Favourites   Have ideas?  Sign in / Register

$GAN: GAN Limited - Ordinary Shares

+ Gaming, Gambling, Adult


 

  Last week   Last 30 days   Last 3 monthes   Last year
Clear trash/duplicates Clear duplicates of prices Only english


2021-08-18

GAN 2021-08-18 07:00:4913.89 13.58 -2.18%
GAN 2021-08-18 08:00:5714.00 13.24 -2.25%
GAN 2021-08-18 09:00:4814.00 13.89 -2.11%
GAN 2021-08-18 10:00:4713.24 13.17 -3.95%
GAN 2021-08-18 11:01:0313.87 13.80 -0.79%
GAN 2021-08-18 12:01:0314.13 14.09 1.43%
GAN 2021-08-18 13:00:4514.13 14.11 1.29%
GAN 2021-08-18 14:00:4614.14 14.10 1.22%
GAN 2021-08-18 15:00:4314.27 14.24 2.30%
GAN 2021-08-18 16:01:0213.87 13.86 -1.00%
GAN 2021-08-18 17:00:4414.40 13.60 -1.22%
GAN 2021-08-18 19:06:1113.90 13.75 -0.94%
GAN 2021-08-18 20:00:4813.90 13.60 -0.07%
2021-08-19

GAN 2021-08-19 07:00:4730.00 13.05 -0.36%
GAN 2021-08-19 08:00:5913.70 13.05 -1.51%
GAN 2021-08-19 09:00:5714.50 13.80 -1.08%
GAN 2021-08-19 10:00:5014.06 14.01 2.18%
GAN 2021-08-19 11:00:5614.11 14.08 3.85%
GAN 2021-08-19 12:00:4614.29 14.26 4.58%
GAN 2021-08-19 13:00:5114.65 14.62 6.25%
GAN 2021-08-19 14:00:4514.39 14.36 4.43%
GAN 2021-08-19 15:01:0414.27 14.24 3.49%
GAN 2021-08-19 16:00:5214.55 14.53 5.59%
GAN 2021-08-19 17:00:4514.67 14.52 5.95%
GAN 2021-08-19 19:03:0314.62 14.55 5.04%
2021-08-20

GAN 2021-08-20 05:00:5014.62 12.95 5.04%
GAN 2021-08-20 07:01:0414.71 12.95 5.04%
GAN 2021-08-20 09:00:5014.72 14.50 5.04%
GAN 2021-08-20 10:00:5415.28 15.26 5.00%
GAN 2021-08-20 11:01:0115.59 15.55 6.72%
GAN 2021-08-20 12:00:5915.56 15.54 6.65%
GAN 2021-08-20 13:00:4415.49 15.47 5.83%
GAN 2021-08-20 14:00:4715.48 15.44 5.89%
GAN 2021-08-20 15:00:4915.50 15.48 6.17%
GAN 2021-08-20 16:00:5915.24 15.23 4.39%
GAN 2021-08-20 17:00:4615.50 15.02 4.52%
GAN 2021-08-20 19:05:1715.50 14.95 1.63%
2021-08-23

GAN 2021-08-23 07:00:4928.00 14.95 1.63%
GAN 2021-08-23 08:00:4419.00 15.25 3.67%
GAN 2021-08-23 09:00:5115.50 15.30 4.28%
GAN 2021-08-23 10:01:2515.63 15.57 4.21%
GAN 2021-08-23 11:00:5515.43 15.41 3.14%
GAN 2021-08-23 12:00:5815.54 15.50 3.81%
GAN 2021-08-23 13:00:4715.90 15.88 6.35%
GAN 2021-08-23 14:00:4315.91 15.87 6.22%
GAN 2021-08-23 15:00:5115.88 15.86 6.15%
GAN 2021-08-23 16:01:0216.05 16.03 7.09%
GAN 2021-08-23 17:00:4016.15 15.37 7.36%
GAN 2021-08-23 19:03:4916.15 15.50 4.90%
2021-08-24

GAN 2021-08-24 06:00:5520.00 15.50 4.90%
GAN 2021-08-24 07:01:0920.00 16.20 4.90%
GAN 2021-08-24 08:00:5616.70 16.20 4.90%
GAN 2021-08-24 09:00:4416.10 15.55 5.23%
GAN 2021-08-24 10:00:5816.31 16.26 1.37%
GAN 2021-08-24 11:00:4716.55 16.53 3.05%
GAN 2021-08-24 12:01:1416.64 16.61 3.55%
GAN 2021-08-24 13:01:0616.77 16.74 4.36%
GAN 2021-08-24 14:01:0716.77 16.72 4.42%
GAN 2021-08-24 15:00:4116.79 16.74 4.42%
GAN 2021-08-24 16:00:4616.97 16.95 5.67%
GAN 2021-08-24 17:00:5217.00 16.90 5.61%
GAN 2021-08-24 19:02:4317.10 16.90 5.03%
GAN 2021-08-24 20:00:4017.10 16.95 5.03%
2021-08-25

GAN 2021-08-25 05:00:5719.50 16.95 5.03%
GAN 2021-08-25 07:00:4416.95 16.95 5.03%
GAN 2021-08-25 08:00:5816.95 14.50 5.28%
GAN 2021-08-25 09:01:0516.95 16.05 5.28%
GAN 2021-08-25 10:00:4616.64 16.60 -1.83%
GAN 2021-08-25 11:00:4716.70 16.66 -1.60%
GAN 2021-08-25 12:01:0416.80 16.75 -0.77%
GAN 2021-08-25 13:00:5316.98 16.92 0.30%
GAN 2021-08-25 14:00:4416.86 16.85 -0.35%
GAN 2021-08-25 15:00:4616.96 16.92 0.06%
GAN 2021-08-25 16:01:0417.00 16.98 0.41%
GAN 2021-08-25 17:00:5317.05 16.60 0.53%
GAN 2021-08-25 19:02:4817.06 16.65 1.55%
GAN 2021-08-25 20:00:4817.06 17.00 0.42%
2021-08-26

GAN 2021-08-26 04:00:4617.06 16.65 1.55%
GAN 2021-08-26 05:00:5819.50 16.65 1.55%
GAN 2021-08-26 07:01:0018.95 12.05 1.55%
GAN 2021-08-26 12:01:0816.94 16.91 -0.53%
GAN 2021-08-26 13:00:5216.95 16.93 -0.35%
GAN 2021-08-26 14:00:5617.04 17.01 0.00%
GAN 2021-08-26 15:00:5516.99 16.97 -0.18%
GAN 2021-08-26 16:00:5216.95 16.94 -0.29%
GAN 2021-08-26 17:00:4317.30 16.60 -0.29%
GAN 2021-08-26 18:05:2217.30 16.60 -2.29%
GAN 2021-08-26 19:00:5417.30 16.60 -1.72%
2021-08-27

GAN 2021-08-27 07:01:0917.30 14.00 -1.72%
GAN 2021-08-27 08:00:4119.50 14.00 -1.72%
GAN 2021-08-27 09:01:0116.95 16.00 -1.72%
GAN 2021-08-27 10:01:1317.26 17.22 3.79%
GAN 2021-08-27 11:00:4817.59 17.55 5.78%
GAN 2021-08-27 12:01:1117.51 17.49 5.42%
GAN 2021-08-27 13:01:0917.57 17.56 5.78%
GAN 2021-08-27 14:00:4417.67 17.66 6.38%
GAN 2021-08-27 15:01:0217.69 17.66 6.20%
GAN 2021-08-27 16:01:0217.56 17.55 5.66%
GAN 2021-08-27 17:00:5817.74 17.50 5.48%
GAN 2021-08-27 19:01:1917.74 17.50 3.06%
2021-08-30

GAN 2021-08-30 07:00:5924.00 12.05 3.06%
GAN 2021-08-30 08:00:4817.98 12.05 3.06%
GAN 2021-08-30 09:01:0117.85 16.00 2.94%
GAN 2021-08-30 10:01:1117.26 17.20 -1.48%
GAN 2021-08-30 11:00:5517.07 17.02 -2.68%
GAN 2021-08-30 12:01:1117.01 16.99 -2.97%
GAN 2021-08-30 13:00:5816.94 16.91 -3.42%
GAN 2021-08-30 14:01:0817.00 16.97 -3.03%
GAN 2021-08-30 15:00:5817.10 17.07 -2.45%
GAN 2021-08-30 16:00:5616.89 16.87 -3.54%
GAN 2021-08-30 17:00:3817.49 16.80 -3.54%
GAN 2021-08-30 19:02:4317.39 16.60 -3.98%
2021-08-31

GAN 2021-08-31 05:00:5019.20 16.60 -3.98%
GAN 2021-08-31 08:00:4817.98 16.60 -3.98%
GAN 2021-08-31 09:00:4317.49 16.30 -0.91%
GAN 2021-08-31 10:00:4817.18 17.08 1.30%
GAN 2021-08-31 11:00:4517.00 16.97 0.41%
GAN 2021-08-31 12:00:5717.22 17.19 1.72%
GAN 2021-08-31 13:01:0117.24 17.21 1.83%
GAN 2021-08-31 14:00:5417.15 17.14 1.48%
GAN 2021-08-31 15:00:4317.12 17.11 1.30%
GAN 2021-08-31 16:00:5217.12 17.10 1.18%
GAN 2021-08-31 17:00:3917.48 17.00 1.18%
2021-09-01

GAN 2021-09-01 07:00:4919.50 14.70 1.18%
GAN 2021-09-01 09:01:0017.35 16.30 1.18%
GAN 2021-09-01 10:00:5117.26 17.21 0.58%
GAN 2021-09-01 11:00:5417.41 17.38 1.64%
GAN 2021-09-01 12:01:1517.28 17.23 0.88%
GAN 2021-09-01 13:00:4617.31 17.29 1.11%
GAN 2021-09-01 14:00:5417.34 17.32 1.29%
GAN 2021-09-01 15:01:0717.13 17.09 0.00%
GAN 2021-09-01 16:00:4117.09 17.07 -0.06%
GAN 2021-09-01 17:01:0017.45 17.00 -0.06%
GAN 2021-09-01 19:03:3317.45 17.00 -0.93%
2021-09-02

GAN 2021-09-02 07:00:4817.94 17.00 -0.93%
GAN 2021-09-02 09:00:4717.50 16.50 -0.93%
GAN 2021-09-02 10:00:5717.49 17.44 2.40%
GAN 2021-09-02 11:01:0017.34 17.29 1.23%
GAN 2021-09-02 12:00:5117.92 17.89 4.80%
GAN 2021-09-02 13:00:4417.84 17.81 4.27%
GAN 2021-09-02 14:00:5817.99 17.96 5.09%
GAN 2021-09-02 15:00:5817.93 17.90 4.80%
GAN 2021-09-02 16:00:4617.82 17.80 4.21%
GAN 2021-09-02 17:00:4918.00 17.50 4.21%
GAN 2021-09-02 19:00:5318.00 17.50 3.25%
2021-09-03

GAN 2021-09-03 06:01:0417.81 17.50 3.25%
GAN 2021-09-03 07:00:5924.00 15.50 2.84%
GAN 2021-09-03 08:01:0919.50 15.50 2.84%
GAN 2021-09-03 09:00:5617.81 16.58 2.84%
GAN 2021-09-03 10:00:5917.88 17.81 0.34%
GAN 2021-09-03 11:00:5417.86 17.83 0.22%
GAN 2021-09-03 12:00:5317.64 17.61 -1.07%
GAN 2021-09-03 13:01:0017.77 17.73 -0.34%
GAN 2021-09-03 14:01:0817.82 17.79 -0.06%
GAN 2021-09-03 15:00:4917.78 17.75 -0.22%
GAN 2021-09-03 16:00:3617.70 17.69 -0.67%
GAN 2021-09-03 17:00:4317.94 17.50 -0.62%
GAN 2021-09-03 19:04:0917.98 17.50 0.23%
2021-09-07

GAN 2021-09-07 07:00:5118.20 13.50 0.23%
GAN 2021-09-07 08:00:4918.00 13.50 0.23%
GAN 2021-09-07 09:00:4717.86 17.70 0.23%
GAN 2021-09-07 10:00:5917.94 17.90 -0.28%
GAN 2021-09-07 11:01:0117.80 17.75 0.85%
GAN 2021-09-07 12:00:5717.93 17.87 1.19%
GAN 2021-09-07 13:00:4417.95 17.92 1.30%
GAN 2021-09-07 14:00:5518.11 18.09 2.15%
GAN 2021-09-07 15:00:4318.09 18.05 2.15%
GAN 2021-09-07 16:00:5217.94 17.91 1.36%
GAN 2021-09-07 17:00:3718.20 17.80 2.77%
GAN 2021-09-07 19:03:3918.20 17.80 3.47%
2021-09-08

GAN 2021-09-08 05:00:4718.10 17.80 3.47%
GAN 2021-09-08 07:00:4218.00 14.60 3.47%
GAN 2021-09-08 08:00:5318.29 14.60 3.47%
GAN 2021-09-08 09:00:5118.08 16.58 1.99%
GAN 2021-09-08 10:00:5317.75 17.71 -3.13%
GAN 2021-09-08 10:04:13
@paepillion Yang terakhir ultan Artem gan, yang atasnya tahun depan 👌 even limited juga
GAN 2021-09-08 11:01:0117.11 17.06 -7.09%
GAN 2021-09-08 11:27:55
@Maaaniiishaa 🤮🤢ota aro gan naki, chiii!!
GAN 2021-09-08 11:28:00
@Artillerry @ArtPagrabi Bik pēc tam. Kaut ko jāmēģina safočēt. Kausiņu ne visai, bet paēst gribēšu gan. Gaļu, nevis kukumbērus.. 😀 Es vēl atceros latgales cūku bēres! 😀😀
GAN 2021-09-08 11:28:08
gue ngepost diluc mulu di sg trs direply sm si diluc main gini "diluc terus saya kapan gan" gitu semoga saja yh https://t.co/tC7Kq2UaTW
GAN 2021-09-08 11:28:10
RT @oshirase_gan: ネクスト千里GAN'Sヒント! https://t.co/4hVj5YEM9L
GAN 2021-09-08 11:28:12
RT @bongdam2k4: tôi buớc lại gần nó nhẹ nhàng vạch con cu trong cái quần cụt ngắn ngủn của nó , lần đầu tiên thấy một con cu thật tôi ngỡ n…
GAN 2021-09-08 11:28:23
RT @_Witrebel: @888Mooncat @envoynetwork @bganpunks Elvis GAN and it’s not even close https://t.co/P1lR0HXcHL
GAN 2021-09-08 11:28:24
@Sarimiisitwice @mowpang bner sama gan
GAN 2021-09-08 11:28:24
@darkshyit @RPYARENA @exukjongin @ixnhaIe @anxitiecs Dm gua gan, tar gua masukin
GAN 2021-09-08 11:28:25
RT @Valuein_Health: Dyma gyhoeddiad newydd sbon sy’n bendant yn werth ei ddarllen. Mae hyn yn rhannol oherwydd ei fod wedi’i gyd-gadeirio a…
GAN 2021-09-08 11:28:30
RT @rainkhak: #BotdamHN
Quay trở lại clip gần đây nhất trước khi HN giãn cách 😘 1 chiếc clip Fisting đầy mê hoặc :))) nói đùa chứ phải hơn…
GAN 2021-09-08 11:28:37
RT @oshirase_gan: ネクスト千里GAN'Sヒント! https://t.co/4hVj5YEM9L
GAN 2021-09-08 11:28:38
RT @TruongAntt1: Rủ e bot gần hẻm nhà mình mà đụ e ấy ta nói lol e ấy đâm vô cái nào là sướng cái đấy https://t.co/o3jHT0xmm0
GAN 2021-09-08 11:28:38
RT @tkbg2020: Con cặc gần bằng chai Sting chứ đâu có to https://t.co/XfB0a7OsRW
GAN 2021-09-08 11:28:39
Šodien labais @presesklubs
Tur gan kārtējais #vissirslikti populists, gan ziņu gūzmā apjucis seniors, gan diezgan adekvāts uzņēmējs, kurš pēc vajadzības nekaunas ierādīt vietu abiem pirmajiem :)
GAN 2021-09-08 11:28:41
@Sarimiisitwice @restbuy beli di sy aj gAn
GAN 2021-09-08 11:28:44
RT @Chuyen_Du_Trai1: Hlv gym sn 96🔥XUẤT TINH 4 LẦN
Ban đầu tính call 1 lần thôi. Tại cũng khuya rồi. Nhưg vì lần đầu ổng call nhìn ko thấy…
GAN 2021-09-08 11:28:46
@treasuremenfess junkyu be like "siap gan"
GAN 2021-09-08 11:28:53
@nersqueen mantap gan
GAN 2021-09-08 11:28:54
@_skabarga Es sekoju Tev instagram, redzēju šīs bildes. Tagad domāju, ka bez dušas varētu vasarā, bet vēsā laikā iet ārā mitrā apakšveļā kaut kā stulbi. Bet gan jau ko ko izdomās 😉
GAN 2021-09-08 11:29:00
Dim ond 5 diwrnod i fynd tan Celf am Ymchwil Caerdydd!

Mae'r gystadleuaeth hon yn rhoi cyfle i blant gael eu gwaith ei feirniadu gan artistiaid lleol a'i arddangos mewn lleoliad cyhoeddus.

Bydd y digwyddiad hefyd yn codi arian ar gyfer @CR_UK

➡ https://t.co/6CyZFke4tj https://t.co/URdr28VSlc
GAN 2021-09-08 11:29:08
RT @rainkhak: #BotdamHN
Quay trở lại clip gần đây nhất trước khi HN giãn cách 😘 1 chiếc clip Fisting đầy mê hoặc :))) nói đùa chứ phải hơn…
GAN 2021-09-08 11:29:08
RT @songhoanam: quần 2 tăng mỗi tăng cũng gần 2 tiếng cũng ra 2 cái r mà sao vẫn nứng dị ta https://t.co/CqDdEMXlhi
GAN 2021-09-08 11:29:11
Want to work at GAN? We're hiring in #London, England! Click for details: https://t.co/OlEUhJ7GVG #IT
GAN 2021-09-08 11:29:14
@mowpang @restbuy Ya sj gan, ktamu nantiii
GAN 2021-09-08 11:29:15
Cynhelir y digwyddiad yng nghanolbarth Cymru yng Nghanolfan y Dechnoleg Amgen a bydd yn cynnwys sgyrsiau gan rai mentrau cydweithredol lleol sydd eisoes yn rhannu adnoddau.

Pryd: Dydd Iau 23ain Medi, 13:00–17:00
Lle: Nghanolfan y Dechnoleg Amgen
Archebu: https://t.co/TO2dcQjKQF https://t.co/PRfb8QTIDJ
GAN 2021-09-08 11:29:17
RT @rpfellas: fella! followan? rt jfb gan. -aespa karina
GAN 2021-09-08 11:29:23
@cherylridim Iyee gan
GAN 2021-09-08 11:29:27
@YAOIBASERP Gua gak mau gan , tp sabilah temenan
GAN 2021-09-08 11:29:36
Dewch i gwrdd ag anifeiliaid anwes dosbarth Ynys Bŷr (Bl.2) a dosbarth Cestyll Tywod (Bl.4)
Mae gan dosbarth Ynys Bŷr dau foch cwta; Gladis a Dilis ac mae gan dosbarth Cestyll Tywod dau foch cwta o'r enw Rap a Sgaliwn @fi_d_rapsgaliwn! Tipyn o waith i edrych ar ol a glanhau! https://t.co/YzzZLOVFi9
GAN 2021-09-08 11:29:38
RT @JaynaijaBlog: I say make I patronise you, you call boxers for me #10,500

Elo gan Loko ti mo fe ko sinu e
GAN 2021-09-08 11:29:45
@jeffrueey @junhyoe Wakilin gue dah gan wkwk
GAN 2021-09-08 11:29:51
RT @rpfellas: fella! followan? rt jfb gan. -aespa karina
GAN 2021-09-08 11:29:56
@tiramiccuu Hri ini lg banyak mleyot gan
GAN 2021-09-08 11:30:00
3 WYTHNOS I FYND ac mae'r amserlen yn FYW!
Ymunwch â ni Arddangosfa @SMARTExpertise Diwydiant Meddygaeth Fanw 29ain Medi.
Clywed gan bartneriaid prosiect #CEAT & #RISE yn dangos effaith eu cydweithrediad a arloesi.
Amserlen a Chofrestru: https://t.co/M8AKBtOrae https://t.co/gnkjcE6VHU
GAN 2021-09-08 11:30:00
Mae gennym amrywiaeth wych o feiciau i'w llogi – gan gynnwys beiciau E newydd sbon – oes yna ffordd well o grwydro Cwm Elan nac ar un o'r rhain? Mae gennym feiciau mynydd, beiciau gwlad a beiciau trydan, yn ogystal â beiciau plant a threlars. https://t.co/kTCykPt8CY https://t.co/1gjTHVnjXS
GAN 2021-09-08 11:30:02
RT @loamau88: Anh trai cặc to sơn la. Trai dân tộc, thật sự đã... hẹn anh trai ngày gần nhất... ôi con cặc mlem làm sao, địt nong as sướng…
GAN 2021-09-08 11:30:02
Bydd cyfres deledu newydd Change Makers DVSC yn lansio’r mis hwn🎉

Rhoi'r gorau i straeon goroesi Covid gan 4 perchennog busnes gwahanol iawn yn Sir Ddinbych.

Edrychwch arno Isod ⬇️ https://t.co/3kMaa6ZPhI
GAN 2021-09-08 11:30:03
Bydd cyfres deledu newydd Change Makers DVSC yn lansio’r mis hwn🎉

Rhoi'r gorau i straeon goroesi Covid gan 4 perchennog busnes gwahanol iawn yn Sir Ddinbych.

Edrychwch arno Isod ⬇️ https://t.co/8Szh9T1ZXa
GAN 2021-09-08 11:30:04
Wout van Aert oedd yn fuddugol, gyda pherfformiadau disglair gan y Cymry Gruff Lewis ac Owain Doull #chwaraeon
https://t.co/uZjYeFcYwH
GAN 2021-09-08 11:30:06
RT @nq_green: It's a soldier's dick with a very strange smell, the smell of sperm is different and thick…🍌💦🍌💦

Siêu phẩm con cặc anh bộ đội…
GAN 2021-09-08 11:30:11
@arronnicol7 you’re nae gan out with jo imorn are you 😂
GAN 2021-09-08 11:30:19
trobos gan https://t.co/oyhBkDsEgc
GAN 2021-09-08 11:30:21
@gxgacc tidur gan, begadang tidak membuatmu memilikinya.
GAN 2021-09-08 11:30:27
RT @johnnybom69: trobos gan https://t.co/oyhBkDsEgc
GAN 2021-09-08 11:30:28
@Slo_gan_____ll 네 ㅠ
GAN 2021-09-08 11:30:30
@GAN_SAMU 転生と心中と金属バット大好きなんで先程のSS本当に興奮しました…!ありがとうございます!!!!!!
GAN 2021-09-08 11:30:36
@jeffrueey @junhyoe Ajg pamaksud lu gan???
GAN 2021-09-08 11:30:45
@kosensei_no_gan 通報案件すぎる
GAN 2021-09-08 11:48:37
RT @PaintPunkzNFT: Each is 1/1 Unique, Limited to a run of 29. AI generated moods... 🤖🪄🪄👋🤖

https://t.co/PvvAWp2wE8

#tokenart #digitalart…
GAN 2021-09-08 11:51:38
RT @PaintPunkzNFT: @KeepC0unting Each is 1/1 Unique, Limited to a run of 29. AI generated moods... 🤖❤️💙💜🤖🪄👋

https://t.co/Bpx7qz30XQ

#toke…
GAN 2021-09-08 12:01:0316.77 16.73 -7.81%
GAN 2021-09-08 12:39:01
RT @PaintPunkzNFT: @NftCryptosArt Each is 1/1 Unique, Limited to a run of 29. AI generated moods.

https://t.co/PpbY6NLFPI

#tokenart #digi…
GAN 2021-09-08 13:00:4216.82 16.80 -7.64%
GAN 2021-09-08 13:05:06
RT @PaintPunkzNFT: @shittywizardtat Each is 1/1 Unique, Limited to a run of 29. AI generated moods... 🤖🪄🖌️🖼️👋

https://t.co/aM27sGShNG

#to…
GAN 2021-09-08 14:00:5516.93 16.91 -6.93%
GAN 2021-09-08 15:00:5316.78 16.76 -7.81%
GAN 2021-09-08 16:00:5516.63 16.61 -8.63%
GAN 2021-09-08 17:00:4316.62 16.52 -8.63%
GAN 2021-09-08 17:17:56
Người giống tính mình là ổn. Vui vẻ, dễ gần là ok ^^
GAN 2021-09-08 17:18:06
@gan_gilli mes sympathies
GAN 2021-09-08 17:18:17
RT @beeple: GAN WAR (YEAR 6) https://t.co/3GNA0XPPaj
GAN 2021-09-08 17:18:49
RT @harrychang723: @GANNFT @tropoFarmer @tropoFarmer @hunterorrell @TopHatCoolCat Slowly but surely learning how to mint through contract…
GAN 2021-09-08 17:18:50
RT @oshirase_gan: ネクスト千里GAN'Sヒント! https://t.co/4hVj5YEM9L
GAN 2021-09-08 17:19:05
RT @taniayoscar3: Buenos días que te gan un excelente miercoles https://t.co/YwJC0zMRVP
GAN 2021-09-08 17:19:08
This ratio gan gan ehn 😂 https://t.co/JLfsdxC5CB
GAN 2021-09-08 17:20:05
RT @BenCT1999: Buổi trưa ở nhà quét blued thấy anh này gần nhà. Nên hẹn ra ruộng cho anh bú cu. Cảm giác sướng vãi. Bú bất chấp việc đang q…
GAN 2021-09-08 17:20:32
vui vẽ dễ gần mạnh khoẻ và936 luôn làm cho ng mh yêu vui
GAN 2021-09-08 17:20:40
Pab Alecsander IV https://t.co/ewlIAYoY06 (gan Craigysgafn) https://t.co/2QEA1DsRdi
GAN 2021-09-08 17:20:54
Queen why can’t Whitemoney have emotional connection with someone else? Are you guys dating🙄 abi wetin gan #BBNaija
GAN 2021-09-08 17:20:58
RT @Yeuemlachanai1: Tập 3🔥Tại khoảg cách khá xa, gần 25' chạy xe mới tới.Nên nhóc sn 99 quyết định xuất tinh lần thứ nhất vào thẳg bên trog…
GAN 2021-09-08 17:21:11
@DefryOctavio Jawa jadi londo ireng aja gan
GAN 2021-09-08 17:21:17
@MattWillis_1 Go on Willis gan radge
GAN 2021-09-08 17:21:27
@Gan_kin5 はる起きた笑
ごめん、爆睡して😂
GAN 2021-09-08 17:22:10
KAYODE Dey misbehave gan oloun
GAN 2021-09-08 17:22:21
Cª: 11, 1º 6, 2º 11, 3º 12, 4º 7, 5º 9 | GAN: 3.2/2.3/1.3 | SEG: 2.8/1.6 | TER: 1.6
GAN 2021-09-08 17:22:21
Jaket Parka || Bahan Canvas || Size Fit L || adem bahannya gan. Cek https://t.co/A8IC3eBhPG :) https://t.co/pkA4e8N5My
GAN 2021-09-08 17:23:03
@JanisIesalnieks Tas gan un pamācoša arī...
GAN 2021-09-08 17:23:09
@coksih @albertliwei @ArdinWibowo @saladnyahokbent @antipolitisibsk @ais_damaryanti @Paramecwara @melanieppuchino Ini gan https://t.co/uWEenHCyF0
GAN 2021-09-08 17:23:14
Aww JP😍🥰 let me gan find votes for you o
GAN 2021-09-08 17:23:42
Gan RE malo que es ese ctm de Parraguez wn 🤦🏻‍♂️
GAN 2021-09-08 17:23:48
RT @lolibaby2001: Gần nhà có anh Tây cặc to xin qua đụ mà mình khoái nên đụ thử luôn =))) bé thích là bé cho đụ thoải mái
Ai xem phần 2 thì…
GAN 2021-09-08 17:23:50
@Aaura_fragrance Iwo road yen gan ni koko
We need to relocate to Iwo road 😭
GAN 2021-09-08 17:24:05
RT @djdilys: Eisiau darganfod cerddoriaeth gwych wedi'i ddewis gan artistiaid a DJs? Gwrandwch ar Hyfryd Iawn @LwpS4C.

Mae'n bodlediad we…
GAN 2021-09-08 17:24:15
RT @JesseJessejam: See the wonder of the untamed helmet ganform! @J48BAFORMS Brother J48 taught the gan with legacies but we are eager to r…
GAN 2021-09-08 17:24:20
RT @johnnybom69: trobos gan https://t.co/oyhBkDsEgc
GAN 2021-09-08 17:25:12
@DjDrumbaetz @fukktheclubup @WisdomChinemer6 @Just_Cleverly Why is English so hard for you like this 🤔... I said talk about fela and ksa achievement you talking about lineage.. who do you like this nah😩.
Because wizkid is influential now,his children should start sing 😂😂.. you d^ft gan ni o
GAN 2021-09-08 17:25:16
Gwaith arbennig unwaith eto gan ein prifardd ac artist talentog @KayleySydenham1. Fantastic work once again from our talented poet and artist. https://t.co/Uq101hsfHr
GAN 2021-09-08 17:25:48
RT @SchmidhuberAI: The most cited neural nets all build on our work: LSTM. ResNet (open-gated Highway Net). AlexNet & VGG (like our DanNet)…
GAN 2021-09-08 17:26:05
RT @Jibsman1: You go see this one, come de ask why people are talking about it.

LMAO. You people lack honesty.

This will always be a ta…
GAN 2021-09-08 17:26:16
RT @davidnguyenxx: Nghe lời mấy ông lần này ra vẫn để cặc ở trong từ từ mới rut ra.
Nay hơi sung đụ gần một tiếng mới cho bắn Hy vọng dính.…
GAN 2021-09-08 17:26:19
GAN is a fun and challenging place to work. Do you have what it takes to be a #GANster? We're hiring for this and many other positions in London, England, United Kingdom, so check us out and apply today! https://t.co/xX7kebWwg9 #IT
GAN 2021-09-08 17:26:36
Vui tính, hòa đồng, dễ gần
GAN 2021-09-08 17:26:37
@leechcals Vee gan sausage rolls
GAN 2021-09-08 17:26:40
RT @Yeuemlachanai1: Tập 3🔥Tại khoảg cách khá xa, gần 25' chạy xe mới tới.Nên nhóc sn 99 quyết định xuất tinh lần thứ nhất vào thẳg bên trog…
GAN 2021-09-08 17:26:48
@2muchdrag Omo you fresh gan 😍
GAN 2021-09-08 17:27:14
Lai vai kā, atbilde, ko es izspļāvu, bija kalnu cilvēks, kurš piesaistīja daudz atlīdzību, lai gan pats bija ceļā uz sutru nopelnīšanu ... 902919511218 !!
GAN 2021-09-08 17:28:01
Each is 1/1 Unique, Limited to a run of 29. AI generated moods 🤓🏁🚀👋

#tokenart #digitalart #cryptoArt #artnft #NFTs #NFTdrops #NFTdrop #NFTcollectibles #nft #cryptoart #crypto #OpenSeaNFT #AI #AIart #ArtificialIntelligence #digitalart #gan https://t.co/YvbDq8OGfU
GAN 2021-09-08 17:28:07
RT @DOCoker: Badman na cobra,
Man na python,
Write one song, record all night long,
After the song e still Dey write song…

So Weytin kan b…
GAN 2021-09-08 17:28:19
RT @GANNFT: GAN APES are LIVE - exclusively for #BLOOT holders!

Enjoy and mint whenever you want. Today, tomorrow or in 300 years.

Ever…
GAN 2021-09-08 17:28:20
@Remi_AFR @UnclePamilerin @theboyUmar Wo o ti Remi gan ✌️
GAN 2021-09-08 17:28:21
@xiaoyu_1411 @JeffDefi Vui vẻ,802 hòa đồng, dễ gần
GAN 2021-09-08 17:28:42
@Gan_Chan_N700S おはよ~💗
GAN 2021-09-08 17:28:57
Deje de consumir Futurock en gan parte x ella (y todos). Me pase a Urbana Play y la muy insufrible ahora esta EN URBANA PLAY QUE GANAS DE PATEAR CACHORRITOS.
GAN 2021-09-08 17:29:03
@bfok2_bfok2 Ko can pho truong hieu tin nhau gan gui than thien.
GAN 2021-09-08 17:29:20
gần 5h sáng vẫn nằm thắc mắc sao trương gia nguyên có thể đáng yêu như z ಥ‿ಥ
GAN 2021-09-08 17:29:22
RT @TheUnknownNFT: Freshly minted just for @NafterApp ✨

Colors of the Season 🎨
➡️ https://t.co/7Jv2ntV1WT ⬅️

1024 x 1024 | 60 FPS | 720 F…
GAN 2021-09-08 17:29:48
@GAN_IMPERIAL なんちゅう顔をしとるんですかwww
GAN 2021-09-08 17:30:18
Ugh inuyasha was going inside the well being completely willing to stay in the modern era with kagome and the gan… — STOP😭 https://t.co/OrHE4IyrF7
GAN 2021-09-08 19:04:0816.64 16.52 -6.37%
2021-09-09

GAN 2021-09-09 06:00:5419.00 16.52 -6.37%
GAN 2021-09-09 07:01:0619.00 6.87 -6.37%
GAN 2021-09-09 08:00:4318.49 6.87 -6.37%
GAN 2021-09-09 09:00:4417.74 16.50 -6.37%
GAN 2021-09-09 10:00:5216.75 16.69 0.48%
GAN 2021-09-09 11:00:5416.92 16.87 1.56%
GAN 2021-09-09 12:00:4916.87 16.82 1.32%
GAN 2021-09-09 13:01:0616.85 16.83 1.32%
GAN 2021-09-09 14:00:5616.77 16.73 0.84%
GAN 2021-09-09 15:00:5316.85 16.81 1.26%
GAN 2021-09-09 16:01:0716.66 16.65 0.12%
GAN 2021-09-09 17:00:3717.89 16.56 0.06%
GAN 2021-09-09 19:03:5617.89 16.51 0.54%
2021-09-10

GAN 2021-09-10 07:00:5319.25 16.51 0.54%
GAN 2021-09-10 09:00:4816.70 16.50 0.54%
GAN 2021-09-10 10:00:5016.85 16.79 1.68%
GAN 2021-09-10 11:00:4816.58 16.51 -0.72%
GAN 2021-09-10 12:00:5416.55 16.50 -0.66%
GAN 2021-09-10 13:00:5716.42 16.40 -1.38%
GAN 2021-09-10 14:00:5316.60 16.57 -0.30%
GAN 2021-09-10 15:00:4916.41 16.40 -1.38%
GAN 2021-09-10 16:00:4016.17 16.14 -2.71%
GAN 2021-09-10 17:00:5617.00 16.05 -3.19%
GAN 2021-09-10 19:04:0617.99 16.05 -3.25%
2021-09-13

GAN 2021-09-13 07:00:5317.99 15.50 -3.25%
GAN 2021-09-13 08:01:1317.89 15.50 -3.25%
GAN 2021-09-13 09:00:4817.89 16.15 -2.88%
GAN 2021-09-13 10:01:4315.89 15.83 -1.74%
GAN 2021-09-13 11:00:4315.96 15.90 -0.93%
GAN 2021-09-13 12:01:0116.04 16.00 -0.50%
GAN 2021-09-13 13:01:0316.09 16.06 -0.06%
GAN 2021-09-13 14:01:0715.92 15.88 -1.24%
GAN 2021-09-13 15:00:5915.93 15.90 -1.18%
GAN 2021-09-13 16:00:4315.76 15.74 -2.36%
GAN 2021-09-13 17:00:4116.15 15.66 -2.36%
GAN 2021-09-13 19:02:1416.50 15.66 -3.32%
GAN 2021-09-13 20:01:0216.50 15.50 -3.32%
2021-09-14

GAN 2021-09-14 07:00:4816.99 15.50 -3.32%
GAN 2021-09-14 08:00:5715.66 15.50 -3.69%
GAN 2021-09-14 09:01:0116.02 15.80 -2.34%
GAN 2021-09-14 10:00:4115.62 15.56 -1.78%
GAN 2021-09-14 11:01:0015.37 15.33 -2.16%
GAN 2021-09-14 12:00:5115.42 15.40 -2.04%
GAN 2021-09-14 13:00:4415.36 15.33 -2.42%
GAN 2021-09-14 14:00:4715.43 15.41 -1.91%
GAN 2021-09-14 15:01:0015.37 15.34 -2.29%
GAN 2021-09-14 16:00:5315.33 15.30 -2.61%
GAN 2021-09-14 17:00:4015.60 15.15 -2.67%
2021-09-15

GAN 2021-09-15 06:00:4817.40 15.15 -2.67%
GAN 2021-09-15 07:00:4917.40 14.60 -2.67%
GAN 2021-09-15 08:00:4617.40 15.00 -2.67%
GAN 2021-09-15 09:00:3816.02 15.00 -2.67%
GAN 2021-09-15 10:00:5215.53 15.46 0.98%
GAN 2021-09-15 11:00:5015.38 15.34 0.59%
GAN 2021-09-15 12:00:4615.42 15.38 0.59%
GAN 2021-09-15 13:00:5215.45 15.41 0.72%
GAN 2021-09-15 14:00:4915.51 15.49 1.31%
GAN 2021-09-15 15:01:0415.67 15.65 2.42%
GAN 2021-09-15 16:00:4615.57 15.56 1.70%
GAN 2021-09-15 17:01:0515.80 15.30 1.90%
GAN 2021-09-15 19:03:5715.80 15.30 3.14%
2021-09-16

GAN 2021-09-16 07:00:4319.00 13.05 3.14%
GAN 2021-09-16 08:00:5119.00 15.00 3.14%
GAN 2021-09-16 09:00:5716.63 15.25 3.14%
GAN 2021-09-16 10:01:0815.98 15.87 1.33%
GAN 2021-09-16 11:00:4416.16 16.12 1.96%
GAN 2021-09-16 12:01:0015.92 15.88 0.51%
GAN 2021-09-16 13:00:5116.02 15.99 1.39%
GAN 2021-09-16 14:00:5316.09 16.05 1.71%
GAN 2021-09-16 15:00:4616.24 16.21 2.85%
GAN 2021-09-16 16:00:5316.24 16.23 2.72%
GAN 2021-09-16 17:00:5716.50 15.70 2.60%
GAN 2021-09-16 18:00:4316.39 15.70 2.60%


We do not provide financial advice. All displayed data is the result of experiments, and a subjective assessment. All decisions that will be made based on this data are made at your own risk. Thank you for understanding.