Favourites
LUNG 1970-01-01 03:00:0048.40 43.00 1.77%
2020-11-12

LUNG 2020-11-12 15:01:2548.40 43.00 1.77%
LUNG 2020-11-12 16:01:2554.34 36.17 1.77%
LUNG 2020-11-12 17:01:2846.13 44.96 -1.33%
LUNG 2020-11-12 18:01:2746.74 46.10 0.15%
LUNG 2020-11-12 19:01:2646.41 46.20 0.74%
LUNG 2020-11-12 20:01:2646.60 46.39 1.50%
LUNG 2020-11-12 21:01:2546.75 46.29 1.28%
LUNG 2020-11-12 22:01:2646.50 46.35 0.85%
LUNG 2020-11-12 23:01:2547.24 45.00 0.52%
2020-11-13

LUNG 2020-11-13 01:07:2547.24 45.00 0.52%
LUNG 2020-11-13 02:01:2547.24 45.00 0.52%
LUNG 2020-11-13 03:01:2547.24 45.00 0.52%
LUNG 2020-11-13 04:01:2547.24 45.00 0.52%
LUNG 2020-11-13 05:01:2547.24 45.00 0.52%
LUNG 2020-11-13 06:01:2647.24 45.00 0.52%
LUNG 2020-11-13 07:01:2547.24 45.00 0.52%
LUNG 2020-11-13 08:01:2647.24 45.00 0.52%
LUNG 2020-11-13 09:01:2647.24 45.00 0.52%
LUNG 2020-11-13 10:01:2647.24 45.00 0.52%
LUNG 2020-11-13 11:01:2547.24 45.00 0.52%
LUNG 2020-11-13 12:01:2647.24 45.00 0.52%
LUNG 2020-11-13 13:01:2647.24 45.00 0.52%
LUNG 2020-11-13 14:01:2547.24 45.00 0.52%
LUNG 2020-11-13 15:01:2647.24 45.00 0.52%
LUNG 2020-11-13 16:01:2554.34 41.92 0.52%
LUNG 2020-11-13 17:01:3646.92 46.15 -0.19%
LUNG 2020-11-13 18:01:2747.75 46.53 0.54%
LUNG 2020-11-13 19:01:2547.56 46.79 1.73%
LUNG 2020-11-13 20:01:2547.47 46.63 1.43%
LUNG 2020-11-13 21:01:2647.34 46.53 0.95%
LUNG 2020-11-13 22:01:2746.81 46.65 1.19%
LUNG 2020-11-13 23:01:2647.49 45.00 0.52%
2020-11-14

LUNG 2020-11-14 01:06:3948.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-14 02:01:2548.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-14 03:01:2548.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-14 04:01:2548.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-14 05:01:2748.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-14 06:01:2648.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-14 07:01:2548.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-14 08:01:2548.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-14 09:01:2548.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-14 10:01:2548.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-14 11:01:2648.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-14 12:01:2548.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-14 13:01:2648.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-14 14:01:2548.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-14 15:01:2548.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-14 16:01:2648.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-14 17:01:2548.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-14 18:01:2548.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-14 19:01:2548.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-14 20:01:2548.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-14 21:01:2548.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-14 22:01:2548.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-14 23:01:2548.40 45.00 -0.54%
2020-11-15

LUNG 2020-11-15 01:09:4848.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-15 02:01:2548.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-15 03:01:2448.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-15 04:01:2548.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-15 05:01:2448.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-15 06:01:2548.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-15 07:01:2548.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-15 08:01:2648.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-15 09:01:2548.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-15 10:01:2548.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-15 11:01:2548.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-15 12:01:2648.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-15 13:01:2648.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-15 14:01:2548.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-15 15:01:2548.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-15 16:01:2648.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-15 17:01:2548.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-15 18:01:2748.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-15 19:01:2748.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-15 20:01:2748.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-15 21:01:2648.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-15 22:01:2648.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-15 23:01:3248.40 45.00 -0.54%
2020-11-16

LUNG 2020-11-16 01:08:1048.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-16 02:01:2548.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-16 03:01:2448.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-16 04:01:2548.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-16 05:01:2548.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-16 06:01:2648.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-16 07:01:2648.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-16 08:01:2548.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-16 09:01:2548.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-16 10:01:2548.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-16 11:01:2748.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-16 12:01:2648.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-16 13:01:2648.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-16 14:01:2648.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-16 15:01:2648.40 45.00 -0.54%
LUNG 2020-11-16 16:01:2954.34 42.96 -0.54%
LUNG 2020-11-16 17:01:3247.98 46.15 1.87%
LUNG 2020-11-16 18:01:2747.49 46.86 1.89%
LUNG 2020-11-16 19:01:2746.99 46.85 1.70%
LUNG 2020-11-16 20:01:2647.14 46.60 1.61%
LUNG 2020-11-16 21:01:2747.24 46.89 2.00%
LUNG 2020-11-16 22:01:2747.08 46.78 1.87%
LUNG 2020-11-16 23:01:2648.40 45.00 2.48%
2020-11-17

LUNG 2020-11-17 01:06:0848.40 45.00 2.48%
LUNG 2020-11-17 02:01:2548.40 45.00 2.48%
LUNG 2020-11-17 03:01:2548.40 45.00 2.48%
LUNG 2020-11-17 04:01:2648.40 45.00 2.48%
LUNG 2020-11-17 05:01:2548.40 45.00 2.48%
LUNG 2020-11-17 06:01:2648.40 45.00 2.48%
LUNG 2020-11-17 07:01:2648.40 45.00 2.48%
LUNG 2020-11-17 08:01:2648.40 45.00 2.48%
LUNG 2020-11-17 09:01:2748.40 45.00 2.48%
LUNG 2020-11-17 10:01:2748.40 45.00 2.48%
LUNG 2020-11-17 11:01:2548.40 45.00 2.48%
LUNG 2020-11-17 12:01:2748.40 45.00 2.48%
LUNG 2020-11-17 13:01:2848.50 45.00 2.48%
LUNG 2020-11-17 14:01:2648.50 45.00 2.48%
LUNG 2020-11-17 15:01:2748.50 45.00 2.48%
LUNG 2020-11-17 16:01:2754.34 42.96 2.48%
LUNG 2020-11-17 17:03:1247.50 46.60 -0.89%
LUNG 2020-11-17 18:01:2746.90 46.53 -1.34%
LUNG 2020-11-17 19:01:2746.83 46.50 -2.23%
LUNG 2020-11-17 20:01:2646.80 46.54 -1.95%
LUNG 2020-11-17 21:01:2746.50 45.75 -1.19%
LUNG 2020-11-17 22:01:2746.40 46.14 -1.34%
LUNG 2020-11-17 23:01:2747.09 46.79 -0.51%
2020-11-18

LUNG 2020-11-18 01:05:2448.40 45.70 -0.85%
LUNG 2020-11-18 03:01:2548.40 45.70 -0.85%
LUNG 2020-11-18 04:01:2548.40 45.70 -0.85%
LUNG 2020-11-18 05:01:2648.40 45.70 -0.85%
LUNG 2020-11-18 06:01:2548.40 45.70 -0.85%
LUNG 2020-11-18 07:01:2748.40 45.70 -0.85%
LUNG 2020-11-18 08:01:2648.40 45.70 -0.85%
LUNG 2020-11-18 09:01:2548.40 45.70 -0.85%
LUNG 2020-11-18 10:01:2648.40 45.70 -0.85%
LUNG 2020-11-18 11:01:2648.40 45.70 -0.85%
LUNG 2020-11-18 12:01:2748.40 45.70 -0.85%
LUNG 2020-11-18 13:01:2748.40 45.70 -0.85%
LUNG 2020-11-18 14:01:2748.40 45.70 -0.85%
LUNG 2020-11-18 15:01:2748.40 45.70 -0.85%
LUNG 2020-11-18 16:01:2848.40 45.00 -0.85%
LUNG 2020-11-18 17:02:2847.25 45.52 -0.51%
LUNG 2020-11-18 18:01:2847.20 46.63 -0.90%
LUNG 2020-11-18 19:01:2747.00 46.64 0.73%
LUNG 2020-11-18 20:01:2747.50 46.92 0.56%
LUNG 2020-11-18 21:01:2647.14 46.12 0.45%
LUNG 2020-11-18 22:01:2747.18 47.01 0.90%
LUNG 2020-11-18 23:01:2746.50 46.26 -0.24%
2020-11-19

LUNG 2020-11-19 01:05:3048.40 45.00 -0.06%
LUNG 2020-11-19 02:01:2548.40 45.00 -0.06%
LUNG 2020-11-19 03:01:2746.81 46.25 -0.06%
LUNG 2020-11-19 04:01:2647.00 46.63 -0.06%
LUNG 2020-11-19 05:01:2647.50 47.04 -0.06%
LUNG 2020-11-19 06:01:2647.05 46.80 -0.06%
LUNG 2020-11-19 07:01:2747.40 47.18 -0.06%
LUNG 2020-11-19 08:01:2547.13 46.16 -0.06%
LUNG 2020-11-19 09:01:2647.19 47.00 -0.06%
LUNG 2020-11-19 10:01:2647.17 47.03 -0.06%
LUNG 2020-11-19 11:01:2847.17 47.03 -0.06%
LUNG 2020-11-19 12:01:2747.17 47.03 -0.06%
LUNG 2020-11-19 13:01:2546.69 47.03 -0.06%
LUNG 2020-11-19 14:01:2846.71 47.03 -0.06%
LUNG 2020-11-19 15:01:2746.71 47.03 -0.06%
LUNG 2020-11-19 16:01:2746.71 42.97 -0.06%
LUNG 2020-11-19 17:02:3547.25 46.07 0.62%
LUNG 2020-11-19 18:01:2847.50 46.80 0.83%
LUNG 2020-11-19 19:01:4147.00 46.48 0.28%
LUNG 2020-11-19 20:01:2746.90 46.48 0.28%
LUNG 2020-11-19 21:01:2747.28 46.70 1.13%
LUNG 2020-11-19 22:01:2647.06 46.84 0.43%
LUNG 2020-11-19 23:01:2646.79 46.57 -0.13%
2020-11-20

LUNG 2020-11-20 01:06:1148.40 45.00 0.21%
LUNG 2020-11-20 02:01:2648.40 45.00 0.21%
LUNG 2020-11-20 03:01:2648.40 45.00 0.21%
LUNG 2020-11-20 04:01:2548.40 45.00 0.21%
LUNG 2020-11-20 05:01:2548.40 45.00 0.21%
LUNG 2020-11-20 06:01:2548.40 45.00 0.21%
LUNG 2020-11-20 07:01:2548.40 45.00 0.21%
LUNG 2020-11-20 08:01:2648.40 45.00 0.21%
LUNG 2020-11-20 09:01:2848.40 45.00 0.21%
LUNG 2020-11-20 10:01:2848.40 45.00 0.21%
LUNG 2020-11-20 11:01:2548.40 45.00 0.21%
LUNG 2020-11-20 12:01:2748.40 45.00 0.21%
LUNG 2020-11-20 13:01:2848.40 45.00 0.21%
LUNG 2020-11-20 14:01:2648.40 45.00 0.21%
LUNG 2020-11-20 15:01:2748.40 45.00 0.21%
LUNG 2020-11-20 16:01:2754.34 45.00 0.21%
LUNG 2020-11-20 17:01:4047.13 46.00 0.24%
LUNG 2020-11-20 18:01:2847.12 46.29 -0.09%
LUNG 2020-11-20 19:01:2747.00 46.45 -0.41%
LUNG 2020-11-20 19:53:08
@lungadeon Imbi le game shem
LUNG 2020-11-20 20:01:2546.74 46.35 -0.49%
LUNG 2020-11-20 21:01:2846.50 46.29 -0.69%
LUNG 2020-11-20 22:01:2746.55 46.29 -0.56%
LUNG 2020-11-20 22:13:50
@Lungii_T @_PalesaLetlape Imbi lento eyenzeka kim
LUNG 2020-11-20 22:40:59
@Nkosi_magwe Ewe, maninzi amadoda endiwaziyo nandaziyo apha... Futhi ke kulula ukulungisana nokufundisana, singakhange singene nzulu kwinto zethu.. Kwaye ingeyonto imbi ukufumana uluvo nolwazi kumanye amadoda, Mbombo zone zeli lizwe.. Uba ndingayithetha bucala, bendingazuluva uluvo lwakho.
LUNG 2020-11-20 23:01:2546.93 46.61 0.21%
2020-11-21

LUNG 2020-11-21 01:05:3848.40 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-21 02:01:2548.40 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-21 03:01:2548.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-21 04:01:2648.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-21 05:01:2548.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-21 06:01:2548.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-21 07:01:2748.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-21 08:01:2648.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-21 09:01:2448.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-21 10:01:2648.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-21 10:14:43
Mipit amit, ngala menta, nyukcruk walungan, mapay wahangan, nete taraje, nincak hamalan, ipis lapis, kandel tapel. (malapah gedang)
LUNG 2020-11-21 10:21:53
RT @ParibasaKolot: Mipit amit, ngala menta, nyukcruk walungan, mapay wahangan, nete taraje, nincak hamalan, ipis lapis, kandel tapel. (mala…
LUNG 2020-11-21 11:01:2648.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-21 12:01:2648.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-21 12:47:00
RT @ParibasaKolot: Mipit amit, ngala menta, nyukcruk walungan, mapay wahangan, nete taraje, nincak hamalan, ipis lapis, kandel tapel. (mala…
LUNG 2020-11-21 13:01:2648.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-21 13:35:11
Una finestra che si apre leggera ad un nuovo raggio di sole, il quale viene accolto, nella stanza, dalla lunga tenda bianca ricamata d'organza, agitata, nell'odierno mattino, da una brezza gelida d'autunno. #ioleggoperche #SentieriLetterari #CasaLettori https://t.co/OQ6GqVU24v
LUNG 2020-11-21 13:47:37
RT @filosofaspinata: Una finestra che si apre leggera ad un nuovo raggio di sole, il quale viene accolto, nella stanza, dalla lunga tenda b…
LUNG 2020-11-21 14:01:2648.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-21 14:12:13
@Rant_ifa @johkra2 Yap. Moralische Kategorien als Erklärungsmuster zur Beurteilung der Radikalisierung des reaktionären Bürgertums gehen fehl und blenden den im Kern zugrunde liegenden Kulturkampf zwischen Kommunitaristen und Kosmopoliten völlig aus.
LUNG 2020-11-21 15:01:2648.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-21 16:01:2648.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-21 17:01:2548.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-21 18:01:2648.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-21 19:01:2748.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-21 20:01:2748.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-21 21:01:2748.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-21 22:01:2648.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-21 23:01:2548.80 45.00 -0.73%
2020-11-22

LUNG 2020-11-22 01:07:4648.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-22 02:01:2548.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-22 03:01:2448.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-22 04:01:2448.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-22 05:01:2448.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-22 06:01:2548.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-22 07:01:2548.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-22 08:01:2548.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-22 09:01:2548.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-22 10:01:2648.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-22 11:01:2548.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-22 12:01:2748.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-22 13:01:2648.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-22 14:01:2648.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-22 15:01:2648.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-22 16:01:2648.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-22 17:01:2648.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-22 18:01:2648.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-22 19:01:2948.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-22 20:01:2548.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-22 21:01:2748.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-22 22:01:2648.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-22 23:01:3148.80 45.00 -0.73%
2020-11-23

LUNG 2020-11-23 01:06:5748.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-23 02:01:2548.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-23 03:01:2448.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-23 04:01:2548.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-23 05:01:2648.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-23 06:01:2548.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-23 07:01:2748.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-23 08:01:2648.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-23 09:01:2648.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-23 10:01:2748.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-23 11:01:2748.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-23 12:01:2848.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-23 13:01:2648.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-23 14:01:2748.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-23 15:01:2848.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-23 16:01:2748.80 45.00 -0.73%
LUNG 2020-11-23 17:01:3449.92 49.15 5.81%
LUNG 2020-11-23 18:01:2946.94 46.60 1.05%
LUNG 2020-11-23 19:01:2847.20 46.94 1.33%
LUNG 2020-11-23 20:01:2648.39 47.73 3.72%
LUNG 2020-11-23 21:01:2748.33 47.80 3.94%
LUNG 2020-11-23 22:01:2648.26 47.42 3.57%
LUNG 2020-11-23 23:01:2648.49 48.20 3.81%
2020-11-24

LUNG 2020-11-24 01:05:4049.00 47.85 3.30%
LUNG 2020-11-24 02:01:2649.00 47.85 3.30%
LUNG 2020-11-24 03:01:2649.00 46.00 3.30%
LUNG 2020-11-24 04:01:2649.00 46.00 3.30%
LUNG 2020-11-24 05:01:2749.00 46.00 3.30%
LUNG 2020-11-24 06:01:2549.00 46.00 3.30%
LUNG 2020-11-24 07:01:2749.00 46.00 3.30%
LUNG 2020-11-24 08:01:2549.00 46.00 3.30%
LUNG 2020-11-24 09:01:3149.00 46.00 3.30%
LUNG 2020-11-24 10:01:2749.00 46.00 3.30%
LUNG 2020-11-24 11:01:2849.00 46.00 3.30%
LUNG 2020-11-24 12:01:3149.00 46.00 3.30%
LUNG 2020-11-24 13:01:2749.00 46.00 3.30%
LUNG 2020-11-24 14:01:3549.00 46.00 3.30%
LUNG 2020-11-24 15:01:2849.00 46.00 3.30%
LUNG 2020-11-24 16:01:3156.18 42.97 3.30%
LUNG 2020-11-24 17:02:3449.47 48.77 1.11%
LUNG 2020-11-24 18:01:3051.21 50.46 4.75%
LUNG 2020-11-24 19:02:2851.60 50.80 6.27%
LUNG 2020-11-24 20:01:2651.61 50.87 5.26%
LUNG 2020-11-24 21:01:2651.60 50.60 4.15%
LUNG 2020-11-24 22:01:2752.26 52.00 7.82%
LUNG 2020-11-24 23:01:2753.50 50.50 4.83%
2020-11-25

LUNG 2020-11-25 01:05:2753.50 50.50 4.83%
LUNG 2020-11-25 02:01:2553.50 50.50 4.83%
LUNG 2020-11-25 03:01:2653.50 51.00 4.83%
LUNG 2020-11-25 04:01:2653.50 51.00 4.83%
LUNG 2020-11-25 05:01:2753.50 51.00 4.83%
LUNG 2020-11-25 06:01:2653.50 51.00 4.83%
LUNG 2020-11-25 07:01:2853.50 51.00 4.83%
LUNG 2020-11-25 08:01:2553.50 51.00 4.83%
LUNG 2020-11-25 09:01:2453.50 51.00 4.83%
LUNG 2020-11-25 10:01:2653.50 51.00 4.83%
LUNG 2020-11-25 11:01:2653.50 51.00 4.83%
LUNG 2020-11-25 12:01:2654.80 51.00 4.83%
LUNG 2020-11-25 13:01:2754.80 51.00 4.83%
LUNG 2020-11-25 14:01:2754.80 51.00 4.83%
LUNG 2020-11-25 15:01:2754.80 51.00 4.83%
LUNG 2020-11-25 16:01:2754.80 51.00 4.83%
LUNG 2020-11-25 18:01:3050.09 49.50 -1.99%
LUNG 2020-11-25 19:01:2752.94 52.19 2.83%
LUNG 2020-11-25 20:01:2852.47 52.10 2.93%
LUNG 2020-11-25 21:01:2752.50 52.34 3.19%
LUNG 2020-11-25 22:01:2952.40 52.10 2.76%
LUNG 2020-11-25 23:01:2754.00 48.50 3.94%
2020-11-26

LUNG 2020-11-26 01:06:3954.00 46.00 3.94%
LUNG 2020-11-26 02:01:2654.00 46.00 3.94%
LUNG 2020-11-26 03:01:2654.00 46.00 3.94%
LUNG 2020-11-26 04:01:2754.00 46.00 3.94%
LUNG 2020-11-26 05:01:2854.00 46.00 3.94%
LUNG 2020-11-26 06:01:2654.00 46.00 3.94%
LUNG 2020-11-26 07:01:2754.00 46.00 3.94%
LUNG 2020-11-26 08:01:2654.00 46.00 3.94%
LUNG 2020-11-26 09:01:2554.00 46.00 3.94%
LUNG 2020-11-26 10:01:2754.00 46.00 3.94%
LUNG 2020-11-26 11:01:2754.00 46.00 3.94%
LUNG 2020-11-26 12:01:2754.00 46.00 3.94%
LUNG 2020-11-26 13:01:2854.00 46.00 3.94%
LUNG 2020-11-26 14:01:2754.00 46.00 3.94%
LUNG 2020-11-26 15:01:2754.00 46.00 3.94%
LUNG 2020-11-26 16:01:2754.00 46.00 3.94%
LUNG 2020-11-26 17:01:2654.00 46.00 3.94%
LUNG 2020-11-26 18:01:2654.00 46.00 3.94%
LUNG 2020-11-26 19:01:2854.00 46.00 3.94%
LUNG 2020-11-26 20:01:2754.00 46.00 3.94%
LUNG 2020-11-26 21:01:2954.00 46.00 3.94%
LUNG 2020-11-26 22:01:2754.00 46.00 3.94%
LUNG 2020-11-26 23:01:2754.00 46.00 3.94%
2020-11-27

LUNG 2020-11-27 01:07:1354.00 46.00 3.94%
LUNG 2020-11-27 02:01:2754.00 46.00 3.94%
LUNG 2020-11-27 03:01:2754.00 46.00 3.94%
LUNG 2020-11-27 04:01:2654.00 46.00 3.94%
LUNG 2020-11-27 05:01:2754.00 46.00 3.94%
LUNG 2020-11-27 06:01:2754.00 46.00 3.94%
LUNG 2020-11-27 07:01:2654.00 46.00 3.94%
LUNG 2020-11-27 08:01:2554.00 46.00 3.94%
LUNG 2020-11-27 09:01:2554.00 46.00 3.94%
LUNG 2020-11-27 10:01:2654.00 46.00 3.94%
LUNG 2020-11-27 12:02:2154.00 46.00 3.94%
LUNG 2020-11-27 13:01:2954.00 46.00 3.94%
LUNG 2020-11-27 14:01:2654.00 46.00 3.94%
LUNG 2020-11-27 15:01:2654.00 48.50 3.94%
LUNG 2020-11-27 16:01:2954.00 48.50 3.94%
LUNG 2020-11-27 17:01:2753.50 52.80 1.16%
LUNG 2020-11-27 18:01:5553.04 52.46 0.21%
LUNG 2020-11-27 19:01:3853.77 53.35 1.46%
LUNG 2020-11-27 20:01:2955.25 51.30 4.17%
LUNG 2020-11-27 21:01:2857.00 51.30 4.17%
LUNG 2020-11-27 22:01:2957.60 51.30 4.17%
LUNG 2020-11-27 23:01:2857.60 51.30 4.17%
2020-11-28

LUNG 2020-11-28 01:05:5957.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-28 02:01:2757.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-28 03:01:2757.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-28 04:01:2757.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-28 05:01:2857.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-28 06:01:2757.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-28 07:01:2857.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-28 08:01:2857.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-28 09:01:2757.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-28 10:01:2857.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-28 11:01:2757.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-28 12:01:2957.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-28 13:01:2657.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-28 15:01:2857.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-28 16:01:2757.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-28 17:01:2757.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-28 18:01:2857.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-28 19:01:2857.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-28 20:01:2757.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-28 21:01:2857.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-28 22:01:2757.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-28 23:01:2757.60 51.30 3.77%
2020-11-29

LUNG 2020-11-29 01:07:2457.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-29 02:01:2657.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-29 03:01:2557.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-29 04:01:2557.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-29 05:01:2557.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-29 06:01:2657.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-29 07:01:2657.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-29 08:01:2557.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-29 09:01:2557.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-29 10:01:2657.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-29 11:01:2557.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-29 12:01:2657.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-29 13:01:2657.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-29 14:01:2657.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-29 15:01:2657.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-29 16:01:2657.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-29 17:01:2757.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-29 18:01:2657.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-29 19:01:2857.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-29 20:01:2657.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-29 21:01:2657.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-29 22:01:2657.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-29 23:01:3257.60 51.30 3.77%
2020-11-30

LUNG 2020-11-30 01:08:0957.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-30 02:01:2457.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-30 03:01:2557.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-30 04:01:2457.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-30 05:01:2657.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-30 06:05:5757.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-30 07:01:2557.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-30 08:01:2557.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-30 09:01:4057.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-30 10:01:2657.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-30 11:01:2657.60 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-30 12:01:2855.00 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-30 13:01:2755.00 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-30 14:01:2555.00 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-30 15:01:2655.00 51.30 3.77%
LUNG 2020-11-30 16:01:2758.95 45.36 3.77%
LUNG 2020-11-30 17:01:2854.91 52.47 -3.64%
LUNG 2020-11-30 18:01:2753.68 52.87 -4.22%
LUNG 2020-11-30 19:01:2655.92 55.00 0.85%
LUNG 2020-11-30 20:01:2655.50 55.30 0.73%
LUNG 2020-11-30 21:01:2855.81 55.40 1.42%
LUNG 2020-11-30 22:01:2856.44 56.10 2.55%
LUNG 2020-11-30 23:01:2754.30 53.93 -1.62%
2020-12-01

LUNG 2020-12-01 01:05:2255.20 51.00 -1.45%
LUNG 2020-12-01 02:01:2355.20 51.00 -1.45%
LUNG 2020-12-01 03:01:2655.20 51.00 -1.45%
LUNG 2020-12-01 04:01:2455.20 51.00 -1.45%
LUNG 2020-12-01 05:01:2555.20 51.00 -1.45%
LUNG 2020-12-01 06:01:2455.20 51.00 -1.45%
LUNG 2020-12-01 07:01:2555.20 51.00 -1.45%
LUNG 2020-12-01 08:01:2555.20 51.00 -1.45%
LUNG 2020-12-01 09:01:2555.20 51.00 -1.45%
LUNG 2020-12-01 10:01:2955.20 51.00 -1.45%
LUNG 2020-12-01 11:01:2755.20 51.00 -1.45%
LUNG 2020-12-01 12:01:2860.90 51.00 -1.45%
LUNG 2020-12-01 13:01:2760.90 51.00 -1.45%
LUNG 2020-12-01 14:01:2760.90 51.00 -1.45%
LUNG 2020-12-01 15:01:2760.90 51.00 -1.45%
LUNG 2020-12-01 16:01:2857.00 51.09 -1.45%
LUNG 2020-12-01 17:01:2754.52 52.48 -1.03%
LUNG 2020-12-01 18:01:2754.78 54.30 1.00%
LUNG 2020-12-01 19:01:2754.64 53.85 0.09%
LUNG 2020-12-01 20:01:2954.21 53.26 -0.96%
LUNG 2020-12-01 21:01:2853.64 53.39 -1.11%
LUNG 2020-12-01 22:01:2752.79 52.37 -2.68%
LUNG 2020-12-01 23:01:2852.87 52.63 -2.49%
2020-12-02

LUNG 2020-12-02 01:05:4556.00 38.00 -3.50%
LUNG 2020-12-02 02:01:2556.00 38.00 -3.50%
LUNG 2020-12-02 03:01:2656.00 38.00 -3.50%
LUNG 2020-12-02 04:01:2656.00 38.00 -3.50%
LUNG 2020-12-02 05:01:2656.00 38.00 -3.50%
LUNG 2020-12-02 06:01:2656.00 38.00 -3.50%
LUNG 2020-12-02 07:01:2656.00 38.00 -3.50%
LUNG 2020-12-02 08:01:2656.00 38.00 -3.50%
LUNG 2020-12-02 09:01:2556.00 38.00 -3.50%
LUNG 2020-12-02 10:01:2856.00 38.00 -3.50%
LUNG 2020-12-02 11:01:2756.00 38.00 -3.50%
LUNG 2020-12-02 12:01:2956.00 38.00 -3.50%
LUNG 2020-12-02 13:01:2856.00 38.00 -3.50%
LUNG 2020-12-02 14:01:2958.00 38.00 -3.50%
LUNG 2020-12-02 15:01:2958.00 38.00 -3.50%
LUNG 2020-12-02 16:01:2857.00 38.00 -3.50%
LUNG 2020-12-02 17:01:3151.51 49.61 -3.72%
LUNG 2020-12-02 18:01:2951.14 50.56 -3.87%
LUNG 2020-12-02 18:07:58
BlackBerry: buy or nah?
Apparently, BlackBerry announced a deal with Amazon yesterday. The stock jumped +38% and today it plunged back. -10% . What are your thoughts on this? Isn’t this supposed to continue climbing up? This type of announcements usually drive the price up for a few days. Why isn’t this the case with BlackBerry? And besides of that: do you see them as a good long term hold? Their stock hasn’t done anything really impressive since 2006-2007 and has bern almost continuously 4-6$ since then. No catalysts, no price change, nothing. submitted by /u/Sweet-Zookeepergame [link] [comments]
LUNG 2020-12-02 19:01:2951.36 50.83 -3.13%
LUNG 2020-12-02 20:01:2951.26 50.96 -3.49%
LUNG 2020-12-02 20:40:04
Another PLTR post
Was up $300 on this didn’t sell now I’m down $220. Should I just sell this take the loss and move on or DCA down? Only problem is we have no idea when this plunge will end. What’s the move? Anyone else in this position? submitted by /u/Kash555 [link] [comments]
LUNG 2020-12-02 21:01:3050.92 50.54 -4.13%
LUNG 2020-12-02 22:01:2850.92 50.26 -4.47%
LUNG 2020-12-02 23:01:2851.27 51.06 -3.23%
2020-12-03

LUNG 2020-12-03 01:05:2858.00 50.27 -3.33%
LUNG 2020-12-03 02:01:2558.00 50.27 -3.33%
LUNG 2020-12-03 03:01:2758.00 50.27 -3.33%
LUNG 2020-12-03 04:01:2758.00 50.27 -3.33%
LUNG 2020-12-03 05:01:2958.00 50.27 -3.33%
LUNG 2020-12-03 06:01:2758.00 50.27 -3.33%
LUNG 2020-12-03 07:01:2758.00 50.27 -3.33%
LUNG 2020-12-03 08:01:2658.00 50.27 -3.33%
LUNG 2020-12-03 09:01:2658.00 50.27 -3.33%
LUNG 2020-12-03 10:01:3058.00 50.27 -3.33%
LUNG 2020-12-03 11:01:2758.00 50.27 -3.33%
LUNG 2020-12-03 12:01:2858.00 50.27 -3.33%
LUNG 2020-12-03 13:01:2858.00 50.27 -3.33%
LUNG 2020-12-03 14:01:2858.00 50.27 -3.33%
LUNG 2020-12-03 15:01:2858.00 50.27 -3.33%
LUNG 2020-12-03 16:01:2958.52 47.75 -3.33%
LUNG 2020-12-03 17:01:2851.96 50.64 0.37%
LUNG 2020-12-03 18:01:2951.00 50.50 -0.65%
LUNG 2020-12-03 19:01:2851.50 51.02 0.82%
LUNG 2020-12-03 20:01:2851.79 51.53 1.25%
LUNG 2020-12-03 21:01:2851.49 51.25 0.65%
LUNG 2020-12-03 22:01:2851.93 51.70 1.47%
LUNG 2020-12-03 23:01:2851.80 51.66 1.45%
2020-12-04

LUNG 2020-12-04 00:01:2860.00 50.00 1.06%
LUNG 2020-12-04 00:37:04
Am I dumb to think today’s news may signal the beginning of reversal for PGE
https://www.pge.com/en/about/newsroom/newsreleases/index.page I am pretty new to trading, but I have been following financial news and trying to educate myself for a few years now. I have been watching PGE since their plunge following the west coast wildfires. On paper, to me at least with my limited experience, today’s news looks like it could signal a good entry point for this stock. Any thoughts? submitted by /u/Image_of_glass_man [link] [comments]
LUNG 2020-12-04 01:05:4560.00 50.00 2.04%
LUNG 2020-12-04 02:01:2760.00 50.00 2.04%
LUNG 2020-12-04 03:01:2860.00 50.00 2.04%
LUNG 2020-12-04 04:06:0260.00 50.00 2.04%
LUNG 2020-12-04 05:01:2760.00 50.00 2.04%
LUNG 2020-12-04 06:01:2860.00 50.00 2.04%
LUNG 2020-12-04 07:01:2560.00 50.00 2.04%
LUNG 2020-12-04 08:01:2760.00 50.00 2.04%
LUNG 2020-12-04 09:01:2760.00 50.00 2.04%
LUNG 2020-12-04 10:01:2760.00 50.00 2.04%
LUNG 2020-12-04 11:01:2560.00 50.00 2.04%
LUNG 2020-12-04 12:01:2860.00 50.00 2.04%
LUNG 2020-12-04 13:01:2860.00 50.00 2.04%
LUNG 2020-12-04 14:01:2760.00 50.00 2.04%
LUNG 2020-12-04 15:01:2760.00 50.00 2.04%
LUNG 2020-12-04 16:01:2851.60 50.00 2.04%
LUNG 2020-12-04 17:01:2950.60 49.62 -3.00%
LUNG 2020-12-04 18:01:3051.49 50.87 -0.41%
LUNG 2020-12-04 19:01:3050.30 50.08 -2.52%
LUNG 2020-12-04 20:01:2749.70 49.43 -3.76%
LUNG 2020-12-04 21:01:3050.69 50.16 -2.42%
LUNG 2020-12-04 22:01:2950.31 49.97 -2.85%
LUNG 2020-12-04 23:01:2850.40 50.22 -2.33%
2020-12-05

LUNG 2020-12-05 01:05:4250.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-05 02:01:2850.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-05 03:01:2550.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-05 04:01:2750.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-05 05:01:2650.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-05 06:01:2650.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-05 07:01:2650.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-05 08:01:2550.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-05 09:02:5150.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-05 10:01:2750.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-05 11:01:2650.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-05 12:01:2650.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-05 13:01:2550.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-05 14:01:4550.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-05 15:01:2750.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-05 16:01:2750.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-05 17:01:2750.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-05 18:01:2750.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-05 19:01:2650.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-05 20:01:2550.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-05 21:01:2750.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-05 22:01:2750.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-05 23:01:2750.43 49.41 -2.61%
2020-12-06

LUNG 2020-12-06 01:07:1150.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-06 02:01:2450.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-06 03:01:2650.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-06 04:01:3150.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-06 05:01:2650.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-06 06:01:2950.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-06 07:01:2550.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-06 08:01:2750.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-06 09:01:2550.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-06 10:01:2650.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-06 11:01:2650.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-06 12:01:2750.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-06 13:01:2650.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-06 14:01:2550.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-06 15:01:2650.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-06 16:01:2750.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-06 17:01:2750.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-06 18:01:2650.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-06 19:01:3050.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-06 20:01:2750.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-06 21:01:2750.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-06 22:01:2650.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-06 23:01:2750.43 49.41 -2.61%
2020-12-07

LUNG 2020-12-07 01:07:1150.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-07 02:01:2550.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-07 03:01:2750.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-07 04:01:2550.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-07 05:01:2650.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-07 06:01:2650.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-07 07:01:2650.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-07 08:01:2650.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-07 09:01:2650.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-07 10:01:2750.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-07 11:01:2750.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-07 12:01:2950.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-07 13:01:3050.43 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-07 14:01:2856.00 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-07 15:01:2856.00 49.41 -2.61%
LUNG 2020-12-07 16:01:2853.79 45.36 -2.61%
LUNG 2020-12-07 18:01:2651.63 51.01 0.87%
LUNG 2020-12-07 19:01:2850.60 50.31 -0.02%
LUNG 2020-12-07 20:01:2751.29 50.77 1.27%
LUNG 2020-12-07 21:01:2852.39 52.00 3.22%
LUNG 2020-12-07 22:01:2852.36 51.80 2.96%
LUNG 2020-12-07 23:01:2651.82 51.58 2.38%
2020-12-08

LUNG 2020-12-08 01:05:2356.00 40.00 2.32%
LUNG 2020-12-08 02:01:2556.00 40.00 2.32%
LUNG 2020-12-08 03:01:2956.00 40.00 2.32%
LUNG 2020-12-08 04:01:2656.00 40.00 2.32%
LUNG 2020-12-08 05:01:2956.00 40.00 2.32%
LUNG 2020-12-08 06:01:2556.00 40.00 2.32%
LUNG 2020-12-08 07:01:2756.00 40.00 2.32%
LUNG 2020-12-08 08:01:2556.00 40.00 2.32%
LUNG 2020-12-08 09:01:2756.00 40.00 2.32%
LUNG 2020-12-08 10:01:3156.00 40.00 2.32%
LUNG 2020-12-08 11:01:2656.00 40.00 2.32%
LUNG 2020-12-08 12:01:2756.00 40.00 2.32%
LUNG 2020-12-08 13:01:2758.50 40.00 2.32%
LUNG 2020-12-08 14:01:2658.50 40.00 2.32%
LUNG 2020-12-08 15:01:2658.50 40.00 2.32%
LUNG 2020-12-08 16:01:2757.00 38.00 3.11%
LUNG 2020-12-08 17:01:3252.37 51.86 0.45%
LUNG 2020-12-08 18:01:3052.08 51.45 0.00%
LUNG 2020-12-08 19:01:2751.95 51.70 0.25%
LUNG 2020-12-08 20:01:2752.16 51.75 0.64%
LUNG 2020-12-08 21:01:2752.48 51.37 -0.17%
LUNG 2020-12-08 22:01:2852.48 51.37 0.29%
LUNG 2020-12-08 23:01:2852.48 51.37 0.06%
2020-12-09

LUNG 2020-12-09 01:05:2852.48 51.37 0.43%
LUNG 2020-12-09 02:01:2552.48 51.37 0.43%
LUNG 2020-12-09 03:01:2652.48 51.37 0.43%
LUNG 2020-12-09 03:54:21
PEN (Penumbra) Device Killing People; Co-Founder Fictitiously Authored Reviews To Get FDA and SEC IPO Approval; Law Firms Sue.
I saw this on CNBC today. Read the report, it's very interesting, as is the letter to the FDA which requests the company be investigated. I am short the stock. Is Penumbra's core scientific research authored by a fake person? - Quintessential Fund (qcmfunds.com) QCM-on-Antik-Bose-Final (qcmfunds.com) Microsoft Word - QCM Letterhead .docx (qcmfunds.com) A Short Seller Claims a ‘Fictional Character’ Wrote This Company’s Medical Research | Institutional Investor Penumbra (PEN) Stock Falls After Short-Seller Quintessential Allegations - Bloomberg Why Penumbra Stock Is Plunging Today | The Motley Fool Penumbra Investors: Company Investigated by the Portnoy Law Firm (yahoo.com) submitted by /u/ThrivingProject [link] [comments]
LUNG 2020-12-09 04:01:2658.50 38.00 0.43%
LUNG 2020-12-09 05:01:2658.50 38.00 0.43%
LUNG 2020-12-09 06:01:2658.50 38.00 0.43%
LUNG 2020-12-09 07:01:2558.50 38.00 0.43%
LUNG 2020-12-09 08:01:4458.50 38.00 0.43%
LUNG 2020-12-09 09:01:2658.50 38.00 0.43%
LUNG 2020-12-09 10:01:2758.50 38.00 0.43%
LUNG 2020-12-09 11:01:2958.50 38.00 0.43%
LUNG 2020-12-09 12:01:2958.50 38.00 0.43%
LUNG 2020-12-09 13:01:2858.50 38.00 0.43%
LUNG 2020-12-09 14:01:2952.48 51.37 0.43%
LUNG 2020-12-09 15:01:2952.48 51.37 0.43%
LUNG 2020-12-09 16:01:2957.00 38.00 0.43%
LUNG 2020-12-09 17:01:2751.80 51.16 0.43%
LUNG 2020-12-09 18:01:4451.75 51.45 -0.35%
LUNG 2020-12-09 19:01:3151.85 51.69 0.27%
LUNG 2020-12-09 20:01:2952.14 51.70 0.23%
LUNG 2020-12-09 21:01:3051.73 50.82 -1.03%
LUNG 2020-12-09 22:01:2951.16 50.65 -1.61%
LUNG 2020-12-09 23:01:2754.20 45.00 -0.68%
2020-12-10

LUNG 2020-12-10 01:05:2854.20 45.00 -0.06%
LUNG 2020-12-10 02:01:2554.20 45.00 -0.06%
LUNG 2020-12-10 03:01:2654.20 45.00 -0.06%
LUNG 2020-12-10 04:01:2654.20 45.00 -0.06%
LUNG 2020-12-10 05:01:2654.20 45.00 -0.06%
LUNG 2020-12-10 06:01:2554.20 45.00 -0.06%
LUNG 2020-12-10 07:01:2654.20 45.00 -0.06%
LUNG 2020-12-10 08:01:2654.20 45.00 -0.06%
LUNG 2020-12-10 09:01:2654.20 45.00 -0.06%
LUNG 2020-12-10 10:01:2754.20 45.00 -0.06%
LUNG 2020-12-10 11:01:2854.20 45.00 -0.06%
LUNG 2020-12-10 12:01:2654.20 45.00 -0.06%
LUNG 2020-12-10 13:01:2751.28 45.00 -0.06%
LUNG 2020-12-10 14:01:2751.28 45.00 -0.06%
LUNG 2020-12-10 15:01:2751.28 45.00 -0.06%
LUNG 2020-12-10 16:01:2957.00 45.36 -0.06%
LUNG 2020-12-10 17:01:2952.00 51.50 0.00%
LUNG 2020-12-10 18:01:2851.90 51.60 0.37%
LUNG 2020-12-10 19:01:2951.67 51.39 -0.41%
LUNG 2020-12-10 20:01:2851.50 51.04 -1.03%
LUNG 2020-12-10 21:08:1351.40 51.02 -0.48%
LUNG 2020-12-10 22:01:2850.72 50.00 -3.08%
LUNG 2020-12-10 23:01:2750.85 50.20 -1.57%
2020-12-11

LUNG 2020-12-11 01:05:2457.00 38.00 -0.82%
LUNG 2020-12-11 02:01:2557.00 38.00 -0.82%
LUNG 2020-12-11 03:01:2557.00 38.00 -0.82%
LUNG 2020-12-11 04:01:2557.00 38.00 -0.82%
LUNG 2020-12-11 05:01:2657.00 38.00 -0.82%
LUNG 2020-12-11 06:01:2557.00 38.00 -0.82%
LUNG 2020-12-11 06:28:24
Why $BYSI is the next $GLSI and $SLS. If you are looking for huge gains, this is it. Legit company - easy acquisition for $AMGN $VTRS $RHHBY compliments G-CSF sales $8B combined globally with a unique biotech product. Undervalued with great technical analysis and recent insider buys.
Alright, this is one among only a few potential big movers in biotech that is safe to play - legit company with a revolutionary cancer drug, that has a real PT of $25 EOY and PT $200 if they get acquired and that's what we are hoping for. It is sitting just below $11 at the moment. Technical analysis: MACD triggering bullish crossover and above average volume on the daily. Fundamental analysis: Easy acquisition for $AMGN $VTRS $RHHBY compliments G-CSF sales $8B combined globally, and is I/O target off the radar, enhances dendritic cells, mobilizes CD34+ Plinabulin used to treat the highest risk chemotherapy patients in the US is a market of 225,000 people, and with at least 3-5 cycles per chemo treatment that's 675K to 1.1M doses of Plinabulin Plinabulin is used in combination with G-CSFs which sell a combined $5B in the USA and $8B globally every year. It's a perfect buyout target for a G-CSF selling pharma company to enhance their sales and maximize their sales force such as $AMGN, $VRTS, $RHHBY Increasing patient quality of life, and reducing risk of neutropenia, Plinabulin gives patients the highest probability for survival by continuing their chemotherapy regimen at the maximum dose and duration. Febrile and Profound Neutropenia patients are treated with G-CSFs that cause the bone marrow to release white blood cells, but also cause severe bone pain in patients. Plinabulin effectively, almost, eradicates this bone pain. If you check the ownership structure, you'll it is positioned to dominate US and China. Recently raised $75m, overall analyst ratings is BUY The amazing news is they have announced their drug is not only very effective in treating cancer, is safe and reduces bone pain but also increases chance of survival of colon cancer, liver cancer and other patients.https://www.beyondspringpharma.com/pressreleases/info.aspx?itemid=4252BeyondSpring is a global, clinical-stage biopharmaceutical company focused on the development of innovative cancer therapies. BeyondSpring’s lead asset, plinabulin, a first-in-class agent as an immune and stem cell modulator, is in a Phase 3 global clinical trial as a direct anticancer agent in the treatmentof non-small cell lung cancer (NSCLC) and Phase 3 clinical programs in the prevention of CIN. The U.S. FDA granted Breakthrough Therapy designation toplinabulin for concurrent administration with myelosuppressive chemotherapeuticregimens in patients with non-myeloid malignancies for the prevention of chemotherapy-induced neutropenia (CIN).Institutional ownership: https://fintel.io/so/us/bysi $BYSI is the next GLSI very soon if we are lucky. submitted by /u/DrHumorous [link] [comments]
LUNG 2020-12-11 07:02:0357.00 38.00 -0.82%
LUNG 2020-12-11 08:01:2657.00 38.00 -0.82%
LUNG 2020-12-11 09:01:2757.00 38.00 -0.82%
LUNG 2020-12-11 10:01:2957.00 38.00 -0.82%
LUNG 2020-12-11 11:01:2957.00 38.00 -0.82%
LUNG 2020-12-11 12:01:2757.00 38.00 -0.82%
LUNG 2020-12-11 13:01:2857.00 38.00 -0.82%
LUNG 2020-12-11 14:01:2857.00 38.00 -0.82%
LUNG 2020-12-11 15:01:2857.00 38.00 -0.82%
LUNG 2020-12-11 16:01:3053.82 47.50 -0.82%
LUNG 2020-12-11 17:01:3852.09 51.05 0.81%
LUNG 2020-12-11 18:01:3051.94 51.30 1.08%
LUNG 2020-12-11 19:01:3451.50 51.08 0.85%
LUNG 2020-12-11 20:00:4850.98 50.20 0.41%
LUNG 2020-12-11 21:01:3151.35 51.00 0.43%
LUNG 2020-12-11 22:01:3151.53 51.02 0.81%
LUNG 2020-12-11 23:01:2851.05 47.50 0.04%
2020-12-12

LUNG 2020-12-12 01:05:3551.05 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-12 02:01:2651.05 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-12 03:01:2551.05 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-12 04:01:2751.05 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-12 05:01:2751.05 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-12 06:01:2551.05 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-12 07:01:2651.05 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-12 08:01:2651.05 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-12 09:01:2751.05 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-12 10:01:2651.05 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-12 11:01:2951.05 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-12 12:01:2851.05 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-12 13:01:2851.05 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-12 14:01:2851.05 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-12 15:01:2751.05 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-12 16:01:2751.05 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-12 17:01:2751.05 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-12 18:01:2851.05 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-12 19:01:2751.05 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-12 20:01:2851.05 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-12 21:01:2951.05 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-12 22:01:2851.05 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-12 23:01:2851.05 47.85 0.87%
2020-12-13

LUNG 2020-12-13 01:06:3751.06 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-13 02:01:2651.06 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-13 03:01:2751.06 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-13 04:01:2751.06 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-13 05:01:2751.06 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-13 06:01:2751.06 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-13 07:01:2651.06 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-13 08:01:2751.06 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-13 09:01:2751.06 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-13 10:02:0951.06 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-13 11:01:5651.06 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-13 12:01:2751.06 47.85 0.87%
2020-12-14

LUNG 2020-12-14 01:06:4751.06 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-14 02:01:3251.06 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-14 03:01:2851.06 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-14 04:01:2751.06 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-14 05:01:2851.06 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-14 06:01:2851.06 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-14 07:01:2751.06 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-14 08:01:2851.06 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-14 09:01:2851.06 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-14 09:39:27
Vector Group: Tobacco, Bad For Lungs But Good For Dividends
LUNG 2020-12-14 10:01:2851.06 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-14 11:01:2951.06 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-14 12:01:2851.06 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-14 13:01:3051.06 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-14 14:01:2951.06 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-14 15:01:3051.06 47.85 0.87%
LUNG 2020-12-14 17:13:1454.05 53.50 5.65%
LUNG 2020-12-14 18:01:2953.50 53.22 5.02%
LUNG 2020-12-14 19:01:3251.51 50.74 0.57%
LUNG 2020-12-14 20:01:2951.00 50.72 0.10%
LUNG 2020-12-14 20:13:00
: AMC Entertainment’s stock plunges after disclosure of massive share-sale plan
LUNG 2020-12-14 20:58:00
: Shares of this videogame company plunged after negative reviews of a new title featuring Elon Musk and Keanu Reeves
LUNG 2020-12-14 20:59:52
20 DMA Support today: $BWMX $CMSA $THCX $CPST $SBH $CPSS $MDRX $LUNG ... https://t.co/deOpbNqdR6
LUNG 2020-12-14 21:01:2950.95 50.27 -0.45%
LUNG 2020-12-14 22:01:2848.71 48.17 -5.04%
LUNG 2020-12-14 23:01:2951.50 45.70 -8.34%
2020-12-15

LUNG 2020-12-15 01:05:2651.50 45.70 -9.56%
LUNG 2020-12-15 02:01:2751.50 45.70 -9.56%
LUNG 2020-12-15 03:01:2751.50 45.70 -9.56%
LUNG 2020-12-15 04:01:2851.50 45.70 -9.56%
LUNG 2020-12-15 05:01:2951.50 45.70 -9.56%
LUNG 2020-12-15 06:01:2851.50 45.70 -9.56%
LUNG 2020-12-15 07:01:2751.50 45.70 -9.56%
LUNG 2020-12-15 08:01:2951.50 45.70 -9.56%
LUNG 2020-12-15 09:01:2951.50 45.70 -9.56%
LUNG 2020-12-15 10:01:4251.50 45.70 -9.56%
LUNG 2020-12-15 11:01:2951.50 45.70 -9.56%
LUNG 2020-12-15 12:01:3051.50 45.70 -9.56%
LUNG 2020-12-15 13:01:2851.50 45.70 -9.56%
LUNG 2020-12-15 14:01:2951.50 45.70 -9.56%
LUNG 2020-12-15 15:01:3051.50 45.70 -9.56%
LUNG 2020-12-15 15:31:00
: British economy shows pandemic scars as London is plunged in tight festive lockdown
LUNG 2020-12-15 16:01:3054.61 46.00 -9.56%
LUNG 2020-12-15 17:01:2946.58 45.91 -1.27%
LUNG 2020-12-15 18:01:2947.41 47.14 1.35%
LUNG 2020-12-15 19:01:3046.69 46.33 -0.21%
LUNG 2020-12-15 20:01:2946.50 46.40 -0.15%
LUNG 2020-12-15 21:01:3047.63 47.38 2.25%
LUNG 2020-12-15 22:01:2946.69 46.48 -0.15%
LUNG 2020-12-15 23:01:3049.82 45.90 2.66%
LUNG 2020-12-15 23:17:00
: Luminar stock plunges after news that Mobileye plans to make its own lidar sensors
2020-12-16

LUNG 2020-12-16 01:05:5049.82 45.91 3.28%
LUNG 2020-12-16 02:01:2849.82 45.91 3.28%
LUNG 2020-12-16 03:01:2749.82 45.91 3.28%
LUNG 2020-12-16 04:04:2049.82 45.91 3.28%
LUNG 2020-12-16 04:36:07
Top Chinese Chipmaker Plunges After Reports Co-CEO Abruptly Quit
LUNG 2020-12-16 05:01:2949.82 45.91 3.28%
LUNG 2020-12-16 06:01:2849.82 45.91 3.28%
LUNG 2020-12-16 07:01:2849.82 45.91 3.28%
LUNG 2020-12-16 08:01:2849.82 45.91 3.28%
LUNG 2020-12-16 09:01:2849.82 45.91 3.28%
LUNG 2020-12-16 10:01:3049.82 45.91 3.28%
LUNG 2020-12-16 11:01:3049.82 45.91 3.28%
LUNG 2020-12-16 12:01:3049.82 45.91 3.28%
LUNG 2020-12-16 13:01:3149.82 45.91 3.28%
LUNG 2020-12-16 14:01:3149.82 45.91 3.28%
LUNG 2020-12-16 15:01:3149.82 45.91 3.28%
LUNG 2020-12-16 16:01:3049.82 45.91 3.28%
LUNG 2020-12-16 17:01:3649.79 48.02 0.79%
LUNG 2020-12-16 18:01:3449.70 48.92 2.97%
LUNG 2020-12-16 19:01:3249.80 49.07 3.53%
LUNG 2020-12-16 20:01:3051.14 50.61 5.92%
LUNG 2020-12-16 21:01:3050.56 50.19 5.35%
LUNG 2020-12-16 22:01:3250.54 50.32 5.15%
LUNG 2020-12-16 23:01:3051.00 47.43 3.66%
2020-12-17

LUNG 2020-12-17 01:05:5851.00 47.43 7.06%
LUNG 2020-12-17 02:01:2751.00 47.43 7.06%
LUNG 2020-12-17 03:01:2751.00 47.43 7.06%
LUNG 2020-12-17 04:01:2851.00 47.43 7.06%
LUNG 2020-12-17 05:01:2851.00 47.43 7.06%
LUNG 2020-12-17 06:01:2951.00 47.43 7.06%
LUNG 2020-12-17 07:01:2851.00 47.43 7.06%
LUNG 2020-12-17 08:01:4951.00 47.43 7.06%
LUNG 2020-12-17 09:01:2851.00 47.43 7.06%
LUNG 2020-12-17 10:01:2951.00 47.43 7.06%
LUNG 2020-12-17 11:01:3051.00 47.43 7.06%
LUNG 2020-12-17 12:01:3251.00 47.43 7.06%
LUNG 2020-12-17 13:01:3051.00 47.43 7.06%
LUNG 2020-12-17 14:01:3651.00 47.43 7.06%
LUNG 2020-12-17 15:01:3651.00 47.43 7.06%
LUNG 2020-12-17 16:01:3054.22 43.07 7.06%
LUNG 2020-12-17 17:04:5850.59 49.84 0.99%
LUNG 2020-12-17 18:01:3150.48 50.17 0.87%
LUNG 2020-12-17 18:53:53
20 DMA Support today: $FFBC $FIBK $BKD $APEI $CAKE $DKL $JMPNL $OFG $NXC $CAN $NEON $TDG $ROAD $STAY $AMTX $CSSE $LUNG $BVH $FTEK $KALV ... https://t.co/deOpbNqdR6
LUNG 2020-12-17 19:01:3050.72 50.45 2.04%
LUNG 2020-12-17 20:01:3150.52 50.18 1.92%
LUNG 2020-12-17 21:01:3151.08 50.61 2.76%
LUNG 2020-12-17 22:01:3051.23 50.92 3.37%
LUNG 2020-12-17 23:01:2955.00 47.12 2.00%
2020-12-18

LUNG 2020-12-18 01:05:0555.00 47.12 -0.04%
LUNG 2020-12-18 02:01:2755.00 47.12 -0.04%
LUNG 2020-12-18 03:01:2955.00 47.12 -0.04%
LUNG 2020-12-18 04:01:2855.00 47.12 -0.04%
LUNG 2020-12-18 05:01:2855.00 47.12 -0.04%
LUNG 2020-12-18 05:18:16
The Mesoblast Limited $MSB share price has plunged after giving an update about its COVID-19 ARDS trial. https://t.co/wJj49A3hu6
LUNG 2020-12-18 06:01:2855.00 47.12 -0.04%
LUNG 2020-12-18 07:01:2955.00 47.12 -0.04%
LUNG 2020-12-18 08:01:2955.00 47.12 -0.04%
LUNG 2020-12-18 09:01:2855.00 47.12 -0.04%
LUNG 2020-12-18 10:01:5055.00 47.12 -0.04%
LUNG 2020-12-18 11:01:2955.00 47.12 -0.04%
LUNG 2020-12-18 12:01:2955.00 47.12 -0.04%
LUNG 2020-12-18 13:01:3058.76 47.12 -0.04%
LUNG 2020-12-18 14:01:3058.76 47.43 -0.04%
LUNG 2020-12-18 14:28:15
Tesla’s SP 500 Moment | FedEx & Nike Earnings | Stock Market News Today [12-18]
Today will be the last day you can trade Tesla before it enters the SP500. FedEx crushed earnings but still dropped as investors looked for guidance. What to expect from Nike after the close? Let’s talk about this and other stock market news ~Very Long Post~ Hello everyone and Good Morning! So, let’s start with the recap of yesterday, as we saw another great day for the stock market with the Nasdaq Composite leading the way up 0.84%, the broad market SP500 also up 0.58% and the Dow Industrial up almost half a percent, as all 3 big indexes closed at new a record high. We also saw de VIX dropping below 22, as it dropped 2.5%. Almost 2/3 of the companies were advancing yesterday with over 200 new highs on average volume, as 9 of the 11 sectors in the SP500 were in the green with only energy and communications losing ground for the day, as small and mid-caps outperformed yesterday while large-caps were flat for the day. You can see in this HEAT MAP that yesterday was a good day for most of the stock market, while only a couple of companies lost significant ground like Boeing, AT&T and Google, while Tesla rose again ahead of the SP500 inclusion. Important economic data also came in, as initial jobless claims rose even more from the previous week by more than 20k, while the continuing jobless claims fell to 5.5M, lower than expected and the last week number. I think it is possible we can see the initial claims jump to over 900K in the next weeks as the economy feels more pressure from the rising cases numbers and more restrictions. Meanwhile, we also got the December Kansas City FED INDEX reading, that came in at +14, above the estimates and the numbers from November. But this is still more than 10 points down from last year’s reading, while the Philly Fed outlook came in worse than expected and last month’s reading. We also got numbers from November housing starts, as this came in with a more than 1% increase month over month, bigger than expected, as building permits also jumped more than 6% to over 1.6M. While TODAY there is not a lot of important economic data that will come in, as the outlook for the economy remains very uncertain at the moment, as the economy needs to survive until enough people get the shot so we can reach herd immunity, which will allow business to come back again, as restrictions will go away. We also saw Moderna receive the FDA Ad Com endorse the vaccine with a 20 to 0 vote and 1 abstention. So, today is a big day, today is quadruple witching day and also the last day that Tesla is not included in the SP500. It’s expected that there will be over $80B worth of shares trading hands today, as they will become the most valuable company ever to enter the main index on Wall Street. This will also force index-tracking funds and money managers to buy Tesla shares to correctly reflect the index, while also selling positions in other companies that are part of the SP, as Tesla will account for over 1% of the index starting Monday. Meanwhile, the company also just received an upgrade on its crediting rating from S&P Global ratings as they noted that Tesla’s net debt is essentially zero based on key metric, DEBT to EBITDA. So, expect some massive volume to be traded in Tesla in the final minutes before the close today, Tesla is already the most traded stock on Wall Street and has surged more than 50% since the SP news came out. I think either outcome is possible as we can see either the stock heading to new highs or see a decent correction if bears prevail. Just watch out for the closing of the session today. This is will be key moment for the stock market, with the FED also coming out today with the latest round of stress tests for the banks. I don’t expect any surprises coming from here, as they were found to be able to weather big capital losses last time around in the summer. In some other stock market news, FedEx delivered great earnings results, delivering a beat of more than 80 cents on EPS, while it also saw a bigger increase in revenue than expected, with a more than $1B beat and the operating margin coming in pretty much as expected. The net income and earnings per share more than doubled since last year after rate hikes and spiking volume from e-commerce shipments, as the company has seen a boom alongside the e-commerce growth. But this was not enough to help the stock, as it dropped 3% in after-hours, as the lack of a formal guidance kind of disappointed investors, as they did not offer an improved outlook for FY2021 and the capital spending is still expected to surpass $5B. While today we also get Nike earnings after the close, as the company is expected to have a lower EPS than last year, but to increase the revenues by more than 1%. Nike is a great company and the world largest sportswear company, and I expect them to deliver on these expectations as its digital strategy is offsetting much of the lost retail sales after massive investments in technology that are transforming its business. Some expected news also came in from Coca-Cola as they will cut more than 1K jobs in the US and more than 2K worldwide. This is another move that is looking to improve the efficiency of the company, as they have been hit alongside the restaurant business. While Doordash fell yesterday, after the short sellers from citron research called it the most ridiculous IPO of the year, giving the company a Price Target of $40. I usually don’t agree with such drops after short sellers make some statements or publish something, this is a common-used tactic by them, they get into a stock and publish a report that sees the stock plunge as the make money. But I kind of have to agree with them on this one, the valuation for Doordash is just ridiculous, but I don’t see it going down that much… In comparison, investors seem to like ABNB somewhat more than DASH, as AirBNB traded higher, but still has a ridiculous valuation, bigger the BP, FedEx or even Deere, despite negative margins with more competition and new lawsuits from different cities in the world. Thank you everyone for reading! Hope you enjoyed the content! Be sure to leave a comment down below with your opinion on the stock market! Have a great day and see you next time! submitted by /u/0toHeroInvesting [link] [comments]
LUNG 2020-12-18 15:01:2958.76 47.43 -0.04%
LUNG 2020-12-18 16:01:3055.00 47.43 -0.04%
LUNG 2020-12-18 17:01:3052.51 51.46 3.86%
LUNG 2020-12-18 19:01:3153.23 52.90 5.24%
LUNG 2020-12-18 20:01:2953.88 53.69 6.23%
LUNG 2020-12-18 21:01:2954.08 53.96 6.77%
LUNG 2020-12-18 22:01:3054.89 54.47 8.53%
LUNG 2020-12-18 23:01:2953.57 53.15 6.07%
2020-12-20

LUNG 2020-12-20 05:38:42
Infinite potential in Biotech exploding stock ~ AMPE [DD]
Okay, so watch what it does next week, If you jump in its on you. I was doing some DD tonight looking for stocks with good potential outcomes. I came across AMPE. About Ampio Pharmaceuticals Ampio Pharmaceuticals, Inc. is a development stage biopharmaceutical company primarily focused on the development of Ampion, our product candidate, to treat prevalent inflammatory conditions for which there are limited treatment options. Ampio's lead drug, Ampion, is backed by an extensive patent portfolio with intellectual property protection extending through 2032, and will be eligible for 12-year FDA market exclusivity upon approval as a novel biologic under the biologics price competition and innovation act ("BPCIA"). ​ So this week, their drug was found safe for covid19 patients and it actually helps their symptoms. Correct me if I'm wrong but, this drug is basically used to reduce inflammation in the body. It was initially used to treat knee pain from osteoporosis (I think). It was administered by IV for this. But then they made a inhaler being test currently. It just peaked 2.50 / share on friday. I have ABSOLUTELY no idea where the ceiling is here. Could it be 2.50? Maybe. But maybe its 5$? or its another pfizer with a ceiling of $40 in 2021. I have no idea how wide spread a drug like this could be. But even with a vaccine people will still have lung issues, its being tested for COPD, because it was found to be effective against that when inhaled. (Along with covid19) Shits looking promising, and the market looks like they're diving in. On an older thread about this stocks potential with better DD. https://www.reddit.com/r/pennystocks/comments/hg9i97/ampe_ampio_pharma/ This stock says it has a great chance of being bought by a big fish. I think that chance has just gone up exponentially if this drug is found to be effective. ​ Current price - 2.41 Where do you think this stock could go? Will this new high turn into a big dip on Monday? submitted by /u/Kodono [link] [comments]
LUNG 2020-12-20 22:09:07
Pulmonx: Promising, Yet Slowed Down By COVID-19
2020-12-21

LUNG 2020-12-21 01:06:4358.50 50.49 5.45%
LUNG 2020-12-21 02:01:2758.50 50.49 5.45%
LUNG 2020-12-21 03:01:2758.50 50.49 5.45%
LUNG 2020-12-21 04:01:2858.50 50.49 5.45%
LUNG 2020-12-21 05:01:2858.50 50.49 5.45%
LUNG 2020-12-21 06:01:2858.50 50.49 5.45%
LUNG 2020-12-21 07:01:2958.50 50.49 5.45%
LUNG 2020-12-21 08:01:2858.50 50.49 5.45%
LUNG 2020-12-21 09:01:2858.50 50.49 5.45%
LUNG 2020-12-21 10:01:2758.50 50.49 5.45%
LUNG 2020-12-21 11:01:3058.50 50.49 5.45%
LUNG 2020-12-21 12:01:3258.50 50.49 5.45%
LUNG 2020-12-21 13:01:2958.50 50.49 5.45%
LUNG 2020-12-21 14:01:3158.50 50.49 5.45%
LUNG 2020-12-21 14:23:00
Need to Know: A new COVID-19 strain is sending stocks plunging, but here’s why investors shouldn’t panic, says this analyst
LUNG 2020-12-21 15:01:2958.50 50.49 5.45%
LUNG 2020-12-21 16:00:05
NewsWatch: A new COVID-19 strain is sending stocks plunging, but here’s why investors shouldn’t panic, says this analyst
LUNG 2020-12-21 16:01:2956.43 42.97 5.45%
LUNG 2020-12-21 17:02:3653.60 53.00 -0.75%
LUNG 2020-12-21 18:01:3251.74 51.56 -3.82%
LUNG 2020-12-21 19:01:2952.33 52.06 -2.56%
LUNG 2020-12-21 20:01:2952.33 51.66 -2.42%
LUNG 2020-12-21 21:01:3053.11 52.60 -1.03%
LUNG 2020-12-21 22:01:2953.92 53.76 0.28%
LUNG 2020-12-21 23:01:3160.00 51.18 4.01%
2020-12-22

LUNG 2020-12-22 01:05:2160.00 51.18 5.99%
LUNG 2020-12-22 02:01:2960.00 51.18 5.99%
LUNG 2020-12-22 03:04:1260.00 51.18 5.99%
LUNG 2020-12-22 04:01:2760.00 51.18 5.99%
LUNG 2020-12-22 05:01:2960.00 51.18 5.99%
LUNG 2020-12-22 06:01:2860.00 51.18 5.99%
LUNG 2020-12-22 07:01:4360.00 51.18 5.99%
LUNG 2020-12-22 08:01:2860.00 51.18 5.99%
LUNG 2020-12-22 09:01:3060.00 51.18 5.99%
LUNG 2020-12-22 10:01:2960.00 51.18 5.99%
LUNG 2020-12-22 11:01:5660.00 51.18 5.99%
LUNG 2020-12-22 12:01:2860.00 51.18 5.99%
LUNG 2020-12-22 13:01:3060.00 51.18 5.99%
LUNG 2020-12-22 14:01:3160.00 51.18 5.99%
LUNG 2020-12-22 15:01:3060.00 51.18 5.99%
LUNG 2020-12-22 16:01:3255.77 40.00 5.99%
LUNG 2020-12-22 17:03:4158.76 58.20 4.86%
LUNG 2020-12-22 18:05:2759.25 59.00 6.01%
LUNG 2020-12-22 19:01:3559.00 58.70 5.76%
LUNG 2020-12-22 20:01:3459.27 59.04 6.24%
LUNG 2020-12-22 21:01:3659.18 58.91 5.77%
LUNG 2020-12-22 21:34:13
$CCRC - China Customer Relations Centers plunges 45% in single day trade; low preliminary non-binding proposal offer https://t.co/82MbMEGt7G
LUNG 2020-12-22 21:37:01
China Customer Relations Centers plunges 45% in single day trade; low preliminary non-binding proposal offer $CCRC https://t.co/FABnGfmLa8
LUNG 2020-12-22 21:43:39
$CCRC
China Customer Relations Centers plunges 45% in single day trade; low preliminary non-binding proposal offer
Today, 2:34 PM - SA
LUNG 2020-12-22 21:54:57
China Customer Relations Centers plunges 45% in trade; low preliminary non-binding proposal offer $CCRC https://t.co/I2eyiTNU3R
LUNG 2020-12-22 22:01:3459.19 58.94 5.72%
LUNG 2020-12-22 23:01:3162.20 53.38 8.98%
LUNG 2020-12-22 23:25:19
New high 12/22
$ISRG
$JMIA
$JOE
$JOUT
$KOPN
$KYMR
$LGVW
$LMND
$LOAK
$LSPD
$LTHM
$LUNG
$MAACU
$MARA
$MC
$MCFT
$MDB
$MGNI
$MIME
$MITK
$MLAC
$MP
$MRSN
$MTLS
$MTSI
$MVIS
$MWK
$NEO
$NGMS
$NK
$NNDM
$NOVA
$NPAUU
$NTRA
$OAC
$OCN
$ONCS
$OPRX
$ORPH
$PACB
$PANW
$PAYC
$PD
$PFPT
$PFSI
$PGEN
LUNG 2020-12-22 23:33:25
RT @starcevic_alex: New high 12/22
$ISRG
$JMIA
$JOE
$JOUT
$KOPN
$KYMR
$LGVW
$LMND
$LOAK
$LSPD
$LTHM
$LUNG
$MAACU
$MARA
$MC
$MCFT
$MDB
$MGNI…
2020-12-23

LUNG 2020-12-23 01:05:1562.20 40.00 10.41%
LUNG 2020-12-23 02:01:2962.20 40.00 10.41%
LUNG 2020-12-23 03:01:2862.20 40.00 10.41%
LUNG 2020-12-23 04:01:2862.20 40.00 10.41%
LUNG 2020-12-23 05:01:2962.20 40.00 10.41%
LUNG 2020-12-23 06:01:2762.20 40.00 10.41%
LUNG 2020-12-23 07:01:2962.20 40.00 10.41%
LUNG 2020-12-23 08:01:4662.20 40.00 10.41%
LUNG 2020-12-23 09:01:3062.20 40.00 10.41%
LUNG 2020-12-23 10:01:2962.20 40.00 10.41%
LUNG 2020-12-23 11:01:2962.20 40.00 10.41%
LUNG 2020-12-23 12:01:3262.20 40.00 10.41%
LUNG 2020-12-23 13:01:3262.20 40.00 10.41%
LUNG 2020-12-23 14:01:3162.20 40.00 10.41%
LUNG 2020-12-23 15:01:3062.20 40.00 10.41%
LUNG 2020-12-23 16:01:3267.02 54.95 10.41%
LUNG 2020-12-23 17:01:3560.25 59.57 -1.00%
LUNG 2020-12-23 17:27:37
Morning Market Synopsis - December 23, 2020
US equities mostly higher: Dow +0.51%, S&P 500 +0.33%, Nasdaq (0.08%), Russell 2000 +0.52% US equities mostly higher in Wednesday morning trading. Value a big outperformer vs growth. Energy and financials among the standouts. Tech and consumer discretionary lagging. Treasuries under some pressure with the curve bear steepening. Dollar weaker on the major crosses. Sterling firmer after coming under pressure on Monday and Tuesday, helped by latest bout of Brexit deal optimism and reopening of French border. Gold up 0.4%. WTI crude up 1.2%. Nothing specific behind the firmer tone and very quiet heading into the Christmas holiday. Path of least resistance for stocks still seen as higher on the back of vaccine development and distribution momentum, the central bank liquidity tailwind, dampened double-dip recession risk following the latest coronavirus relief package, earnings resilience and FOMO. Biggest concern seems to be stretched valuation, positioning and sentiment indicators, though also some worries about near-term economic headwinds from worsening coronavirus trends and accompanying restrictions. President Trump hinted he may not sign the ~$900B coronavirus relief package recently passed by Congress, arguing it should include $2,000 stimulus checks. However, seems to be more noise than news for the market. Initial claims came in better than expected following some upward pressure in recent weeks. November personal income and personal spending declined more than expected. November headline durable goods orders beat; core capital goods orders and shipments were light but saw positive revisions. November new home sales slowed unexpectedly. US government secured additional coronavirus vaccine doses from PFE-US in a deal to ease spring supply cliff concerns that had been widely previewed. Not much corporate news. HUM-US announced accelerated share repurchase agreements worth $1.75B. MRNA-US weak again on news insiders will be allowed to resume share sales. PLTR-US boosted by new NHS contract. PAYX-US beat and raised with Management Solutions a standout. FWONA-US reportedly in talks about streaming races on AMZN-US . DISCA-US raised stake in Oprah Winfrey's OWN. NKLA-US announced end of collaboration with Republic Services. CLDR-US entered into credit agreement with proceeds to be used for share repurchases. AMBC-US acquired Xchange. SPPI-US a laggard on mixed takeaways from latest poziotinib trial developments. Notable Gainers: +15.7% SUPN-US (Supernus Pharmaceuticals): Phase III study for SPN-812 in adults with ADHD met primary endpoints. +3.3% AMBC-US (Ambac Financial Group): Announced acquisition of 80% of Xchange (property and casualty underwriter) as part of platform diversification strategy; provided strategy update that Everspan was redomesticated and received approval for broader P&C licenses in Arizona. +2.6% PAYX-US (Paychex): Fiscal Q2 revenue and EPS ahead; raised FY revenue and EPS growth guidance; Management Solutions a standout; company highlighted increases in its client base and increased penetration of its suite of solutions, particularly outsourcing, time and attendance, and retirement services; some offset from decline in check volumes; also highlighted margin benefits from cost-savings initiatives. +1.1% LAC-US (Lithium Americas): Initiated as buy at Stifel; cited growth as the firm is becoming one of the world's largest lithium producers as Cauchari-Olaroz project in Argentina is 60% complete and will come on line early 2022 with potential for a larger project in Nevada to come; sees positive supply/demand outlook for lithium amongst increasing EV adoption. +0.5% PLTR-US (Palantir Technologies): Signed a new two-year contract with the UK National Health Service (NHS) worth an estimated $31.5M; will provide NHS with a software platform that will help it optimize resource use and improve patient care. Notable Decliners: -15% FUBO-US (fuboTV): Downgraded to market perform from outperform at BMO Capital Markets; cited recent outperformance; noted secular tailwinds and recent execution reflected at current levels. -10.3% NKLA-US (Nikola): Announced end of collaboration with Republic Services on zero-emissions electric garbage truck; cited longer than expected development time and unexpected costs. -9.2% SPPI-US (Spectrum Pharmaceuticals): Announced Cohort 3 of Phase 2 ZENITH20 trial of poziotinib in non-small cell lung cancer failed to meet primary endpoint; however, Street takeaways largely positive on announcement FDA granted NDA based on data from Cohort 2 of the trial. -7.4% MRNA-US (Moderna): Executives and board members to be allowed to start trading stocks again after trading was suspended in August. 09:23:48 AM CST on 23 Dec '20 submitted by /u/spacej3di [link] [comments]
LUNG 2020-12-23 18:01:3561.90 61.28 1.32%
LUNG 2020-12-23 19:01:3362.96 62.62 3.31%
LUNG 2020-12-23 20:01:3263.13 62.76 3.57%
LUNG 2020-12-23 21:01:3264.45 64.10 5.46%
LUNG 2020-12-23 22:01:3265.52 64.93 7.07%
LUNG 2020-12-23 23:01:3065.16 63.50 7.26%
2020-12-24

LUNG 2020-12-24 01:04:4365.10 61.00 7.11%
LUNG 2020-12-24 02:01:3065.10 61.00 7.11%
LUNG 2020-12-24 02:10:55
New highs 12/23
$LUNG
$ITRI
$KOPN
$CPST
$VFF
$QUMU
$LOAK
$SSYS
$IPOC
$FRHC
$SUPN
$PACB
$JOE
$URG
$EQS
$BEPC
$NGMS
$AMSC
$REZI
$SBTX
$CSIQ
$FRG
$AY
$MWK
$UPST
$ESEA
$TSE
$PRGX
$SOAC
$AKTS
$ONCR
$KIRK
$MNSO
$STTK
$RADA
$CLDR
$SBE
$THBR
$ASO
$CERT
$GTIM
$ATAC
$CNHI
$BDSX
$EVH
$MOGO
LUNG 2020-12-24 03:01:2965.10 61.00 7.11%
LUNG 2020-12-24 03:06:14
Top losers 12/15
$GMDA
$LUNG
$INSE
$CAAS
$MTDR
$OXY
$DXF
$NBEV
$CPS
$CNET
$LOOP
$MAXR
$LTBR
$MIK
$LXU
$PLM
$PRSC
$NOG
$TUP
$FRAN
$BPTH
$PHIO
$XTNT
$HCAP
$MTL
$AZN
$TBI
$FARM
$CENX
$ATLC
$KNDI
$SLCA
$QLGN
$CDEV
$MOTS
$IEA
$RCON
$GCI
$CORR
$MDLY
$BLI
$XXII
$CLR
$GOVX
$IO
$OPES
LUNG 2020-12-24 04:01:3465.10 61.00 7.11%
LUNG 2020-12-24 05:01:3865.10 61.00 7.11%
LUNG 2020-12-24 06:01:3065.10 61.00 7.11%
LUNG 2020-12-24 07:01:2965.10 61.00 7.11%
LUNG 2020-12-24 08:01:3065.10 61.00 7.11%
LUNG 2020-12-24 09:01:3265.10 61.00 7.11%
LUNG 2020-12-24 10:01:3065.10 61.00 7.11%
LUNG 2020-12-24 11:01:3165.10 61.00 7.11%
LUNG 2020-12-24 12:01:3065.10 61.00 7.11%
LUNG 2020-12-24 13:01:3065.10 61.00 7.11%
LUNG 2020-12-24 14:01:3065.10 61.00 7.11%
LUNG 2020-12-24 14:58:52
Nikola Stock Crash | Alibaba Stock Plunges | DKNG & PENN | Stock Market News for Today [12-24]
Nikola saw another stock crash yesterday, while Alibaba’s stock plunges after-hours with increased pressure from the regulators. Some news about DKNG, PENN and other stock market news for today. ~Very Long Post~ Hello everyone and Good Morning! First of all, I wanted to wish to everyone happiness, peace and prosperity this upcoming Christmas, hope you are all doing well, Merry Christmas everyone. And let’s start with the recap of yesterday as we saw the Dow Jones leading the way, finishing up .38%, with the broad market SP500 also barely finishing in the green for the day up .07% and the Nasdaq Composite finishing in the red .29%. We also saw the VIX dropping again today by 3.8% despite being even lower but seeing a pop in the last hours of trading with a spike of more than 4% with more uncertainty being created in the Congress after Trump vetoed the defense bill, as he continued to distract the attention from the big number of pardons he keeps giving out, with the latest round bringing the total to almost 50 in the past week. More than 60% of the companies were gaining yesterday with over 200 new highs, but the volume was relatively low in this shortened trading week, as 8 of the 11 SP sectors were gaining yesterday with Energy and Financials gaining more than 1.6% with Financials gaining a boost as the Treasury yields pushed up and the curve continues to steepen, while the laggards were Real Estate, Technology and Utilities as value plays especially small and mid-caps outperformed yesterday, with the large-cap growth companies finishing the day down by more than half a percent. You can see this exact thing in this HEAT MAP as the 3 biggest companies in the world, Apple, Amazon & Microsoft, finished the day down more than 0.6%. You can also see that most of the gains were concentrated in the banks and oil & gas industry while the rest of the market was pretty much mixed with companies like Tesla, Google, Facebook having small gains, while others like Zoom, Netflix, Airbnb and many more suffered. Yesterday we also got the AAII SURVEY that shows how investors were feeling last week. This time we don’t get any good news as this is a contrarian indicator, as people started to move from a bearish sentiment to a more neutral sentiment with more than 4% of investors moving from a bearish view to a neutral view, with only a .1% increase in bullish investors last week, as the stimulus bill seemed to be finally agreed on before Trump making new headlines this week again with the Veto of the NDAA. Meanwhile we also got tons of economic data yesterday starting with initial and continuing jobless claims as initial claims came in way lower than expected just over 800K, down almost 90K from the previous week and falling to a 3-week low, with the continuing jobless claims also dropping to 5.3M, lower than last week and what was expected from the analysts. We also saw the durable goods number coming in better than expected with a .9% increase, up for the 7th straight month, while house PRICES rose nationwide by 1.5% in October from the previous month, which continued to push house prices higher by more than 10% since last year, with home SALES falling in November but are still up over 20% year over year as the median sales price of new houses continued to trend up. Alongside this we saw the final consumer sentiment read slipping in December to 80.7, lower than expected but higher than the 76.9 in November, with the November Personal INCOME coming worse than expected, losing 1.1% from the previous month. In contrast, today we don’t really get any critical economic data and the stock market closes early. So, we saw Nikola take another stumble yesterday, after the whole Apple & Tesla disruption as we saw the stocks drop more than 10% again yesterday and is down more than 26% since I made my prediction and just hit my first price target, here is the link to that post. Nikola shares skid yesterday again after another deal for the company fell, as that meant the termination of the deal with Republic Services to develop an electric garbage truck for them. The deal was expected to have Nikola produce over 2500 trucks for the company. So, I would trim my sell position on Nikola here, while leaving some for my next target, with that target being a drop in the single digits in the future for the company. In some other stock market news, we saw Alibaba shares plummeting again more than 8% on the Hong Kong exchange and more than 7% in pre-market in the US by now, after more pressure has been put on the company as the Chinese authorities are continuing to pursue anti-monopolistic investigations on the company while also continuing the investigation on Ant Group which is an affiliate of Alibaba as they hold more than 1/3 of the company. I think these investigations are very likely to come out with fines and structural changes on how the company will work with its subsidiaries and affiliates, and that the high flying, record-breaking, Ant Group IPO will likely be postponed for a longer period until they meet regulators requirements as it is expected that Ant Group will be given some guidelines to follow by the regulators. My personal belief is that Alibaba is a great company and it should trade higher than this, but until this whole mess with the authorities clears, anything can happen as you can see in this CHART, as the stock has underperformed since Ant Group canceled the IPO, with my long-term price target for Alibaba being 300$, but I wouldn’t go to heavy on this trade right now. Enough of Alibaba, meanwhile we also saw XL Fleet jumping huge yesterday after the usual short-seller Citron, indicated that there is still more upside for this company. And one final piece of news is that Colorado set another record for wagers in November, this is another confirmation of the gambling tailwinds that will skyrocket companies like DraftKings & PENN Gaming higher in the next years. Let’s hope for a good day in the market as the FUTURES seem to be pointing at a good open, with the Nasdaq Composite leading the way, while the European Union and UK are finally nearing a deal for Brexit, and remember there are only 5 trading sessions left in 2020 with today also being a short-day of trading. Also, don’t forget this is usually when one of the best 7-day period for gains happens, with an average return of 1.33% and a 77% chance of that happening since 1950. But be careful, not every year is a winner, you can see here some examples, with 1999 being a very bad year as the dot com bubble approached, with another bad year coinciding with the start of the financial crisis. Hopefully this will be the 5th straight year with a positive return in this period. Thank you everyone for reading! Hope you enjoyed the content! Be sure to leave a comment down below with your opinion on the stock market! Have a great day and see you next time! submitted by /u/0toHeroInvesting [link] [comments]
LUNG 2020-12-24 15:01:3165.10 61.00 7.11%
LUNG 2020-12-24 16:01:3165.10 61.00 7.11%
LUNG 2020-12-24 17:01:3065.41 64.75 -0.03%
LUNG 2020-12-24 18:01:3366.68 66.39 2.20%
LUNG 2020-12-24 19:01:2965.72 65.11 0.48%
LUNG 2020-12-24 20:01:3067.94 61.72 0.18%
LUNG 2020-12-24 21:01:3067.94 61.72 0.18%
LUNG 2020-12-24 22:01:2967.94 61.72 0.18%
LUNG 2020-12-24 23:01:2967.94 61.72 0.18%
2020-12-25

LUNG 2020-12-25 01:04:4967.94 61.72 1.23%
LUNG 2020-12-25 02:01:2967.94 61.72 1.23%
LUNG 2020-12-25 03:01:3067.94 61.72 1.23%
LUNG 2020-12-25 04:01:2867.94 61.72 1.23%
LUNG 2020-12-25 05:01:2867.94 61.72 1.23%
LUNG 2020-12-25 06:01:3167.94 61.72 1.23%
LUNG 2020-12-25 07:01:4467.94 61.72 1.23%
LUNG 2020-12-25 08:01:2867.94 61.72 1.23%
LUNG 2020-12-25 09:01:3167.94 61.72 1.23%
LUNG 2020-12-25 09:50:02
#IBM erwirbt Expertus Technologies, Inc., ein in Montreal ansässiges #Fintech-Unternehmen und stärkt damit das Portfolio von IBM als Anbieter von End-to-End-Lösungen für den digitalen Zahlungsverkehr. https://t.co/6GB3htkJwJ https://t.co/2OwGpXGs0a
LUNG 2020-12-25 10:01:3067.94 61.72 1.23%
LUNG 2020-12-25 10:06:35
RT @HaegeleSimon: #IBM erwirbt Expertus Technologies, Inc., ein in Montreal ansässiges #Fintech-Unternehmen und stärkt damit das Portfolio von IBM als Anbieter von End-to-End-Lösungen für den digitalen Zahlungsverkehr. https://t.co/62KX8v96KA https://t.co/sGksl6Zejh
LUNG 2020-12-25 11:01:2867.94 61.72 1.23%
LUNG 2020-12-25 12:01:3067.94 61.72 1.23%
LUNG 2020-12-25 13:01:3067.94 61.72 1.23%
LUNG 2020-12-25 14:01:3067.94 61.72 1.23%
LUNG 2020-12-25 15:01:2967.94 61.72 1.23%
LUNG 2020-12-25 16:01:2967.94 61.72 1.23%
LUNG 2020-12-25 16:43:35
Potential upswing for $VTRS
Company: Viatris Inc $VTRS Type of Application: BLA Candidate: MYL-1402O Indication: Multiple cancer types Date: Dec. 27 Viatris, which formed following the merger of the erstwhile generic pharma company Mylan and Pfizer Inc.'s generic unit Upjohn, has a tryst with the FDA in late December. The regulatory agency is scheduled to rule on the BLA for MYL-1402O, a proposed alternative to Roche's Avastin, for review under the 351(k) pathway. This is being developed in partnership with India's Biocon. The BLA seeks approval of MYL-1402O for first-line and second-line treatment of patients with metastatic colorectal cancer in combination with fluorouracil-based chemotherapy; first-line use for patients with non-squamous non-small cell lung cancer; recurrent glioblastoma; metastatic renal cell carcinoma in combination with interferon alfa; and persistent, recurrent or metastatic cervical cancer. submitted by /u/stillness0072 [link] [comments]
LUNG 2020-12-25 17:01:3067.94 61.72 1.23%
LUNG 2020-12-25 18:01:3167.94 61.72 1.23%
LUNG 2020-12-25 19:01:2967.94 61.72 1.23%
LUNG 2020-12-25 20:01:2967.94 61.72 1.23%
LUNG 2020-12-25 21:01:2867.94 61.72 1.23%
LUNG 2020-12-25 22:01:2967.94 61.72 1.23%
LUNG 2020-12-25 23:01:2967.94 61.72 1.23%
2020-12-27

LUNG 2020-12-27 12:31:20
$SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASAQ $BCV $STRM $ACGN $APPS $BLFS $CALX $CELH $SAIL $TUP $BURL $SNDL $LCA $GLSI $NNDM
$MVIS

$FUBO - ShortSqueeze Coming!? Kmow This!
https://t.co/98Q0VjSBtU https://t.co/mxPfPZxKun
LUNG 2020-12-27 12:32:34
RT @trades_ticker: $SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASA…
LUNG 2020-12-27 12:33:07
RT @trades_ticker: $SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASA…
LUNG 2020-12-27 12:34:04
RT @trades_ticker: $SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASA…
LUNG 2020-12-27 12:34:32
RT @trades_ticker: $SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASA…
LUNG 2020-12-27 12:34:56
RT @trades_ticker: $SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASA…
LUNG 2020-12-27 12:35:20
RT @trades_ticker: $SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASA…
2020-12-28

LUNG 2020-12-28 01:05:5767.94 61.72 1.23%
LUNG 2020-12-28 02:01:2767.94 61.72 1.23%
LUNG 2020-12-28 03:01:2967.94 61.72 1.23%
LUNG 2020-12-28 04:01:3067.94 61.72 1.23%
LUNG 2020-12-28 04:41:07
RT @trades_ticker: $SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASA…
LUNG 2020-12-28 05:01:2967.94 61.72 1.23%
LUNG 2020-12-28 06:01:3267.94 61.72 1.23%
LUNG 2020-12-28 07:01:2967.94 61.72 1.23%
LUNG 2020-12-28 08:01:2967.94 61.72 1.23%
LUNG 2020-12-28 08:25:37
$SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASAQ $BCV $STRM $ACGN $APPS $BLFS $CALX $CELH $SAIL $TUP $BURL $SNDL $LCA $GLSI $NNDM
$MVIS

Breaking News $NNDM Buy Now!
https://t.co/RWTCtzoG14 https://t.co/65Cloqy9yL
LUNG 2020-12-28 08:25:57
RT @trades_ticker: $SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASA…
LUNG 2020-12-28 09:01:3067.94 61.72 1.23%
LUNG 2020-12-28 10:02:1667.94 61.72 1.23%
LUNG 2020-12-28 10:14:32
RT @trades_ticker: $SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASA…
LUNG 2020-12-28 11:03:4067.94 61.72 1.23%
LUNG 2020-12-28 12:01:3067.94 48.35 1.23%
LUNG 2020-12-28 13:01:3067.94 48.35 1.23%
LUNG 2020-12-28 14:01:3367.94 48.35 1.23%
LUNG 2020-12-28 15:01:3167.94 48.35 1.23%
LUNG 2020-12-28 15:06:52
Quick Stock Market News for Today | SP500 / NASDAQ / DOW JONES / ALIBABA [BABA] | [12-28]
Do you want to know what happened in the stock market on Thursday? Let’s talk quickly about that and what were the latest news over the weekend ~Long Post~ Hello everyone and Good Morning! I’ll try to keep this as short as possible this time so that everyone can enjoy the holiday period as much as possible. So, let’s start with the recap of Thursday, as we saw all 3 big indexes closing in the green with the SP500 leading the way up .35%, but still lost ground for the week, down .14%, the Nasdaq Composite gaining .26% and finishing .38% up for the week and the Dow Jones rising by .23% to close the short week of trading with a small gain of .1%. We also saw the VIX dropping by more than 7% again to bring the volatility index down to the previous levels before the 30% spike we saw on Monday, as it has dropped almost 7 points after that spike. We had a pretty much even market with just over 100 new highs as most companies traded below average volume on the short day, with 10 of the 11 sectors of the SP closing in the green, with Real Estate, Utilities & Technology leading the way while the Energy sector was the only one which lost ground Thursday, as Large-Cap growth companies were the biggest gainers, with small-caps finally underperforming after a great run in the past weeks. Here is the HEAT MAP from Thursday, with most big tech Names gaining slightly, except Alibaba which plunged after China started the probe into the monopolistic practices of the company, while for the week we can see a pretty mixed stock market with big gains being made in the tech sector mostly, while big healthcare names, utilities and most of the Energy companies lost ground this week. We also got a couple of economic numbers in the past few days, as holiday retail sales are estimated to be up 3% with online sales up almost 50% between the 11th of October and the 24th of December as e-commerce accounted for almost 20% of overall retail sales, up more than 6% since last year with big winners like Amazon, Wayfair an Etsy as well as big gains in the home improvement and home furniture sectors. The other big number we received is more worrying, as investors have made a new high in margin debt, with over $700B in margin through November, I personally don’t use margin even when buying leveraged products to avoid too much volatility in my portfolio. And one last report that we got from Reuters, is that they expect China to overtake the US and become the biggest economy by the end of the decade. We only have a fed survey coming in today, and this week will be most of the same, with only some sprinkled numbers in the middle of the week, and not anything interesting to be reported as earnings go, before a closed day on New Year’s Day. And in some other stock market news, we saw Alibaba increasing the stock buyback plan to $10B but this wasn’t enough to stop the bleeding for the company as this news came alongside the demands made by the regulators for Ant Group to fix problems in some segments of their business before they can move on with the company going public. Let’s hope for a good day in the market as the FUTURES US / FUTURES INTL seem to be pointing at a good open, with all 3 big indexes in the green as the Nasdaq is leading the way, after President Trump finally signed the stimulus deal last night, finally ending this long messy situation. Thank you everyone for reading! Hope you enjoyed the content! Be sure to leave a comment down below with your opinion on the stock market! Have a great day and see you next time! submitted by /u/0toHeroInvesting [link] [comments]
LUNG 2020-12-28 16:01:3271.51 48.35 1.23%
LUNG 2020-12-28 17:01:3866.36 63.95 -1.23%
LUNG 2020-12-28 18:01:3562.25 61.60 -4.85%
LUNG 2020-12-28 18:59:32
RT @Thuymami: Móc loz em gái lớp 12 tơ non. Lông mới mọc lúng phún rất là đẹp. 2 mép loz hồng hào.
Em chỉ nhận Surgat Daddy (cha nuôi, atr…
LUNG 2020-12-28 19:01:3462.93 62.36 -3.68%
LUNG 2020-12-28 19:30:36
Mid-Day Market Update: Dow Surges 240 Points; Aprea Therapeutics Shares Plunge $FLNT $YELP $ACY $AQMS $BTU https://t.co/rBkx9l4FFn
LUNG 2020-12-28 20:01:3462.45 61.47 -5.35%
LUNG 2020-12-28 21:01:3361.50 61.17 -5.72%
LUNG 2020-12-28 21:57:10
After EV ride up I'm loaded up on biotech
I had a great run last quarter in EV stock.... But now I find my portfolio has almost completely moved into biotech, based solely on my liking of the pattern and sometimes the company profile. TSHA Taysha Gene Therapies interesting pipeline of products for more obscure conditions, very specialised. AVIR Atea Pharmaceuticals, Inc. antiviral producer, with covid solution. KNTE Kinnate Biopharma Inc. specialist cancer treatments for example lung cancer. AFIB Acutus Medical, Inc. cath lab products for treatment of heart conditions. HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. FDA approved treatment wakix for patients who fall asleep due to narcolepsy. And other interesting products in pipeline. I have others in my portfolio but interested in views on these biotech stock. submitted by /u/isawwhatyousaw [link] [comments]
LUNG 2020-12-28 22:01:3363.07 62.59 -3.40%
LUNG 2020-12-28 23:01:3267.94 40.00 -3.13%
2020-12-29

LUNG 2020-12-29 01:04:3067.94 40.00 -3.13%
LUNG 2020-12-29 02:01:2967.94 40.00 -3.13%
LUNG 2020-12-29 03:01:2967.94 40.00 -3.13%
LUNG 2020-12-29 04:01:2867.94 40.00 -3.13%
LUNG 2020-12-29 05:01:2967.94 40.00 -3.13%
LUNG 2020-12-29 06:01:2967.94 40.00 -3.13%
LUNG 2020-12-29 07:01:3067.94 40.00 -3.13%
LUNG 2020-12-29 08:01:2867.94 40.00 -3.13%
LUNG 2020-12-29 09:01:3067.94 40.00 -3.13%
LUNG 2020-12-29 10:01:5767.94 40.00 -3.13%
LUNG 2020-12-29 11:01:3367.94 40.00 -3.13%
LUNG 2020-12-29 12:01:2967.94 40.00 -3.13%
LUNG 2020-12-29 13:01:2967.94 40.00 -3.13%
LUNG 2020-12-29 14:01:3167.94 40.00 -3.13%
LUNG 2020-12-29 15:01:3467.94 40.00 -3.13%
LUNG 2020-12-29 16:01:3166.71 47.37 -3.13%
LUNG 2020-12-29 17:01:3263.99 62.10 -1.25%
LUNG 2020-12-29 18:01:3263.76 62.81 0.49%
LUNG 2020-12-29 19:01:3161.70 61.01 -2.75%
LUNG 2020-12-29 20:01:3162.20 61.73 -1.96%
LUNG 2020-12-29 21:01:3162.14 61.53 -2.04%
LUNG 2020-12-29 22:01:3262.32 61.95 -1.60%
LUNG 2020-12-29 23:01:3164.59 60.00 -0.63%
2020-12-30

LUNG 2020-12-30 01:04:5864.59 60.00 0.24%
LUNG 2020-12-30 02:01:2964.59 60.00 0.24%
LUNG 2020-12-30 03:01:3164.59 60.00 0.24%
LUNG 2020-12-30 04:01:3064.59 60.00 0.24%
LUNG 2020-12-30 05:01:3064.59 60.00 0.24%
LUNG 2020-12-30 06:01:3364.59 60.00 0.24%
LUNG 2020-12-30 07:01:4164.59 60.00 0.24%
LUNG 2020-12-30 08:01:3064.59 60.00 0.24%
LUNG 2020-12-30 08:50:23
China-U.S. ties hold up property deal with Hong Kong consulate, Hang Lung says
LUNG 2020-12-30 09:01:3364.59 60.00 0.24%
LUNG 2020-12-30 10:02:0664.59 60.00 0.24%
LUNG 2020-12-30 11:01:2964.59 60.00 0.24%
LUNG 2020-12-30 12:02:0764.59 60.00 0.24%
LUNG 2020-12-30 13:01:2964.59 60.00 0.24%
LUNG 2020-12-30 14:01:3064.59 60.00 0.24%
LUNG 2020-12-30 15:01:4764.59 60.00 0.24%
LUNG 2020-12-30 15:23:02
SDBN Feed: Arcturus Therapeutics to Advance ARCT-032, an Aerosolized LUNAR® mRNA-based Therapeutic, as a Development Candidate for Cystic Fibrosis Lung Disease - https://t.co/r5OpXCvHII #biotech #news
LUNG 2020-12-30 16:01:3171.51 48.32 0.24%
LUNG 2020-12-30 16:49:00
$ARCT Arcturus Therapeutics to Advance ARCT-032, an Aerosolized LUNAR® mRNA-based Therapeutic, as a Development Candidate for Cystic Fibrosis Lung Disease https://t.co/Gfcvr2ku14
LUNG 2020-12-30 17:01:3564.47 63.14 1.62%
LUNG 2020-12-30 17:03:59
Arcturus Therapeutics to Advance ARCT-032, an Aerosolized LUNAR® mRNA-based Therapeutic, as a Development Candidate for Cystic Fibrosis Lung Disease https://t.co/4er72gICnu
LUNG 2020-12-30 17:16:15
$ARCT Arcturus Therapeutics to Advance ARCT-032, an Aerosolized LUNAR® mRNA-based Therapeutic, as a Development Candidate for Cystic Fibrosis Lung Disease https://t.co/xvV3qnl7fb
LUNG 2020-12-30 17:20:10
·

$HPMM Ticker Symbol Big Winner
🚀🚀🚀🚀🚀🚀$SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $NEO $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $NKLA $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASAQ $BCV $STRM $ACGN $APPS $BLFS $CALX $CELH $SAIL $TUP $BURL $SNDL $LCA #Pennystocks
$VERU $BLNK $TSLA https://t.co/UYu5hcj62O
LUNG 2020-12-30 17:20:29
·

$HPMM Ticker Symbol Big Winner
🚀🚀🚀🚀🚀🚀$SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $NEO $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $NKLA $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASAQ $BCV $STRM $ACGN $APPS $BLFS $CALX $CELH $SAIL $TUP $BURL $SNDL $LCA #Pennystocks
$VERU $BLNK $TSLA https://t.co/aeyPBD2OKZ
LUNG 2020-12-30 17:21:14
·

$HPMM Ticker Symbol Big Winner
🚀🚀🚀🚀🚀🚀$SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $NEO $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $NKLA $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASAQ $BCV $STRM $ACGN $APPS $BLFS $CALX $CELH $SAIL $TUP $BURL $SNDL $LCA #Pennystocks
$VERU $BLNK $TSLA https://t.co/jjgfSC1sdS
LUNG 2020-12-30 17:21:35
·

$HPMM Ticker Symbol Big Winner
🚀🚀🚀🚀🚀🚀$SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $NEO $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $NKLA $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASAQ $BCV $STRM $ACGN $APPS $BLFS $CALX $CELH $SAIL $TUP $BURL $SNDL $LCA #Pennystocks
$VERU $BLNK $TSLA https://t.co/HBNASGDP89
LUNG 2020-12-30 17:22:00
·

$HPMM Ticker Symbol Big Winner
🚀🚀🚀🚀🚀🚀$SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $NEO $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $NKLA $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASAQ $BCV $STRM $ACGN $APPS $BLFS $CALX $CELH $SAIL $TUP $BURL $SNDL $LCA #Pennystocks
$VERU $BLNK $TSLA https://t.co/mr6YQWBFt4
LUNG 2020-12-30 17:22:15
·

$HPMM Ticker Symbol Big Winner
🚀🚀🚀🚀🚀🚀$SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $NEO $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $NKLA $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASAQ $BCV $STRM $ACGN $APPS $BLFS $CALX $CELH $SAIL $TUP $BURL $SNDL $LCA #Pennystocks
$VERU $BLNK $TSLA https://t.co/nYB0KcyZkJ
LUNG 2020-12-30 17:22:37
·

$HPMM Ticker Symbol Big Winner
🚀🚀🚀🚀🚀🚀$SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $NEO $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $NKLA $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASAQ $BCV $STRM $ACGN $APPS $BLFS $CALX $CELH $SAIL $TUP $BURL $SNDL $LCA #Pennystocks
$VERU $BLNK $TSLA https://t.co/3DSNhFkuDg
LUNG 2020-12-30 17:22:52
·

$HPMM Ticker Symbol Big Winner
🚀🚀🚀🚀🚀🚀$SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $NEO $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $NKLA $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASAQ $BCV $STRM $ACGN $APPS $BLFS $CALX $CELH $SAIL $TUP $BURL $SNDL $LCA #Pennystocks
$VERU $BLNK $TSLA https://t.co/2oN50CaJoZ
LUNG 2020-12-30 17:23:05
·

$HPMM Ticker Symbol Big Winner
🚀🚀🚀🚀🚀🚀$SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $NEO $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $NKLA $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASAQ $BCV $STRM $ACGN $APPS $BLFS $CALX $CELH $SAIL $TUP $BURL $SNDL $LCA #Pennystocks
$VERU $BLNK $TSLA https://t.co/HtxiQBnWTS
LUNG 2020-12-30 17:23:23
·

$HPMM Ticker Symbol Big Winner
🚀🚀🚀🚀🚀🚀$SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $NEO $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $NKLA $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASAQ $BCV $STRM $ACGN $APPS $BLFS $CALX $CELH $SAIL $TUP $BURL $SNDL $LCA #Pennystocks
$VERU $BLNK $TSLA https://t.co/lsBGFpFpcz
LUNG 2020-12-30 17:24:03
·

$HPMM Ticker Symbol Big Winner
🚀🚀🚀🚀🚀🚀$SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $NEO $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $NKLA $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASAQ $BCV $STRM $ACGN $APPS $BLFS $CALX $CELH $SAIL $TUP $BURL $SNDL $LCA #Pennystocks
$VERU $BLNK $TSLA https://t.co/91HUau1cnO
LUNG 2020-12-30 17:24:56
·

$HPMM Ticker Symbol Big Winner
🚀🚀🚀🚀🚀🚀$SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $NEO $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $NKLA $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASAQ $BCV $STRM $ACGN $APPS $BLFS $CALX $CELH $SAIL $TUP $BURL $SNDL $LCA #Pennystocks
$VERU $BLNK $TSLA https://t.co/ErdSfNhsBJ
LUNG 2020-12-30 17:27:35
·

$HPMM Ticker Symbol Big Winner
🚀🚀🚀🚀🚀🚀$SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $NEO $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $NKLA $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASAQ $BCV $STRM $ACGN $APPS $BLFS $CALX $CELH $SAIL $TUP $BURL $SNDL $LCA #Pennystocks
$VERU $BLNK $TSLA https://t.co/piHB51CAxZ
LUNG 2020-12-30 17:29:30
·

$HPMM Ticker Symbol Big Winner
🚀🚀🚀🚀🚀🚀$SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $NEO $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $NKLA $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASAQ $BCV $STRM $ACGN $APPS $BLFS $CALX $CELH $SAIL $TUP $BURL $SNDL $LCA #Pennystocks
$VERU $BLNK $TSLA https://t.co/fuQHJUMppG
LUNG 2020-12-30 17:29:44
·

$HPMM Ticker Symbol Big Winner
🚀🚀🚀🚀🚀🚀$SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $NEO $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $NKLA $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASAQ $BCV $STRM $ACGN $APPS $BLFS $CALX $CELH $SAIL $TUP $BURL $SNDL $LCA #Pennystocks
$VERU $BLNK $TSLA https://t.co/2SfQvdTae5
LUNG 2020-12-30 17:30:05
·

$HPMM Ticker Symbol Big Winner
🚀🚀🚀🚀🚀🚀$SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $NEO $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $NKLA $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASAQ $BCV $STRM $ACGN $APPS $BLFS $CALX $CELH $SAIL $TUP $BURL $SNDL $LCA #Pennystocks
$VERU $BLNK $TSLA https://t.co/fD6yVtkahl
LUNG 2020-12-30 17:30:26
·

$HPMM Ticker Symbol Big Winner
🚀🚀🚀🚀🚀🚀$SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $NEO $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $NKLA $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASAQ $BCV $STRM $ACGN $APPS $BLFS $CALX $CELH $SAIL $TUP $BURL $SNDL $LCA #Pennystocks
$VERU $BLNK $TSLA https://t.co/VXUBLRsOc5
LUNG 2020-12-30 17:30:47
·

$HPMM Ticker Symbol Big Winner
🚀🚀🚀🚀🚀🚀$SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $NEO $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $NKLA $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASAQ $BCV $STRM $ACGN $APPS $BLFS $CALX $CELH $SAIL $TUP $BURL $SNDL $LCA #Pennystocks
$VERU $BLNK $TSLA https://t.co/UcfOpdwufc
LUNG 2020-12-30 17:31:01
·

$HPMM Ticker Symbol Big Winner
🚀🚀🚀🚀🚀🚀$SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $NEO $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $NKLA $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASAQ $BCV $STRM $ACGN $APPS $BLFS $CALX $CELH $SAIL $TUP $BURL $SNDL $LCA #Pennystocks
$VERU $BLNK $TSLA https://t.co/IJ381rpUAp
LUNG 2020-12-30 17:31:40
·

$HPMM Ticker Symbol Big Winner
🚀🚀🚀🚀🚀🚀$SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $NEO $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $NKLA $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASAQ $BCV $STRM $ACGN $APPS $BLFS $CALX $CELH $SAIL $TUP $BURL $SNDL $LCA #Pennystocks
$VERU $BLNK $TSLA https://t.co/w7aXqhCCH6
LUNG 2020-12-30 17:32:15
·

$HPMM Ticker Symbol Big Winner
🚀🚀🚀🚀🚀🚀$SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $NEO $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $NKLA $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASAQ $BCV $STRM $ACGN $APPS $BLFS $CALX $CELH $SAIL $TUP $BURL $SNDL $LCA #Pennystocks
$VERU $BLNK $TSLA https://t.co/o6tADu1bdi
LUNG 2020-12-30 17:32:48
·

$HPMM Ticker Symbol Big Winner
🚀🚀🚀🚀🚀🚀$SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $NEO $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $NKLA $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASAQ $BCV $STRM $ACGN $APPS $BLFS $CALX $CELH $SAIL $TUP $BURL $SNDL $LCA #Pennystocks
$VERU $BLNK $TSLA https://t.co/Xm0OsxxIIy
LUNG 2020-12-30 17:33:30
·

$HPMM Ticker Symbol Big Winner
🚀🚀🚀🚀🚀🚀$SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $NEO $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $NKLA $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASAQ $BCV $STRM $ACGN $APPS $BLFS $CALX $CELH $SAIL $TUP $BURL $SNDL $LCA #Pennystocks
$VERU $BLNK $TSLA https://t.co/P640iUS7Oc
LUNG 2020-12-30 17:33:52
·

$HPMM Ticker Symbol Big Winner
🚀🚀🚀🚀🚀🚀$SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $NEO $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $NKLA $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASAQ $BCV $STRM $ACGN $APPS $BLFS $CALX $CELH $SAIL $TUP $BURL $SNDL $LCA #Pennystocks
$VERU $BLNK $TSLA https://t.co/gUi2ZZk88J
LUNG 2020-12-30 17:34:21
·

$HPMM Ticker Symbol Big Winner
🚀🚀🚀🚀🚀🚀$SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $NEO $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $NKLA $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASAQ $BCV $STRM $ACGN $APPS $BLFS $CALX $CELH $SAIL $TUP $BURL $SNDL $LCA #Pennystocks
$VERU $BLNK $TSLA https://t.co/psGEnvCSqQ
LUNG 2020-12-30 17:34:54
·

$HPMM Ticker Symbol Big Winner
🚀🚀🚀🚀🚀🚀$SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $NEO $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $NKLA $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASAQ $BCV $STRM $ACGN $APPS $BLFS $CALX $CELH $SAIL $TUP $BURL $SNDL $LCA #Pennystocks
$VERU $BLNK $TSLA https://t.co/PkmeLamvRu
LUNG 2020-12-30 17:35:19
·

$HPMM Ticker Symbol Big Winner
🚀🚀🚀🚀🚀🚀$SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $NEO $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $NKLA $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASAQ $BCV $STRM $ACGN $APPS $BLFS $CALX $CELH $SAIL $TUP $BURL $SNDL $LCA #Pennystocks
$VERU $BLNK $TSLA https://t.co/wzRZQXb5UA
LUNG 2020-12-30 17:35:33
·

$HPMM Ticker Symbol Big Winner
🚀🚀🚀🚀🚀🚀$SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $NEO $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $NKLA $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASAQ $BCV $STRM $ACGN $APPS $BLFS $CALX $CELH $SAIL $TUP $BURL $SNDL $LCA #Pennystocks
$VERU $BLNK $TSLA https://t.co/rHwpLgyP5J
LUNG 2020-12-30 17:35:58
·

$HPMM Ticker Symbol Big Winner
🚀🚀🚀🚀🚀🚀$SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $NEO $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $NKLA $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASAQ $BCV $STRM $ACGN $APPS $BLFS $CALX $CELH $SAIL $TUP $BURL $SNDL $LCA #Pennystocks
$VERU $BLNK $TSLA https://t.co/dUkLVycrtR
LUNG 2020-12-30 17:36:11
·

$HPMM Ticker Symbol Big Winner
🚀🚀🚀🚀🚀🚀$SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $NEO $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $NKLA $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASAQ $BCV $STRM $ACGN $APPS $BLFS $CALX $CELH $SAIL $TUP $BURL $SNDL $LCA #Pennystocks
$VERU $BLNK $TSLA https://t.co/9Vxm3SunDv
LUNG 2020-12-30 17:36:33
·

$HPMM Ticker Symbol Big Winner
🚀🚀🚀🚀🚀🚀$SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $NEO $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $NKLA $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASAQ $BCV $STRM $ACGN $APPS $BLFS $CALX $CELH $SAIL $TUP $BURL $SNDL $LCA #Pennystocks
$VERU $BLNK $TSLA https://t.co/aUc06IWCVi
LUNG 2020-12-30 17:36:58
·

$HPMM Ticker Symbol Big Winner
🚀🚀🚀🚀🚀🚀$SSTK $AMRC $LUNG $IZEA $FUV $MRSN $AMD $NEO $CHTR $FDX $CBAT $FDSI $MVIS $SOLO $AYRO $RIDE $NKLA $MTSI $AIRG $WHLR $ARGX $BBW $ASAQ $BCV $STRM $ACGN $APPS $BLFS $CALX $CELH $SAIL $TUP $BURL $SNDL $LCA #Pennystocks
$VERU $BLNK $TSLA https://t.co/uh4iq2skaX
LUNG 2020-12-30 18:01:3165.67 64.80 3.93%
LUNG 2020-12-30 18:56:56
#COVIDIOT $CHRS $IMAC This could be a wonderful updates for some of us.
https://t.co/7Quc1IJBsp
Inhaled steroids reduce inflammation in the lungs, allowing you to breathe better. In some cases, they also reduce the production of mucus. Check disclaimer on my profile
LUNG 2020-12-30 18:57:39
(6 of 6)
Consumer: +1.35%; 22 of 39 Up (>=4%: $VUZI $CELH $WPRT $TTCF $NIU $HYRE $XPEL)
TechSvcs: +1.32%; 11 of 18 Up (>=4%: $MGI $MARA)
Healthcare: +0.87%; 33 of 48 Up (>=4%: $OM $LUNG)
LUNG 2020-12-30 19:01:3265.10 64.47 3.20%
LUNG 2020-12-30 20:01:3264.90 64.11 2.74%
LUNG 2020-12-30 21:01:3265.92 65.22 4.51%
LUNG 2020-12-30 22:01:3266.60 66.21 5.97%
LUNG 2020-12-30 23:01:3167.94 60.00 6.20%
2020-12-31

LUNG 2020-12-31 01:04:3367.94 60.00 6.20%
LUNG 2020-12-31 02:01:2867.94 66.67 6.20%
LUNG 2020-12-31 03:01:2867.94 66.67 6.20%
LUNG 2020-12-31 04:01:3367.94 66.67 6.20%
LUNG 2020-12-31 05:01:2867.94 66.67 6.20%
LUNG 2020-12-31 06:01:2867.94 66.67 6.20%
LUNG 2020-12-31 07:01:2867.94 66.67 6.20%
LUNG 2020-12-31 08:01:2967.94 66.67 6.20%
LUNG 2020-12-31 09:01:2967.94 66.67 6.20%
LUNG 2020-12-31 10:01:2967.94 66.67 6.20%
LUNG 2020-12-31 11:01:3067.94 66.67 6.20%
LUNG 2020-12-31 12:01:2967.94 66.67 6.20%
LUNG 2020-12-31 13:01:3167.94 66.67 6.20%
LUNG 2020-12-31 14:01:2967.94 66.67 6.20%
LUNG 2020-12-31 15:01:3067.94 66.67 6.20%
LUNG 2020-12-31 15:57:33
Stock Market News for Today | LMT, AAPL, ACB, TLRY, FUBO, ARKK & other stock market news
Are investors too bullish right now? What are the latest market movements in the auto industry? Pot get legalized in Mexico while FuboTv Plunges yet again. Let’s talk about this and other stock market news ~Very Long Post~ Hello everyone and Good Morning! First of all, I wanted to wish everyone a happy new year and hopefully things get better in 2021, and this also brings us at least the great returns that we had in 2020 in the stock market! So, let’s start with the recap of yesterday, as we saw all 3 big indexes finish the last full trading day of the year in the green, with the Dow Jones leading the way, up .24% and closing at a new record high, while both the tech heavy Nasdaq Composite and the broad market SP500 were up just over .1% for the day. We also saw the VIX barely drop yesterday closing just below 23, and with the Georgia runoff election just days away, we can see this going higher if the Democrats win both seats. We saw almost 70% of the companies advancing yesterday with most of them trading way below average volume as 7 of the 11 SECTORS finished in the green, with Energy & Materials closing the day up more than 1.3% while the biggest loser was the Communications sector, falling almost 0.7%, as we saw the small-cap stocks regain some momentum, leading the way after they had 2 very bad days to start the week, while the only group that was losing ground yesterday was the large-cap growth sector. Here is the HEAT MAP from yesterday that pretty much sums up the other charts as we can see most big tech companies like Amazon, Google, Microsoft and even Apple losing ground for the day, while the biggest gainers were companies like Tesla & TSM alongside the industrial sector and companies like Disney and Mastercard. Yesterday we also got the investor sentiment SURVEY, which for me personally came in pretty mixed, as I use this as a contrarian indicator. This last week we saw 2.5% more investors moving to the bull’s camp, while we also saw almost a 5% increase in bears, as investors become more divided. I think the market is still a little to over bullish and I would avoid to add more money right now, but I wouldn’t get of the stock market either. I think this is a good moment to stay put and wait for more developments overall, but there might still be some good opportunities around in the market and I wouldn’t avoid getting into those. We also got a lot of economic data yesterday, with a survey for business uncertainty for December showing increasing uncertainty for sales growth but a with a small decline in employment growth expectations. Meanwhile another number that confirms the investor sentiment survey is the Investor Confidence Index which rose by more than 13 points in November, as investors increased the risk appetite for their portfolios. Alongside this we also saw the November pending home SALES decrease by more than 2.5% month over month, but are still up more than 16% since a year ago, with this monthly decrease mostly coming due to the shortage of inventory. The Chicago PMI also came in way better than expected and 59.5 vs 57 expected and up from the 58.2 in the previous month with the biggest movement coming from the employment indicator as it rose to a one year high but is still in contraction territory since 2019. We also saw the wholesale inventories decrease in November’s advance read while the retail inventories saw an increase of .7%, pretty much in-line with expectations while the trade balance also saw a surprise decline in the deficit to more than of $84B, $4B worse than the last revision. Today we get initial and continuing jobless claims numbers, alongside the money supply and the FED Balance sheet to end us off for the year as market close early today. In some other stock market news, we saw Fubo sink more than 14% again yesterday after another investing firm announced they have shorted the stock, pointing to the insane valuations of more than $13.000/subscriber. We also saw a research that indicated some changes in the market share of car companies with Hyundai/Kia having the biggest gains alongside GM, while Nissan saw the biggest decline in market share, mostly due to selling larger & pricier SUVs with cars continuing to see a decline in sales, while the larger vehicles have started to rebound slightly, as all car makers are bringing more & more SUVs and Trucks to the market. Lockheed Martin also was awarded a new Navy contract worth more than $900M as this might help the company start to get back on track while Mexico will become the world largest legal cannabis market as the Mexican Senate passed a bill in November which is expected to receive approval in the lower house by February. This is great news for companies in the sector like ACB, Canopy Growth and the future merged company Tilray & Aphria. Also, one of the biggest active ETFs with over $15B in assets, the ARK Innovation ETF saw it’s first daily withdrawal since November, as this hasn’t experienced weekly outflows since early in 2020, this might have been driven by profit taking as this ETF has surged more than 140% this year and also just the ex-dividend date on the 29th, as people expect for the ETF to have a hard time in duplicating the results of this year, which saw it rise on the back of Tesla and Roku with both of them seeing massive increases, with Tesla having more then 7x-ing this year, as that is the biggest holding in the ETF, but who knows we have to wait and see as TESLA may hit 500K deliveries this year. And one last piece of news is that Apple did a big purge in their App Store, removing almost 40K game apps as this was the deadline for the developers to submit a government issued license number that enabled users to make in-app purchases. I don’t really think this will have a major impact for the revenues but we will soon find out. Let’s hope for a good day in the market as US FUTURES seem to be pointing at a mixed open, with the Nasdaq and the SP500 pointing at a good open while the Dow is slightly down, and with no connection to this, in the UK, the BREXIT chapter is finally about to close. Thank you everyone for reading! Hope you enjoyed the content! Be sure to leave a comment down below with your opinion on the stock market! Have a great day and see you next time! submitted by /u/0toHeroInvesting [link] [comments]
LUNG 2020-12-31 16:01:3270.00 48.32 6.20%
LUNG 2020-12-31 17:01:3166.04 64.91 -2.20%
LUNG 2020-12-31 18:01:3568.05 66.78 1.47%
LUNG 2020-12-31 19:01:3068.45 67.78 2.20%
LUNG 2020-12-31 20:01:2967.57 67.21 0.82%
LUNG 2020-12-31 21:01:3067.54 66.95 0.72%
LUNG 2020-12-31 22:01:3068.17 67.71 1.60%
LUNG 2020-12-31 23:01:3169.99 67.81 2.91%
2021-01-01

LUNG 2021-01-01 01:05:0368.50 67.81 2.45%
LUNG 2021-01-01 02:01:2768.50 67.81 2.45%
LUNG 2021-01-01 03:01:2868.50 67.81 2.45%
LUNG 2021-01-01 04:01:2768.50 67.81 2.45%
LUNG 2021-01-01 05:01:2868.50 67.81 2.45%
LUNG 2021-01-01 06:01:2768.50 67.81 2.45%
LUNG 2021-01-01 07:01:2768.50 67.81 2.45%
LUNG 2021-01-01 08:01:2768.50 67.81 2.45%
LUNG 2021-01-01 09:01:2868.50 67.81 2.45%
LUNG 2021-01-01 10:01:2868.50 67.81 2.45%
LUNG 2021-01-01 11:01:2868.50 67.81 2.45%
LUNG 2021-01-01 12:01:2968.50 67.81 2.45%
LUNG 2021-01-01 13:01:2868.50 67.81 2.45%
LUNG 2021-01-01 14:01:2968.50 67.81 2.45%
LUNG 2021-01-01 15:01:2968.50 67.81 2.45%
LUNG 2021-01-01 16:01:2968.50 67.81 2.45%
LUNG 2021-01-01 17:01:2968.50 67.81 2.45%
LUNG 2021-01-01 18:01:2868.50 67.81 2.45%
LUNG 2021-01-01 19:01:2968.50 67.81 2.45%
LUNG 2021-01-01 20:01:2968.50 67.81 2.45%
LUNG 2021-01-01 21:01:2968.50 67.81 2.45%
LUNG 2021-01-01 22:01:2968.50 67.81 2.45%
LUNG 2021-01-01 23:01:2968.50 67.81 2.45%
2021-01-03

LUNG 2021-01-03 09:47:11
Need help understanding pharmaceutical companies and patents please! $CRBP
Hi all, I’m looking into Corbus Pharmaceuticals ($CRBP) after seeing how it plunged from $9 to about $1.25 after the two phase III clinical tests they did failed to show any positive results. Doing a bit more research, I saw that they recently filed for a patent on 12/31 for “Treatment with ajulemic acid that results in a dose-dependent decrease in the occurrence of acute pulmonary exacerbations requiring treatment with intravenous antibiotics when compared to placebo. A 75% reduction was observed in the 48 week rate of acute pulmonary exacerbations in subjects treated with ajulemic acid at 20mg BID” My question: How often do pharmaceutical companies file patents like this and is this something that’s worth having high hopes for? I’m assuming this happens all the time in the industry and I know it’s just them filing an application (rather than getting it approved) but I was curious to hear any other investors’ opinions on how much weight they put into news like this and what other aspects on pharma related companies they look for? I usually just invest in the MJ sector and am pretty new to this sector. I think it’s worth noting that this company is studying cannabinoids and is the reason I came across it as well lol. Also, their pipeline of new drugs is pretty small right now which I know is not good/ideal but figured I’d take a look and see what y’all thought! Thank you all in advance and all opinions are welcome! Would love to start an informed dialogue here. submitted by /u/Let_It_Rippp [link] [comments]
2021-01-04

LUNG 2021-01-04 01:05:4868.50 40.00 2.45%
LUNG 2021-01-04 02:01:2868.50 40.00 2.45%
LUNG 2021-01-04 03:03:4868.50 40.00 2.45%
LUNG 2021-01-04 04:01:2868.50 40.00 2.45%
LUNG 2021-01-04 05:01:2868.50 40.00 2.45%
LUNG 2021-01-04 06:01:2868.50 40.00 2.45%
LUNG 2021-01-04 07:01:2968.50 40.00 2.45%
LUNG 2021-01-04 08:01:2968.50 40.00 2.45%
LUNG 2021-01-04 09:01:3068.50 40.00 2.45%
LUNG 2021-01-04 10:01:2968.50 40.00 2.45%
LUNG 2021-01-04 11:01:3268.50 40.00 2.45%
LUNG 2021-01-04 12:01:3068.50 40.00 2.45%
LUNG 2021-01-04 13:01:3068.50 40.00 2.45%
LUNG 2021-01-04 14:01:3168.50 40.00 2.45%
LUNG 2021-01-04 15:01:3168.50 40.00 2.45%
LUNG 2021-01-04 15:11:28
Stock Market News for Today | TSLA, NIO, LMND, FUBO, ROKU & Other Stock Market News [01-04]
Stocks end 2020 on the high note with Tesla closing over 700$. Is Lemonade overvalued? FuboTv keeps on crumbling while NIO posts great sales numbers, let’s talk about this & other stock market news Hello everyone and Good Morning! So, let’s start with the recap of the last trading day of 2020, as we saw both the broad stock market SP500 and the Dow Jones Industrial finish up over 0.60% and finishing at record highs, while the tech heavy Nasdaq Composite finished barely up for the day, gaining .14%. We also saw the VIX finishing just down for the day, but it’s still up from a week ago, as the volatility still remains way above the levels before March when it rose to over 80. We just about saw a positive ratio of companies advancing to close out the year as the volume was belove average with just 100 new highs, as we saw 10 of the 11 sectors finishing in the green with Utilities, Financials, Real Estate & Health Care gaining more than 1% while Energy was the only sector to finish the day with a loss. We also saw most factor groups finishing the day in the red with only Large-Cap Value companies posting a gain of .3%, as you can see in Thursday’s HEAT MAP with gains all around the board, while losses were concentrated in the Biotech and Oil & Gas industry. Here is the weekly HEAT MAP with names like Alibaba, Shopify, Palantir, Square and Zoom being some of the biggest losers, while TESLA continued to push higher as Tesla finished the month of December with a gain of more than 20% as you can see here, while many of the other big tech names also had a strong month, with most of the losses being concentrated in the communication sector and of course Alibaba which was hit by a lot of negative news. We also finished the year with most sectors in the green as you can see here, led by Technology, Consumer Cyclicals and Communications. But gains were had in most other sectors as well, except the Financial, Travel and Energy sectors, which finished the year down. The biggest losers in the SP500 which finished the year up more than 16% were by far stocks like Carnival, OXY, Norwegian Cruise Line, United Airlines and many more others. The Nasdaq 100 wasn’t safe either despite jumping almost 50% in 2020, having the best gains in 11years, with companies like Walgreens, Fox and Intel posting losses of over 17%, while the Dow was the laggard finishing just over 7% up for the year as Boeing, Chevron and Intel dragged the index lower. We also saw huge winners in 2020, as the SP500 was led higher by stocks like Apple, Nvidia, PayPal, Amazon and many others that posted huge gains. While the Nasdaq 100 jumped to record highs lead by Tesla which posted an incredible year with other stocks like Moderna, Peloton & Zoom also rising by more than 300%. The Dow also had big winners but still lagged as the biggest gainers here were the tech giants Apple & Microsoft joined by some other stocks like Nike, Disney & Salesforce. We also got some economic data since Thursday as Macau’s gaming revenue continued the slow recovery, but the visits in the travel dependent region were 20% higher in the Holiday period compared to the start of December, which may be another positive sign for the Macau Gambling business. Meanwhile we also received the latest jobless numbers, which dipped below 800K again, 19K less than last week and more than 40K less than expected, as the continuing jobless claims also fell to just over 5.2M more than 100K better than expected and the previous report. While this week we start to receive important economic data that alongside the results of the Georgia runoff election might push the market either to more gains, or if the results and data don’t show up as investors & analysts expected it, we might see an increase in volatility again which will lead to a market pullback or correction, which in my opinion would be a good time to go out and find deals to buy again. We also really don’t get any significant earnings releases this week, with most of the interesting ones like Micron, Walgreens & Bed Bath & Beyond coming on Thursday. So, in some other stock market news, Tesla topped expectations of 163K deliveries in Q4 again but did finish just shy of the 500K mark. The company delivered more than 180K vehicle in the last quarter, as we saw Tesla pricing the model Y at just over $50.000 in China and are expecting to start deliveries this month as they keep expanding their sales in the world’s biggest car market, as they are targeting to make this their biggest market surpassing the US. Tesla closed over 700$ for the first time and if you want to see my opinion on this stock, check out my prediction on Tesla HERE. Some other EV makers from China also posted sales numbers with Li Auto increasing deliveries five-fold year/year with a 32% increase month/month in December, while XPENG also announced record delivery numbers up 35% month/month and more than 300% year/year for December. We also saw NIO posting a monthly deliveries record of just over 7K, up over 120% year/year and finishing the year with over 43K deliveries, which were also up over 110% year/year, as they are also planning on revealing some new sedan models and their latest developments on self-driving and other technologies next week. Meanwhile we saw Lemonade take a ride after another short-seller released a statement, pointing out to the final lock-up period after the IPO, as a moment that will bring huge selling to this stock, despite the company needing just over 4 years to reach the first million customers, less than 5 times the time it took companies like StateFarm, Geico and Allstate to reach their first million. I personally am an investor in this company, and I really like what they are doing, so I am not going to sell my shares anytime soon. Guys, personally I can’t wait to see the sales numbers and how the services business is growing for Apple as the top-of-the-line products keep having great demand, but we do have to see what happens in the US-China relations, as this could impact the Apple revenue stream, this after the New York Stock Exchange has started the process of delisting telecom giants from China. You can check out my prediction on Apple HERE We also saw a memo from DELTA’s CEO, as he expects the company to return to positive cashflow in the spring, as they are planning to start paying down debt as soon as that happens to reduce the burden the company has taken on since March 2020. Meanwhile FuboTV continues its sharp decline after a number of firms have started to short the stock pointing to insane valuations and outlook. Fubo plunged again almost 16% Thursday and is down almost 50% in the past week as the IPO lockup period expired, more than tripling the shares float. And on last piece of news that just came out is that Roku is looking to buy the content catalog from Quibi, this would give a boost to Roku’s exclusive programming, as the stock has seen an immediate reaction and is up over 3.5% in pre-market trading. Let’s hope for a good day in the market as US FUTURES seem to be pointing at a good open, with the SP500 leading the way to start off the year as we wait to receive the first economic data this year in the early morning, while the global stock markets started on a positive note except Japan. Thank you everyone for reading! Hope you enjoyed the content! Be sure to leave a comment down below with your opinion on the stock market! Have a great day and see you next time! submitted by /u/0toHeroInvesting [link] [comments]
LUNG 2021-01-04 16:01:3268.62 63.48 2.84%
LUNG 2021-01-04 17:01:3567.34 65.00 -3.91%
LUNG 2021-01-04 18:01:3362.97 62.06 -8.32%
LUNG 2021-01-04 19:01:3462.36 61.87 -9.12%
LUNG 2021-01-04 20:01:3561.81 61.59 -10.07%
LUNG 2021-01-04 21:01:3461.85 61.73 -9.98%
LUNG 2021-01-04 21:08:01
Bill Gates-Backed Battery Bet Plunges 40%
LUNG 2021-01-04 22:01:3459.80 59.56 -13.09%
LUNG 2021-01-04 23:01:3260.41 40.00 -13.03%
2021-01-05

LUNG 2021-01-05 01:04:5060.41 40.00 -12.25%
LUNG 2021-01-05 02:01:2960.41 40.00 -12.25%
LUNG 2021-01-05 03:01:3260.41 40.00 -12.25%
LUNG 2021-01-05 04:07:1960.41 40.00 -12.25%
LUNG 2021-01-05 05:01:3060.41 40.00 -12.25%
LUNG 2021-01-05 06:01:3060.41 40.00 -12.25%
LUNG 2021-01-05 07:01:3060.41 40.00 -12.25%
LUNG 2021-01-05 08:01:3260.41 40.00 -12.25%
LUNG 2021-01-05 09:01:2960.41 40.00 -12.25%
LUNG 2021-01-05 10:01:3160.41 40.00 -12.25%
LUNG 2021-01-05 11:01:3060.41 40.00 -12.25%
LUNG 2021-01-05 12:01:3760.41 40.00 -12.25%
LUNG 2021-01-05 13:01:3160.41 40.00 -12.25%
LUNG 2021-01-05 14:01:3060.41 59.71 -12.25%
LUNG 2021-01-05 15:01:5460.41 59.71 -12.25%
LUNG 2021-01-05 15:45:09
Stock Market News for Today | Start of the next crash? BILI | QS & Other Stock Market News [01-05]
Stocks take a plunge to start 2021, so is this the start of the next stock market crash? Why did QuantumScape take a plunge yesterday? Let’s talk about this and other stock market news ~Very Long Post~ Hello everyone and Good Morning! So, let’s start with the recap of yesterday as we saw the broad stock market having a red day ahead of important events like the Georgia Election of Today, while the US Congress is scheduled to certify the electoral results tomorrow, which will remove any remaining uncertainty due to the political environment as the next president will be inaugurated 2 weeks after that. Yesterday both the broad stock market SP500 and the tech heavy Nasdaq Composite finished down almost 1.5% while the Dow Jones did slightly better finishing down 380 points, finishing down on the first trading day of the year for the first time since 2016, as all 3 of them did recovered somewhat after trading even lower intraday. We also saw the VIX rising more than 4 points or 18.5%, finishing the day near the 27 level which hasn’t been touched since after the November elections. We saw most of the companies losing ground yesterday with the number of stocks that were trading above the 50-day moving average finally going down below 60%, which in my opinion is a good & healthy correction & consolidation for the stock market, as the volume did pick up after the year-end slow markets. Yesterday 10 of the 11 SECTORS finished in the red with Real Estate, Utilities & Industrial losing more than 2.4% while the only small gaining sector was Energy. Meanwhile on a FACTOR basis the market was more neutral, with most of the groups finishing pretty flat, but the HEAT MAP from yesterday reveals to us a bloodbath pretty much in the market as stocks were dropping left & right with only a couple of companies posting gains like Tesla, Zoom, Walmart alongside the semis & materials. I think this slight pullback was expected by most analysts, as the greed and bullishness in the stock market was still very high to end the year, as we ended the year with more than 46% of investors having a bullish sentiment, pretty near the 1-year high of 55% achieved after the election in November. We didn’t receive many important economic data yesterday, as the construction spending came in at a .9% increase in November, slightly lower than expected and the previous month, but in aggregate it was an increase of 3.8% year/year, while the Manufacturing PMI index came in at just over 57, better than expected and the previous reports, with production growth and new orders being the biggest catalysts. While TODAY we receive auto sales numbers, the Redbook chain store sales & the manufacturing index from the ISM. Meanwhile, today we do start to see some of the most anticipated earnings results as this will pick up starting in the middle of January. In some other stock market news, we saw QuantumScape plummeting more than 40% yesterday after they filled to sell more than 300M shares, as this will significantly affect the shares float and the dilution of the company. This is a very high risk with most of the high-flying stocks right now, as the companies are incentivized to issue shares to raise capital, regardless of the share dilution and the impact on shareholders. You can also see this with Bilibili that just filled for a $2B offering in Hong Kong. We also saw Taiwan Semi announced a record CAPEX spending for this year, as they continue to invest in capital expenditure to improve process capacity and future products as they are expected to have the leading market share in foundry business this year, which has seen a 24% increase year/year to over $84B. Meanwhile, the New York Stock Exchange reversed its decision on delisting Chinese telecom companies which finished the day down, but all of them have seen a huge spike after this reversal in after-hours, while most of the Chinese EVs and not only those, but pretty much the whole industry, saw a big spike yesterday after strong sales to finished the year and strong reported demand from China. In the auto-industry we also saw Fiat Chrysler finally agree on a merger with PSA. The merger will conclude with the company becoming the world’s fourth largest carmaker. They do unfortunately have a lot of things to figure out, as neither of the companies has much exposure in the biggest auto-market in the world, China. So, let’s also take a look at what has usually happened in the stock market after a decline of at least 1% in the first trading day of the year. You can see this has happened 18 times with the Dow Jones, but this has led the index to finish down only 40% of the time in January and for the year, while for the SP500 this has happened just 12 times, but also only saw a decline for the month and for the year of about 42% of the time, with the last 2 of the 3 times that this has happened being at the end of the dot com bubble and in the 2008 big financial crisis. So, I think yesterday was a good mix of political volatility combined with profit taking after a huge run in 2020, portfolio rebalancing and of course the treat of new lockdowns just like they started in the UK, which is a pretty perfect storm for the market to have a bad day. I don’t think there is any crash possibilities, but a correction or pullback is possible in the short-term before moving on higher as companies start to have easy comps, restrictions get eased and many more good things toward the end of the year. So, let’s hope for a good day today instead in the market as the US FUTURES seem to be pointing to a red open, with the, while the rest of the world is pretty mixed with Japan, France and Germany down, while China & Hong Kong are up Thank you everyone for reading! Hope you enjoyed the content! Be sure to leave a comment down below with your opinion on the stock market! Have a great day and see you next time! submitted by /u/0toHeroInvesting [link] [comments]
LUNG 2021-01-05 16:01:3366.64 59.71 -12.25%
LUNG 2021-01-05 17:01:3260.50 59.52 -0.25%
LUNG 2021-01-05 18:01:3358.90 58.72 -1.47%
LUNG 2021-01-05 18:44:00
RT @haodongvli: $MRSN ORR 32% in platinium resistant ovarian cancer is pretty good, lung cancer data next! buying the overaction
LUNG 2021-01-05 19:01:3358.32 57.58 -3.44%
LUNG 2021-01-05 20:01:3257.12 56.62 -4.66%
LUNG 2021-01-05 21:01:3157.30 56.80 -4.64%
LUNG 2021-01-05 22:01:3256.59 56.33 -5.38%
LUNG 2021-01-05 23:01:3256.00 55.41 -6.42%
2021-01-06

LUNG 2021-01-06 01:05:2058.35 55.50 -6.65%
LUNG 2021-01-06 02:01:2855.70 55.25 -6.65%
LUNG 2021-01-06 03:01:2955.83 55.00 -7.83%
LUNG 2021-01-06 04:01:3055.83 55.00 -7.83%
LUNG 2021-01-06 05:01:3055.83 55.00 -7.83%
LUNG 2021-01-06 06:01:2955.83 55.00 -7.83%
LUNG 2021-01-06 07:02:2055.83 55.00 -7.83%
LUNG 2021-01-06 08:01:3055.83 55.00 -7.83%
LUNG 2021-01-06 09:01:2955.83 55.00 -7.83%
LUNG 2021-01-06 10:01:3055.83 55.00 -7.83%
LUNG 2021-01-06 11:01:3155.83 55.00 -7.83%
LUNG 2021-01-06 12:01:3155.83 55.00 -7.83%
LUNG 2021-01-06 13:01:3155.83 55.00 -7.83%
LUNG 2021-01-06 14:01:3155.83 55.00 -7.83%
LUNG 2021-01-06 15:01:3255.83 55.00 -7.83%
LUNG 2021-01-06 16:01:3061.51 55.00 -7.83%
LUNG 2021-01-06 17:01:3255.85 55.10 -0.41%
LUNG 2021-01-06 18:01:3155.61 54.72 -1.60%
LUNG 2021-01-06 19:01:3358.34 57.25 3.36%
LUNG 2021-01-06 20:01:3159.69 58.34 4.90%
LUNG 2021-01-06 21:01:4459.70 59.22 6.75%
LUNG 2021-01-06 21:50:16
Mid-Afternoon Market Update: Dow Surges Over 600 Points; Imara Shares Plunge $AMTB $HBMD $RPM $TATT $ISR https://t.co/wQvVGgZrlR
LUNG 2021-01-06 21:59:03
#AMTB #CHNG Mid-Afternoon Market Update: Dow Surges Over 600 Points; Imara Shares Plunge https://t.co/CpJSeJbmMI https://t.co/bmmiAOmmrk
LUNG 2021-01-06 22:01:3459.50 58.39 6.64%
LUNG 2021-01-06 23:01:3163.00 55.00 7.04%
2021-01-07

LUNG 2021-01-07 01:04:3967.08 59.25 7.04%
LUNG 2021-01-07 02:01:2967.08 59.25 7.04%
LUNG 2021-01-07 03:01:3067.08 59.25 7.04%
LUNG 2021-01-07 04:01:2967.08 59.25 7.04%
LUNG 2021-01-07 05:01:3067.08 59.25 7.04%
LUNG 2021-01-07 06:01:2967.08 59.25 7.04%
LUNG 2021-01-07 07:01:3167.08 59.25 7.04%
LUNG 2021-01-07 08:01:3067.08 59.25 7.04%
LUNG 2021-01-07 09:01:2967.08 59.25 7.04%
LUNG 2021-01-07 10:01:3167.08 59.25 7.04%
LUNG 2021-01-07 11:01:3167.08 59.25 7.04%
LUNG 2021-01-07 12:01:3167.08 59.25 7.04%
LUNG 2021-01-07 13:01:3067.08 59.70 7.04%
LUNG 2021-01-07 14:01:3267.08 59.70 7.04%
LUNG 2021-01-07 15:01:3167.08 35.00 7.04%
LUNG 2021-01-07 15:55:05
The future of CHWY? (Please Help!!!)
Honestly I have been really wanting to ask this question I invested into this stock not too long ago at $100.99 a share and it plunged the day after I bought it which made me very angry because I could've bought the dip and I had no more money to spend so now I want to is it going to be a monster money maker or something else. I know we can't predict stock futures but I want to know your opinion about the future of CHWY. ​ Also I'll sneak another question in here what do you think about AMC I made the stupidest investment ever when I invested in AMC at it's high of like $4.60 a share and it just plummeted like I think know it's at $2.04 a share. So my question is, What is the future of AMC. ​ I'm trying to study religion for a career and it's not exactly a money maker but I want to supplement my income with stocks so I'm not as worried about money and can study what I love. Thank you! submitted by /u/JoylessDeer [link] [comments]
LUNG 2021-01-07 16:01:3263.00 50.21 7.04%
LUNG 2021-01-07 17:01:3459.40 58.58 -0.59%
LUNG 2021-01-07 18:01:3159.50 58.71 -0.87%
LUNG 2021-01-07 19:01:3158.19 57.53 -3.44%
LUNG 2021-01-07 20:01:3158.92 57.87 -3.07%
LUNG 2021-01-07 21:01:3257.14 56.57 -4.58%
LUNG 2021-01-07 22:01:3159.93 59.65 0.23%
LUNG 2021-01-07 23:01:3163.00 56.50 2.25%
2021-01-08

LUNG 2021-01-08 00:16:00
: Sarepta stock plunges more than 50% after mixed results from drug study
LUNG 2021-01-08 01:04:3067.08 56.50 2.25%
LUNG 2021-01-08 02:01:2867.08 56.50 2.25%
LUNG 2021-01-08 03:01:3067.08 56.50 2.25%
LUNG 2021-01-08 04:01:3267.08 56.50 2.25%
LUNG 2021-01-08 05:01:3067.08 56.50 2.25%
LUNG 2021-01-08 06:01:3067.08 56.50 2.25%
LUNG 2021-01-08 07:01:3167.08 56.50 2.25%
LUNG 2021-01-08 08:01:3167.08 56.50 2.25%
LUNG 2021-01-08 09:01:3067.08 56.50 2.25%
LUNG 2021-01-08 10:01:3267.08 56.50 2.25%
LUNG 2021-01-08 11:01:3267.08 56.50 2.25%
LUNG 2021-01-08 12:01:3167.08 61.00 2.25%
LUNG 2021-01-08 13:01:3167.08 61.00 2.25%
LUNG 2021-01-08 14:01:3367.08 61.00 2.25%
LUNG 2021-01-08 15:01:3367.08 61.00 2.25%
LUNG 2021-01-08 15:39:44
Today's Pre-Market Movers & News [Friday, January 8th, 2021]
Good morning traders and investors of the r/stocks sub! Welcome to Friday. Here are your pre-market movers & news this AM- Today's Top Headlines for Friday, January 8th, 2021 1. Wall Street set to continue its record run U.S. stock futures rose Friday, one day after the Nasdaq closed at a record high. The Dow Jones Industrial Average and S&P 500 also closed Thursday at records. Both benchmarks were tracking for weekly gains despite Monday’s sharp drops, the first negative starts to a new year since 2016. The Nasdaq was also solidly higher for the week as Wall Street powered higher over the past two days despite Wednesday’s deadly siege at the U.S. Capitol and its fallout. Bitcoin, which topped $40,000 on Thursday for the first time ever, passed $41,000 on Friday. The world’s largest cryptocurrency has been up more than 30% in the first days of 2021 and 400% over the past 12 months. The value of the entire crypto market, which is made up of bitcoin and other digital coins, topped $1 trillion Thursday for the first time. Tesla shares marched higher in Friday’s premarket after rising 10 sessions in a row, surpassing Facebook in market value, and making CEO Elon Musk the world’s richest person. Thursday’s increase in Tesla’s share price pushed Musk past Amazon’s Jeff Bezos, who had been the richest person since 2017. 2. December jobs report could be weaker than forecast The pace of job growth likely slowed dramatically and could even be negative in December, as the coronavirus spread rapidly across the U.S. Economists expect to see a gain of 50,000 jobs, down from 245,000 nonfarm payrolls additions in November. The Labor Department’s monthly employment report is out at 8:30 a.m. ET, and the stock market could react more to a positive surprise than a negative one. The 10-year Treasury yield remained above 1% early Friday ahead of that report. 3. Trump finally concedes Biden will become president President Donald Trump late Thursday admitted — for the first time in his own words, despite vowing never to concede — that a “new administration will be inaugurated” on Jan. 20. In a nearly three-minute video, posted after his Twitter lockout ended, Trump did not mention President-elect Joe Biden by name. It came a day after the outgoing president sparked the riot that saw a mob breach the U.S. Capitol in protest of the election. 4. Pelosi, Schumer call for Trump removal from office Senate Democratic Leader Chuck Schumer and House Speaker Nancy Pelosi are calling for Trump’s removal, accusing him of inciting “insurrection.” Schumer said that if Vice President Mike Pence and the Cabinet do not move to invoke the 25th Amendment, Congress should reconvene to impeach Trump. Pelosi said Congress “may be prepared” to impeach Trump if executive branch officials do not act. Treasury Secretary Steven Mnuchin and Secretary of State Mike Pompeo were among the Cabinet secretaries who discussed the possibility of invoking the 25th Amendment to remove Trump, three sources told CNBC. They determined the process of elevating Pence to the presidency could take more than a week, diluting its effects. 5. Single-day Covid deaths top 4,000 for first time The U.S. had its first day of over 4,000 deaths from Covid-19. In the single worst day of the pandemic Thursday, 4,085 people died from the virus. The latest coronavirus surge iaw record seven-day averages of new daily infections and deaths running at 228,497 and 2,764, respectively. As of Thursday, the number of people hospitalized with Covid fell slightly from Wednesday’s record high levels. A coronavirus vaccine developed by U.S.-based Pfizer and Germany’s BioNTech appears to be effective against a key mutation in the more infectious variants of the coronavirus discovered in the U.K. and South Africa. The research by Pfizer has not been peer reviewed. The World Health Organization said last month that health authorities were “urgently investigating” whether the virus mutation affects vaccine performance. STOCK FUTURES CURRENTLY: (CLICK HERE FOR STOCK FUTURES CHARTS!) YESTERDAY'S MARKET MAP: (CLICK HERE FOR YESTERDAY'S MARKET MAP!) TODAY'S MARKET MAP: (CLICK HERE FOR TODAY'S MARKET MAP!) YESTERDAY'S S&P SECTORS: (CLICK HERE FOR YESTERDAY'S S&P SECTORS CHART!) TODAY'S S&P SECTORS: (CLICK HERE FOR TODAY'S S&P SECTORS CHART!) TODAY'S ECONOMIC CALENDAR: (CLICK HERE FOR TODAY'S ECONOMIC CALENDAR!) NEXT WEEK'S ECONOMIC CALENDAR: (CLICK HERE FOR NEXT WEEK'S ECONOMIC CALENDAR!) NEXT WEEK'S UPCOMING IPO'S: (CLICK HERE FOR NEXT WEEK'S UPCOMING IPO'S!) NEXT WEEK'S EARNINGS CALENDAR: ([CLICK HERE FOR NEXT WEEK'S EARNINGS CALENDAR!]()) (N/A.) THIS MORNING'S PRE-MARKET EARNINGS CALENDAR: ([CLICK HERE FOR THIS MORNING'S EARNINGS CALENDAR!]()) (NONE.) EARNINGS RELEASES BEFORE THE OPEN TODAY: ([CLICK HERE FOR THIS MORNING'S EARNINGS RELEASES!]()) (NONE.) EARNINGS RELEASES AFTER THE CLOSE TODAY: ([CLICK HERE FOR THIS AFTERNOON'S EARNINGS RELEASES!]()) (NONE.) YESTERDAY'S ANALYST UPGRADES/DOWNGRADES: (CLICK HERE FOR YESTERDAY'S ANALYST UPGRADES/DOWNGRADES LINK #1!) (CLICK HERE FOR YESTERDAY'S ANALYST UPGRADES/DOWNGRADES LINK #2!) (CLICK HERE FOR YESTERDAY'S ANALYST UPGRADES/DOWNGRADES LINK #3!) (CLICK HERE FOR YESTERDAY'S ANALYST UPGRADES/DOWNGRADES LINK #4!) YESTERDAY'S INSIDER TRADING FILINGS: (CLICK HERE FOR YESTERDAY'S INSIDER TRADING FILINGS!) TODAY'S DIVIDEND CALENDAR: (CLICK HERE FOR TODAY'S DIVIDEND CALENDAR LINK!) THIS MORNING'S STOCK NEWS MOVERS: (source: cnbc.com) Tesla (TSLA) – Tesla remains on watch after rising for 10 sessions in a row, surpassing Facebook (FB) in market value, and making CEO Elon Musk the world’s richest person. The company’s shares rose 3.8% in premarket trading as of 7:35 a.m. ET. STOCK SYMBOL: TSLA CLICK HERE FOR CHART! (CLICK HERE FOR LIVE STOCK QUOTE!) Micron Technology (MU) – Micron reported quarterly earnings of 78 cents per share, 7 cents a share above estimates. The chipmaker’s revenue also topped Wall Street forecasts. Micron gave upbeat current-quarter guidance, saying that the market for dynamic random access memory chips (DRAM) appears to have bottomed and is on the rebound. Micron’s shares rose 3.5% in the premarket. STOCK SYMBOL: MU CLICK HERE FOR CHART! (CLICK HERE FOR LIVE STOCK QUOTE!) Boeing (BA) – Boeing reached a $2.5 billion settlement with the Justice Department, in which it admits employees misled regulators about safety issues that preceded two fatal crashes involving the 737 Max jet. STOCK SYMBOL: BA CLICK HERE FOR CHART! (CLICK HERE FOR LIVE STOCK QUOTE!) Sarepta Therapeutics (SRPT) – Sarepta said its gene therapy treatment for Duchenne muscular dystrophy did not meet one of its main goals in a study, sending the shares plunging 47% in premarket trading. STOCK SYMBOL: SRPT CLICK HERE FOR CHART! (CLICK HERE FOR LIVE STOCK QUOTE!) Apple (AAPL) – South Korean automaker Hyundai Motor is walking back earlier confirmation of electric car talks with Apple, saying it was in talks with “potential partners” while removing references to Apple. Its comments follow reports that the two companies were discussing a joint venture involving electric cars and batteries. Apple shares rose 1.2% in the pemarket. STOCK SYMBOL: AAPL CLICK HERE FOR CHART! (CLICK HERE FOR LIVE STOCK QUOTE!) Pfizer (PFE) – The Covid-19 vaccine developed by Pfizer and BioNTech (BNTX) appears to be effective against new variants of the virus, according to a study conducted by the drugmaker. That study has not yet been peer-reviewed. STOCK SYMBOL: PFE CLICK HERE FOR CHART! (CLICK HERE FOR LIVE STOCK QUOTE!) SolarWinds (SWI) – SolarWinds — the IT management software company that was victimized by hackers in a widespread breach — has hired a new consulting firm run by former U.S. cybersecurity chief Chris Krebs and former Facebook chief security officer Alex Stamos. STOCK SYMBOL: SWI CLICK HERE FOR CHART! (CLICK HERE FOR LIVE STOCK QUOTE!) Niu Technologies (NIU) – Niu shares are rising in the premarket after the China-based electric scooter maker reported a more than 40% jump in fourth-quarter sales compared to a year earlier. STOCK SYMBOL: NIU CLICK HERE FOR CHART! (CLICK HERE FOR LIVE STOCK QUOTE!) PriceSmart (PSMT) – PriceSmart reported quarterly earnings of 90 cents per share, beating the 68 cents a share consensus estimate. The shopping warehouse club operator’s revenue came in above estimates as well. Sales rose more than 8% as customers continued to stock up on staples amid the pandemic. STOCK SYMBOL: PSMT CLICK HERE FOR CHART! (CLICK HERE FOR LIVE STOCK QUOTE!) F5 Networks (FFIV) – F5 Networks announced the acquisition of privately-held cloud software company Volterra for $500 million. The networking technology company also raised its long-term financial targets. STOCK SYMBOL: FFIV CLICK HERE FOR CHART! (CLICK HERE FOR LIVE STOCK QUOTE!) Goodyear Tire (GT) – The tire maker was upgraded to “outperform” from “sector perform” at KeyBanc, which sees better-than-expected sales as well as profit margin expansion for Goodyear. The company’s shares rose 4% in the premarket. STOCK SYMBOL: GT CLICK HERE FOR CHART! (CLICK HERE FOR LIVE STOCK QUOTE!) MicroStrategy (MSTR) – The business analytics company continues to see its stock rise as its bitcoin holdings surge in value. MicroStrategy made more than $1 billion in bitcoin purchases during 2020. MicroStrategy shares climbed 6.7% in premarket trading. STOCK SYMBOL: MSTR CLICK HERE FOR CHART! (CLICK HERE FOR LIVE STOCK QUOTE!) DR Horton (DHI) – The home builder was upgraded to “outperform” from “sector perform” at RBC Capital Markets, saying the company was well-positioned to capitalize on continued strength in the new housing market. The company’s shares were up 1.3% in the premarket. STOCK SYMBOL: DHI CLICK HERE FOR CHART! (CLICK HERE FOR LIVE STOCK QUOTE!) DISCUSS! What's on everyone's radar for today's trading day ahead here at r/stocks? I hope you all have an excellent trading day ahead today on this Friday, January 8th, 2021! :) submitted by /u/bigbear0083 [link] [comments]
LUNG 2021-01-08 16:01:3563.00 58.50 2.25%
LUNG 2021-01-08 17:01:4062.60 61.20 0.80%
LUNG 2021-01-08 17:50:07
Having Already Dropped For Years, U.S. Auto Sales Plunged To 1970s' Level In 2020
LUNG 2021-01-08 18:01:3661.55 60.87 -0.10%
LUNG 2021-01-08 19:01:3763.00 62.26 2.35%
LUNG 2021-01-08 20:01:3762.90 62.20 2.53%
LUNG 2021-01-08 21:01:3562.00 61.32 1.15%
LUNG 2021-01-08 22:01:3462.59 61.82 1.84%
LUNG 2021-01-08 23:01:3366.00 58.50 1.64%
2021-01-09

LUNG 2021-01-09 12:50:08
@Neha_Pandey02 @SakshiWade @MuktiSh60346331 @DiaKiDiary @KalindeeA @DhrushiArnabins @NitikaD58499605 @Pramodch1111 @NehaSin75566658 @Ruchikachouha13 @DreamsC55218784 @Pallabi02549192 @zaramal12031169 Mai sakshi ko nhi sir ko boli ab to sakshi ko bhi bolungi sakshi bidu
LUNG 2021-01-09 12:56:07
Payrolls Post First Drop Since April Plunge
2021-01-10

LUNG 2021-01-10 10:26:41
@rjf_berger Er stellt Teilaspekte in den Fordergrund, die dzt nicht handlungsleitend sein dürfen. Zu sagen wir müssen dass Distancelearning beenden, weil alle davon kurzsichtig werden, geht schon am Kern der aktuellen Notwendigkeiten vorbei.
2021-01-11

LUNG 2021-01-11 01:05:3666.00 55.00 1.14%
LUNG 2021-01-11 02:01:3066.00 55.00 1.14%
LUNG 2021-01-11 03:01:3266.00 55.00 1.14%
LUNG 2021-01-11 04:03:5666.00 55.00 1.14%
LUNG 2021-01-11 05:01:3066.00 55.00 1.14%
LUNG 2021-01-11 06:01:3166.00 55.00 1.14%
LUNG 2021-01-11 07:01:3166.00 55.00 1.14%
LUNG 2021-01-11 08:01:3166.00 55.00 1.14%
LUNG 2021-01-11 09:01:3066.00 55.00 1.14%
LUNG 2021-01-11 10:01:3066.00 55.00 1.14%
LUNG 2021-01-11 11:01:3266.00 55.00 1.14%
LUNG 2021-01-11 12:01:3266.00 55.00 1.14%
LUNG 2021-01-11 13:01:3166.00 55.00 1.14%
LUNG 2021-01-11 14:01:3266.00 55.51 1.14%
LUNG 2021-01-11 15:01:3266.00 60.40 1.14%
LUNG 2021-01-11 16:01:3666.64 60.40 1.14%
LUNG 2021-01-11 17:06:3660.50 59.48 -3.65%
LUNG 2021-01-11 18:01:4160.95 60.06 -2.39%
LUNG 2021-01-11 19:01:3762.99 62.33 0.87%
LUNG 2021-01-11 20:01:3562.48 60.93 -0.90%
LUNG 2021-01-11 21:01:3362.00 61.00 -1.21%
LUNG 2021-01-11 22:01:3361.02 60.15 -1.53%
LUNG 2021-01-11 23:01:3365.02 59.00 -0.55%
2021-01-12

LUNG 2021-01-12 01:04:3665.02 59.00 1.15%
LUNG 2021-01-12 02:01:3065.02 59.00 1.15%
LUNG 2021-01-12 03:01:3165.02 59.00 1.15%
LUNG 2021-01-12 04:01:3165.02 59.00 1.15%
LUNG 2021-01-12 05:01:3065.02 59.00 1.15%
LUNG 2021-01-12 06:01:2965.02 59.00 1.15%
LUNG 2021-01-12 07:01:3265.02 59.00 1.15%
LUNG 2021-01-12 08:01:3065.02 59.00 1.15%
LUNG 2021-01-12 09:01:3165.02 59.00 1.15%
LUNG 2021-01-12 10:01:3165.02 59.00 1.15%
LUNG 2021-01-12 11:01:3465.02 59.00 1.15%
LUNG 2021-01-12 12:01:3365.02 59.00 1.15%
LUNG 2021-01-12 13:01:3365.02 59.00 1.15%
LUNG 2021-01-12 14:01:3265.02 59.00 1.15%
LUNG 2021-01-12 15:01:3365.02 59.00 1.15%
LUNG 2021-01-12 16:01:3566.64 47.37 1.15%
LUNG 2021-01-12 17:05:4162.36 61.05 -0.24%
LUNG 2021-01-12 18:01:3962.15 60.56 -1.54%
LUNG 2021-01-12 19:01:3461.45 60.96 -0.58%
LUNG 2021-01-12 19:32:25
it seems the hawk and the wasps are now working in conjunction to disable both your hearing and eyesight and oh good the dogs seemed to have lost interest so you lunge from the tree and you try and remember when you took two weeks of karate in 3rd grade
LUNG 2021-01-12 20:01:3661.75 61.34 0.21%
LUNG 2021-01-12 20:09:39
RT @delulungjenlisa: HI PLEASE RT & REPLY

제니 SOLO
제니 코첼라
제니 메인래퍼
제니 리드보컬
제니 음색
제니 미추리
제니 런닝맨
제니 샤넬
제니 패션
제니 사복
제니 인스타
제니 사랑해
LUNG 2021-01-12 21:01:3562.08 61.44 0.60%
LUNG 2021-01-12 22:01:3562.06 61.15 -0.54%
LUNG 2021-01-12 23:01:3366.00 60.50 0.26%
2021-01-13

LUNG 2021-01-13 01:04:3266.00 60.50 0.37%
LUNG 2021-01-13 02:01:3066.00 60.50 0.37%
LUNG 2021-01-13 03:01:3266.00 62.00 0.37%
LUNG 2021-01-13 04:01:3166.00 62.00 0.37%
LUNG 2021-01-13 05:01:3166.00 62.00 0.37%
LUNG 2021-01-13 06:01:3066.00 62.00 0.37%
LUNG 2021-01-13 07:01:3166.00 62.00 0.37%
LUNG 2021-01-13 08:01:5066.00 62.00 0.37%
LUNG 2021-01-13 09:01:3066.00 62.00 0.37%
LUNG 2021-01-13 10:01:3166.00 62.00 0.37%
LUNG 2021-01-13 11:01:3166.00 62.00 0.37%
LUNG 2021-01-13 12:01:3266.00 62.00 0.37%
LUNG 2021-01-13 13:01:3266.00 62.00 0.37%
LUNG 2021-01-13 14:01:3266.00 61.80 0.37%
LUNG 2021-01-13 14:54:05
Stock Market News for Today | PLUG Power & GM | TSLA vs AAPL| AFRM & other Stock Market News [01-13]
Big tech struggles as small-caps continue to overperform. Plug Power rises on Renault venture while GM reveals flying car. Is Tesla going to crush Apple? Let’s talk about this & other stock market news Hello everyone and Good Morning! So, let’s start with the recap of yesterday as we saw the stock market posting small gains, with the Nasdaq Composite leading the way, up .28%, the Dow Jones gaining 60 points and the SP500 finishing flat for the day, just about 3800, while the VIX posted a 3% decline, though it seemed it was going to go back into higher volatility territory in the middle of the day We also saw almost 70% of companies advancing with 260 new highs on about average volume as 6 of the 11 SECTORS finished in the green, with Energy leading the way yet again & continuing to outperform in 2021, while Health Care and Communications lost more than 1%, with Large-Cap Growth Companies being the biggest laggard, also continuing the huge underperformance compared to all other factors, as small & mid-caps have largely outperformed since the start of the year. Here is the HEAT MAP from yesterday, with most big tech companies losing ground, though Tesla did recover after an 8% plunge on Monday and was also joined by the Banks, the Semiconductors and the Oil & Gas companies. Yesterday we also got some economic data, with the Small Business Optimism INDEX falling sharply to 95.9 in December, vs the 102 expected and 101.4 in the previous month, as the small business optimism has continued to drop after the highs it made in September, while job OPENINGS came pretty much in line with the previous report at 6.52M, as the openings rate remained double the quits rate. And in some better news we saw the worldwide semiconductor MARKET gaining 7% year over year to reach $39.4B for November, as the world will keep on needing more & more semiconductors with improving technology, I really like this sector and I believe it’s one of the best for long-term investing. Today we start the day off with the MBA Mortgage Applications, Consumer Price Index and finish the day with the Treasury Budget and the FED’s Beige Book. While in the IPO world, we will see AFFIRM start trading today, as the company set the final IPO price at $49 way above the first and second ranges between 33-44$. I really am interested in this company thought it’s unlikely we will see shares available to retail traders under 60-70$ in my opinion, while in the M&A department, we saw VISA terminate the merger agreement with Plaid a year after the first announcement of the proposed transaction. In some other stock market NEWS, we saw Boeing land a $1.7B Air Force contract. This is good news for Boeing, as the commercial airlines business will be struggling at least for a couple of years until they ramp up the MAX production & airline traffic demand goes back close to the levels seen before 2020, which might happen with more easily scalable vaccines coming soon from the likes of JNJ, while they also did suffer another hit with a plane crash in Asia, though it’s not expected to be from a manufacturing defect, but RATHER by the lax maintenance in the 9months the airplane was grounded last year. We also saw Plug Power skyrocket yet again, finishing the day up over 20% after the announcement of a hydrogen venture with Renault. This joint venture is expected to lead to further developments in fuel cell & hydrogen fuel cell vehicle, that will be based on Renaults platforms, as the companies will combine the manufacturing capabilities of the OEM with the fuel cell & hydrogen system knowledge from Plug Power. It’s expected they will also provide refueling stations to help the ecosystem, in an effort to offer vertical integration with vehicles, fueling stations, services & selling hydrogen fuel to customers. It’s seems a good & interesting development, but I would avoid buying it after such a huge SPIKE, it should have somewhat of a small pullback sometime soon. In the Automobile world we also saw GM making a big splash at CES, with announcements of a big PUSH into electric vans, a new Venture called BrightDrop that will develop even more electric-powered machinery and the surprise reveal of a FLYING Cadillac, while TESLA just registered its Indian entity just as ARK’s Invest CEO NOTED that Tesla is still way ahead of Apple by taking a page from their own playbook when developing their own chips for the autonomous vehicles. I personally believe that there is enough room for both companies to exist in this new EV path by mostly crushing other traditional OEMs which aren’t good enough at adopting this new trend like Nissan & others. We also saw Walmart adding even more news on the back of the FINTECH startup, as they are also planning on experimenting with even MORE delivery options, as the company seems to be trying to innovate as much as possible to increase the efficiency, as they try to compete as much as possible with online-purpose RETAILERS that are high flying yet again. And one last piece of NEWS, is that we saw a report that suggests the iPhone 12 sold 18M units in China in the last quarter of 2020, exceeding all expectations and more than doubling their market share from 10% to over 20%, thus delivering a hit to Asian manufacturers of smartphones. This is exactly what I expected as the new iPhone 12 lineup should be a hit around the world, with many loyal Apple brand followers switching to the 5G technology and to the better camera capabilities. This will also help Apple increase the services business revenue streams, as an increased devices base will lead to increased services usage. So, let’s hope for a good day in the markets as both the WORLD Markets and the US FUTURES are mixed, with the Nasdaq posting to a small open gain. 🙏Thank you everyone for reading!🙏 Hope you enjoyed the content! Be sure to leave a comment down below with your opinion on the stock market! Have a great day and see you next time❗ submitted by /u/0toHeroInvesting [link] [comments]
LUNG 2021-01-13 15:01:3266.00 61.80 0.37%
LUNG 2021-01-13 16:01:3266.64 61.80 0.41%
LUNG 2021-01-13 17:07:0462.64 61.23 -0.37%
LUNG 2021-01-13 18:07:2262.96 61.48 -0.28%
LUNG 2021-01-13 19:01:3563.00 62.20 1.15%
LUNG 2021-01-13 20:01:3562.87 62.19 0.19%
LUNG 2021-01-13 21:01:3262.53 61.89 0.24%
LUNG 2021-01-13 22:01:3562.00 61.42 -0.49%
LUNG 2021-01-13 23:01:3162.63 60.50 0.00%
2021-01-14

LUNG 2021-01-14 01:04:1862.63 60.50 -0.55%
LUNG 2021-01-14 02:01:2962.63 60.50 -0.55%
LUNG 2021-01-14 03:01:2962.63 55.00 -0.55%
LUNG 2021-01-14 04:01:3062.63 55.00 -0.55%
LUNG 2021-01-14 05:01:2962.63 55.00 -0.55%
LUNG 2021-01-14 06:01:2962.63 55.00 -0.55%
LUNG 2021-01-14 07:01:3162.63 55.00 -0.55%
LUNG 2021-01-14 08:01:3062.63 55.00 -0.55%
LUNG 2021-01-14 09:01:3062.63 55.00 -0.55%
LUNG 2021-01-14 10:01:3062.63 55.00 -0.55%
LUNG 2021-01-14 11:01:3162.63 55.00 -0.55%
LUNG 2021-01-14 12:01:3262.63 55.00 -0.55%
LUNG 2021-01-14 13:01:3262.63 55.00 -0.55%
LUNG 2021-01-14 14:01:3362.63 55.00 -0.55%
LUNG 2021-01-14 15:01:3362.63 55.00 -0.55%
LUNG 2021-01-14 16:01:3866.64 47.37 -0.55%
LUNG 2021-01-14 17:03:3864.00 62.58 2.35%
LUNG 2021-01-14 18:02:0762.15 61.02 -0.62%
LUNG 2021-01-14 19:01:3961.70 61.18 -0.97%
LUNG 2021-01-14 19:42:52
NYSE:SNAP dropping 7% by noon today
Any specific reason that is causing this rapid plunge. It was announced that Trump will be banned on the platform but that cause seems unlikely? Unlike Twitter Snapchat never seemed like his primary tool of communication and was likely run by his media team submitted by /u/R8a8 [link] [comments]
LUNG 2021-01-14 20:01:3962.07 61.48 -0.49%
LUNG 2021-01-14 21:01:3662.00 60.81 -1.21%
LUNG 2021-01-14 22:01:3860.66 60.24 -2.07%
LUNG 2021-01-14 23:01:3464.65 55.00 -3.25%
2021-01-15

LUNG 2021-01-15 01:04:2160.02 55.00 -3.78%
LUNG 2021-01-15 02:01:3760.02 55.00 -3.78%
LUNG 2021-01-15 03:01:3360.02 55.00 -3.78%
LUNG 2021-01-15 04:01:3260.02 55.00 -3.78%
LUNG 2021-01-15 05:01:3160.02 55.00 -3.78%
LUNG 2021-01-15 06:01:3960.02 55.00 -3.78%
LUNG 2021-01-15 07:01:4060.02 55.00 -3.78%
LUNG 2021-01-15 07:24:01
Xiaomi Shares Plunge Over 12% Over Inclusion on U.S. Blacklist
LUNG 2021-01-15 08:01:3460.02 55.00 -3.78%
LUNG 2021-01-15 09:01:4660.02 55.00 -3.78%
LUNG 2021-01-15 10:01:5860.02 55.00 -3.78%
LUNG 2021-01-15 11:01:4860.02 55.00 -3.78%
LUNG 2021-01-15 12:06:4460.02 55.00 -3.78%
LUNG 2021-01-15 13:03:0060.02 55.00 -3.78%
LUNG 2021-01-15 14:01:5060.02 55.00 -3.78%
LUNG 2021-01-15 15:04:1360.02 55.00 -3.78%
LUNG 2021-01-15 16:02:3665.01 47.37 -3.78%
LUNG 2021-01-15 18:07:2958.42 57.60 -3.31%
LUNG 2021-01-15 19:01:3958.61 57.90 -2.88%
LUNG 2021-01-15 20:01:3758.14 57.98 -3.01%
LUNG 2021-01-15 21:01:3659.68 59.16 -0.18%
LUNG 2021-01-15 21:19:39
Gold's Jobs-Friday Plunge
LUNG 2021-01-15 22:01:3659.62 59.30 -0.69%
LUNG 2021-01-15 22:39:23
@latestinspace @_TheSeaning So far we have never seen what's below the cloud top of Jupiter & other gas giants (Cassini's plunge at the end of its mission is a very limited exception). How can we be sure of the rotational period if our estimate is soly based on cloud top observation?!
LUNG 2021-01-15 23:01:3465.01 48.98 -0.67%
2021-01-16

LUNG 2021-01-16 07:10:09
@txtdarivenus
@xoxxetez
@cicilalao
@pacqrmuuu
@cciikks
@leeofx_
@pawangbuayaa
@fenelzin
@bbyquinnzel_
@shaaajiku
@fitriiaaaaaaa
@Bercandande
@sulung____
@unfollowajaudah
@takadauname_
@imrhna
@ocasukamakan
@Ezza_jakk
@ilovumascrush
@sansssprivvv
@chcoxopie
@naeniritha5
LUNG 2021-01-16 09:34:28
@Bitchpupyy @txtdarivenus @xoxxetez @cicilalao @pacqrmuuu @leeofx_ @pawangbuayaa @fenelzin @bbyquinnzel_ @shaaajiku @fitriiaaaaaaa @Bercandande @sulung____ @unfollowajaudah @takadauname_ @imrhna @ocasukamakan @Ezza_jakk @ilovumascrush @sansssprivvv @chcoxopie @naeniritha5 ehey ada aku
LUNG 2021-01-16 09:44:14
@Bitchpupyy @txtdarivenus @cicilalao @pacqrmuuu @cciikks @leeofx_ @pawangbuayaa @fenelzin @bbyquinnzel_ @shaaajiku @fitriiaaaaaaa @Bercandande @sulung____ @unfollowajaudah @takadauname_ @imrhna @ocasukamakan @Ezza_jakk @ilovumascrush @sansssprivvv @chcoxopie @naeniritha5 asikk ada ak
2021-01-18

LUNG 2021-01-18 01:06:2866.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-18 02:01:3066.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-18 03:01:2966.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-18 04:01:2966.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-18 05:01:3066.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-18 06:01:2966.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-18 07:02:0466.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-18 08:01:3066.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-18 09:01:3066.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-18 10:01:5166.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-18 11:01:3166.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-18 12:01:3166.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-18 13:01:3166.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-18 14:01:3266.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-18 15:01:3166.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-18 16:01:3266.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-18 17:01:3166.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-18 18:01:3166.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-18 19:01:3166.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-18 20:01:3166.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-18 21:01:3166.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-18 22:01:3066.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-18 23:01:3166.00 48.98 0.00%
2021-01-19

LUNG 2021-01-19 00:01:3066.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-19 01:06:2566.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-19 02:01:2966.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-19 03:01:2966.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-19 04:01:2966.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-19 05:01:3066.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-19 06:01:2966.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-19 07:01:3866.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-19 08:01:2966.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-19 08:11:25
RIGL - Potential magic bullet found for Covid and non-Covid Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)
Rigel Pharmaceuticals is a relatively small biocompany with a market cap hovering around $600m. Their drug Fostamatinib was approved for the treatment of ITP by FDA in 2018 and EMA/Canada approved in 2019/2020. They've seen reasonably strong year over year growth (~39%) and this year will have made just over $60 million in net sales (and around $40 million in recognized revenue from other sources). There have been a few exciting studies that have been released this passed year about Fostamatinib's potential role in the treatment of Covid and non-Covid ARDS which can be an enormous opportunity for a current unmet need. Some background on Fostamatinib is that it was approved for the treatment of a disorder called immune thrombocytopenia which causes the immune system to destroy blood platelets. It's also in a stage 3 study which is being fast tracked for a disorder called warm auto-immune hemolytic anemia. wAIHA destroys the red blood cells and the company is confident this will also be approved. The interesting thing about how this factors into acute respiratory distress syndrome (ARDS) is that National Institute of Health released a study showing that fostamatinib prevents neutrophils too from being destroyed when introduced to patient serum who have severe covid symptoms. It's believed that this neutrophil destruction is what's causing most (if not all) the severe covid symptoms. When neutrophils are destroyed their contents spill out and cause a condition called NETosis; basically sticky web-like traps start to form in the patients blood, or even lungs, which can lead to thromboembolic events and acute respiratory distress. Fostamatinib is currently the only known drug that can prevent covid NETosis. Additionally, early in the year Harvard and MIT researchers released a study where they indicated the protein mucin-1 as being a potential target for Covid-19 as they found it to be elevated in patients with severe symptoms. Mucin-1 is released by goblet cells in the lungs and can be found in great abundance in Covid-19 patients, much more than normal. Normally, this protein can serve to protect the lungs from viral or bacterial invaders but too much can clog the lungs and make it difficult to breathe. The researchers ran a scan of 3700 drugs in their database and found only one FDA approved drug that can inhibit mucin-1 and preserve cell integrity - fostamatinib. The interesting thing is that this finding is believed to apply to more than just Covid ARDS but may potentially tie into viral and bacterial pneumonias as well as conditions such as cystic fibrosis among others. Further, early in 2020 the University of Amsterdam determined that patients with severe symptoms were having what is called a cytokine storm. Cytokine storms can cause difficulty breathing, and potentially lead to tissue damage, and thrombo-embolic events. They determined the mechanism that was causing this cytokine storm was the production of anti-igg antibodies. When they took these antibodies from severe patients and placed it into serum without the severe symptoms they were able to replicate the cytokine storm in vitro. They understood that SYK inhibition could likely block this cytokine storm from taking place and used the SYK inhibitor fostamatinib in vitro and demonstrated complete inhibition. Due to the number of different targets fostamatinib may play on severe covid it's believed that results from the covid clinical trials will be unprecedented. Further, the company is hopeful that these results will be a springboard into the treatment of non-covid ARDS as well. The National Instiute of Health with the help of Inova, as well as the Imperial College of London, and the company itself are all conducting separate studies. Just as an aside, in 2019 before Covid was a known entity the company had completed a rat study where they were able to prevent acute lung injury using fostamatinib. Beyond Fostamatinib the company has a robust drug discovery program. They currently have an Irak1/4 inhibitor and a RIP1 CNS program that have completed phase 1 clinical trials. Partnerships for Covid and RIP1 and non-dilutive funding sources are in the works. The company will end Q4 2020 with about 55million cash on hand, and a 40m credit facility they can draw down on. Links: Harvard and MIT peer-reviewed study https://www.cell.com/cell-reports-medicine/fulltext/S2666-3791(20)30181-630181-6) University of Amsterdam cytokine storm research https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.07.13.190140v1.full.pdf National Institute of Health NETosis study https://academic.oup.com/jid/advance-article/doi/10.1093/infdis/jiaa789/6046406 CEO company presentation at JP Morgan on 01/14/2021 https://jpmorgan.metameetings.net/events/healthcare21/general_signin?gpu_only=true submitted by /u/Gay_Demons [link] [comments]
LUNG 2021-01-19 09:01:4666.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-19 11:01:3366.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-19 12:01:3466.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-19 13:01:3366.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-19 14:01:3366.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-19 15:01:3366.00 48.98 0.00%
LUNG 2021-01-19 16:01:3565.01 59.37 0.00%
LUNG 2021-01-19 18:01:4161.95 61.29 4.26%
LUNG 2021-01-19 19:01:3561.94 61.05 3.54%
LUNG 2021-01-19 20:01:3661.91 61.23 3.35%
LUNG 2021-01-19 21:01:3561.64 60.96 2.80%
LUNG 2021-01-19 22:01:3761.71 60.24 2.46%
LUNG 2021-01-19 23:01:3565.01 60.96 3.27%
2021-01-20

LUNG 2021-01-20 01:04:3868.40 60.96 2.00%
LUNG 2021-01-20 02:01:3168.40 60.96 2.00%
LUNG 2021-01-20 03:01:3068.40 60.96 2.00%
LUNG 2021-01-20 04:01:3168.40 60.96 2.00%
LUNG 2021-01-20 05:01:3168.40 60.96 2.00%
LUNG 2021-01-20 06:01:3168.40 60.96 2.00%
LUNG 2021-01-20 07:01:3268.40 60.96 2.00%
LUNG 2021-01-20 08:01:3368.40 60.96 2.00%
LUNG 2021-01-20 09:01:3268.40 60.96 2.00%
LUNG 2021-01-20 10:02:1468.40 60.96 2.00%
LUNG 2021-01-20 11:01:5568.40 60.96 2.00%
LUNG 2021-01-20 12:01:3568.40 60.96 2.00%
LUNG 2021-01-20 13:01:3468.40 60.96 2.00%
LUNG 2021-01-20 14:01:3468.40 60.96 2.00%
LUNG 2021-01-20 15:01:3468.40 61.30 2.00%
LUNG 2021-01-20 16:01:3564.68 52.11 2.00%
LUNG 2021-01-20 16:30:54
Merck KGaA, GSK suffer lung cancer drug setback
LUNG 2021-01-20 17:01:4463.00 61.87 1.83%
LUNG 2021-01-20 18:01:3963.50 62.90 2.59%
LUNG 2021-01-20 19:01:3663.24 62.12 2.59%
LUNG 2021-01-20 20:01:3863.50 61.85 2.37%
LUNG 2021-01-20 21:01:3662.72 61.43 0.42%
LUNG 2021-01-20 22:01:3462.04 61.31 0.55%
LUNG 2021-01-20 23:01:3565.01 55.00 1.68%
2021-01-21

LUNG 2021-01-21 01:04:4470.00 55.00 1.68%
LUNG 2021-01-21 02:01:3070.00 55.00 1.68%
LUNG 2021-01-21 03:01:3170.00 55.00 1.68%
LUNG 2021-01-21 03:55:52
After dropping 51%, $SRPT shares show consistent increase following Cathie's ARKG interest
For those who didn't follow, SRPT shares were tanked on January 7th due to a bad clinical result. The stock market overreacted and the stocks were dropped from $170 to $85 after the panic sell. https://imgur.com/2eXhPJd Source: https://www.biospace.com/article/sarepta-stock-plunges-51-9-percent-on-mixed-muscular-dystrophy-results/ Authorities responded this by stating that the results were statistically insignificant and some analysts responded with altering their price target for the shares. Source: https://finance.yahoo.com/news/sarepta-stock-worth-buying-50-164453113.html https://imgur.com/iA2kVLC Then Cathie's famous ARKG stepped in and tripled their holdings of $SRPT -from 250,000 shares to 1,5M shares-. This provided stock to momentum to increase further. After a complete green week, stock is now trading at $96. https://imgur.com/Vec5pj6 Do you guys have any price target predictions for the stock? Disclosure: I have a small position of 25 shares. Thinking of adding more. submitted by /u/morelike93 [link] [comments]
LUNG 2021-01-21 04:01:3170.00 55.00 1.68%
LUNG 2021-01-21 05:01:3170.00 55.00 1.68%
LUNG 2021-01-21 06:01:3170.00 55.00 1.68%
LUNG 2021-01-21 07:01:3170.00 55.00 1.68%
LUNG 2021-01-21 08:01:3070.00 55.00 1.68%
LUNG 2021-01-21 09:01:3470.00 55.00 1.68%
LUNG 2021-01-21 10:01:3470.00 55.00 1.68%
LUNG 2021-01-21 11:01:3370.00 55.00 1.68%
LUNG 2021-01-21 12:01:3470.00 55.00 1.68%
LUNG 2021-01-21 13:01:5670.00 55.00 1.68%
LUNG 2021-01-21 14:02:1770.00 55.00 1.68%
LUNG 2021-01-21 14:21:30
What do you do when the stock you want to buy is just going up and up in value
I'm very new to this. I dabbled a little before but now is the first time I have enough spare cash to actually do something significant. Right now I am looking at a stock, I know the most basic rule of stocks is "buy low, sell high" and the one I am looking at has been rising very quickly for the last few months. I am not going to tell you what the company is since I don't want this to be a specifics conversation. I want to know about the general patterns and cycles of stock from your experience. I have been telling my self that I should wait for it to dip and then catch it before it rebounds, but it literally just keeps rising and has gone up an extra 15% since I last checked it in December. I believe that in the long term this company will do well and will probably become more valuable, but I don't know by how much, it has to plateau at some point I guess. I am too new to this to recognise patterns. Should I wait for it to dip or buy now at high in the hopes it goes higher? The price is the highest for this company that it has ever been and it has been climbing at 10%-15% month on month. It plunged in March (like everything else) but it is now almost double what it was in Jan last year. I am a little scared that it is currently in a bubble and it will plunge soon before levelling out at a more normal price. Is that what I should expect? submitted by /u/SuperEnthusiastic [link] [comments]
LUNG 2021-01-21 15:01:3670.00 55.00 1.68%
LUNG 2021-01-21 16:01:3665.01 57.00 1.68%
LUNG 2021-01-21 17:08:5064.49 63.47 2.09%
LUNG 2021-01-21 18:01:3863.57 62.82 1.94%
LUNG 2021-01-21 19:01:3864.00 61.86 1.70%
LUNG 2021-01-21 21:01:4163.27 62.51 0.88%
LUNG 2021-01-21 22:01:3663.21 62.60 0.42%
LUNG 2021-01-21 23:01:3365.01 57.00 0.96%
2021-01-22

LUNG 2021-01-22 01:04:4766.00 55.00 0.14%
LUNG 2021-01-22 02:01:2966.00 55.00 0.14%
LUNG 2021-01-22 03:01:3066.00 55.00 0.14%
LUNG 2021-01-22 04:01:3066.00 55.00 0.14%
LUNG 2021-01-22 05:01:3066.00 55.00 0.14%
LUNG 2021-01-22 06:01:3066.00 55.00 0.14%
LUNG 2021-01-22 07:01:3166.00 55.00 0.14%
LUNG 2021-01-22 08:01:3066.00 55.00 0.14%
LUNG 2021-01-22 09:01:3166.00 55.00 0.14%
LUNG 2021-01-22 10:01:3266.00 55.00 0.14%
LUNG 2021-01-22 11:01:3366.00 55.00 0.14%
LUNG 2021-01-22 12:01:3366.00 55.00 0.14%
LUNG 2021-01-22 13:01:3266.00 55.00 0.14%
LUNG 2021-01-22 14:01:3566.00 55.00 0.14%
LUNG 2021-01-22 15:01:3666.00 55.00 0.14%
LUNG 2021-01-22 15:58:24
Can anyone explain to me like I’m 5 what is going on with GME. And perhaps how it all started and how it is going to potentially play out?
I’m new to reading about the stock market and don’t have all the industry specific terms down to the point where I can comprehend the situation when people explain it using phrases like “short call”, “short seller”, “squeeze play”. I want to start buying some stocks related to my industry (I’m a biochemist & engineer) so I’ve been reading lots before taking the plunge and what is happening with GME is merely intriguing and yet all the vernacular being thrown around is dizzying. submitted by /u/Zhao5280 [link] [comments]
LUNG 2021-01-22 16:01:54105.99 57.00 0.14%
LUNG 2021-01-22 17:01:3862.93 62.14 -1.22%
LUNG 2021-01-22 18:01:4063.81 63.09 0.79%
LUNG 2021-01-22 19:01:3363.90 63.23 0.57%
LUNG 2021-01-22 19:46:11
Black Knight: Lungs Of The Mortgage Industry
LUNG 2021-01-22 20:01:3464.26 63.78 1.64%
LUNG 2021-01-22 21:01:4064.63 64.00 2.18%
LUNG 2021-01-22 22:01:3764.91 64.06 2.45%
LUNG 2021-01-22 23:01:3966.50 57.00 4.64%
2021-01-23

LUNG 2021-01-23 19:35:16
@Justin_Nolann @IamBruceWayne__ @Nithish17811846 @_Kavin_Rasikan_ @shalini93meena @RaviKavinFan @Rishi14915756 @RazzmatazzJoe @Kavin_m_0431 Enaku josiyam lam theriathu boss. #Lift varum pothu papom

Ninga potruka video BblB mudinju one week la evlo views irunchunu unga astrology use pani solunga atha #Aari video kuda compare panalam
LUNG 2021-01-23 23:10:43
FLASH REPORT: Isang SUV, bumangga sa mga concrete barrier sa bahagi ng EDSA-Ortigas (SB) sa lungsod ng Mandaluyong; aksidente, nagdudulot ng pagbibigat sa daloy ng trapiko. | via Mao dela Cruz https://t.co/rYEGLTjs38
LUNG 2021-01-23 23:11:02
VIDEO: Isang SUV, bumangga sa mga concrete barrier sa bahagi ng EDSA-Ortigas (SB) sa lungsod ng Mandaluyong; aksidente, nagdudulot ng pagbibigat sa daloy ng trapiko. | via Mao dela Cruz https://t.co/CtbvPv0TeS
LUNG 2021-01-23 23:59:02
3 katao, sugatan sa pagsalpok ng isang SUV sa mga concrete sa barrier sa bahagi ng Ortigas EDSA Busway sa lungsod ng Mandaluyong. | via @luisitosantos03 https://t.co/TqFsLfXZH4
2021-01-24

LUNG 2021-01-24 00:06:08
RT @dzbb: 3 katao, sugatan sa pagsalpok ng isang SUV sa mga concrete sa barrier sa bahagi ng Ortigas EDSA Busway sa lungsod ng Mandaluyong.…
2021-01-25

LUNG 2021-01-25 01:07:4666.50 55.00 5.63%
LUNG 2021-01-25 01:14:43
@1000millimeter @juela_s12 @nblr @Trollkopp @nicoduck @ein_unding Zum Beispiel eine gesamte Orts- oder Fernvermittlung, erstere mit all ihren angeschalteten APEn.
LUNG 2021-01-25 02:01:3166.50 55.00 5.63%
LUNG 2021-01-25 03:01:3166.50 55.00 5.63%
LUNG 2021-01-25 03:24:08
@sunghooniey udh gaa sesibuk kemarin2 mulung kan. diperbaiki pola makannya, sarapan, sama semangat yang daringnya yaa♡ https://t.co/u9ORcwvHRO
LUNG 2021-01-25 03:24:18
@doiheeseung udh gaa sesibuk kemarin2 mulung kan. diperbaiki pola makannya, sarapan, sama semangat yang daringnya yaa♡ https://t.co/u9ORcwvHRO
LUNG 2021-01-25 03:24:24
@pingcherrys udh gaa sesibuk kemarin2 mulung kan. diperbaiki pola makannya, sarapan, sama semangat yang daringnya yaa♡ https://t.co/u9ORcwvHRO
LUNG 2021-01-25 03:24:28
@jaejiejung udh gaa sesibuk kemarin2 mulung kan. diperbaiki pola makannya, sarapan, sama semangat yang daringnya yaa♡ https://t.co/u9ORcwvHRO
LUNG 2021-01-25 03:24:35
@yjwdrift udh gaa sesibuk kemarin2 mulung kan. diperbaiki pola makannya, sarapan, sama semangat yang daringnya yaa♡ https://t.co/u9ORcwvHRO
LUNG 2021-01-25 03:24:40
@sunshicey udh gaa sesibuk kemarin2 mulung kan. diperbaiki pola makannya, sarapan, sama semangat yang daringnya yaa♡ https://t.co/u9ORcwvHRO
LUNG 2021-01-25 04:01:3166.50 55.00 5.63%
LUNG 2021-01-25 04:47:27
#Master வாத்தி கம்மிங் பாடல் Life time evlo views like Varum nu Cmt sollunga nanba
LUNG 2021-01-25 05:01:3066.50 55.00 5.63%
LUNG 2021-01-25 06:01:3166.50 55.00 5.63%
LUNG 2021-01-25 06:29:09
@mangathadaww bro marana waiting ajith valimai next photo
pavam aamais photo vaa olunga trend pannavum mudiyama dp la vaikavum mudiyama namma pola vanthu oombitu erukanga 🤣🤣🤣🤣🤣
LUNG 2021-01-25 07:01:3166.50 55.00 5.63%
LUNG 2021-01-25 07:42:39
@BILD_Politik Genau! Russland Bevölkerung-150 Millionen - Impfung für alle- jeden Tag ohne Voranmeldung,Ohne Test kein Eingang ins ÖG! Museen, Bibliotheken, Theater sind offen. Sogar Filmpreisverteilung stattgefunden. Am Schluss: internat.Tourismus ist offen ! Die Fluglinien sind im Betrieb
LUNG 2021-01-25 08:01:3166.50 55.00 5.63%
LUNG 2021-01-25 08:07:40
@Sugandhi_sex Evlo venum sollunga na tharan
LUNG 2021-01-25 08:10:42
🙏"Acestea sunt semnele care îi vor însoţi pe cei care cred: în numele meu vor alunga diavoli, vor vorbi limbi noi, vor lua şerpi în mână şi, dacă vor bea ceva aducător de moarte, nu le va dăuna. Îşi vor pune mâinile peste cei bolnavi şi ei se vor vindeca".Marcu 16/17-18
LUNG 2021-01-25 08:34:54
@kaultheking @sekartweets @actorvijay Ippa yenna solluva vijay mafia daww, gold coin daww nu thaane sollapora.. Appo evlo peruku vijay kaasu koduthahu padam paaka solli anupunara... Solungga sir.. https://t.co/SLYQryNzjP
LUNG 2021-01-25 09:01:3366.50 55.00 5.63%
LUNG 2021-01-25 09:30:44
@BatoonJonah Kaya nga po..ang lungkot kc pag wla cia paramdam eh
LUNG 2021-01-25 10:00:29
Kappa Taino Authentic - Felpa da Uomo con Cappuccio, Stile retrò, a Maniche Lunghe, Taglia S-XXL, Uomo, 705322, 18M Grigio Melange, M [#Abbigliamento]

23,06€
39,95€
Risparmi: 16,89€ (42%)

https://t.co/iCL9Z6ZY3v

174 Recensioni 4.5 / 5.0

Bot cerc… https://t.co/EuBgGucc7b https://t.co/maslJ8018A
LUNG 2021-01-25 10:16:46
@SCPh_PIO Ang tagal ko ng humihingi ng tulong. Pakitulungan naman ninyo ako. Pwede bang malaman kung ako po ba ay tutulungan ninyo para alam ko. Sadyain ninyo naman akong tulungan. My name is John Alfred B. Beyer. 1/25/2021 Monday. Philippines. Napaka imposible. https://t.co/JYqhJ0zIWq
LUNG 2021-01-25 10:18:47
@BreitbartNews Replying to
@SCPh_PIO
Ang tagal ko ng humihingi ng tulong. Pakitulungan naman ninyo ako. Pwede bang malaman kung ako po ba ay tutulungan ninyo para alam ko. Sadyain ninyo naman akong tulungan. My name is John Alfred B. Beyer. 1/25/2021 Monday. Philippines. Napaka imposible. https://t.co/27G6rZbLKo
LUNG 2021-01-25 10:50:10
@SGloverforlife @shreyaghoshal ipadiye sollunga unmelaye onga timetable paathapo evlo kastama iruthichu theriyuma😒
LUNG 2021-01-25 11:01:3866.50 55.00 5.63%
LUNG 2021-01-25 11:50:12
@rohitzek @Muniamma007 @WathaDey Olunga solu ...muni unkita evlo Kasu kodutha? https://t.co/d15X9IjdoG
LUNG 2021-01-25 12:01:3466.50 55.00 5.63%
LUNG 2021-01-25 12:08:38
@Rocky_Off0 @Yours_Aarthi @AamaiArasanKTK @iamvysakh2k Neenga thaan wanteda sandaiku varinga athuku thaan ellame nadakuthu neenga pochu sathuningana pothum ellarum silent aiduvanga
Vj fans summa yarukitayum sandai porathu illa except this thriller guy neenga avana mattum adinga athe mathiri intha kasim bhai pocha satha sollunga 👍
LUNG 2021-01-25 12:12:00
Futu Holdings: Handlungsbedarf! - 128 % Performance in zwei Monaten - Was kommt nach der Fahnenstange?

https://t.co/IPJXFdtJYn

#FutuHoldingsLtd #Stocks #Boerse #Wirtschaft #Finanzen #NTG24
LUNG 2021-01-25 12:24:56
RT @jammy_bunny: Hi! I'm a student selling premium accounts. May mga kailangan akong bilihin para sa pag-aaral ko like books. Sana matulung…
LUNG 2021-01-25 12:26:16
RT @jammy_bunny: Hi! I'm a student selling premium accounts. May mga kailangan akong bilihin para sa pag-aaral ko like books. Sana matulung…
LUNG 2021-01-25 12:28:41
RT @jammy_bunny: Hi! I'm a student selling premium accounts. May mga kailangan akong bilihin para sa pag-aaral ko like books. Sana matulung…
LUNG 2021-01-25 12:28:42
RT @jammy_bunny: Hi! I'm a student selling premium accounts. May mga kailangan akong bilihin para sa pag-aaral ko like books. Sana matulung…
LUNG 2021-01-25 12:30:16
@CDSLancelot [ plunge into my ears ]
LUNG 2021-01-25 13:01:3466.50 55.00 5.63%
LUNG 2021-01-25 14:01:3666.50 55.00 5.63%
LUNG 2021-01-25 15:01:3666.50 55.00 5.63%
LUNG 2021-01-25 15:10:44
RT @zeblusive: Morattu piece erukkaney... Evlo passionate panran...epdi yarathu pannuvingala... #desisuck #lungi #tamilgay #hardsuck https…
LUNG 2021-01-25 15:22:56
“Findings suggest that moderate exercise improves the immune response to influenza viral challenge resulting in reduced viral load and decreased tissue destruction/inflammation in the lungs of aged mice”

@fordnation @celliottability @Sflecce

https://t.co/4QIT6raVJf
LUNG 2021-01-25 16:01:38110.91 52.11 5.63%
LUNG 2021-01-25 17:39:26
$IZEA CONTINUES TO EAT 🍱
$CSLT Employer Health/ Covid 💪
$ACST FDA approved Covid Lung treatment 🏥
$Phun Multi-Screen as a service 🚀
$FANS / $Funff 🕹 + 🎰 = 💰
$NXTD = Wocket is #btc play https://t.co/UFx9JN6AJa
LUNG 2021-01-25 17:40:05
RT @PhilipMondi: $IZEA CONTINUES TO EAT 🍱
$CSLT Employer Health/ Covid 💪
$ACST FDA approved Covid Lung treatment 🏥
$Phun Multi-Screen as…
LUNG 2021-01-25 18:01:4566.41 66.03 0.79%
LUNG 2021-01-25 18:20:04
BREAKING NEWS: $TSOI Therapeutic Solutions International Reports Regression of Glioma, Lung Cancer and Colorectal Cancer using StemVacs in Animal Models https://t.co/E2xivciU0g

#PatIDontWantToOverreactBUT @TaylorB16445829 @koby62001 @rajupenu $AMTX $LLKKF $EXPR $AABB
LUNG 2021-01-25 18:29:52
Aana manushana precise a sollunga nu niruthitanga illana avar manasula enalam iruko athanayume sollirupar pola😋😋
LUNG 2021-01-25 18:30:47
RT @IHK_Nuernberg: Die Corona-Arbeitsschutzverordnung sieht unter anderem Regelungen zum Home-Office vor. So soll Beschäftigten ermöglicht…
LUNG 2021-01-25 18:31:01
RT @naanaaffs: best ke ada kakak/abang? aku sebagai anak sulung, aku teringin nk ada kakak/abang hm
LUNG 2021-01-25 19:01:4066.87 66.30 0.85%
LUNG 2021-01-25 20:01:4166.71 66.13 0.43%
LUNG 2021-01-25 20:41:58
$optt going to $10 whether you like it or not. Wait until they put out a pr regarding Biden administration and green energy. $wwr $50 stock by summer imo. $gnpx lung cancer cure in trials. $100+ if it works. $sunw $gme $amc $tsla @TopStockAlerts1 @MrZackMorris @LadeBackk
LUNG 2021-01-25 21:01:4066.94 66.38 1.08%
LUNG 2021-01-25 21:19:42
@ipragya_shukla2 @takenbychai @VarunChijarh @Arohi_sharifhai @BamnoteKunal @JyotsnaVirdi @gobind__singh_ @simranxaulakh @inferno_s_ @Prince_rainman @itskeshavsharma @stfu_nushh @ipragya_shukla @ohnoniruu @prime_memer @_aahan_ @ChupYaarrr @msdions7 @sachaanx Mai tera jaani tu bnja meri jaan aj nikalunga tere praan .. teer lgega nishane pe ja ke krunga main waise... take ki laaj sharm ka parda hata k rakhuga main tijhe patrani bna ke mzaa uthale baby aaj raaj ka bulb jaga k zero watt ka
LUNG 2021-01-25 21:25:12
RT @rwschmidt1: Tja. Übrigens China gilt bei „Merkel-Regierung“ noch als Schwellenland, bekommt 600 Mio. € jährlich Entwicklungshilfe. Ind…
LUNG 2021-01-25 21:26:00
RT @rwschmidt1: Tja. Übrigens China gilt bei „Merkel-Regierung“ noch als Schwellenland, bekommt 600 Mio. € jährlich Entwicklungshilfe. Ind…
LUNG 2021-01-25 21:31:24
RT @FerdyOmondi: 1. Olunga off the mark, bags hat trick for new club Al Duhail
2. Henry Ochieng signs for Watford (till end of season).
A g…
LUNG 2021-01-25 22:01:3966.39 66.10 0.56%
LUNG 2021-01-25 23:01:3770.00 63.90 2.55%
LUNG 2021-01-25 23:49:41
@dieSiriSchaut Ich habe den Acer Aspire 3 & bin sehr zufrieden ... liegt neu bei 600 Euro allerdings. Bin mit ähnlichen Vorstellungen zu Media Markt & das war die Lösung.
2021-01-26

LUNG 2021-01-26 01:04:3770.00 63.90 2.26%
LUNG 2021-01-26 02:01:3170.00 63.90 2.26%
LUNG 2021-01-26 02:48:21
RT @rwschmidt1: Tja. Übrigens China gilt bei „Merkel-Regierung“ noch als Schwellenland, bekommt 600 Mio. € jährlich Entwicklungshilfe. Ind…
LUNG 2021-01-26 03:01:3070.00 63.90 2.26%
LUNG 2021-01-26 04:01:3170.00 63.90 2.26%
LUNG 2021-01-26 04:14:54
RT @PlungerBoy2065: Aemetis, Inc. $AMTX was up 100.00% at close and is up over 13% in after hours trading. https://t.co/RGQtWdIxjl
LUNG 2021-01-26 05:01:3170.00 63.90 2.26%
LUNG 2021-01-26 05:43:53
RT @SchneiderAUT: Planen Sie Energieverteilung mit dem Wissen, dass Smart Panels die entsprechenden Normen und Verordnungen erfüllen müssen…
LUNG 2021-01-26 06:01:3470.00 63.90 2.26%
LUNG 2021-01-26 07:01:3370.00 63.90 2.26%
LUNG 2021-01-26 08:01:3370.00 63.90 2.26%
LUNG 2021-01-26 08:42:33
@tofineapoint I'm NOT saying NOmedication

I'm saying

#medicationrearview

#kNOwvacciNATIONs

#CuriousTouch /s

vs care ["LESS" , "more"]

0 or 1 ?

asthma is a type of allergic reaction to ma_SeiVe li_es

#RIssUAÑ cc #àdòbĔ

lungs know if t[he PLL #iamJorisBunsen]
LUNG 2021-01-26 09:01:3470.00 63.90 2.26%
LUNG 2021-01-26 09:28:17
RT @MsMasasa: I’m curious , why izinyanya zabelungu teach them with softness but ezethu ingathi funeka uthi “shoo kubuhlungu” in order to l…
LUNG 2021-01-26 10:01:3270.00 63.90 2.26%
LUNG 2021-01-26 10:39:34
Jetzt wo alle daheim sind, haben wir doch Zeit! Klappt die #Onlinebeteiligung der Bevölkerung im Stadtentwicklungsprozess? 3 Beispiele unserer Arbeit zeigen, dass die Menschen auch oder gerade vom Sofa aus mitdenken wollen. #Neudrossenfeld #Würzburg #Selb https://t.co/VYYVGGrlLl https://t.co/GyoTUduzTQ
LUNG 2021-01-26 11:01:4270.00 63.90 2.26%
LUNG 2021-01-26 12:01:3670.00 67.54 2.26%
LUNG 2021-01-26 12:23:20
Und täglich grüßt das Murmeltier: 2020 urteilte das Bundesverfassungsgericht, dass die Regelungen zur Bestandsdatenauskunft gegen das Grundgesetz verstoßen👉https://t.co/l8H2jBZ4DO Und das gilt wohl auch für den neuen #GroKo-Gesetzentwurf. #Überwachung https://t.co/T3GD34QY0m
LUNG 2021-01-26 12:24:48
RT @afd_wallduern: Einen Tag nach der Aufstellung der Landesliste zur Landtagswahl (was für ein Zufall...) stuft der politisch missbrauchte…
LUNG 2021-01-26 12:26:32
@pikarl @Khamul93 @Tagblatt Wie immer: gilt nicht für einzelne Branchen. Automobil- oder Maschinenindustrie hat in D glaube ich Null Herstellungseinschränkungen. Die kommen auch mit 1 Jahr weiterem "Lockdown" brauchbar zurecht. Verschleißt die Mitarbeiter*innen stärker wg. Homeschooling etc., aber läuft.
LUNG 2021-01-26 12:26:36
@fredunderic @BlakeDonovan7 @Ovid1234 @michael_huether @FuestClemens es hat sich verlangsamt, gebrochen wurde die Entwicklung erst mit dem Dezemberlockdown, das ist klar zu sehen. Den gilt es jetzt durchzuhalten und dann geeignete Folgemaßnahmen einzuleiten.
LUNG 2021-01-26 13:01:3270.00 67.54 2.26%
LUNG 2021-01-26 14:01:3470.00 67.54 2.26%
LUNG 2021-01-26 14:34:38
GVP ah unblock panna sollunga bro @cinemapayyan https://t.co/yeNAyNnqiY
LUNG 2021-01-26 14:55:25
$gnpx lung cancer treatment in fast track trials(probably works). Cured diabetes in mice. News soon on trials. Co literally could be worth billions. Low float, small cap. $wwr $sunw $oeg $amc $gme $optt @LadeBackk @pmony5 @TopStockAlerts1 @MrZackMorris @3Stocksaday
LUNG 2021-01-26 15:01:3570.00 67.54 2.26%
LUNG 2021-01-26 15:19:32
Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Dies gilt besonders auch für #Banken, die noch immer viel zu selten ihren eigenen Datenschatz nutzen. Dabei bieten genau diese neue Möglichkeiten zur Weiterentwicklung ihrer Geschäftsfelder. #BigData #Finance

https://t.co/Kn9m8zrBOZ
LUNG 2021-01-26 15:22:56
@PolizeiSachsen @wilke_tobias @RASSISMUSTOETET mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.
(2) § 113 Absatz 2 gilt entsprechend.
(3) § 113 Absatz 3 und 4 gilt entsprechend, wenn die Diensthandlung eine Vollstreckungshandlung im Sinne des § 113 Absatz 1 ist."
LUNG 2021-01-26 15:30:55
VAXART INC - DATA FROM VAXART'S PHASE I COVID-19 TRIAL EXPECTED TO BE RELEASED NEXT WEEK

VAXART INC - NEW PRE-CLINICAL HISTOLOGY DATA SHOW THAT VAXART'S ORAL VACCINE PROTECTED AGAINST LUNG INFLAMMATION IN HAMSTER MODELS
$VXRT
LUNG 2021-01-26 15:31:36
$VXRT Vaxart Announces Additional Preclinical COVID-19 Oral Vaccine Data, Publication; Says New Pre-Clinical Histology Data Shows Co's Oral Vaccine Protected Against Lung Inflammation In Hamster Models
LUNG 2021-01-26 15:31:40
$VXRT
Vaxart Announces Additional Preclinical COVID-19 Oral Vaccine Data, Publication; Says New Pre-Clinical Histology Data Shows Co's Oral Vaccine Protected Against Lung Inflammation In Hamster Models
LUNG 2021-01-26 15:34:08
$gnpx Coverage initiated with $7 target. $100 target on diabetes and/or lung cancer drugs successful in trials. @pmony5 @LadeBackk @TopStockAlerts1 @MrZackMorris https://t.co/utD2zUCffM
LUNG 2021-01-26 16:01:374294.67 55.00 2.26%
LUNG 2021-01-26 17:00:09
$gnpx just got upgraded to $7. Complete joke should be $20 min. Low float. Lung cancer treatment trials and news soon on diabetes cure. $sunw $amc $oeg $ino $optt $gme @LadeBackk @pmony5 @TopStockAlerts1 @MrZackMorris @3Stocksaday
LUNG 2021-01-26 17:01:3968.40 68.05 1.27%
LUNG 2021-01-26 17:59:38
$gnpx $5 break and this goes parabolic. The most undervalued stock in the entire market. Low float, low cap in trials for lung cancer treatment and news soon on diabetes cure. @LadeBackk @pmony5 @TopStockAlerts1 @MrZackMorris @3Stocksaday
LUNG 2021-01-26 18:02:2166.19 65.76 -2.43%
LUNG 2021-01-26 18:49:57
Rose Above Previous Day's High today: $BIGC $NBAC $SGBX $BWZ $SIOX $SRG $IFFT $SLX $HYMC $MEDS $USIO $DFND $BPFH $NXTD $AIRI $LUNG $UBA $ENB $CCRN $LKCO ... https://t.co/TBYRpvrFqi
LUNG 2021-01-26 19:01:3964.98 64.22 -4.53%
LUNG 2021-01-26 19:27:38
$GNPX CEO Rodney Varner holds the most shares of the company. ~$3,389,943

- Presentation this Thursday to Highlight Company’s Recent Advancements on its Upcoming Clinical Trials for the Treatment of Non-Small Cell Lung Cancer
LUNG 2021-01-26 20:01:3764.00 63.71 -5.66%
LUNG 2021-01-26 20:57:38
@yatesinvesting @mellowrk_lion $CLPT as it corners the biologic drug delivery market in neuro - comps for me are $NNOX $LUNG or $CYRX which was also a Petrichor investment at $10 or so
LUNG 2021-01-26 21:01:3663.34 63.23 -6.22%
LUNG 2021-01-26 21:08:21
@KarinDress1
Eine Kupplung ist eine Vorrichtung, mit der ein Fahrer die Motorleistung regeln kann, die zum Betreiben eines Fahrzeugs mit Schaltgetriebe verwendet wird.
https://t.co/mONi4VGvhD
LUNG 2021-01-26 21:09:20
HiHo Lifters n LearNers 😋

17.7c & cloudy in Canberra

@RBJRON @randlight @belungerer @judbell43 & ALL

Off to Coffee n Canines - bbl

Car Tipping Kangaroos - Tas https://t.co/6IeY5TFE41
LUNG 2021-01-26 21:25:15
RT @otiose94: HiHo Lifters n LearNers 😋

17.7c & cloudy in Canberra

@RBJRON @randlight @belungerer @judbell43 & ALL

Off to Coffee n Cani…
LUNG 2021-01-26 21:50:46
RT @otiose94: HiHo Lifters n LearNers 😋

17.7c & cloudy in Canberra

@RBJRON @randlight @belungerer @judbell43 & ALL

Off to Coffee n Cani…
LUNG 2021-01-26 22:01:3763.74 63.04 -6.40%
LUNG 2021-01-26 23:01:08
RT @saschakremer: Für Mandanteninformation zu Empfehlungen 01/2020 des EDSA/EDPB zu Maßnahmen zur Umsetzung von Schrems II (https://t.co…
LUNG 2021-01-26 23:01:3470.00 62.00 -6.57%
LUNG 2021-01-26 23:52:02
@1000millimeter @TrailchaserSD @Gleitaar @nblr @Trollkopp @nicoduck @ein_unding Weil die DIV-Hersteller plötzlich Technik entwickelt hatten, um möglichst schnell Vermittlungstechnik bereitzustellen, die keine aufwendige Klimatechnik etc. brauchte. Die APEn wurden einfach in einem Wählersaal aufgestellt und über 2-Mbit-Leitungen mit einer DIV in der Nähe ...
2021-01-27

LUNG 2021-01-27 00:04:39
RT @saschakremer: Für Mandanteninformation zu Empfehlungen 01/2020 des EDSA/EDPB zu Maßnahmen zur Umsetzung von Schrems II (https://t.co…
LUNG 2021-01-27 00:23:21
RT @AFP: Champagne sales plunged last year as coronavirus lockdowns stymied tourism and shut bars, hotels and restaurants, its trade associ…
LUNG 2021-01-27 01:04:3063.00 62.00 -6.74%
LUNG 2021-01-27 02:01:3063.00 56.00 -6.74%
LUNG 2021-01-27 02:53:35
@kkknaiseu Have a nice day, Jgn lupa mulung di mubit ya naii♡
LUNG 2021-01-27 03:01:3263.00 56.00 -6.74%
LUNG 2021-01-27 04:01:3163.00 56.00 -6.74%
LUNG 2021-01-27 04:19:25
Hedge funds maybe are reducing their short exposure in long-short plays and this is creating opportunities in tomorrow market
Forgetting you know who today's surge, today's market was very weird. Today was the day that stocks like Norton, IBM, Oracle, SAP, VMware, Bandwidth, Fastly surged and long pairs such as Twilio, Snowflake, Crowdstrike and CloudFlare plunged. There is few data points here. But my thesis is that many hedge funds that runs with 130% long and 30% short are reducing their gross leverage because they are afraid of people squeezing their positions. It's a bad time to short anything at this market. If you know who story continues to skyrocket and specially if stocks like (you also know who) continues to go up, the afraid may be higher. Let's watch the market tomorrow to see if I am right. But maybe there'll be opportunities to buy juicy companies at a discount because greedy hedge funds are too afraid of redditers. *Automoderator will delete my post if I mention you know who. submitted by /u/AstridPeth_ [link] [comments]
LUNG 2021-01-27 04:35:57
MÔI XINH LUNG LINH QUÀ TẶNG.
👄 Chỉ từ 499k, sở hữu ngay dáng mày, đôi môi đẹp vạn người mê.
#Feeback khách hàng sau khi phun môi + khử thâm. https://t.co/vaPC7TV0lf
LUNG 2021-01-27 05:01:3163.00 56.00 -6.74%
LUNG 2021-01-27 06:01:3463.00 56.00 -6.74%
LUNG 2021-01-27 06:27:51
@Lungani151 @danielmarven And avoid fizz drinks
LUNG 2021-01-27 07:02:1163.00 56.00 -6.74%
LUNG 2021-01-27 08:01:3463.00 56.00 -6.74%
LUNG 2021-01-27 08:03:52
RT @Thuymami: Móc loz em gái lớp 12 tơ non. Lông mới mọc lúng phún rất là đẹp. 2 mép loz hồng hào.
Em chỉ nhận Surgat Daddy (cha nuôi, atr…
LUNG 2021-01-27 08:27:56
RT @GDivingResearch: Check out this really new amazing paper on #lungfunction in #seals published in @J_Exp_Biol !! @womeninmmsci
https://…
LUNG 2021-01-27 08:30:56
RT @GDivingResearch: Check out this really new amazing paper on #lungfunction in #seals published in @J_Exp_Biol !! @womeninmmsci
https://…
LUNG 2021-01-27 08:50:07
RT @Thuymami: Móc loz em gái lớp 12 tơ non. Lông mới mọc lúng phún rất là đẹp. 2 mép loz hồng hào.
Em chỉ nhận Surgat Daddy (cha nuôi, atr…
LUNG 2021-01-27 09:01:3163.00 56.00 -6.74%
LUNG 2021-01-27 10:01:3263.00 56.00 -6.74%
LUNG 2021-01-27 11:01:3263.00 56.00 -6.74%
LUNG 2021-01-27 11:05:57
@SitaKookie m weverse kholungi hi naii jabtak mujhe notifications na mile
LUNG 2021-01-27 11:40:15
RT @pinoyanghang: GALUNGGONG na naman?

Naalala ko tuloy yung isang campaign spiel ni Cory noong 1986 Snap Election. Bumenta yun sa madla.…
LUNG 2021-01-27 12:01:3463.00 56.00 -6.74%
LUNG 2021-01-27 13:01:3363.00 56.00 -6.74%
LUNG 2021-01-27 14:01:3563.00 56.00 -6.74%
LUNG 2021-01-27 14:07:19
RT @GDivingResearch: Check out this really new amazing paper on #lungfunction in #seals published in @J_Exp_Biol !! @womeninmmsci
https://…
LUNG 2021-01-27 15:01:3663.00 56.00 -6.74%
LUNG 2021-01-27 16:01:3875.68 57.00 -6.74%
LUNG 2021-01-27 17:11:27
Bubble? Keep calm and carry on
I know we've all been reading headlines and opinion articles saying that we're in a bubble, and with record valuations going up, in contrast to the wider global economy, that might be understandable. Maybe we are, maybe we aren't. Nobody, not any of us, have a crystal ball. It feels like there are two big camps both trying to shout over each other; one saying that the crash to end all crashes is imminent, the other saying the market has fundamentally changed and boom and bust is over. That noise can be deafening. Meanwhile we all have itchy trigger fingers over our portfolios to either buy or sell. In a way, we are in uncharted waters. In others, we aren't. Covid and the rise of "big tech" is new, but major conglomerates gaining unrivaled market dominance is not. Stupid IPO valuations and penny stocks are not new, neither are investors chasing fads. As ever, whoever is shouting is generally hoping you will click their link or trade their way so they can make money. Honest brokers they are not. I held my nerve during the Covid crash last year, then sold up in July fearing a second wave. I bought back in late November after the vaccine was announced, and am up 22% in two months. Naturally I'm very happy with this, but it's also irrelevant. Every single private investor should be looking at the long game. Your stocks should never be your sole source of equity, and you certainly shouldn't be relying on it for income. If there is a reasonable chance you need access to that money in less than five years, you need to reassess what you can and can't afford to lose. We don't know what is around the corner, but chances are that the golden rules of investing are still relevant today. Dollar cost averaging and a well diversified portfolio are your friends, do not plunge all into a few hype stocks. To quote British fund manager Terry Smith; buy good companies, do not overpay, do nothing. If the stock you invested in is genuinely strong with a good balance sheet, it will weather whatever market correction comes our way. And if it does come, remember that you pre-planned for this, so you have no need to panic sell. Keep calm, and carry on. Take this time to assess your whole financial position - not just your stocks - and act accordingly. Just my £0.02. submitted by /u/FirstRankFire [link] [comments]
LUNG 2021-01-27 18:01:3958.84 57.81 -7.70%
LUNG 2021-01-27 19:01:3858.62 58.03 -7.69%
LUNG 2021-01-27 20:01:3858.58 58.12 -7.19%
LUNG 2021-01-27 21:01:3858.59 58.14 -7.48%
LUNG 2021-01-27 21:27:22
On December 8th 2021 I'm going to get all the Juice WRLD Fans in my school and the one next to mine and we going to rap his songs at the top of are lungs.
LUNG 2021-01-27 22:01:3857.40 57.09 -9.48%
LUNG 2021-01-27 23:01:3660.94 56.00 -11.17%
2021-01-28

LUNG 2021-01-28 00:18:48
@InMonsterland @lucabattanta Ho i miei dubbi... anzi ci sara'pure la coda piu'lunga fuori dai #CovidTesting per provare la nuova trasgressione 😂

Stai a vedere che la indovino !
LUNG 2021-01-28 01:04:1260.94 56.00 -8.86%
LUNG 2021-01-28 02:01:3160.94 56.00 -8.86%
LUNG 2021-01-28 03:01:3260.94 56.00 -8.86%
LUNG 2021-01-28 04:01:3160.94 56.00 -8.86%
LUNG 2021-01-28 05:01:3260.94 56.00 -8.86%
LUNG 2021-01-28 06:01:3360.94 56.00 -8.86%
LUNG 2021-01-28 07:01:3460.94 56.00 -8.86%
LUNG 2021-01-28 08:01:3160.94 56.00 -8.86%
LUNG 2021-01-28 08:21:51
@SibandaBlessed @CurateKhezi @MlungisiMthembo @InfinityMaqhoba @khumbs @sibanda_tobias1 Mina angi tagwa ngani Blessed? Lifuna ukugada lodwa labo Mlungisi lol kumbe iya via Mabonyane kuphela?🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
LUNG 2021-01-28 09:01:3260.94 56.00 -8.86%
LUNG 2021-01-28 10:01:3260.94 56.00 -8.86%
LUNG 2021-01-28 10:33:20
ukhozi_fm: RT @Sizwe_990: @ukhozi_fm #londi_mpilo ngokwazi ukuthi angi ngedwa odlula kulesi Simo kuyangi khumbuza ukuthi konke kusazolunga #sisonkedrive
LUNG 2021-01-28 11:01:3560.94 56.00 -8.86%
LUNG 2021-01-28 12:01:4060.94 56.00 -8.86%
LUNG 2021-01-28 14:01:3660.94 56.05 -8.86%
LUNG 2021-01-28 15:01:3760.93 56.05 -8.86%
LUNG 2021-01-28 15:23:09
Airlines under pressure, as EasyJet and Wizz Air revenues plunge | CMC Markets https://t.co/6TrJoT6eGb $DAL $JBLU $JETS $AAL $LUV $UAL #AEX $VIX $CZR $TSLA #CAC40 #DAX30 #STOXX $CCIV $AMC $SAVE $ING $PLUG $DKNG $MGM $BYD $PENN $BAC $BA $SPX $ACB $NDX $SPY $APHA $CCL $NCLH $RCL
LUNG 2021-01-28 15:30:00
When nano-enabled concrete is disturbed by cutting, drilling or grinding, breathing in the dust released can cause lung damage. Learn how to prevent exposure to nanomaterials: https://t.co/tbsdVUtOGK https://t.co/8bn9xMQSVn
LUNG 2021-01-28 16:01:3865.50 56.05 -8.86%
LUNG 2021-01-28 17:02:2655.92 55.11 -1.43%
LUNG 2021-01-28 18:01:3658.85 57.81 3.14%