBI 2020-11-21 03:32:28Imbi tenme a ber la mas drag https://t.co/IS1nkzFBCs :( Highlight
IMBI 2020-11-21 03:41:57@TMFoundation_ Imbi. Highlight
IMBI 2020-11-21 04:01:127.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-21 04:54:57@_SirBongZ Imbi nyan lanto. Akana voice yamapiano LA mama.. Uvele Uve nje Bana susgogwana esiya sicula phaa Highlight
IMBI 2020-11-21 05:01:117.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-21 06:01:117.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-21 07:01:137.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-21 07:12:32@Ape_Vaz Yho imbi ndiyoyika Highlight
IMBI 2020-11-21 07:43:12@Bonga_thereal1 Imbi grootman Highlight
IMBI 2020-11-21 08:00:02@Kgiba_L Lol imbi yona but kuGugu intle Highlight
IMBI 2020-11-21 08:01:127.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-21 08:01:32Meat and cold beer is needed. Imbi le weather. Highlight
IMBI 2020-11-21 08:25:35Buy Moscato for ya girl & she takes one sip off the flute then she goes "Why imbi ka so?". But jolani wethu akhonto ibitheni. https://t.co/p1pIZWrqD7 Highlight
IMBI 2020-11-21 08:26:43Ayizugqiba nenyanga yophuke lee itap shame. Imbi into yeANC. Really can't believe our people still vote these lunatics into power. https://t.co/i1lxAtWbq4 Highlight
IMBI 2020-11-21 09:01:107.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-21 09:28:31Akhonto imbi apha kuright but I'm so anxious. Umzimba wam ufuna indlu yam. Highlight
IMBI 2020-11-21 09:41:08Hello, I’m Imbi’s notebook. She lugs me around everywhere but never uses me. Then, when she has something she wants to write down, I hide from her and I only come back out when I’m certain she has completely forgotten the thing she wanted to write down. Ha ha ha ha ha ha ha. Highlight
IMBI 2020-11-21 09:44:06Once Upon A Time In Jalan Imbi https://t.co/8UNlszQjJO Highlight
IMBI 2020-11-21 10:01:137.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-21 10:07:05@JusMissK If it's what I think it is, it tastes sour. Imbi but some people like it. Highlight
IMBI 2020-11-21 10:24:36Imbi la hunter's red apple cider sukaaaa!!! Highlight
IMBI 2020-11-21 10:27:35@YavelaN Imbi nyani shame yhuuuu Highlight
IMBI 2020-11-21 10:29:29@gugulethu____ @Ambitiouz_Ent Imbi lento Highlight
IMBI 2020-11-21 10:30:10Wawundithengiselani kodwa uyayazi uba imbi? Ndakbona apho uba awundifuni ntombazana ndini uyandi pretender. https://t.co/zhfn1vbjHm Highlight
IMBI 2020-11-21 10:50:52@imbi_park куроо... Highlight
IMBI 2020-11-21 10:53:57@aCko___ Imbi ☹️ I couldn’t even finish it. Highlight
IMBI 2020-11-21 11:01:127.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-21 11:08:31bathi get under someone else to get over the person and mna it never worked lmao. Umthande umntu ibengaske kuphinde kubemnandi... Mna I was on a Khloe Kardashian tip. Ndi post'a wena quotes and relating etc.. ubakwi denial kaloku. imbi https://t.co/mCZgXpHclp Highlight
IMBI 2020-11-21 11:12:18@ItsSmashh_ Imbi Highlight
IMBI 2020-11-21 11:34:45@SiphamandlaNt12 Imbi kakhulu Highlight
IMBI 2020-11-21 11:45:01Inde maan and imbi into that men who want to do right by their kids go through. But I'm glad I came across a thread that was talking about Family court. I'm going there on Monday. Highlight
IMBI 2020-11-21 11:46:00imbi the girl - angel face (Unearthed NIDA winner 2018) https://t.co/R1UgviEtD9 @YouTubeより Highlight
IMBI 2020-11-21 11:46:32@ses_gobez was right. Nixoke nonke, imbi isavanna. Highlight
IMBI 2020-11-21 12:01:127.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-21 12:04:54That was early 2000 romance. We’ve come to know better & still. Imbi https://t.co/pLn3IQe6Mq Highlight
IMBI 2020-11-21 12:05:00Imbi iSavanna tbh Highlight
IMBI 2020-11-21 12:06:33RT @Monelisi_Sigabi: Inde maan and imbi into that men who want to do right by their kids go through. But I'm glad I came across a thread th… Highlight
IMBI 2020-11-21 12:09:41@imbi_park https://t.co/WfDVDP32x2 Highlight
IMBI 2020-11-21 12:31:21@imbi_park здравствуйте до свидания Highlight
IMBI 2020-11-21 13:01:137.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-21 13:03:49Imbi nobambi lendoda Highlight
IMBI 2020-11-21 13:16:45I like honey. Luckily I make my own. #wetteen #sexyteen #jailbait #teencreampie #im15 #imbi Highlight
IMBI 2020-11-21 13:19:01@imbi_park блять ещё одно видео с ним и я посмотрю это Highlight
IMBI 2020-11-21 13:52:06@Vee_something_ @SadtuNational @DBE_SA @ECDOEZA @ElijahMhlanga This school was built in the early 80s ..... Imbi into ephaya ziwile iiclasses kwashiyeka ezintathu nazo zinentanda kodwa abantwana basabhalela phaya iiMatric exams akukho kwanto eyenziwa yi @ECDOEZA Highlight
IMBI 2020-11-21 13:58:40@imbi_park кричалка аобаджосай главный хит Highlight
IMBI 2020-11-21 14:01:127.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-21 15:01:127.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-21 16:01:127.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-21 17:01:127.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-21 18:01:127.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-21 19:01:137.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-21 20:01:137.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-21 21:01:137.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-21 22:01:127.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-21 23:01:117.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-22 01:06:387.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-22 02:01:127.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-22 03:01:117.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-22 04:01:117.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-22 05:01:117.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-22 06:01:117.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-22 07:01:117.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-22 08:01:117.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-22 09:01:117.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-22 10:01:127.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-22 11:01:127.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-22 12:01:137.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-22 13:01:127.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-22 14:01:127.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-22 15:01:127.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-22 16:01:127.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-22 17:01:127.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-22 18:01:127.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-22 19:01:157.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-22 20:01:127.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-22 21:01:137.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-22 22:01:127.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-22 23:01:177.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-23 01:05:527.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-23 02:01:117.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-23 03:01:117.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-23 04:01:127.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-23 05:01:127.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-23 06:01:117.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-23 07:01:137.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-23 08:01:127.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-23 09:01:127.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-23 10:01:147.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-23 11:01:137.40 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-23 12:01:1413.00 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-23 13:01:1213.00 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-23 14:01:1313.00 6.40 10.16%
IMBI 2020-11-23 15:01:1413.00 7.15 11.72%
IMBI 2020-11-23 16:01:1310.24 7.15 11.72%
IMBI 2020-11-23 17:01:197.20 7.14 1.28%
IMBI 2020-11-23 18:01:157.14 7.02 1.28%
IMBI 2020-11-23 19:01:147.48 7.14 2.13%
IMBI 2020-11-23 20:01:127.56 7.50 7.09%
IMBI 2020-11-23 21:01:127.46 7.38 4.82%
IMBI 2020-11-23 22:01:127.65 7.55 7.80%
IMBI 2020-11-23 23:01:127.65 7.44 7.09%
IMBI 2020-11-24 01:04:527.85 7.03 9.79%
IMBI 2020-11-24 02:01:128.00 7.03 9.79%
IMBI 2020-11-24 03:01:129.00 7.03 9.79%
IMBI 2020-11-24 04:01:129.00 7.03 9.79%
IMBI 2020-11-24 05:01:139.00 7.03 9.79%
IMBI 2020-11-24 06:01:119.00 7.03 9.79%
IMBI 2020-11-24 07:01:139.00 7.03 9.79%
IMBI 2020-11-24 08:01:119.00 7.03 9.79%
IMBI 2020-11-24 09:01:179.00 7.03 9.79%
IMBI 2020-11-24 10:01:139.00 7.03 9.79%
IMBI 2020-11-24 11:01:149.00 7.03 9.79%
IMBI 2020-11-24 12:01:179.00 7.03 9.79%
IMBI 2020-11-24 13:01:149.00 7.03 9.79%
IMBI 2020-11-24 14:01:209.00 7.03 9.79%
IMBI 2020-11-24 15:01:14199999.99 0.01 9.79%
IMBI 2020-11-24 16:01:167.38 6.20 9.79%
IMBI 2020-11-24 17:02:126.35 6.27 -19.75%
IMBI 2020-11-24 18:01:166.03 6.00 -22.93%
IMBI 2020-11-24 19:01:526.09 6.05 -22.80%
IMBI 2020-11-24 20:01:126.00 5.96 -23.57%
IMBI 2020-11-24 21:01:125.99 5.95 -23.69%
IMBI 2020-11-24 22:01:135.95 5.91 -24.71%
IMBI 2020-11-24 23:01:136.25 5.91 -23.44%
IMBI 2020-11-25 01:04:416.25 6.02 8.33%
IMBI 2020-11-25 02:01:116.25 6.02 8.33%
IMBI 2020-11-25 03:01:126.50 6.02 8.51%
IMBI 2020-11-25 04:01:126.50 6.02 8.51%
IMBI 2020-11-25 05:01:136.50 6.02 8.51%
IMBI 2020-11-25 06:01:126.50 6.02 8.51%
IMBI 2020-11-25 07:01:146.50 6.02 8.51%
IMBI 2020-11-25 08:01:126.50 6.02 8.51%
IMBI 2020-11-25 09:01:116.50 6.02 8.51%
IMBI 2020-11-25 10:01:126.50 6.02 8.51%
IMBI 2020-11-25 11:01:126.50 6.02 8.51%
IMBI 2020-11-25 12:01:127.05 5.69 8.51%
IMBI 2020-11-25 13:01:137.05 5.69 8.51%
IMBI 2020-11-25 14:01:137.05 6.02 8.51%
IMBI 2020-11-25 15:01:137.05 6.02 8.51%
IMBI 2020-11-25 16:01:136.40 6.02 8.51%
IMBI 2020-11-25 18:01:166.26 6.09 0.32%
IMBI 2020-11-25 19:01:136.33 6.20 -0.64%
IMBI 2020-11-25 20:01:136.19 6.07 -0.96%
IMBI 2020-11-25 21:01:126.10 6.02 -2.72%
IMBI 2020-11-25 22:01:156.13 6.10 -2.24%
IMBI 2020-11-25 23:01:136.10 6.02 -2.56%
IMBI 2020-11-26 01:05:426.75 6.02 -5.79%
IMBI 2020-11-26 02:01:126.75 6.02 -5.79%
IMBI 2020-11-26 03:01:126.75 6.02 -5.79%
IMBI 2020-11-26 04:01:136.75 6.02 -5.79%
IMBI 2020-11-26 05:01:136.75 6.02 -5.79%
IMBI 2020-11-26 06:01:126.75 6.02 -5.79%
IMBI 2020-11-26 07:01:136.75 6.02 -5.79%
IMBI 2020-11-26 08:01:126.75 6.02 -5.79%
IMBI 2020-11-26 09:01:126.75 6.02 -5.79%
IMBI 2020-11-26 10:01:136.75 6.02 -5.79%
IMBI 2020-11-26 11:01:136.75 6.02 -5.79%
IMBI 2020-11-26 12:01:136.75 6.02 -5.79%
IMBI 2020-11-26 13:01:146.75 6.02 -5.79%
IMBI 2020-11-26 14:01:136.75 6.02 -5.79%
IMBI 2020-11-26 15:01:136.75 6.02 -5.79%
IMBI 2020-11-26 16:01:136.75 6.02 -5.79%
IMBI 2020-11-26 17:01:126.75 6.02 -5.79%
IMBI 2020-11-26 18:01:126.75 6.02 -5.79%
IMBI 2020-11-26 19:01:146.75 6.02 -5.79%
IMBI 2020-11-26 20:01:136.75 6.02 -5.79%
IMBI 2020-11-26 21:01:156.75 6.02 -5.79%
IMBI 2020-11-26 22:01:136.75 6.02 -5.79%
IMBI 2020-11-26 23:01:136.75 6.02 -5.79%
IMBI 2020-11-27 01:06:156.75 6.02 -5.79%
IMBI 2020-11-27 02:01:136.75 6.02 -5.79%
IMBI 2020-11-27 03:01:136.75 6.02 -5.79%
IMBI 2020-11-27 04:01:126.75 6.02 -5.79%
IMBI 2020-11-27 05:01:136.75 6.02 -5.79%
IMBI 2020-11-27 06:01:136.75 6.02 -5.79%
IMBI 2020-11-27 07:01:126.75 6.02 -5.79%
IMBI 2020-11-27 08:01:116.75 6.02 -5.79%
IMBI 2020-11-27 09:01:116.75 6.02 -5.79%
IMBI 2020-11-27 10:01:126.75 6.02 -5.79%
IMBI 2020-11-27 12:02:046.75 6.02 -5.79%
IMBI 2020-11-27 13:01:156.75 6.41 -5.79%
IMBI 2020-11-27 14:01:126.75 2.06 0.31%
IMBI 2020-11-27 15:01:126.75 2.06 0.31%
IMBI 2020-11-27 16:01:148.01 5.78 0.31%
IMBI 2020-11-27 17:01:136.21 6.16 3.32%
IMBI 2020-11-27 18:01:276.22 6.16 2.33%
IMBI 2020-11-27 19:01:226.18 6.10 1.83%
IMBI 2020-11-27 20:01:146.18 6.02 2.33%
IMBI 2020-11-27 21:01:136.18 6.02 2.33%
IMBI 2020-11-27 22:01:146.50 6.02 2.33%
IMBI 2020-11-27 23:01:136.50 6.02 2.33%
IMBI 2020-11-28 01:05:116.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-28 02:01:126.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-28 03:01:136.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-28 04:01:136.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-28 05:01:146.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-28 06:01:136.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-28 07:01:136.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-28 08:01:136.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-28 09:01:136.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-28 10:01:136.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-28 11:01:136.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-28 12:01:146.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-28 13:01:126.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-28 15:01:146.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-28 16:01:136.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-28 17:01:136.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-28 18:01:136.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-28 19:01:136.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-28 20:01:136.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-28 21:01:146.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-28 22:01:136.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-28 23:01:136.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-29 01:06:136.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-29 02:01:126.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-29 03:01:116.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-29 04:01:126.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-29 05:01:116.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-29 06:01:126.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-29 07:01:126.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-29 08:01:116.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-29 09:01:116.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-29 10:01:126.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-29 11:01:116.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-29 12:01:126.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-29 13:01:126.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-29 14:01:126.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-29 15:01:136.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-29 16:01:126.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-29 17:01:126.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-29 18:01:126.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-29 19:01:146.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-29 20:01:126.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-29 21:01:126.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-29 22:01:126.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-29 23:01:196.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-30 01:06:536.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-30 02:01:106.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-30 03:01:116.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-30 04:01:116.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-30 05:01:116.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-30 06:05:436.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-30 07:01:116.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-30 08:01:116.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-30 09:01:266.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-30 10:01:126.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-30 11:01:126.50 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-30 12:01:146.14 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-30 13:01:136.14 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-30 14:01:116.14 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-30 15:01:126.14 6.02 2.50%
IMBI 2020-11-30 16:01:136.14 5.74 2.50%
IMBI 2020-11-30 17:01:136.23 6.03 -0.32%
IMBI 2020-11-30 18:01:146.06 5.93 -1.62%
IMBI 2020-11-30 19:01:126.07 6.00 -1.95%
IMBI 2020-11-30 20:01:126.08 6.02 -1.14%
IMBI 2020-11-30 21:01:146.18 6.12 -0.16%
IMBI 2020-11-30 22:01:136.16 6.04 0.00%
IMBI 2020-11-30 23:01:136.19 5.90 -4.22%
IMBI 2020-12-01 01:04:406.19 5.90 -1.83%
IMBI 2020-12-01 02:01:106.19 5.90 -1.83%
IMBI 2020-12-01 03:01:126.19 5.90 -1.83%

Notice: Undefined index: news in /var/www/uastocks.com/index.php on line 85